KIZ KURAN KURSLARINDA YNETC OLARAK GREVLENDRLEN PERSONELN ETM

  • Slides: 28
Download presentation
KIZ KUR’AN KURSLARINDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN EĞİTİM SEMİNERİ KUR’ AN KU RSL ARINDA

KIZ KUR’AN KURSLARINDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN EĞİTİM SEMİNERİ KUR’ AN KU RSL ARINDA SO RU ŞT URMAYA S IKÇA KONU OLAN HUSUSLAR HASAN ALI YILDIZ REHBERLIK VE TEFTIŞ BAŞKANI

§Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetleri incelemekle görevlendirilen müfettişlerin kaleme aldıkları raporlar

§Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetleri incelemekle görevlendirilen müfettişlerin kaleme aldıkları raporlar ile, il ve ilçe müftülüklerimizin denetiminde görevlendirilen müfettişlerimizin gerçekleştirdiği tahkikatlar sonrasında düzenledikleri raporlar sonucunda, Başkanlığımızca bayan Kur’an kurslarında yönetici olarak görevlendirilen sizlerle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanına giren aşağıdaki hususların paylaşılması uygun görülmüştür. §Buna göre; 2

Kursların Denetimi §DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT

Kursların Denetimi §DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ’nin § «Denetim ve gözetim» başlıklı 75. maddesinde: § 1) Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından yapılır. §(2) Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde müftüler ile din hizmetleri ve eğitimi şube müdürleri her hafta bir Kur’an kursunu denetlerler. § (3) Denetleme yetkisine sahip olanlar, denetleme sırasında gördükleri eksiklikleri ve tavsiyelerini kurstaki Rehberlik ve Teftiş Defteri’ne yazarlar. §(4) Denetimler “Kur’an Kursları Denetim Formu”na (EK-20) göre yapılır ve özellikle daha önceki denetimlerde tespit edilen eksiklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. § (5) Kurslar çalışma saatlerinde, yurt ve pansiyonlar ise 24 saat denetlenebilir. 3

Kurslarda Tahkikata Konu Olmamak İçin Alınacak Tedbirler §Bizi yaratan ve yaşatan Rabbimizin, konuştuğumuz ve

Kurslarda Tahkikata Konu Olmamak İçin Alınacak Tedbirler §Bizi yaratan ve yaşatan Rabbimizin, konuştuğumuz ve yapıp ettiğimiz her şeyi bildiği, gördüğü, attığımız her adımdan haberdar olduğu, ayrıca bütün bunlardan dolayı bizleri ahirette hesaba çekip tecziye edeceği bilinciyle hareket etmemiz gerekir. § Bu bilinçle hareket etmemiz halinde, muhakkike, müfettişe, polise, jandarmaya, hakime ve savcıya ihtiyaç kalmayacaktır. § Amirlerimizle, meslektaşlarımızla, görevli bulunduğumuz Kur’an kursundaki öğrenci ve çalışanlarla, komşularımızla, çalıştığımız kurumla ve devletle olan ihtilaflarımızda söz konusu prensibi dikkate alarak, vicdanımızla karar vermemiz gerekir. 4

§Mezkur şahıslarla yaşadığımız ihtilaflarda, ikna kabiliyetimizin güçlü olması, iyi bir hitabet gücüne sahip olmamız,

§Mezkur şahıslarla yaşadığımız ihtilaflarda, ikna kabiliyetimizin güçlü olması, iyi bir hitabet gücüne sahip olmamız, yada muhatabımızın din görevlisi olmamıza ve mesleğimize olan saygısı, ekmeğimizden olmayalım endişesi ile lehimizde tanıklık yapması, bizim ve çevremizin baskısı sebebiyle aleyhimizde konuşmayıp susması veya lehine olan delilleri toplayamamış ve kendisini ifade etmede sıkıntı yaşamasından dolayı, lehimize hüküm verilmiş olması, günahımızı ve ahiretteki sorumluluğumuzu artırmanın ötesinde hiçbir işe yaramaz. 5

