Kistrsgi fejlesztsek sszehangolsa nkormnyzati sszefogs a Zselica kistrsgben

  • Slides: 10
Download presentation
„Kistérségi fejlesztések összehangolása, önkormányzati összefogás a Zselica kistérségben” Mohácsi Katalin Bányai Panoráma Egyesület portamenedzser

„Kistérségi fejlesztések összehangolása, önkormányzati összefogás a Zselica kistérségben” Mohácsi Katalin Bányai Panoráma Egyesület portamenedzser Kaposvár, 2007. március 21.

A kezdet – Zselica mikrotérség • A Bányai Panoráma Egyesület megalakulása – 1989. december

A kezdet – Zselica mikrotérség • A Bányai Panoráma Egyesület megalakulása – 1989. december 6. • A helyi fejlesztések indukáló hatása – térségi összefogás kezdeményezése • Zselica Szövetség létrehozása – 1996 (32 önkormányzat összefogásában) • Kistérségi műhelymunkák - SWOT elemzés • Megvalósított programok a SWOT analízisre építve (Tranzitfoglalkoztatás, Zselici Életesély; Élményporta program; Fiatalokkal a Zselicért”; „A nők munkaerőpiaci reintegrációja a Zselicben”)

A HEFOP Program indítása 2005. áprilisban indult a Program 17 908 000 Ft támogatással.

A HEFOP Program indítása 2005. áprilisban indult a Program 17 908 000 Ft támogatással. Célja: • 15 fő 45 év feletti nő kiválasztásával, képzésével, majd 6 fő munkaerő-piaci reintegrációjával, illetve portamenedzserként történő foglalkoztatásával a nők jövedelemszerzési képességének erősítése, a tudásbázis és kapcsolati tőke hasznosítása

A Program gyakorlati megvalósítása • A Program megvalósítók – szakmai menedzsment – projektmenedzser, 1

A Program gyakorlati megvalósítása • A Program megvalósítók – szakmai menedzsment – projektmenedzser, 1 fő munkaerő-piaci tanácsadó, 1 fő monitoring szakértő, könyvelő • Kiválasztás – 2005. június: A Somogy Megyei Munkaügyi Központ segítségével (programismertetés, személyes interjú) (18 fő kiválasztása az esetleges lemorzsolódással számolva) Az elvárás minimum érettségi, mivel a program eredményeként olyan munkakörben kerülnek elhelyezésre, amelyek bizonyos alapképzettséget igényelnek. • Képzés elindítása – 2005. július: 9 hónap időtartamú képzés

Portamenedzseri betanító képzés Két részből állt: • 3 hónap időtartamú számítógép-kezelői alapismeretek • 6

Portamenedzseri betanító képzés Két részből állt: • 3 hónap időtartamú számítógép-kezelői alapismeretek • 6 hónap időtartamú portamenedzseri szakmai ismeretek (felzárkóztatás, csoportépítés, a helyi gazdaságfejlesztés ABC-je, a falusi vendéglátás ABC-je, agroturizmus alapismeretek, marketingtevékenység tervezése és szervezése, vezetésszervezési ismeretek, jogi-, vállalkozási-, pénzügyi ismeretek, foglalkoztatáspolitikai ismeretek, pályázatírási ismeretek, SZAKMAI GYAKORLAT

Szakmai gyakorlat Helyszín: a zselici települések, illetve a Bányán található Napsugár Innovációs Központ Célja:

Szakmai gyakorlat Helyszín: a zselici települések, illetve a Bányán található Napsugár Innovációs Központ Célja: • ismerkedés a zselici településekkel, azok vezetőivel (potenciális munkaadók) • a korábban kialakított élményportákkal, a fejlesztési lehetőségekkel Minden gyakorlatot követően konkrét feladatot kaptak a képzés résztvevői. Pl: adott családi porta pozícionálása, a lehetőségek alapján portaprogram kialakítása, szóróanyag készítése, a portaprogram menedzselése (kiajánlás), pályázatírás (a fejlesztési elképzelésekhez támogatás igénylés)

Záróvizsga 1. Szakdolgozat készítése – település és az ott található élményporta fejlesztési lehetőségei 2.

Záróvizsga 1. Szakdolgozat készítése – település és az ott található élményporta fejlesztési lehetőségei 2. Pályázatkészítés a záróvizsga napján 3. A szakmai képzésekhez, a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdések megválaszolása A vizsgára jó színvonalú szakdolgozatok készültek, minden résztvevő megfelelő teljesítményt nyújtott, így átvehette a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványt.

A program eredményei • Programba bevontak száma: 21 fő • Képzési programot sikeresen elvégzett

A program eredményei • Programba bevontak száma: 21 fő • Képzési programot sikeresen elvégzett nők száma: 14 fő • Álláskeresési tréningen résztvevők száma: 10 fő • Munkához jutott nők száma: 14 fő

Jövőkép • Zselici patika: melynek keretében olyan beruházások valósultak/valósulnak meg, melynek célja a természet

Jövőkép • Zselici patika: melynek keretében olyan beruházások valósultak/valósulnak meg, melynek célja a természet és az ember harmóniáját szolgálja. • Alkotó zselici falvak: a kultúra, a múlt, a kreativitás gazdaságszervező erejének kihasználása, az identitástudat erősítése annak érdekében, hogy a zselici természeti és kulturális értékek létezése és jelentősége minél nagyobb mértékben tudatosuljon a helyiekben. • Fiatalokkal a Zselicért: az öregedő falvak helyett a fiatalok számára vonzó körülmények megteremtése, a Diáktérség, mint diákturizmus és tantérség kialakítása. • Zselici életesély: melynek célja a – sajnos ezen a vidéken igen jelentős - munkanélküliség és a hátrányos helyzetű emberek, családok segítése, felemelése.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségeink: www. bpe. info. hu bpe@zselica. hu

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségeink: www. bpe. info. hu [email protected] hu