KHRi ppevahend 5 KHR ja ringmajandus KHRi ppevahend

  • Slides: 18
Download presentation
KHRi õppevahend 5. KHR ja ringmajandus

KHRi õppevahend 5. KHR ja ringmajandus

KHRi õppevahend Moodul 1: sissejuhatus Moodul 4: vajaduste hindamine Moodul 2: KHRi strateegilised küljed

KHRi õppevahend Moodul 1: sissejuhatus Moodul 4: vajaduste hindamine Moodul 2: KHRi strateegilised küljed Moodul 5: ringhanked Moodul 3: KHRi õiguslikud küljed Moodul 6: turu kaasamine Moodul 7: menetlemine (KHRi põhisektorid ) Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 2

Mooduli 5 sissejuhatus Kokkuvõte Mis on ringmajandus? Mis on ringhange? Keda tuleb kaasata? Ringhanke

Mooduli 5 sissejuhatus Kokkuvõte Mis on ringmajandus? Mis on ringhange? Keda tuleb kaasata? Ringhanke praktilised näited Mis tooted? Harjutus • Järeldused • • • Õppe eesmärgid • Omandada üldine teave ringmajanduse kohta • Omandada üldine teave ringmajandusliku riigihanke kohta • Saada ülevaade ringhanke etappidest • Ringmajanduslike võimaluste äratundmine juhtumiuuringutes ja harjutuses Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 3

Mis on ringmajandus? Süsinik Vesi Materjalid Maavarade kaevandamine Taastamine Loodusvarade minimeerimine Jäätmete ennetamine Disain

Mis on ringmajandus? Süsinik Vesi Materjalid Maavarade kaevandamine Taastamine Loodusvarade minimeerimine Jäätmete ennetamine Disain ja tootmine Jaemüük ja turundus Kasutamine Ringlussevõtt Korduvkasutus Parandamine Käitlemine Stabiilsus Vastupanuvõime Konkurents Sellel lingil klõpsates leiate Ellen Mac. Arthuri fondi üksikasjalikuma liblikakujulise diagrammi toitainete ja tehniliste materjalivoogudega Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 4

Ringmajanduse eelised Uuringud näitavad, et ringmajandus tasub ära! Dokumendil klõpsates avaneb veebilink. Taani SKP

Ringmajanduse eelised Uuringud näitavad, et ringmajandus tasub ära! Dokumendil klõpsates avaneb veebilink. Taani SKP 0, 8– 1, 4% 7000– 13 000 töökohta Soome SKP 0, 33– 0, 66% 15 000 töökohta Ühendkuningriik ~ 30 miljardit eurot 200 000 töökohta 630 MILJARDIT USD (EL) MATERJALIDE SÄÄSTU KAUDU (ELLEN MCARTHUR FOUNDATION, 2013) 7, 3 MILJARDIT EUROT (NED) 54 000 UUE TÖÖKOHA KAUDU (TNO, 2013) Prantsusmaa SKP 0, 33– 0, 66% 100 000 töökohta Hispaania SKP 0, 33– 0, 66% 100 000 töökohta Madalmaad 7, 3 miljardit eurot 54 000 töökohta Rootsi 3% kaubandusbilansist 15 000 töökohta ÜLE 1200 MILJARDIUSD (EL) SAADAVAL INGLISE, LISAKASUDE KAUDU PRANTSUSE, UKRAINA JA (ELLEN MCARTHUR FOUNDATION, POOLA KEELES. (ROOMA KLUBI, 2015) Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 2016) 5

Mis on ringhange? Ringhanke määratlus Ringhanget saab määratleda kui protsessi, mille kaudu avalik sektor

Mis on ringhange? Ringhanke määratlus Ringhanget saab määratleda kui protsessi, mille kaudu avalik sektor ostab ehitustöid, kaupu või teenuseid, mille eesmärk on soodustada energia ja materjali suletud tarneahelaid, samal ajal minimeerides ja parimal juhul vältides kahjulikku keskkonnamõju ning jäätmeteket kogu nende olelusringi jooksul. „Riigihanked ringmajandusele“, Euroopa Komisjon, 2017, lk 5 Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 6

Hanketsükkel Ringhangete võimalused ARENDADA RINGLUSSEVÕETUD MATERJALIDE TURGU KUJUNDADA PAREMAID TOOTEID INVESTEERIDA TARISTUTESSE Käitlemine Hankimine

Hanketsükkel Ringhangete võimalused ARENDADA RINGLUSSEVÕETUD MATERJALIDE TURGU KUJUNDADA PAREMAID TOOTEID INVESTEERIDA TARISTUTESSE Käitlemine Hankimine VÄHENDADA TÖÖTLEMISJÄÄKE RINGMAJANDUS Kasutamine JULGUSTADA KORDUVKASUTUST OPTIMEERIDA TOODETE KASUTUSIGA JULGUSTADA RINGLUSSEVÕTTU PARANDADA KOGUMIST Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 7

