Kementerian Pelajaran Malaysia PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PERLUASAN SPS

  • Slides: 20
Download presentation
Kementerian Pelajaran Malaysia PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR https: //sps. 1 bestarinet.

Kementerian Pelajaran Malaysia PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR https: //sps. 1 bestarinet. net/SPS USERNAME: admin. kod sekolah PASSWORD: admin Kementerian Pelajaran Malaysia SPS 2013

LATAR BELAKANG Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan(JPP) ke – 199 Bil 2/2102 bertarikh 3 Mei

LATAR BELAKANG Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan(JPP) ke – 199 Bil 2/2102 bertarikh 3 Mei 2012, yang dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Yassin telah bersetuju bahawa peluasan aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) ke semua sekolah merupakan penyelesaian kepada pelbagai aplikasi (Multiple Data Entry) di sekolah. Aplikasi SPS adalah satu pangkalan data tunggal yang akan menjadi Primary Data Source di sekolah. Ini bagi memastikan agar semua inisiatif pembangunan aplikasi yang akan dibangunkan pada masa akan datang oleh mana-mana pihak perlu berintegrasi dengan pangkalan data SPS bagi mengelakkan kemasukan data berulang oleh pihak sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia SPS 2013

1 Taklimat Jawatankuasa Pelaksanaan Bagi Menangani Isu Beban Tugas Guru kepada KPPM pada 24

1 Taklimat Jawatankuasa Pelaksanaan Bagi Menangani Isu Beban Tugas Guru kepada KPPM pada 24 Februari 2012 Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) KPM Ke-199 Bil. 3/2012 bersama YAB Tan Sri Muhyiddin, Menteri Pelajaran pada 26 Mac 2012 2 ARAHAN KERAJAAN / PUNCA KUASA PELUASAN PELAKSANAAN SPS Mesyuarat Profesional KPM Bil. 10/2012 pada 29 Mac 2012. SPS menjadi inisiatif 43 C PPPM KPM 2013 -2015 sebagai komponen inisiatif pengintegrasian 1 data KPM kendalian Performance Delivery Unit (PADU) KPM 4 3 Kementerian Pelajaran Malaysia SPS 2013

MAKLUMAN DAN KEPUTUSAN 1 § SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data unggul di sekolah

MAKLUMAN DAN KEPUTUSAN 1 § SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data unggul di sekolah 2 § SPS digunakan di semua sekolah menjelang penghujung tahun 2013 3 § Pelaksanaan SPS adalah KPI JPN Negeri Fasa 1 Fasa 2 SPS 6 modul teras SPS di gunakan di semua sekolah SPS + Maklumat sekolah, staf dan murid di pindahkan ke pangkalan data EMIS, SMM, APDM dan SMG 4

JAWATANKUASA INDUK PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR PENGERUSI Pengarah Pelajaran Johor NAIB PENGERUSI

JAWATANKUASA INDUK PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR PENGERUSI Pengarah Pelajaran Johor NAIB PENGERUSI Timbalan Pengarah Pelajaran Johor SETIAUSAHA 1 Ketua Sektor, SPM, JPN Johor SETIAUSAHA 2 KPP, BTPN Johor JAWATANKUASA KETUA JNJK JOHOR KETUA SEKTOR JPN JOHOR PEGAWAI PELAJARAN DAERAH PENGERUSI PKPSM PENGERUSI MGB Kementerian Pelajaran Malaysia 6

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI PENGERUSI Ketua Sektor, SPM, JPN Johor

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI PENGERUSI Ketua Sektor, SPM, JPN Johor NAIB PENGERUSI KPP, BTPN Johor SETIAUSAHA 1 Ketua Unit ICT SPM, JPN Johor SETIAUSAHA 2 Ketua Unit ICT, BTPN Johor JAWATANKUASA Pegawai ICT PPD Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Kementerian Pelajaran Malaysia 7

