KLK KURAMLARI TREYT KURAMLARI Davrann zel ve ayrc

  • Slides: 16
Download presentation

KİŞİLK KURAMLARI TREYT KURAMLARI Davranışın özel ve ayırıcı yanlarının tanımlanmasına yönelik kuramlardır ve ölçülebilen

KİŞİLK KURAMLARI TREYT KURAMLARI Davranışın özel ve ayırıcı yanlarının tanımlanmasına yönelik kuramlardır ve ölçülebilen treytlerin bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Örn: Cattel’in 16 PF testi

DURUM KURAMLARI Freud’un kişilikle ilgili düşüncelerinden oluşturulmuş olup insanların fark edemedikleri iti ve gereksinimlerinin

DURUM KURAMLARI Freud’un kişilikle ilgili düşüncelerinden oluşturulmuş olup insanların fark edemedikleri iti ve gereksinimlerinin olduğunu ileri süren kuramdır. Freud ‘a göre davranışların belirleyicileri de bunlardır.

SOSYAL DAVRANIŞ KURAMLARI Bu kurama göre insan davranışları öğrenilmiş davranışlardır. Davranışı anlamak için davranışın

SOSYAL DAVRANIŞ KURAMLARI Bu kurama göre insan davranışları öğrenilmiş davranışlardır. Davranışı anlamak için davranışın özel ve ayırıcı yanlarının saptanması gerekir. Bunun için bireyin davranışları gözlenir, belirli durumlarda neler yaptığı ve tepkilerine bakılır.

KİŞİLİĞİN ŞEKİLLENMESİ Kişilik kalıtsal etmenler ve öğrenme yaşantılarının ürünüdür. Zekanın kişilik üzerine etkisi büyüktür.

KİŞİLİĞİN ŞEKİLLENMESİ Kişilik kalıtsal etmenler ve öğrenme yaşantılarının ürünüdür. Zekanın kişilik üzerine etkisi büyüktür. Ayrıca yetenekler güdülenmeyi de sağlarlar. örn: Müziğe özel yeteneği olan kişinin müzik aleti çalmak istemesi.

Kişilik; Klasik koşullanma (zencileri itici gören annenin , çocuğunun da itici görmesi) Edimsel koşullanma

Kişilik; Klasik koşullanma (zencileri itici gören annenin , çocuğunun da itici görmesi) Edimsel koşullanma (öfke nöbetinin şekerle yatıştırılması sonrası çocuğun bu davranışı öğrenip tekrarlaması) ve örnek olarak öğrenme ile şekillenir.

Kişilik gelişiminde çevresel etmen ailedir. Çocuk aile içinde, cinsiyete ait rolünü, ödülü, cezayı öğrenir,

Kişilik gelişiminde çevresel etmen ailedir. Çocuk aile içinde, cinsiyete ait rolünü, ödülü, cezayı öğrenir, kendilik kavramını geliştirir. Sevgiyi, kabulü, saygıyı, sosyalleşm eyi öğrenir.

BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞI Yeni durumlar ortaya çıktığında bazen bunları eski davranış alışkanlıklarıyla çözmek olası

BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞI Yeni durumlar ortaya çıktığında bazen bunları eski davranış alışkanlıklarıyla çözmek olası değildir. Bu süreç içerisinde birey kaçınılmaz olarak engellenir ve kaygı duyar. Kaygıdan kaçınmak için ise bir takım davranışlar içerisine girer. Bu mekanizmalara SAVUNMA MEKANİZMALARI denir.

SAVUNMA MEKANİZMALARI Ø Ø Ø Ø Ø UNUTMA (BASTIRMA) GÜDÜLERİ ÇARPTIRMA(KARŞIT TEPKİ GELİŞTİRME) BAŞKALARINI

SAVUNMA MEKANİZMALARI Ø Ø Ø Ø Ø UNUTMA (BASTIRMA) GÜDÜLERİ ÇARPTIRMA(KARŞIT TEPKİ GELİŞTİRME) BAŞKALARINI SUÇLAMA(YANSITMA) BAHANE BULMA(MANTIĞA BÜRÜNME) YER DEĞİŞTİRME( SEMERİNİ DÖVME) FANTAZİ ÖZDEŞİM KURMA GERİLEME YÜCELTME ÖDÜNLEME

BENLİK GELİŞİM BENLİK: Kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendimizi görüş tarzımızdır. Kişiliğin öznel yanıdır.

BENLİK GELİŞİM BENLİK: Kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendimizi görüş tarzımızdır. Kişiliğin öznel yanıdır.

BENLİK AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITINI İÇERİR. Ben neyim? Ben ne yapabilirim? Değer yargılarım nelerdir? Hayattan

BENLİK AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITINI İÇERİR. Ben neyim? Ben ne yapabilirim? Değer yargılarım nelerdir? Hayattan ne istiyorum? GERÇEK BEN İDEAL BEN

Benlik yaşantılar sonucu kazanılır. Çocuk başlarda “BEN” ile “BEN OLMAYANI” ayırtedemez. Önce bedenini, sonra

Benlik yaşantılar sonucu kazanılır. Çocuk başlarda “BEN” ile “BEN OLMAYANI” ayırtedemez. Önce bedenini, sonra çevresini tanır, bilir.

NORMAL - ANORMAL

NORMAL - ANORMAL

Hiçbir davranış tek başına ele alındığında Anormal değildir. Anormallik bir sosyal bağlam içinde değer

Hiçbir davranış tek başına ele alındığında Anormal değildir. Anormallik bir sosyal bağlam içinde değer kazanır. Burada kültür önemlidir.

Normal-Anormal ‘e ilişkin değişik yaklaşımlar 1 -)Akıl hastanesinde tedavi görecek kadar garip davranmışsa Anormaldir.

Normal-Anormal ‘e ilişkin değişik yaklaşımlar 1 -)Akıl hastanesinde tedavi görecek kadar garip davranmışsa Anormaldir. 2 -)Bireyin sosyal uyumu otoriteyi elinde tutanlarca yetersiz görülmüşse Anormaldir. Örn: Hiperaktivite)

3 -)Yapılan muayene sonucu Akıl Hastanesinde yatması uygun bulunmuşsa Anormaldir. 4 -)Gönüllü olarak psikolojik

3 -)Yapılan muayene sonucu Akıl Hastanesinde yatması uygun bulunmuşsa Anormaldir. 4 -)Gönüllü olarak psikolojik yardım almışsa 5 -) Aldığı psikolojik testler sonucunda Anormal tanısı konmuşsa.