Klinikk psykisk helse og avhengighet 2 april 2019

  • Slides: 19
Download presentation
Klinikk psykisk helse og avhengighet 2. april 2019

Klinikk psykisk helse og avhengighet 2. april 2019

Funksjoner 2019 og befolkning 2019 Funksjon Bydeler/fylker Befolkning 0 -17 år Befolkning 18 år

Funksjoner 2019 og befolkning 2019 Funksjon Bydeler/fylker Befolkning 0 -17 år Befolkning 18 år + Sektor Syd Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand 33 124 107 988 Sektor Nordre Aker, Sagene, Bjerke, Marka 25 665 103 827 Lokalfunksjon Nordre Aker, Sagene, Bjerke, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Marka 58 789 211 815 Områdefunksjon Lokalfunksjon + Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker 107 242 461 481 Regionalfunksjon Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Agderfylkene 623 004 2 379 381 Nasjonal funksjon Hele landet 1 122 508 4 205 704 3

Lokasjoner for KPHA bygninger i Oslo

Lokasjoner for KPHA bygninger i Oslo

5 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Leder: Karin Erlimo Forskningsleder

5 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Leder: Karin Erlimo Forskningsleder Ingrid Melle Økonomistab Leder: Jon Kristiansen Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Nydalen DPS (Distriktspsykiatrisk senter) Leder: Anne Beate Sætrang Leder: Heini Ringel Leder: Erlend Hangaard Fag- og kvalitetsstab Leder: Erlend Hem Søndre Oslo DPS (Distriktspsykiatrisk senter) Akuttpsykiatrisk avdeling, voksen Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Forsknings- og utviklingsavdelingen Leder: Erik Ganesh Iyer Søegaard Leder: Thorbjørn Sundin Leder: Thor Børre Sangesland Leder: Trond Haakon Noddeland Konst leder: Benjamin Hummelen Noen nøkkeltall Årlig kostnad 2, 1 milliarder kr Antall utskrivninger 4 700 Antall årsverk 2 200 Antall oppholdsdøgn 106 000 Antall ansatte 3 300 Antall refunderbare polikliniske konsultasjoner 160 000

6 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 17 døgnplasser 11 døgnplasser uten seng 3 600 oppholdsdager

6 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 17 døgnplasser 11 døgnplasser uten seng 3 600 oppholdsdager 37 000 ISF-opphold Stab Sektor Nord BUP Oslo Nord Poliklinikk BUP Bjerke Sektor Syd BUP Oslo Syd Poliklinikk BUP Nordstrand Områdefunksjon Spesialseksjon for barn og ungdom Poliklinikk Familie- og nettverksenhet Poliklinikk konsultasjoner BUP Nordre Aker BUP Sagene Enhet for ambulante tjenester BUP Østensjø BUP Søndre Nordstrand BUP Spesialenhet Ungdomsseksjonen 11 døgnplasser 7 døgnplasser uten seng Akutt døgnbehandlingsenhet 5 døgnplasser Intermediær døgnbehandlingsenhet 6 døgnplasser+2 døgnplasser uten seng Front ungdom hjemmesykehus 5 døgnplasser uten seng Barneseksjonen 10 dagplasser 6 fem-døgnplasser 4 døgnplasser uten seng Dagbehandling Enhet A 6 fem-døgnplasser Enhet B 10 dagplasser Front barn hjemmesykehus 4 døgnplasser uten seng Nevropsykiatrisk enhet Dagopphold

7 Søndre Oslo DPS 30 døgnplasser 31 000 ISF-Opphold Stab Sektor Syd Allmennpsykiatrisk seksjon

7 Søndre Oslo DPS 30 døgnplasser 31 000 ISF-Opphold Stab Sektor Syd Allmennpsykiatrisk seksjon Poliklinikk Psykose- og rusbehandlingsseksjon Døgnseksjon 30 døgnplasser Poliklinikk Psykiatrisk poliklinikk, Østensjø Psykosepoliklinikken Døgnenhet 1 Psykiatrisk poliklinikk, Nordstrand Ambulant psykosebehandling Døgnenhet 2 Psykiatrisk poliklinikk, Søndre Nordstrand Kontorfaglig enhet Døgnenhet 3 Ambulant akuttenhet Gruppepoliklinikken

8 Nydalen DPS 30 døgnplasser 32 000 ISF-opphold Stab Sektor Nord Allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon

8 Nydalen DPS 30 døgnplasser 32 000 ISF-opphold Stab Sektor Nord Allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon Poliklinikk Psykiatrisk poliklinikk, Bjerke Psykiatrisk poliklinikk, Nordre Aker Psykiatrisk poliklinikk, Sagene Gruppeenheten Psykose- og akuttbehandling, seksjon Poliklinikk Psykosepoliklinikken Allmennpsykiatrisk døgnbehandling 7 -døgn: 20 pl 5 -døgn: 10 pl Psykiatrisk legevakt, seksjon Fagteam • TIPS • Ressursteam • Behandlingsteam Døgnenhet 1 Akuttenheten Døgnenhet 2 Døgnenhet 3 Områdefunksjon

