Klasifikace hotel a ubytovacch zazen VYINOVACEKaluzova13 3 19

  • Slides: 12
Download presentation
Klasifikace hotelů a ubytovacích zařízení VY_INOVACE_Kaluzova_13 -3 -19 -Charakteristika jednotlivých druhů kategorií a tříd

Klasifikace hotelů a ubytovacích zařízení VY_INOVACE_Kaluzova_13 -3 -19 -Charakteristika jednotlivých druhů kategorií a tříd ubytovacích zařízení 1. část Autor: Mgr. Yvetta Kałužová. Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1. 5 CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0195 – Individualizace a inovace výuky

Klasifikace hotelů a ubytovacích zařízení Charakteristika jednotlivých druhů kategorií a tříd ubytovacích zařízení I.

Klasifikace hotelů a ubytovacích zařízení Charakteristika jednotlivých druhů kategorií a tříd ubytovacích zařízení I. část Page 2

Anotace • výuková materiál pro výuku hotelového provozu • určeno pro studenty nástavbového studia

Anotace • výuková materiál pro výuku hotelového provozu • určeno pro studenty nástavbového studia Společného stravování • studenti se seznámí s pojmy hotel, garni hotel, lázeňský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, boutique hotel, horský hotel, apartmánový hotel Page 3

Hotel • je ubytovací zařízení sloužící pro přechodné ubytování hostů, které má více než

Hotel • je ubytovací zařízení sloužící pro přechodné ubytování hostů, které má více než deset pokojů • hostům poskytuje kromě ubytování, stravování i doplňkové služby, zábavní a společenské služby, služby obchodním cestujícím a rekreačně-sportovní služby na aktivní trávení volného času Page 4

Garni hotel • je ubytovací zařízení kategorie hotel, které poskytuje hostům rozsah služeb stanovený

Garni hotel • je ubytovací zařízení kategorie hotel, které poskytuje hostům rozsah služeb stanovený pro příslušnou třídu hotelu, ale s rozsahem stravování omezeným zpravidla na podávání snídaně Page 5

Horský hotel Apartmánový hotel Horský hotel • hotel kategorie hotel umístěné v horském terénu,

Horský hotel Apartmánový hotel Horský hotel • hotel kategorie hotel umístěné v horském terénu, nezřídka bez přímého napojení na silniční síť Apartmánový hotel • je ubytovací zařízení kategorie hotel, které nabízí ubytování v apartmánech • sestává se nejméně z osmi apartmánů Page 6

Kongresový hotel • je hotel kategorie hotel určené k realizaci kongresových akcí, a to

Kongresový hotel • je hotel kategorie hotel určené k realizaci kongresových akcí, a to zejména kongresů, sjezdů, konferencí či seminářů • je vybaven jednacími prostorami, které umožňují variabilnost jejich použití, má technické podmínky pro poskytování s tím souvisejících služeb • jako kongresový hotel lze označit pouze hotel, který splňuje požadavky nejméně hotelu třídy ***. Page 7

Wellness hotel • je hotel kategorie hotel určené především na specifické přechodné pobyty spojené

Wellness hotel • je hotel kategorie hotel určené především na specifické přechodné pobyty spojené s odbornou péčí a rehabilitací hostů • je vybaven funkčními sportovními a rekreačními zařízeními, které jsou hostům k dispozici a nabízí racionální stravu • jako wellness hotel lze označit pouze hotel, který splňuje požadavky nejméně hotelu třídy *** Page 8

Lázeňský hotel • je ubytovací zařízení kategorie hotel • nachází se v místech, které

Lázeňský hotel • je ubytovací zařízení kategorie hotel • nachází se v místech, které mají statut lázeňského místa • hostům poskytuje rozsah služeb stanovený pro příslušnou třídu hotelu s nabídkou léčebné péče • v lázeňském hotelu je k dispozici lékař pro hosty • jako lázeňský hotel lze označit pouze hotel, který splňuje požadavky nejméně hotelu třídy *** Page 9

Boutique hotel • je hotel kategorie hotel s nižším počtem pokojů, které se zpravidla

Boutique hotel • je hotel kategorie hotel s nižším počtem pokojů, které se zpravidla nachází v historických budovách, v domech s architektonickým nebo uměleckým řešením • zařízení interiérů je luxusní až exkluzivní • jako boutique hotel lze označit pouze hotel, který splňuje požadavky nejméně hotelu třídy **** Page 10

Depadence hotel Dependance hotel • je vedlejší budova bez vlastní recepce organizačně související s

Depadence hotel Dependance hotel • je vedlejší budova bez vlastní recepce organizačně související s hotelem, který zajišťuje pro dependance celý rozsah služeb odpovídající příslušné třídě a není vzdálen více než 300 m • dependance poskytuje pouze ubytování Page 11

Zdroje • UNIHOST. Klasifikace hotelů [online]. [cit. 2. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http:

Zdroje • UNIHOST. Klasifikace hotelů [online]. [cit. 2. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http: //www. unihostostrava. cz/www/cz/klasifikace-hotelu/ • AUTOR NEUVEDEN. Ubytování Brno [online]. [cit. 2. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http: //ubytovani-brno. blogspot. cz/2011/06/charakteristikajednotlivych-druhu. html / Page 12