KIM TRA BI C Cu 1 Pht biu

  • Slides: 14
Download presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức tính động

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức tính động năng, thế năng của một vật có khối lượng m ? Wđ = ½ mv 2 Wt = mgz Câu 2 : Viết công thức thể hiện mối liên hệ giữa công của lực tác dụng với độ biến thiên động năng và công của trọng lực với độ giảm thế năng?

Khi một vật vừa có năng lượng tồn tại ở cả hai dạng động

Khi một vật vừa có năng lượng tồn tại ở cả hai dạng động năng và thế năng, thì được gọi là gì? Và nó có tính chất gì đặc biệt?

Bài 27 : CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG

Bài 27 : CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG : 1. Định nghĩa : Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật. W = W đ + Wt Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường Đơn vị: Jun ( J ).

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: Cơ năng của

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường có tính chất gì đặc biệt?

WC , WB, là cơ năng của vật tại C, B Hãy quan sát

WC , WB, là cơ năng của vật tại C, B Hãy quan sát Ta có ví: dụ sau Hãy công thứctrọng tính cơlực thực hiện Hãy công W Wviết Wt. C. của C = tính đC + năng củatrình vật tại B rơi , C? từ B đến C ? trong quá vật WB = WđB+ Wt. B. Và suy ra WB = WC Bỏ qua lực cản A ( z. A ) B ( v. B , z B ) ABC công của trọng lực thực hiện trong Mộtvật cách tương quá trình rơi từ B đếntựC. hãy chứng minh WC = WD ABC = WđC - WđB (1). ABC = Wt. B -Wt. C (2). Từ (1) và (2) ta có: WđC - WđB = Wt. B - Wt. C WđC +Wt. C = WđB + Wt. B WC = WB C ( v. C , z. C ) D ( v. D , z D ) O (GTN)

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: 2. Định luật

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: 2. Định luật bảo toàn cơ năng : Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. * Biểu thức :

Hãy mô tả sự chuyển hóa giữa Tại vị trí nào thế năng cực

Hãy mô tả sự chuyển hóa giữa Tại vị trí nào thế năng cực động năng và thế năng ? đại? Vị trí nào động năng cực đại? A (z. A) B (z. B, v. B) C (z. C, v. C) O (GTN)

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: 1. Định nghĩa

I. CƠ NĂNG CỦA MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: 1. Định nghĩa : 2. Định luật bảo toàn cơ năng 3. Hệ quả : * Khi Wđ giảm thì Wt tăng, và ngược lại. * Tại những vị trí mà Wđ cực đại thì Wt tại đó cực tiểu, và ngược lại.

C U HỎI VẬN DỤNG BTVN: Khi xe đạp xuống dốc, mặc dù ta

C U HỎI VẬN DỤNG BTVN: Khi xe đạp xuống dốc, mặc dù ta không đạp nữa mà xe Tại sao nước chỉ chảy từ nơi cao vẫn chạy rất nhanh, hãy giải thích về mặt năng lượng? về nơi thấp?

II. CƠ NĂNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI Khi một

II. CƠ NĂNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây ra bởi sự biến dạng của lò xo thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn. Ma sát không đáng kể

Một vật nhỏ trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc A cao

Một vật nhỏ trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc A cao h=5 m khi xuống tời chân dốc B vận tốc vật là v. B =6 m/s. Cơ năng của vật có bảo toàn không? Giải thích Chọn gốc thế năng tại B Cơ năng tại A WA = Wt max = mgz = mgh =5. 9. 8. m = 49 m J A h Cơ năng tại B: WB = Wđ max = ½ mv 2 = ½ m. 62 = 18 m J Vậy WA = WB suy ra cơ năng của vật không được bảo toàn Giải thích : vì vật chịu tác dụng của lực ma sát Công của lực ma sát: AFms = WB – WA = 18 m – 49 m = -31 m J B

Chú ý Nếu có thêm lực khác không phải lực thế ( ví dụ

Chú ý Nếu có thêm lực khác không phải lực thế ( ví dụ lực cản hay lực ma sát …. ) tác dụng lên vật thì cơ năng của vật không được bảo toàn và độ biến thiên cơ năng đúng bằng công của lực này. AFc = W 2 – W 1

TÓM TẮT NỘI DUNG - Cơ năng của một vật bằng tổng động năng

TÓM TẮT NỘI DUNG - Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng W = Wđ + Wt - Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường, chỉ chịu tác dụng của trọng lực = const - Cơ năng của vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi = const - Nếu không có lực cản (hay ma sát không đáng kể), thì cơ năng được bảo toàn. - Nếu có thêm lực khác không phải lực thế ( ví dụ lực cản hay lực ma sát …. ) tác dụng lên vật thì cơ năng của vật không được bảo toàn và độ biến thiên cơ năng đúng bằng công của lực này. AFc = W 2 – W 1

BTVN: - Học bài và làm bài tập 1, 2, …. 8 sgk/ 144,

BTVN: - Học bài và làm bài tập 1, 2, …. 8 sgk/ 144, 145 - Ôn lại kiến thức chương IV.