Hanketsükli mõjud Kuidas annab ringhange ringmajanduselikku kasu? Tehnilise kirjelduse fikseerituse määr Säästvusest saadav kasu

Hanketsükli mõjud Kuidas annab ringhange ringmajanduselikku kasu? Tehnilise kirjelduse fikseerituse määr Säästvusest saadav kasu Ettevalmistav etapp 1. etapp: tehniline kirjeldus 2. etapp: valimine 3. etapp: leping 4. etapp: tellimine 5. etapp: järelevalve Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 6. etapp: hooldus Käitlemisetapp 8

Sidusrühmade kaasamine Koostöö tähtsus VÄLINE TARNEAHEL • KES ON ASJAOMASED VÄLISED SIDUSRÜHMAD? • MIS

Sidusrühmade kaasamine Koostöö tähtsus VÄLINE TARNEAHEL • KES ON ASJAOMASED VÄLISED SIDUSRÜHMAD? • MIS ON NENDE RINGMAJANDUSLIKUD PÜÜDLUSED JA HUVID? • KASUTADA KOGU PROJEKTI JOOKSUL OPTIMAALSELT VÄLISEID TEADMISI, INNOVATIIVSEID MÕTTEID, LEIDLIKKE LAHENDUSI • JNE LUUA USALDUSLIK KOOSTÖÖSUHE • • SISEMISED SIDUSRÜHMAD 1 SIDUSRÜHMADE KINDLAKSTEGEMINE 2 KASUTADA RINGHANGET SISEMISTE SIDUSRÜHMADE HUVIDES TAGADA RINGMAJANDUSLIKE PÕHIMÕTETE KAASAMINE PROJEKTI EESMÄRKIDE HULKA VÕIMALIKULT VARASES ETAPIS TUUA KOKKU KÕIK ASJAOMASED SIDUSRÜHMAD KUIDAS MÕJUTAB RINGHANGE TOOTE KASUTAMIST JA KASUTUSELT KÕRVALDAMIST? SIDUSRÜHMA HUVIDE KAARDISTAMINE 3 SIDUSRÜHMADE KAASAMINE ETTEVALMISTUSTESSE Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 4 SIDUSRÜHMADE KAASAMINE MENETLUSSE 9

Töörõivad ja tekstiil Eelised: • innovatiivne disain • väiksem süsinikuheide • vähem mürgine •

Töörõivad ja tekstiil Eelised: • innovatiivne disain • väiksem süsinikuheide • vähem mürgine • suurem vastupidavus • rohkem korduvkasutust ja ringlussevõttu kasutuselt kõrvaldades • • Rawicz haigla, Poola – meditsiiniõdede vormirõivad Herning, Taani – hädaabitöötajate vormirõivad Rijkswaterstaat, Madalmaad – lüüsivalvurite töörõivad Wales, Ühendkuningriik – meditsiiniõdede vormirõivad Module name + number Sustainable Global Resources Ltd Juhtumiuuringul klõpsates avaneb veebilink. 10

IKT ja elektriseadmed Eelised: • kujundatud remonditavaks • ringlussevõetav sisu • ressursitõhusad ärimudelid –

IKT ja elektriseadmed Eelised: • kujundatud remonditavaks • ringlussevõetav sisu • ressursitõhusad ärimudelid – e-taaste, tagasivõtmine, kinkimine või edasimüük • kasutusea optimeerimine • kasutuselt kõrvaldamine – ressursside turvalisus • • Utrecht, Madalmaad – IT tagasivõtmine; turvaline korduvkasutus Schipholi lennujaam, Madalmaad – valgustus kui teenus DRZ, Madalmaad – e-taaste, IT-annetused Uni. Green. Scheme, Ühendkuningriik – laboriseadmete edasimüük ja korduvkasutus Module name + number Sustainable Global Resources Ltd 11

Ehitus Võimalused: • projekteerimine lammutatavaks • ringlussevõetav sisu • ressursitõhusad ärimudelid • CO 2

Ehitus Võimalused: • projekteerimine lammutatavaks • ringlussevõetav sisu • ressursitõhusad ärimudelid • CO 2 vähendamine • kasutuselt kõrvaldamine – materjaliahelate sulgemine • renoveerimine ja hooldus • kulude säästmine • Brummen, Madalmaad – ringmajanduslik raekoda • Madalmaad – DBFM, kiire ringhange • BAR HQ, Portsmouth, Ühendkuningriik – olelusringi kulude arvestamine ja BIM • Viaduc de Millau, Prantsusmaa – ehita, rahasta ja kasuta (BFOT) Module name + number 12 Sustainable Global Resources Ltd