Psykosebehandling Gaustad: - Ahus 10 lokal sikkerhet - og 8 psykoseplasser - Diakonhjemmet/Lovisenberg 8

Psykosebehandling Gaustad: - Ahus 10 lokal sikkerhet - og 8 psykoseplasser - Diakonhjemmet/Lovisenberg 8 sikkerhetsplasser - OUS lokalfunksjon 2 sikkerhetsplasser 88 døgnplasser 11 000 ISF-opphold Stab Lokalfunksjon: Psykosebehandling, Gaustad 9 Avd. psykisk helsevern voksne, Døgnbehandling Alderspsykiatri 28 døgnplasser Poliklinikk 17 døgnplasser Stab Psykosebehandling, Dikemark 32 døgnplasser Stab Behandlerenheten, Forskningsenhet Psykoseenhet 3 8 døgnplasser Poliklinikk Psykoseenhet 1 11 døgnplasser Døgnenhet 1 Psykoseenhet 2 11 døgnplasser Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet C 10 døgnplasser Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet A 10 døgnplasser Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet B 10 døgnplasser Døgnenhet 2 Stab Behandlerenheten Driftsseksjon Områdefunksjon: Tidlig psykosebehandl Poliklinikk 11 døgnplasser Resepsjonen Stab Cafe Årstidene Døgnenhet 1 Hustrykkeriet Poliklinikk Kreativt Verksted

Akuttpsykiatrisk avdeling, voksen Lokalfunksjon: 45 døgnplasser 950 ISF-opphold Kontorfaglig enhet Akuttpsykiatrisk seksjon Stab 45

Akuttpsykiatrisk avdeling, voksen Lokalfunksjon: 45 døgnplasser 950 ISF-opphold Kontorfaglig enhet Akuttpsykiatrisk seksjon Stab 45 døgnplasser poliklinikkk Psykosomatikk / CL-voksen poliklinikk Mottaksenhet Psykose og kriseenhet Psykose- /rus enhet Affektive lidelser, enhet Psykoseenhet Konsultasjon/liaison-enhet

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner 11 60 døgnplasser 22 000 ISF-opphold

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner 11 60 døgnplasser 22 000 ISF-opphold Områdefunksjon: Seksjon for personlighetspsykiatri Poliklinikker Stab Regional funksjon: Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) 28 døgnplasser Poliklinikk Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, HSØ Regional sikkerhetsseksjon (RSA) 22 døgnplasser Poliklinikk (fengsel) Stab Personlighetspoliklinikken Døgnbehandlingsenhet barn og unge Angst- og tvangslidelsespoliklinikken Døgnbehandlingsenhet voksne Intensivpsykiatrisk døgnenhet Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet Rettspsykiatrisk døgnenhet Spiseforstyrrelsespoliklinikken Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Intensiv døgnbehandlingsenhet Regional poliklinikk Regional kompetanseenhet spiseforstyrrelser Fengselspsykiatrisk poliklinikk Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme 10 døgnplasser Poliklinikk Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) Poliklinikk Stab Poliklinikk og ambulante tjenester Voksenenheten Døgnbehandlingsenhet 1 Barne- og ungdomsenheten Døgnbehandlingsenhet 2 Kompetanseenheten Rettspsykiatrisk poliklinikk Forskningsenheten Nasjonal koordinerings-enhet for dom til tvungent psykisk helsevern Nasjonal kompetansetjeneste psykiatri og utviklingshemning/ autisme

12 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 86 døgnplasser 26 000 ISF-opphold Stab Områdefunksjon: Seksjon

12 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 86 døgnplasser 26 000 ISF-opphold Stab Områdefunksjon: Seksjon ruspoliklinikker Poliklinikker Administrasjonsenhet Ruspoliklinikk 1 Ruspoliklinikk 2 Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen Seksjon rusakuttmottak og avgiftning 14 døgnplasser Poliklinikk 29 døgnplasser 43 døgnplasser Døgnenhet utredning og behandling Stallen poliklinikk Behandlingsenhet 1 Behandlingsenhet 2 Behandlingsenhet 3 Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (TSB) Administrasjonsenhet Rusakuttmottak Avgiftningsenhet 1 Ruspoliklinikk 3 Avgiftningsenhet 2 Ruspoliklinikk LAR Rusakuttmottak, døgn Ruspoliklinikken, Mortensrud Ruspoliklinikken, Ullevål Sektorfunksjon Seksjon for behandlingsforskning rus og avhengighet Nasjonal funksjon Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

13 Forsknings- og utviklingsavdelingen Stab Psykoseforskning Behandlingsforskning (psykisk helse) Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon

13 Forsknings- og utviklingsavdelingen Stab Psykoseforskning Behandlingsforskning (psykisk helse) Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, HSØ (TIPS) Regional funksjon Senter for fremtidig helse (C 3) Forskning psykisk helse barn og ungdom

14 Lokalisering 1 Avdeling Seksjon Enhet Klinikkledelse med stab Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Ullevål,

