KIM TRA BI C Cu 1 2 Th

  • Slides: 24
Download presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: 2 : Thú Động vậtđộng trongvậtcác là loài

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: 2 : Thú Động vậtđộng trongvậtcác là loài đẻ hình con hay đẻ trứng ? Thú nuôi bên đây : con bằng gì ? a. Động vật đẻ nàomỗi đẻ lứa mỗinhiều lứa nhiều con : Thú là loài động vật đẻ con. Thú nuôi con bằng conmẹ. ? sữa b. Động vật đẻ nào mỗi đẻlứa mỗimột lứacon một : con ?

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3 : Kể tên 5 loài thú mỗi lứa

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3 : Kể tên 5 loài thú mỗi lứa chỉ đẻ một con và 5 loài thú mỗi lứa đẻ nhiều con ? • Mỗi lứa đẻ 1 con là : Trâu, bò, ngựa, dê, cừu … • Mỗi lứa đẻ nhiều con là : Lợn, chó, mèo, chuột, thỏ …

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ Con hổ Con hươu

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ Con hổ Con hươu

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 2 phút • Hổ là loài thú ăn gì ? Hổ sống như thế nào ? • Hổ là loài thú ăn thịt. Hổ sống đơn độc.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 2 phút • Hổ thường sống thành đôi vào mùa nào ? Hổ sinh sản vào mùa nào ? • Hổ thường sống thành đôi vào mùa sinh sản. Hổ sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 1 phút • Hổ thường đẻ mỗi lứa mấy con ? • Hổ thường đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 2 phút • Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh ? • Vì hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ con suốt tuần đầu.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 2 phút • Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi ? • Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy hổ con săn mồi.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (nhóm đôi) 2 phút • Khi nào hổ con có thể sống độc lập ? • Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi hổ con có thể sống độc lập

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 1: Sự nuôi và dạy con của hổ (cá nhân) • Hổ các là loài thú như nào ? đây : Đọc thông tinthế dưới Hổ thú nuôiănvàthịt, dạy sống con thế nào ? chỉ sống • Hổ là • loài đơn độc, thành đôi vào mùa sinh sản đó là mùa xuân và mùa hạ. • Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy chúng săn mồi. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu LOÀI HƯƠU

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (nhóm đôi) 2 phút • Hươu là loài thú ăn gì ? Hươu sống như thế nào ? • Hươu là loài thú ăn cỏ và lá cây. Hươu sống theo bầy, đàn.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (nhóm đôi) 1 phút • Hươu thường đẻ mỗi lứa mấy con ? • Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (nhóm đôi) 1 phút • Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ? • Hươu con mới sinh ra đã biết đi và bú mẹ.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (nhóm đôi) 2 phút • Hươu mẹ dạy hươu con tập chạy khi nào ? • Hươu mẹ dạy hươu con tập chạy khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (nhóm đôi) 2 phút • Vì sao hươu mẹ dạy hươu con tập chạy sớm như vậy ? • Vì chạy là cách tự vệ tốt nhất của loài hươu để trốn kẻ thù, không để kẻ thù đuổi bắt và ăn thịt.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ HOẠT ĐỘNG 2: Sự nuôi và dạy con của hươu (cá nhân) • Hươu là loài thú như thế nào ? Đọc các thông tin dưới đây : • Hươu nuôi và dạy con thế nào ? • Hươu là loài thú ăn cỏ, lá cây, sống theo bầy, đàn. • Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ Nêu những con vật

SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ Nêu những con vật ăn thịt như hổ mà biết. mà cỏ và lá cây nhưem hươu em biết. Báo, Sư Nai, tử, Chó sói, cừu, mèo, dê, Gấu bắc…cực, … mang, Voi,

 • Em hãy gọi đúng tên các con vật sau : (cá nhân)

• Em hãy gọi đúng tên các con vật sau : (cá nhân) CON SƯ TỬ CON SÓC CON BÁO CON KHỈ

 • Em hãy gọi đúng tên các con vật sau : (cá nhân)

• Em hãy gọi đúng tên các con vật sau : (cá nhân) HƯƠU CAO CỔ CON HỔ GẤU BẮC CỰC CON KHỈ

mẹ dạy hổ làm Hổ đẻsống mỗi lứa mấy con HổHổ con mới như

mẹ dạy hổ làm Hổ đẻsống mỗi lứa mấy con HổHổ con mới như thế nào? Hổ Hổ ănsinh gì như đểcon thế sống nào ? gì ? ? ? CỦNG CỐ Hươu mẹ dạy hươu con làm gì ? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? gì? Hươu con mới sinh biết Hươu sống ăn gì như đểđã thế sống nào? ? làm Hổ Hươu 1 Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hươu đẻ mỗi lứa 1 con. 2 Hổ ăn thịt. Hươu ăn cỏ, lá cây. 3 Hổ sống đơn độc. 4 Hổ con mới sinh rất yếu ớt. Hươu sống theo bầy, đàn. Hươu con vừa sinh đã biết đi và bú mẹ. 5 Hổ mẹ dạy con săn mồi. Hươu mẹ dạy con tập chạy.

Chuẩn bị bài sau : Ôn tập : Thực vật và động vật §

Chuẩn bị bài sau : Ôn tập : Thực vật và động vật § Quan sát các hình, đọc và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.