§ Yaptığımız işlerde tek hedefimiz Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. bize emanet edilen insanların Kur’an-ı

§ Yaptığımız işlerde tek hedefimiz Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. bize emanet edilen insanların Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun ve düzgün bir şekilde okumalarına yardımcı olmak, gerek kursta ve gerekse kurs dışındaki konuşmalarımız, tavır, davranışlarımız ve yaşantımızla, İslam’ın güzelliğini göstermek, konuşma ve sohbetlerimizle İslam dinini anlatmak, insanların daha iyi Müslüman olmalarını sağlamak olmalıdır. § Bu durumda, her şeyden önce Allah katında mükafat kazanacağımız ve attığımız her adımdan dolayı ibadet sevabı alacağımız gibi, öğreteceğimiz her harf başına kazanacakları mükafattan bizim amel defterimize de sevap yazılacağı ve kıyamete kadar da amel defterimizin kapanmayacağı bilinciyle hareket ederiz, mesai mefhumu gözetmeksizin kursta yapacağımız hizmetlerden ve öğreticilikten mutluluk duyarız. Kur’an’ın şefaatine mazhar oluruz ve hizmet ettiğimiz insanların duasını alırız. 6

§ Bu bilinçle hareket etmemiz halinde, Allah işlerimizi kolaylaştırır, karşılaştığımız sıkıntılarda çıkış yolları gösterir,

§ Bu bilinçle hareket etmemiz halinde, Allah işlerimizi kolaylaştırır, karşılaştığımız sıkıntılarda çıkış yolları gösterir, hizmet ve faaliyetlerimizin tesirini halk eder, ömrümüzün ve paramızın bereketini artırır, hiç beklemediğimiz zaman ve durumlarda yardımıyla problemlerimizin çözümünü sağlar, ayrıca hizmet ettiğimiz insanların kalbinde ve gölünde şahsımıza karşı bir sevgi ve muhabbet oluşmasını temin eder. §Aynı şekilde yaptığımız bir kısım hataların tolere edilmesini, eksikliklerimizin görülmesini, ortaya çıkmasını, ihbar ve şikayete konu edilmesini engeller. İhbar ve şikayete konu edilse bile, zarar görmemize, sıkıntı yaşamamıza fırsat vermez, hiç tanımadığımız insanları bize yardımcı olmak üzere karşımıza çıkarır. §Ayrıca bizim Allah katındaki mevki ve makamımızı yükselttiği gibi, insanlar nezdindeki mehabet ve saygınlığımız artırır. 7

§ «Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebrâil’e: “Ben filanı seviyorum, onu sen de

§ «Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebrâil’e: “Ben filanı seviyorum, onu sen de sev!” diye emreder. Cebrâil onu sever ve sonra gök halkına: «Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz. » diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever, sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. §Allah Teâlâ bir kula buğzettiği zaman, Cebrâil’e: “Ben, filanı sevmiyorum, onu sen de sevme!” diye emreder. Cebrâil de onu sevmez. Sonra Cebrâil gök halkına: «Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin. » der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekilerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. » Müslim, Birr, 157) 8

§ Tahkikata konu olan hususların tamamında Allah korkusunun azlığı ve insanların zihninde haram-helal mefhumunun

§ Tahkikata konu olan hususların tamamında Allah korkusunun azlığı ve insanların zihninde haram-helal mefhumunun kaybolması en büyük etkendir. Ahirete şeksiz şüphesiz inanan bir kimsenin kasten yanlış yapması ve Allah’ın yasakladığı bir fiili kasten işlemesi mümkün değildir. §Soruşturmaya konu olup sabit görülen hususlar bir hayal kırıklığıdır. §Din görevlisi toplumda en dürüst ve en güvenilir kişi olmak zorundadır. § Diyanet’i ve çalışanlarını yeterince tanımayan kimseler, Diyanette müfettiş çalışmasına, böyle bir ihtiyacın varlığına bir türlü anlam verememektedir. § Hiçbirimiz melek değiliz, insan olarak bir kısım hatalar yapabiliriz, ancak insanları din görevlisini yakinen tanıdığına pişman ettirmeyelim. 9

