Kele Katalin Koppny Mrta Kovcs Emese Nagy Katalin

  • Slides: 14
Download presentation
Kele Katalin Koppány Márta Kovács Emese Nagy Katalin A szervezeteken belüli funkcionális területek kontrollingja

Kele Katalin Koppány Márta Kovács Emese Nagy Katalin A szervezeteken belüli funkcionális területek kontrollingja 2006. 05. 11.

A kontrolling rövid története Számvitel vezetői számvitel n Támogatja: n az eredményes cégirányítást n

A kontrolling rövid története Számvitel vezetői számvitel n Támogatja: n az eredményes cégirányítást n a transzparens működést n hatékony koordinációt n a rövid és hosszú távú célok sikeres elérését n 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 2

A kontroller feladatai (International Group of Controlling) n gondoskodás az eredmény, a pénzügyek, a

A kontroller feladatai (International Group of Controlling) n gondoskodás az eredmény, a pénzügyek, a folyamatok, a stratégia átláthatóságáról → nagyobb gazdaságosság n részcélok, résztervek koordinálása, és a jövőorientált beszámolórendszer megszervezése n kontrolling-folyamat moderálása úgy, hogy valamennyi döntéshozó célorientáltan tudjon eljárni n az ehhez szükséges adat- és információellátás biztosítása n kontrolling rendszerek alakítása és gondozása 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 3

A fontosabb funkcionális területek kontrollingja Marketingkontrolling Környezetkontrolling Humán kontrolling IT-kontrolling Logisztikai kontrolling 2006. 05.

A fontosabb funkcionális területek kontrollingja Marketingkontrolling Környezetkontrolling Humán kontrolling IT-kontrolling Logisztikai kontrolling 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 4

Környezetkontrolling n integrált tevékenység n gazdaságos működés fontos eleme n megvalósítja: n n a

Környezetkontrolling n integrált tevékenység n gazdaságos működés fontos eleme n megvalósítja: n n a kibocsátások tervezését mennyiségben és költségben összegyűjti a környezetvédelemmel kapcsolatos tényadatokat az informatika eszközrendszerével rendezi, tárolja és értékeli a terv és tényadatokat a költségelemzéssel és más kontrolling módszerekkel megalapozza a gazdaságos környezetvédelmet 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 5

Marketingkontrolling n Alapvető feladata n Alappillérei A marketingkontrolling alappillérei Termékek 2006. 05. 11. Szakterületek

Marketingkontrolling n Alapvető feladata n Alappillérei A marketingkontrolling alappillérei Termékek 2006. 05. 11. Szakterületek Feladatok Régiók Funkcionális területek kontrollingja Vevők 6

Eszközei Stratégiai marketingkontrolling n Erősségek-gyengeségek, lehetőségek-veszélyek elemzése (SWOT analízis) n Portfolió analízis n Fedezetszámítás

Eszközei Stratégiai marketingkontrolling n Erősségek-gyengeségek, lehetőségek-veszélyek elemzése (SWOT analízis) n Portfolió analízis n Fedezetszámítás n Folyamatköltségszámítás n Célköltségszámítás n Forgalom-eredmény n Benchmarking n Pozicionálási Operatív marketingkontrolling analízis számítás n Életciklus és tapasztalati görbe analízis 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 7

Humán kontrolling n n Emberi erőforrás gazdálkodás n klasszikus kontrolling működés n speciális területekre

Humán kontrolling n n Emberi erőforrás gazdálkodás n klasszikus kontrolling működés n speciális területekre történő továbbfejlesztés Kiemelt területei: n Vállalati stratégia megvalósításában n Kapacitásmenedzsment és költségmenedzsment n A HR terület mint belső szolgáltató 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 8

IT-kontrolling n Informatika szerepe → szolgáltat és innovál n Célja: az üzlet szabályozási, vezénylési,

IT-kontrolling n Informatika szerepe → szolgáltat és innovál n Célja: az üzlet szabályozási, vezénylési, megelőzési munkájának támogatása n Eszközei: tervezés, elemzés, ellenőrzés és információellátás n Kiemelt területei: n IT-Controlling Portfolio (ITC-P) n IT szerepe az üzleti stratégia megvalósításában n IT és a Balanced Scorecard kapcsolata (ITC-BSC) 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 9

Az IT-Controlling Portfolio (ITC-P©) n Átfogó minta → n n kontroll elemek kontroll módszerek

Az IT-Controlling Portfolio (ITC-P©) n Átfogó minta → n n kontroll elemek kontroll módszerek kontrolling eszközök ITC szakmai környezete, helye és szerepe n „C” – kontroll centruma ↓ n Informatika-kontroller Integráció Koordináció ↓ n IM, IF, IT, IB /Szakmai részterületek/ 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 10

Logisztikai kontrolling n legfontosabb feladata n célja állandó gazdaságossági kontroll a költségek és teljesítmények

Logisztikai kontrolling n legfontosabb feladata n célja állandó gazdaságossági kontroll a költségek és teljesítmények terv-tény összehasonlítása felett, valamint, n a döntéselőkészítő információk megszerzése, rendezése és szolgáltatása n n tevékenységei 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 11

Tevékenységei n célkitűzés, tervezés n tényhelyzet mérése n terv-tény eltérés elemzése n beavatkozás, intézkedés

Tevékenységei n célkitűzés, tervezés n tényhelyzet mérése n terv-tény eltérés elemzése n beavatkozás, intézkedés n eredmények ellenőrzése, visszamérés 2006. 05. 11. Funkcionális területek kontrollingja 12

KÉRDÉSEK? ? ? 2006. 05. 11.

KÉRDÉSEK? ? ? 2006. 05. 11.

Köszönjük a figyelmet! 2006. 05. 11.

Köszönjük a figyelmet! 2006. 05. 11.