KINETICK TEORIE LTEK Mgr Kamil Kuera Gymnzium a

  • Slides: 10
Download presentation
KINETICKÁ TEORIE LÁTEK Mgr. Kamil Kučera

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK Mgr. Kamil Kučera

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1. Kód EVM: 2. Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 28/01. 0050 3. Vytvořeno: květen 2013 4. Ročník: 2. ročník – čtyřleté gymnázium, 6. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5. K_INOVACE_1. FY. 19 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Základní poznatky molekulové fyziky a termiky Anotace: Materiál slouží k zopakování kinetické teorie látek. Materiál je vhodný pro připomenutí pojmů, veličin a jednotek z oblasti kinetické teorie látek. Učivo je ověřeno závěrečným testem. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kinetická teorie látek 1.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kinetická teorie látek 1. Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic. 2. Částice se v látkách neustále a neuspořádaně pohybují. 3. Částice na sebe navzájem působí silami vzájemného působení.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Meziatomové síly při malých

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Meziatomové síly při malých vzdálenostech částic převládá odpudivá síla, při větších vzdálenostech přitažlivá, která se postupně zmenšuje [1] vzájemné silové působení 2 částic

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Tepelný pohyb Nepřímé důkazy

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Tepelný pohyb Nepřímé důkazy tepelného pohybu: • • difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky při vzájemném styku osmóza – difuze mezi dvěma kapalinami oddělenými od sebe polopropustnou blánou Brownův pohyb – trhavý pohyb částice v tekutině tlak plynu – nárazy molekul plynu na stěny nádoby [2] rozfázování difuze [3] rozfázování Brownova pohybu

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Pojmy kinetické teorie látek

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Pojmy kinetické teorie látek • atom [4] • molekula [5] 1 fm = 10 -15 m • protonové (atomové) číslo Z – počet protonů v jádře atomu • neutronové číslo N - počet neutronů v jádře atomu • nukleové (hmotnostní) číslo A - počet nukleonů v jádře • nuklid - soubor atomů se stejným Z a stejným A • izotopy - nuklidy téhož prvku s různými čísly A

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Veličiny a jednotky kinetické

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Veličiny a jednotky kinetické teorie látek látkové množství n – počet členů soustavy v jednotkách mol [ 6] 1 mol je látkové množství souboru, který tolik členů jako je obsaženo ve 12 g nuklidu uhlíku atomová hmotnostní konstanta mu

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Veličiny a jednotky kinetické

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Veličiny a jednotky kinetické teorie látek relativní atomová hmotnost Ar relativní molekulová hmotnost Mr molární hmotnost Mm molární objem Vm

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Popište

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1. Popište Brownův pohyb. 2. Vysvětlete působení meziatomových sil. 3. Uveďte izotopy některých prvků. 4. Co nám vlastně udává Avogadrova konstanta? 5. Formulujte základní poznatky kinetické teorie látek.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [1] NEZNÁMÝ. [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //kvintahtml. wz. cz/fyzika/termodynamika/zakladni_poznatky/vzajemne_pusobeni_castic. htm [2] JÖRG RITTMEISTER. wikipedia [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/51/Diffusion. png [3] DI GAMA. wikipedia [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: hhttp: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bd/Brownian_hierarchical. svg [4] STOLFI, Jorge. wikipedia [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: hhttp: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Helium_atom_QM. svg [5] JYNTO. wikipedia [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Mellitic-acid-3 D-spacefill. png [6] C. SENTIER. wikipedia [online]. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 d/Avogadro_Amedeo. jpg SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80 -04 -22435 -0