§Kur’an kurslarında ve dışarıda verdiğimiz hizmetlerde tek hedefimiz, amirlerimizin hoşnutluğunu kazanmak, skor yarışında birinci

§Kur’an kurslarında ve dışarıda verdiğimiz hizmetlerde tek hedefimiz, amirlerimizin hoşnutluğunu kazanmak, skor yarışında birinci olmak ve böylece meşhur olmak ve daha fazla menfaat temin etmekten ibaret olursa, «Bu paraya bu iş yapılmaz. » diyerek sızlanırız. Bu görevi zorlanarak ve sızlanarak yapar duruma geliriz, en küçük gürültü ve zorluğa tahammül edemez hale geleceğimiz için, öğrenci, veli ve işimiz gereği iletişim içerisinde olmamız gereken diğer insanlarla sıcak bir iletişim kuramayız ve attığımız her adım, ağzımızdan çıkan her söz ihbar ve şikayet konusu haline gelir. 10

§İnsanların günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde Kur’an öğrenmeye, okumaya, ezberlerini tekrar etmeye fırsat bulamadığı bir

§İnsanların günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde Kur’an öğrenmeye, okumaya, ezberlerini tekrar etmeye fırsat bulamadığı bir ortamda, her gün Allah kelamı olan Kur’an’ı öğretmek, okumak ve anlamak için görevli bulunmayı Allah’ın büyük bir lütuf ve imkanı kabul etmek gerekir. §Kur’an kurslarına devam eden hanım ve öğrencilerle onların veli ve yakınlarının tamamı veli nimet kabul edilmelidir. 11

GENEL OLARAK TAHKİKATA KONU OLAN HUSUSLAR § Ortak nitelik kaybına sebep olan hususlar §DİB

GENEL OLARAK TAHKİKATA KONU OLAN HUSUSLAR § Ortak nitelik kaybına sebep olan hususlar §DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1 -b maddesi: «Atanmalarında dini öğrenim şartı arananlarda itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak. » § İçki, kumar, uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, sahtecilik, Devlet ve vakıf malını haksız yere zimmetine geçirme, eşine şiddet uygulama gibi dinen yasak sayılan eylemler. §İman esaslarının tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak inkar, bunları küçümsemek, alaya almak. §Ramazan ayında özürsüz oruç tutmamak, açıktan yiyip içmek, özürsüz namaz kılmamak, İslam’ın tesettür emrini kasten çiğnemek gibi kasıtlı olarak İslamın farzlarını yerine getirmemek ve haramlarından kaçınmamak. 12

§ İslamın ana yolu kabul edilen «Ehli sünnet» anlayışının dışına çıkarak, sapık kabul edilen

§ İslamın ana yolu kabul edilen «Ehli sünnet» anlayışının dışına çıkarak, sapık kabul edilen bir kısım itikadi mezhep ve anlayışları benimsemek, fikir ve düşüncelerini kabul etmek, bu anlayışların propagandasını yapmak, «Kur’an bize yeter» diyen, hadisi ve İslamın diğer delillerini devre dışı bırakan modernist din anlayışlarını savunmak. §Fiili zina ile birlikte, zinaya götürebilecek halveti sahiha denilen başbaşa kalma, bir Müslümanın ancak nikahlı eşi ile konuşabileceği türden başbaşa, telefonla veya sosyal medya ortamlarında gayri ahlaki sayılabilecek cinsel içerikli konuşmalar yapmak. § Bir kimsenin şahsına ait veya bir başka şahsa ait mahrem görüntülerle, çıplak fotoğraf ve videoları herhangi bir şekilde bir başkasına göndermek. 13

