KISIKOVA DRUINA ORGANSKIH SPOJIN UTRJEVANJE ZNANJA FUNKCIONALNE SKUPINE

  • Slides: 7
Download presentation
KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN UTRJEVANJE ZNANJA

KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN UTRJEVANJE ZNANJA

FUNKCIONALNE SKUPINE – DOPOLNI TABELO VRSTA SPOJINE ALKOHOL ALDEHID KETON KARBOKSILNA KISLINA ETER ESTER

FUNKCIONALNE SKUPINE – DOPOLNI TABELO VRSTA SPOJINE ALKOHOL ALDEHID KETON KARBOKSILNA KISLINA ETER ESTER FUNKCIONALNA SKUPINA KONČNICA IME FUNKCIONALNE SKUPINE

NAPIŠI RACIONALNE FORMULE SPOJIN: METANOL ETANOJSKA KISLINA GLICEROL PROPIL ETANOAT PROPANON PROPANAL BUTAN-2 -OL

NAPIŠI RACIONALNE FORMULE SPOJIN: METANOL ETANOJSKA KISLINA GLICEROL PROPIL ETANOAT PROPANON PROPANAL BUTAN-2 -OL PENTANOJSKA KISLINA METIL BUTANOAT PENTAN-3 -0 N 4 -METILHEKSAN-2 -ON PROPIL ETER METIL ETER FENOL BENZOJSKA KISLINA ETANOL

1. NALOGA Etanol v alkoholnih pijačah nastane iz sladkorja v rastlinah. a) Napiši urejeno

1. NALOGA Etanol v alkoholnih pijačah nastane iz sladkorja v rastlinah. a) Napiši urejeno enačbo kemijske reakcije nastanka etanola. ________________________________ a) Napiši ime te kemijske reakcije: __________________ a) Napiši ime mikroorganizma, ki omogoča to kemijsko reakcijo. _________________________ a) Kako vidno zaznamo potek te reakcije? ________________________________

2. NALOGA a) Zapiši reakcijo med propanolom in butanojsko kislino v prisotnosti konc. žveplove

2. NALOGA a) Zapiši reakcijo med propanolom in butanojsko kislino v prisotnosti konc. žveplove kisline. Poimenuj produkte in tip kemijske reakcije. b) Zapiši reakcijo med etanolom in pentanolom v prisotnosti konc. žveplove kisline. Poimenuj produkte in tip kemijske reakcije. c) Zapiši reakcijo med propanojsko kislino in natrijevim hidroksidom. Poimenuj produkte in tip kemijske reakcije.

3. NALOGA Prikazane so formule estrov. Poimenuj ester, nato pa na črti pod formulo

3. NALOGA Prikazane so formule estrov. Poimenuj ester, nato pa na črti pod formulo napiši formulo in ime karboksilne kisline in alkohola, iz katerih je nastal ester. a) HCOOCH 2 CH 3 ______________________ kislina: ___________________________ alkohol: __________________________ b) CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 __________________ kislina: ___________________________ alkohol: ___________________________

4. NALOGA a) Zapiši reakcijsko shemo oksidacije metanola. Zapiši racionalne in molekulske formule posameznih

4. NALOGA a) Zapiši reakcijsko shemo oksidacije metanola. Zapiši racionalne in molekulske formule posameznih produktov in jih poimenuj. b) Zapiši reakcijsko shemo oksidacije propan-2 -ola. Zapiši racionalne in molekulske formule posameznih produktov in jih poimenuj.