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH PENGERUSI Pegawai Pelajaran Daerah NAIB PENGERUSI

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH PENGERUSI Pegawai Pelajaran Daerah NAIB PENGERUSI Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah SETIAUSAHA 1 Pegawai ICT, PPD SETIAUSAHA 2 Penghulu PKG Daerah JAWATANKUASA Penyelia ICT PPD Pegawai Teknologi Pendidikan PKG GPB Sekolah Bestari Perdana GPB Sekolah Bestari Luar Bandar Jurulatih Utama/Pakar SPS Kementerian Pelajaran Malaysia 8

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH PENGERUSI Pengetua / Guru Besar NAIB

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH PENGERUSI Pengetua / Guru Besar NAIB PENGERUSI Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Kanan HEM Guru Penolong Kanan Ko-Ku Penyelia Petang SETIAUSAHA Guru Penyelaras Bestari / Guru Data JAWATANKUASA Ketua Bidang / Ketua Panitia Guru Perpustakaan dan Media Guru Disiplin Guru Kelas Kakitangan Sokongan Juruteknik Komputer Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 9

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 1 April 2013

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 1 April 2013 AKTIVITI KPI STATUS OUTPUT OUTCOMES Perjumpaan Bersama PI 3 Draf Awal Program √ Pengarah Pelajaran PI 4 Peluasan SPS Johor PI 7 23. 04. 201 3 2 3 April 2013 Mesyuarat PI 3 Kelulusan Kertas √ Pelaksanaan Program PI 4 Cadangan Perluasan SPS Negeri PI 7 23. 04. 201 Pelaksanaan Johor Program Perluasan 3 SPS Surat Punca Kuasa Penggunaan SPS, Sekolah-sekolah Negeri Johor Pelan Tindakan Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah Taklimat Pelaksanaan PI 3 Pemantapan Pelan √ Program Perluasan PI 4 Tindakan SPS Sekolah PI 7 13. 05. 201 Kemahiran Konsep Peringkat Negeri SPS 3 TINDAKAN KEWANG AN OS 21000 Membudayakan Pengarah – Tiada Penggunaan ICT Pelajaran Johor dalam P&T OS 29000 dalam kalangan Sektor – Tiada guru Pengurusan SPS sebagai Maklumat Inisiatif Data JPNJ, KPM BTPN, OS 21000 Membudayakan JPN Johor – 3000. 00 Penggunaan ICT BTPN Johor dalam P&T OS 29000 dalam kalangan PPD – guru 300. 00 SPS sebagai Inisiatif Data KPM Membudayakan Penggunaan ICT dalam P&T dalam kalangan guru SPM, JPN Johor OS 21000 – 3500. 00 UPICT, BTPN OS 29000 Johor – 600. 00

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA AKTIVITI KPI STATUS

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA AKTIVITI KPI STATUS OUTPUT 4 Mei 2013 Mesyuarat Pemantapan Pelan √ Pelaksanaan Program PI 3 Tindakan Peringkat Peluasan SPS PI 4 Daerah dan Sekolah 08 Peringkat Daerah PI 7 09. 05. 201 3 5 Mei 2013 Latihan Jurulatih Utama/Pakar SPS Negeri Johor 6 Mei 2013 Taklimat Pelaksanaan Peningkatan √ Program Perluasan PI 3 pemahaman aplikasi SPS Sekolah PI 4 13. 05. 201 SPS Pentadbir Sekolah PI 7 3 Peringkat Daerah hingga Jurulatih PI 3 Utama/Pakar SPS PI 4 Modul Penggunaan 07 PI 7 09. 05. 201 SPS 3 √ 14. 06. 201 3 OUTCOMES TINDAKAN KEWANG AN OS 21000 Membudayakan PPD – 500. 00 Penggunaan ICT PKG dalam P&T OS 29000 dalam kalangan – 360. 00 guru SPS sebagai Inisiatif Data KPM OS 21000 Membudayakan SPM, JPN – 3500. 00 Penggunaan ICT Johor dalam P&T UPICT, BTPN OS 29000 dalam kalangan Johor – 6000. 00 guru Unit ICT PPD SPS sebagai Inisiatif Data PKG KPM OS 21000 Membudayakan SPM, JPN – 5000. 00 Penggunaan ICT Johor dalam P&T UPICT, BTPN OS 29000 dalam kalangan Johor – guru 14400. 00 Unit ICT PPD SPS sebagai Inisiatif Data KPM PKG dan Pentadbir