§Bir kimsenin nikahlı eşi dışında bir başkasıyla kuytu ve kamuya açık olmayan yerlerde başbaşa

§Bir kimsenin nikahlı eşi dışında bir başkasıyla kuytu ve kamuya açık olmayan yerlerde başbaşa kalması, el ele tutuşması (Tokalaşmak dışında), öpüşmesi, cinsel haz alarak dokunması. §Mahremi ve nikahlı eşi dışında bir başkasıyla hayatın olağan akışına uygun olmayan çok sık ve uzun süreli telefon görüşmesi, mesajlaşma, sosyal medya ortamlarındaki görüşmeleri. § Tarafların, akraba, arkadaş ve komşularının haberdar olmadığı şekilde gizli nikahla evlenmeleri. §Kişinin, İslam’ın sahih kabul etmediği mut’a, muvakkat veya misyar nikahı ile evlenmesi. 14

§Fiili zina ve zinaya götüren konuşma, tavır, davranış ve fiillerin tamamının temelinde mahremiyet ölçülerinin

§Fiili zina ve zinaya götüren konuşma, tavır, davranış ve fiillerin tamamının temelinde mahremiyet ölçülerinin ve kadın erkek ilişkileri konusunda Allah’ın koyduğu sınırların ihlal edilmesi vardır. §Dedi-kodu, isnat ve iftiralardan uzak kalabilmek için konuşma, tavır ve davranışlarımızda insanların zihinlerini bulandıracak, her türlü tereddüt ve şüpheyi bertaraf edecek şekilde davranmalıyız. §Ahlaki konularda zaafı olduğu bilinen ve iddia edilen insanlardan uzak durmalıyız. §Eşlerimizle aramızdaki problemleri şeytanın araya girmesine fırsat vermeden izale edebilmek için gerektiğinde nefsimizi ayaklar altına alıp kırgınlığı ve küslüğü kaldırmak için ilk adımı biz atmalıyız, bu mümkün değilse, işi uzatmadan anlaşarak boşanma yolunu tercih etmeliyiz. 15

§ Zina ve zinaya götüren fillerle ilgili ortak nitelik kaybı değerlendirmesinde, karşı cinsin tahrik

§ Zina ve zinaya götüren fillerle ilgili ortak nitelik kaybı değerlendirmesinde, karşı cinsin tahrik etmesi, rızasının bulunması, söz konusu fiil ve hallerin TCK ve diğer kanunlara göre suç oluşturmaması, yapılan adli tahkikat ve kovuşturmada takipsizlik ve beraat kararının verilmiş olması sonucu değiştirmez. §İnancımıza göre haram kabul edilen; içki, kumar, zina ve uyuşturucu gibi fiillerin işlenmesine zemin hazırlayan ve imkan sağlayan bar, pavyon, kumarhane, genelev ve randevu evi gibi mekanlardan uzak durulmalıdır. § Twitter, facebook, instagram, whatsapp gibi sosyal medya ortamlarındaki her türlü mesaj ve paylaşımlarımızda, yaşantı ve konuşmalarımızla topluma örnek olmak durumunda olduğumuzu, bütün siyasi görüş ve düşüncelere eşit mesafede durmamız gerektiğini unutmamalıyız. 16

§ Sosyal medyada aile mahremiyetimizin sorgulanmasına sebebiyet verecek, bir din görevlisi olarak yürüttüğümüz hizmet