Mööbel • • Eelised: • ressursitõhus ärimudel – mööbel teenusena • ressursitõhus konstrueerimine •

Mööbel • • Eelised: • ressursitõhus ärimudel – mööbel teenusena • ressursitõhus konstrueerimine • ringmajanduslikud tooted ja Cradle 2 Cradle • kasutusea optimeerimine • korduvkasutuse ja renoveerimisvõimalused • kasu kogukonnale Pro. Rail, Madalmaad – mööbel ja vaipkatted Aalborg, Taani – koolimööbel Walesi tervishoiuamet, Ühendkuningriik – töölaudade korduvkasutamine ja otstarbe muutmine Madalmaad – ringmajanduslik Module name + number kontorimööbel Sustainable Global Resources Ltd 13

Toit ja toitlustus Võimalused: • jäätmetekke ennetamine • säilitamine ja valmistamine • söömata toidujäägid

Toit ja toitlustus Võimalused: • jäätmetekke ennetamine • säilitamine ja valmistamine • söömata toidujäägid • korduvkasutus • ringlussevõtt – kompost ja pakend • toiteväärtus ja tervislik toiduvalik • Gent, Belgia – toitlustuslepingud (INNOCAT) • Torino, Itaalia – tervislikud hanked • Kopenhaagen, Taani – mahe • Ühendkuningriigi avaliku sektori toitlustamine, jäätmetekke ennetamine • Rijkswaterstaat, Madalmaad – Module name + number 14 toidujäätmete ringlussevõtt Sustainable Global Resources Ltd

Tooteliigid Algse suure potentsiaaliga tooterühmade valimine Mida keerukam toode, seda raskem on olemasolevaid materjale

Tooteliigid Algse suure potentsiaaliga tooterühmade valimine Mida keerukam toode, seda raskem on olemasolevaid materjale ja osi korduvkasutada. o toote keskmine keerukus; o keskmine tehniline kasutusiga. Vähene keerukus ja lühike tehniline kasutusiga soodustab materjaliahelate sulgemist. Toote keerukus Ringhangete kiirtulemused on tavaliselt: Mida pikem on tehniline kasutusiga, seda raskem on pärast toote kasutusiga ahelat sulgeda. Tehniline kasutusiga Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 15

Harjutus Mis on teie organisatsiooni suure potentsiaaliga tooterühmad? Toote keerukus Kulutused • Kui suured

Harjutus Mis on teie organisatsiooni suure potentsiaaliga tooterühmad? Toote keerukus Kulutused • Kui suured on tooteliigi kulutused? Risk • Mis tasemel riski see tooteliik põhjustab? Ulatus • Mis ulatuses saate säästvust suurendada? Mõju • Mis mõju teil on selle turu ja tarneahela üle? Tehniline kasutusiga Kasutage olemasolevaid teadmisi, et hinnata oma suure potentsiaaliga tooterühmi, nagu näidatud ülaltoodud skeemil. Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 16

Mõned näited Toote keerukus võrreldes tehnilise kasutuseaga o toote keskmine keerukus nt mööbel o

Mõned näited Toote keerukus võrreldes tehnilise kasutuseaga o toote keskmine keerukus nt mööbel o keskmine tehniline kasutusiga nt töörõivad Toote keerukus • Sobib hästi ringhankeks: Tehniline kasutusiga Moodul 5 – KHR ja ringmajandus 17

Järeldused Kolm põhipunkti: • menetlus – kaaluge vajadust, võtke ringmajanduslikkust varakult arvesse ja tehke

Järeldused Kolm põhipunkti: • menetlus – kaaluge vajadust, võtke ringmajanduslikkust varakult arvesse ja tehke koostööd; • tehniline – turu kaasamine, et mõista võimalusi ja saadavalolevaid variante; • rahastamine – ringmajanduslikud ärimudelid aitavad ringhankeid hõlbustada. KHRi tugiteenus KHRi teemal abi saamiseks võtke ühendust ELi tasuta tugiteenusega Euroopa Komisjoni jaoks töötas vahendipaketi välja ICLEI – kohalikud omavalitsused keskkonnasäästvuse teenistuses Mooduli autor: Sustainable Global Resources Omanik, toimetaja: Euroopa Komisjon, keskkonna peadirektoraat, 2019 Fotod: Pixabay. com, Creative Commonsi CCO litsentsi alusel Vastutuse välistamine: käesolev vahendipakett on komisjoni talituste suunav dokument ja seda ei saa kuidagi sellele institutsioonile siduvaks pidada. Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas dokumendis oleva teabe võimaliku kasutamise eest. Moodul 5 – KHR ja ringmajandus