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 7 AKTIVITI Mei

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 7 AKTIVITI Mei 2013 Latihan / Bengkel Penggunaan SPS Julai secara Hands On 2013 Peringkat Daerah Septemb Fasa 1, 2, 3, 4 KPI STATUS Minggu PI 3 Pertama / PI 4 Kedua PI 7 Julai er 2013 OUTPUT OUTCOMES Peningkatan kemahiran dan motivasi penggunaan aplikasi SPS Data SPS yang kemaskini Novemb er 2013 8 Jun 2013 Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah Hingga secara berterusan Disembe r 2013 Minggu Data Asas SPS PI 3 Pertama / PI 4 Kedua PI 7 Jula 9 Jun 2013 Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Hingga Penilaian Disembe r 2013 PI 4 PI 7 Laporan Bulanan Khidmat Sokongan Laporan Bulanan Pemantauan Laporan Bulanan Penilaian TINDAKAN KEWANG AN OS 21000 Membudayakan SPM, JPN – 5000. 00 Penggunaan ICT Johor dalam P&T UPICT, BTPN OS 29000 dalam kalangan Johor – guru 50000. 00 Unit ICT PPD SPS sebagai Inisiatif Data PKG KPM GPB OS 21000 Membudayakan Pentadbir Sekolah – 00. 00 Penggunaan ICT dalam P&T Guru Data OS 29000 dalam kalangan – 00. 00 GPB/GPICT guru SPS sebagai Guru-guru Inisiatif Data KPM OS 21000 Membudayakan SPM, JPN – 2000. 00 Penggunaan ICT Johor dalam P&T dalam kalangan guru SPS sebagai Inisiatif Data UPICT, BTPN OS 29000 Johor – 00. 00 Unit ICT PPD PKG

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 10 AKTIVITI Jun

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR BIL MASA 10 AKTIVITI Jun 2013 Rumusan Penilaian dan Pemantauan Hingga Keseluruhan Disembe r 2013 KPI STATUS PI 3 PI 4 PI 7 OUTPUT OUTCOMES Laporan Bulanan Pelaksanaan Program Perluasan SPS Negeri Johor TINDAKAN KEWANG AN OS 21000 Membudayakan SPM, JPN – 2000. 00 Penggunaan ICT Johor dalam P&T UPICT, BTPN OS 29000 dalam kalangan Johor – 6000. 00 guru SPS sebagai Inisiatif Data KPM

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI MULA AKTIVITI 1 2

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI MULA AKTIVITI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TAMAT Perjumpaan Bersama Pengarah Pelajaran Johor Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Negeri Johor Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS Sekolah Peringkat Negeri Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Peringkat Daerah Latihan Jurulatih Utama/Pakar SPS Negeri Johor Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS Sekolah - Pentadbir Sekolah Peringkat Daerah Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara Hands On Peringkat Daerah Fasa 1, 2, 3, 4 Data SPS di sekolah-sekolah Pengisian secara berterusan Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Penilaian Rumusan Penilaian dan Pemantauan Keseluruhan TINDAKAN JPN Johor, BTPN Johor MASA April 2013 √ JPN Johor, BTPN Johor, PPD dan PKG PPD, PKG, Jurulatih Utama/Pakar SPS April 2013 √ Mei 2013 √ JPN Johor, BTPN Johor, PPD, PKG, Jurulatih Utama/Pakar SPS, dan Pentadbir PPD, PKG, Sekolah Guru Data Mei 2013 √ √ Pentadbir Sekolah, Guru Data, Guru-guru JPN Johor, BTPN Johor, PPD, PKG Mei 2013 Julai, Ogos, Sept, Nov 2013 Julai– Dis 2013 Jun– Dis 2013