§ Sosyal medyada aile mahremiyetimizin sorgulanmasına sebebiyet verecek, bir din görevlisi olarak yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetlerle bir kısım tasarruflarımızın tartışılmasına neden olacak paylaşımlardan kaçınmalıyız. Sosyal medya ortamlarını modern bir riyakarlık ortamına dönüştürmeyelim. §Sosyal medya ortamında gelen her arkadaşlık teklifini kabul etmek ve tanıdığımız herkesi arkadaş grubuna eklemek zorunda değiliz. §İnsanları kıskançlık krizine sokacak ve hasetlik duygularını kabartacak şekilde özelimizi paylaşmayalım. §İleriki zamanlarda konjonktürün de değişmesiyle önümüze çıktığında zorda kalabileceğimiz bir kısım kişisel bilgi ve görüşlerimizi paylaşmayalım. §Sosyal medyada insanları övme ve yermede ölçülü olalım, insanlarla dalga geçmekten, kişilik haklarını zedeleyecek ifadelerden, hakaret ve tehdit etmekten uzak duralım. 17

§ İnternet ve sosyal medya haşa Allah’ın olmadığı, meleklerin yazmadığı ve vicdanın olmadığı alanlar

§ İnternet ve sosyal medya haşa Allah’ın olmadığı, meleklerin yazmadığı ve vicdanın olmadığı alanlar değildir. Gerçek hayatta haram olan dedi-kodu, iftira, yalan, doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin paylaşılması sanal dünyada da haramdır. Dolayısıyla doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bilgiyi paylaşmayalım. §Kadın erkek ilişkileri konusunda gerçek hayatta geçerli olan kurallar sanal alemde de geçerlidir. § Sosyal medya kontrolsüz bir alan değildir. Dolayısıyla sosyal medyadaki mesaj ve paylaşımlarımızın bizim düşünce ve özelimiz olmaktan çıktığını, dolayısıyla sosyal medya ortamlarındaki suç unsuru taşıyan mesaj ve paylaşımlarımızdan dolayı suçun niteliğine ve ağırlığına göre adli, idari ve disiplin yönünden bir kısım yaptırımlarla karşıya kalabileceğimizi unutmayalım. §Sosyal medyada her daim görünmek zorunda değiliz. İnternet ve sosyal medya olmadan da yaşayabileceğimizi unutmayalım. 18

Siyaset Yasağı § Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan her seviyedeki personel Devlet Memurları Kanunu’nda yasaklanan

Siyaset Yasağı § Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan her seviyedeki personel Devlet Memurları Kanunu’nda yasaklanan siyasi faaliyette başka görevi içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, herhangi bir siyasi partiyi, tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu durumu tahkikatla sabit görülenlerin Başkanlıktaki görevine son verilir. §Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların siyasi partilerin yararına ve zararına konuşması, tutum ve davranış sergilemesi çalıştığı kurumdaki görevine son verilmesini gerektirmediği, sadece kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği halde, Başkanlık personelinin söz konusu disiplin cezasıyla birlikte Başkanlıktaki görevine de son verilmektedir. Dolayısıyla sanal alemdeki mesaj ve paylaşımlarımızla, gerçek hayattaki konuşma, tutum ve davranışlarımızda sıkıntı yaşamamak için çok dikkatli olmak durumundayız. 19

Kermes ve Yardım Faaliyetleri § Kur’an kursları yarına düzenlenen her türlü kermesin bir yardım

Kermes ve Yardım Faaliyetleri § Kur’an kursları yarına düzenlenen her türlü kermesin bir yardım toplama faaliyeti olduğu unutulmamalıdır. § Yardım toplama faaliyetlerinin ise, mülki amir onayı ile gerçekleştirilmesi ve kermes sonunda elde edilen gelirin tamamının maksadına uygun olarak harcanması gerekir. § Mülki amir onayı almadan yardım kampanyası düzenleyen ve kermes tertipleyen, düzenlenen yardım kampanyasında düzensiz davranan, toplanan yardımın ve elde edilen gelirin tamamının maksadına uygun olarak harcanmasını sağlamayan ve toplanan yardımı ve elde edilen geliri zimmetine geçiren kimselerin adli, idari ve disiplin yönünden bir kısım müeyyidelerle karşıya kalacakları unutulmamalıdır. 20