14 Lokalisering 1 Avdeling Seksjon Enhet Klinikkledelse med stab Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Ullevål, bygg 2 BUP Oslo Syd Alle enheter Mortensrud, Helga Vaneks vei 6 BUP Oslo Nord Alle enheter Nydalen, Gjerdrumsvei 21 Spesialseksjonen barn og unge Begge enheter Sogn, Sognsveien 63 og 65 Ungdomsseksjonen Alle enheter Sogn, Sognsveien 53, 55 og 61 Barneseksjonen Alle enheter Nydalen, Gjerdrumsvei 16 og 21 Avdelingsledelse og stab Nydalen DPS Søndre Oslo DPS Lokalisering Ullevål, bygg 2 Allmennpsykiatrisk poliklinikk Seksjon Psykose og akuttbehandling Alle enheter Nydalen, Gullhaugveien 12 Døgnbehandling Alle enheter Lovisenberggata 4 g Psykiatrisk legevakt Legevakten, Storgata Avdelingsledelse og stab Nydalen, Gullhaugveien 12 Avdelingsledelse, stab, alle seksjoner Mortensrud, Helga Vaneks vei 6

Lokalisering 2 15 Avdeling Seksjon Enhet Lokalisering Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling Psykosebehandling Gaustad

Lokalisering 2 15 Avdeling Seksjon Enhet Lokalisering Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling Psykosebehandling Gaustad Alle enheter Gaustad, bygg 17 Tidlig psykosebehandling Døgnenheten Gaustad, bygg 21 Poliklinikken Gaustad, bygg 2 Poliklinikk Gaustad, bygg 19 2 døgnenheter Dikemark, Vardåsen Psykoseenhetene Dikemark, Dagali Lokal sikkerhet Dikemark, Verkensveien Resepsjon Gaustad, bygg 4 Café årstidene Gaustad, bygg 7 Hustrykkeriet Ergoterapiverkstedet Danseterapi Gaustad, bygg 11 Teateret Vildenvei Gaustad, bygg 20 Alderspsykiatrisk seksjon Psykosebehandling Dikemark Driftsseksjonen Avdelingsledelse og stab Ullevål bygg 2

16 Lokalisering 3 Avdeling Seksjon Avdeling for akuttpsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og

16 Lokalisering 3 Avdeling Seksjon Avdeling for akuttpsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Seksjon for personlighetspsykiatri Regional seksjon spiseforstyrrelser Enhet Lokalisering Alle Ullevål bygg 32 og 35 Spiseforstyrrelsespoliklinikken Gaustad, bygg 1 Personlighetspoliklinikken Angst- og tvangspoliklinikken Ullevål, bygg 22 Alle enheter Ullevål, bygg 37 Regionalt kompetansesenter sikkerhets-, fengsels- og rettspsyk Regional sikkerhetsseksjon Gaustad, bygg 7 Fengselspoliklinikkene Oslo fengsel Døgnenhetene Dikemark, Granli Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Alle enheter Dikemark, Verkensveien 11 Nasjonal behandlingstjeneste hørsel og psykisk helse Alle enheter Gaustad, bygg 3 Avdelingsledelse og stab Ullevål, bygg 2

17 Lokalisering 4 Avdeling Seksjon Enhet Lokalisering Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Ruspoliklinikkene Ruspoliklinikken Mortensrud,

17 Lokalisering 4 Avdeling Seksjon Enhet Lokalisering Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Ruspoliklinikkene Ruspoliklinikken Mortensrud, Helga Vaneks vei 6 Ruspoliklinikken Ullevål, bygg 21 Ruspoliklinikkene 1, 2, og 3 Ullevål bygg 45 Seksjon rus og avhengighetsbehandling, ung Alle enheter Gaustad, bygg 22 og 23 Seksjon rus og avhengighetsbehandling, voksen Alle enheter Ullevål, bygg 21 Seksjon rusakuttmottak og avgiftning Alle enheter Aker, bygg 12 Seksjon TSB henvisningsmottak, analyse, rådgivning og pasientstrøm Ullevål, bygg 48 Seksjon for behandlingsforskning rus og avhengighet Gaustad, bygg 6 Nasjonal kompetanse- tjeneste tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Gaustad, bygg 6 Avdelingsledelse og stab Gaustad, bygg 6

Lokalisering 5 Enhet 18 Avdeling Seksjon Lokalisering Forsknings- og utviklingsavdelingen Senter for fremtidig helse

Lokalisering 5 Enhet 18 Avdeling Seksjon Lokalisering Forsknings- og utviklingsavdelingen Senter for fremtidig helse (C 3) Ullevål, bygg 2 Seksjon for psykoseforskning Ullevål, bygg 49 Seksjon forskning på psykisk helse barn og ungdom Seksjon for behandlingsforskning Gaustad, bygg 12 TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste Gaustad, bygg 5 Avdelingsledelse og stab Gaustad, bygg 12

KPHA i Oslo på kartet 19

KPHA i Oslo på kartet 19