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH MULA AKTIVITI TINDAKAN MASA

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH MULA AKTIVITI TINDAKAN MASA PPD, PKG, Jurulatih Utama/Pakar SPS Mei 2013 1 Mesyuarat Pelaksanaan Program Perluasan SPS 2 Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS PPD, PKG, Jurulatih Sekolah - Pentadbir Sekolah Peringkat Utama/Pakar SPS Daerah PPD, PKG, Guru Data Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara Hands On Peringkat Daerah Fasa 1, 2, 3, 4 3 4 5 6 TAMAT Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah secara berterusan Pentadbir Sekolah, Guru Data, Guru-guru Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Penilaian PPD, PKG Rumusan Penilaian dan Pemantauan Keseluruhan PPD, PKG Mei 2013 Julai, Ogos, Sept, Nov 2013 Jun– Dis 2013 Mei 2013 Jun– Dis 2013

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH MULA MASA AKTIVITI TINDAKAN

CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH MULA MASA AKTIVITI TINDAKAN Mesyuarat / Taklimat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Peringkat Sekolah Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara Hands On Peringkat Sekolah Pentadbir Sekolah, GPB/ Guru Data, Guru-guru Jun 2013 Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data, Guru-guru Julai 2013 3 Pengisian Data SPS di sekolah secara berterusan Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data, Guru-guru Jun– Dis 2013 4 Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Pentadbir Sekolah, Penilaian GPB/Guru Data, Jun– Dis 2013 5 Rumusan Penilaian dan Pemantauan Keseluruhan Jun– Dis 2013 1 2 TAMAT Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data,

CARTA GANTT PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS BIL PERKARA 1 Perjumpaan Bersama Pengarah

CARTA GANTT PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS BIL PERKARA 1 Perjumpaan Bersama Pengarah Pelajaran Johor Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Negeri Johor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R- Rancang L APRIL -Laksana R L Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan R SPS Sekolah Peringkat Negeri L R Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Peringkat Daerah L Latihan Jurulatih Utama/Pakar SPS Negeri R Johor L Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan R SPS Sekolah - Pentadbir Sekolah L Peringkat Daerah Latihan / Bengkel Penggunaan SPS R secara Hands On Peringkat Daerah Fasa L 1, 2, 3, 4 R Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah secara berterusan L R Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Penilaian L R Rumusan Penilaian dan Pemantauan Keseluruhan L MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS

PELAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 1 § PUSAT – JNJK, BPPDP, BPSH dan BTP serta

PELAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 1 § PUSAT – JNJK, BPPDP, BPSH dan BTP serta Bahagian-Bahagian KPM yang berkepentingan 2 § NEGERI - JNJK Negeri, JPN dan BTPN 3 § DAERAH/SEKOLAH – PPD dan PKG Kementerian Pelajaran Malaysia 18

IMPLIKASI KEWANGAN OS 21000 - RM 28 500. 00 OS 29000 - RM 77

IMPLIKASI KEWANGAN OS 21000 - RM 28 500. 00 OS 29000 - RM 77 300. 00 SUMBER KEWANGAN JPN Johor - OS 21000 BTPN Johor - OS 21000 & OS 29000 PPD - OS 21000 ( OS 21000 ditanggung oleh jabatan masing-masing) Kementerian Pelajaran Malaysia

Terima Kasih sesi soal jawab Kementerian Pelajaran Malaysia

Terima Kasih sesi soal jawab Kementerian Pelajaran Malaysia