§ Kur’an kurslarına şahıs ve kurumlarca gönderilen ayni ve nakdi yardımlar mutlaka kayıt altına

§ Kur’an kurslarına şahıs ve kurumlarca gönderilen ayni ve nakdi yardımlar mutlaka kayıt altına alınmalı, maksadına uygun olarak kullanılması ve harcanması sağlanmalıdır. Aksine davranmanın adli, idari ve dünyevi cezalarla birlikte, uhrevi müeyyidesinin olacağı, ayrıca itibar ve güven kaybına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. § Kur’an kurslarına gönderilen vacip ve adak kurbanlarının kişilerin vekaletleri istikametinde ehil kimseler tarafından kesilerek, sadece kurstaki öğrenciler için kullanılması sağlanmalıdır. Gönderilen kurbanların kesilmeden veya kesildikten sonra satılması kesinlikle doğru değildir. §Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları özel ve resmi misafirlerimizin yedirilip içirileceği ve konaklamalarının sağlanacağı yerler değildir. 21

§ Hakkımız olmayan hiçbir parayı almayalım. Fiilen yapılması gereken görevler karşılığında yapılacak ödemelerde, fiilen

§ Hakkımız olmayan hiçbir parayı almayalım. Fiilen yapılması gereken görevler karşılığında yapılacak ödemelerde, fiilen yerine getiremediğimiz yaz kursu, nöbet ücreti, ek ders ücreti, mesai ücreti, geçici görev yolluğu, ayrıca ev eşyası ve aile fertlerinin taşınmasına bağlı olarak ödenen sürekli görev yolluğu gibi hak etmediğimiz hiçbir ücretleri almayalım. Bu durum şahsımıza duyulan saygı ve güven ile birlikte, paramızın bereketini artıracak, hanemize ve ailemize huzur ve sükunet getirecektir. Sorumluluğumuzdaki hiç kimseye de haksız bir ödeme yapılmasına fırsat vermeyelim. §Haksız yere ders ücreti tahakkukunu önlemek için hafızlık sınıflarının isabetli oluşturulması gerekir. Hafızlık yapamayacak hiçbir öğrencinin hafızlık sınıfına seçilmemesi gerekir. 22

§Mazeretsiz olarak görevimizi aksatmayalım, sorumluluğumuz altındaki kimselerin de görevlerini aksatmasına göz yummayalım. Devletin hiçbir

§Mazeretsiz olarak görevimizi aksatmayalım, sorumluluğumuz altındaki kimselerin de görevlerini aksatmasına göz yummayalım. Devletin hiçbir memura burs veya yardım vermediğini, belli bir görevi belli bir standartta yapma karşılığında maaş ödediğini unutmayalım. §Görevimizi mazeretsiz olarak aksatmamız veya angarya olarak görmemiz halinde aldığımız maaş helal olmadığı gibi şahsımıza ve aile efradımıza huzur ve mutluluk getirmez. § Bir kimse haram yemeye başladığı andan itibaren Allah’ın onun üzerindeki koruma kalkanının kalktığını pek çok örnekten hareketle söylemek mümkündür. 23

KUR’AN KURSLARINDA ŞİDDET UYGULANMASI § Kur’an kurslarına devam eden hiçbir öğrenciye fiziki ve manevi

KUR’AN KURSLARINDA ŞİDDET UYGULANMASI § Kur’an kurslarına devam eden hiçbir öğrenciye fiziki ve manevi şiddet uygulanmamalıdır. Şiddet uygulamak bir insanlık suçudur ve hiçbir haklı gerekçesi olamaz. §Yatılı kurslarda öğrencilere, herhangi bir ücret alınmadan iaşe ve ibateleri sağlandığı halde, kendilerinden beklenen başarıyı gösteremediklerini söylemek ve ima etmek manevi şiddet olarak görülebilir. Bundan dolayı öğrencileri çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek için yapılacak konuşmalarda cümleler özenle seçilmelidir. §Hafızlık yapamayacak bir insanı hafızlığa başlatıp başarısızlık gerekçesiyle kurstan ayrılmasını veya kursla ilişiğinin kesilmesini sağlayarak başarısızlık damgası vurmak, Kur’an’a, dine ve manevi değerlere saygı ve sevgisini azaltabilir, hatta bütün bunlardan uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı hafızlık eğitimi verilen kurslarda ezber kabiliyeti iyi olmayan hiçbir öğrencinin hafızlığa başlamasına imkan verilmemelidir. 24

§Öncelikli hedefimizin hafızlığa çalışan ve hafızlık belgesi alan öğrenci sayısını artırmak ve bu konuda

§Öncelikli hedefimizin hafızlığa çalışan ve hafızlık belgesi alan öğrenci sayısını artırmak ve bu konuda birbirimizi geçmek için yarışmak olması halinde, bu durumun skor yarıştırmanın ötesinde bir faydasının olmayacağı unutulmamalıdır. §Kurslarda ana gayemiz İslam’ı seven, anlamak ve yaşamak için uğraşan dindar nesiller yetiştirmek olmalıdır. 25

§Bu ülkenin maddi ve manevi varlığına kasdeden, Devletimizin sakıncalı ve terör örgüt olarak ilan

§Bu ülkenin maddi ve manevi varlığına kasdeden, Devletimizin sakıncalı ve terör örgüt olarak ilan ettiği yıkıcı ve bölücü her türlü yapı ve örgütten uzak duralım. Bu örgütlerin sinsi tuzaklarına düşmeyelim. §Söz konusu örgütlerin hiçbir eylem ve faaliyetine destek vermeyelim, söylemlerini benimsemeyelim. §Bahse konu terör örgütlerinin siyasi uzantılarınıs hiçbir şekilde desteklemeyelim. 26

§ Kur’an kurslarında özellikle de yatılı kurslarda her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar

§ Kur’an kurslarında özellikle de yatılı kurslarda her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar olayının önüne geçilebilmesi için; § Koğuş sistemine son verilmesi, yatak ve bazalar arasındaki mesafe öğrencilerin fiziki temasına engel olacak seviyede olması, §Yatakhanelerin yaş grupları dikkate alınarak oluşturulması. Yaş farkı olan öğrencilerin yurtta barınmasına hiçbir şekilde imkan verilmemesi. §Yatakhanelere kıyafet değiştirmek için giyinme kabini konulması. §Öğrencilere mahremiyet eğitimi verilmesi, örtünmesi gereken organlarının ve tesettür ölçüsünün sık hatırlatılması. §Kız Kur’an kurslarında öğretici, yönetici, memur, hizmetli, aşçı gibi erkek personelin hiçbir şekilde görev yapmasına imkan verilmemesi. 27

§Banyo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında mahremiyete uyulmasının hatırlatılması, buralarda mahremiyetin ihlaline sebebiyet

§Banyo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında mahremiyete uyulmasının hatırlatılması, buralarda mahremiyetin ihlaline sebebiyet verebilecek kapılarda perde kullanılmasına son verilerek, kapı takılması. § Gece nöbeti uygulamasının öğrencilerin tamamının bize birer emanet olduğu bilinciyle yasak savmanın ötesine taşınarak, titizlikle yerine getirilmesi. § Kurslarda mülki amir onayı bulunmayan geçici öğretici, belletmen, aşçı, bekçi, memur vb. hiç kimsenin konaklamasına ve çalışmasına, ayrıca kayıtsız öğrenci barınmasına imkan verilmemesi. §Gerekir. § Kurslarda herhangi bir şekilde ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel istismar olaylarının vakit geçirilmeden Müftülüğe veya ilgili mercilere haber verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 28