KEFEDEREK RENME BULU YOLUYLA RENME Bulu Yoluyla renme

  • Slides: 25
Download presentation
KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)

KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)

Buluş Yoluyla Öğrenme n n Buluş yoluyla öğretim modeli J. S. Bruner tarafından geliştirilmiştir.

Buluş Yoluyla Öğrenme n n Buluş yoluyla öğretim modeli J. S. Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bu model ilk ortaya atıldığı 1960’lı yılların başından günümüze değin dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmıştır. Ülkemizde de Bruner’ in yaklaşımının etkileri 1968 yılında hazırlanan ilkokul programlarında görülmektedir.

Buluş Yoluyla Öğrenme Nedir? n Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı

Buluş Yoluyla Öğrenme Nedir? n Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır.

Buluş Yoluyla Öğrenme n Buluş yoluyla öğrenmeyi uygulamada önemli bir nokta; öğrencilerde öğrenilecek konuya

Buluş Yoluyla Öğrenme n Buluş yoluyla öğrenmeyi uygulamada önemli bir nokta; öğrencilerde öğrenilecek konuya karşı merak uyandırmaktır.

Öğretmenin Rolü n n Bruner’ e göre öğretmenin rolü, öğrencinin kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır.

Öğretmenin Rolü n n Bruner’ e göre öğretmenin rolü, öğrencinin kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır. Öğretmen örnekleri sunar ve öğrenci konunun özelliklerini keşfedinceye kadar örneklerle çalışılır.

Öğretmenin Rolü § Öğretici değil kolaylaştırıcıdır. § Öğrencilerin ilgilerine, sorunlarına önem verir. Kılavuzluk Danışmanlık

Öğretmenin Rolü § Öğretici değil kolaylaştırıcıdır. § Öğrencilerin ilgilerine, sorunlarına önem verir. Kılavuzluk Danışmanlık Ortaklık Yardımcılık § Öğrencileri güdülemeye önem verir. § Öğrenmeyi öğrenmelerine yardım eder.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 1) Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu sağlayacak yaşantıların belirlenmesi. Çocuğun anlama,

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 1) Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu sağlayacak yaşantıların belirlenmesi. Çocuğun anlama, keşfetme merakını giderme isteği yönlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları n I. Öğrencileri, keşfetmeye yöneltme için yapılacak başlıca işlemler şunlardır:

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları n I. Öğrencileri, keşfetmeye yöneltme için yapılacak başlıca işlemler şunlardır: Öğrencileri buluş yoluyla öğrenme için yönlendirirken merakı canlandırmak işin ilk ve en önemli basamağıdır.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları II. III. Öğretmenin desteği ve yardımı çok büyük önem taşır.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları II. III. Öğretmenin desteği ve yardımı çok büyük önem taşır. Öğrenciyi harekete geçirmede üçüncü önemli nokta anlamlı bir araştırma ya da buluş için yapılan çabaların yönünün belli olmasıdır.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 2) I. Öğretim içeriğinin yapılandırılması ve onun nitelikleri. Konuları çocuğun

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 2) I. Öğretim içeriğinin yapılandırılması ve onun nitelikleri. Konuları çocuğun zihinsel gelişim düzeyine göre ayarlamak ve öğretimde onun çevresine bakış tarzını dikkate almak gerekmektedir.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları II. Öğrenmelerde kalıcılığı sağlamak için, daha çok genellemeler üzerinde durmak,

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları II. Öğrenmelerde kalıcılığı sağlamak için, daha çok genellemeler üzerinde durmak, anlamlı ve özlü özetlere ulaşmak gerekmektedir.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 3) Öğrenme yaşantılarının sıralanması. Bruner’ e göre, zihinsel gelişim bir

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 3) Öğrenme yaşantılarının sıralanması. Bruner’ e göre, zihinsel gelişim bir sıra izler. Bu nedenle de öğrenme sürecindeki yaşantılar öğrencinin zihinsel gelişimine göre sıralanmalıdır.

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 4) Pekiştireçlerin rolü. Bruner’ in öğretme kuramında pekiştirme önemli bir

Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları 4) Pekiştireçlerin rolü. Bruner’ in öğretme kuramında pekiştirme önemli bir yer tutar. Pekiştirme öğreniciye amacına ulaşmakta olduğunu duyurmalı ve onu güdeleyebilmelidir.

Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar A. Örnek-Kural Yöntemi Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar

Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar A. Örnek-Kural Yöntemi Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar ve öğrenci konunun yapısını; fikirler arasındaki temel ilişkileri, ilkeleri, özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır.

Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar B. Tümevarım Yaklaşımı Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir.

Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar B. Tümevarım Yaklaşımı Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir.

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Buluş yoluyla öğrenciye kazandırılacak hedef ve

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Buluş yoluyla öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışlar açıkça belirlenmelidir. Öğretmenin örnekleri sunması

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Öğrencilerin örnekleri betimlemesi Öğretmenin ek örnekler

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Öğrencilerin örnekleri betimlemesi Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları Öğretmenin örnek olmayan durumları sunması

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerce

Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir n n Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerce teşhis edilen özellikleri , ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması Öğrencilerin tanımları, ilişki ve özellikleri ifade etmeleri Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi

Buluş Yolu Tekniğinin Avantajları ü ü Öğrencilerin kendi buldukları bilgileri daha önemli gördükleri için,

Buluş Yolu Tekniğinin Avantajları ü ü Öğrencilerin kendi buldukları bilgileri daha önemli gördükleri için, buluş yoluyla öğretimin kalıcı olması beklenir. Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirir. Öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eder. Öğrenciyi güdüler.

Buluş Yolu Tekniğinin Sınırlılıkları Ø Ø Ø Zaman alır. Bu yöntem çok iyi bilen

Buluş Yolu Tekniğinin Sınırlılıkları Ø Ø Ø Zaman alır. Bu yöntem çok iyi bilen kişiler tarafından yürütülebilir ve çok sayıda araç gerektirdiği için maliyeti yüksektir. Her konu buluş yoluyla öğretime uygun değildir.

ÖRNEK UYGULAMA (X+1)² bir fikri olan var mı?

ÖRNEK UYGULAMA (X+1)² bir fikri olan var mı?

ÖRNEK UYGULAMA X 1 X X² X *1 1*1 X²+X+X +1= X²+2 X+1

ÖRNEK UYGULAMA X 1 X X² X *1 1*1 X²+X+X +1= X²+2 X+1

ÖRNEK UYGULAMA SONUÇ: (X+1)² = X²+2 X+1

ÖRNEK UYGULAMA SONUÇ: (X+1)² = X²+2 X+1

Kaynaklar n n n n n http: //kisi. deu. edu. tr/eli. israel/bruner. html http:

Kaynaklar n n n n n http: //kisi. deu. edu. tr/eli. israel/bruner. html http: //www. donusumkonagi. net/makale. asp? id=5475&baslik=b ulus_yoluyla_ogrenme&i=ogrenme http: //www. rehberogretmen. biz/bulus-yoluyla-ogretimyontemi%C 2%A 0/ http: //www. basitfizik. com/kitapciklar/bulusyolylaogrenme. doc http: //ilkogretim-online. org. tr/vol 3 say 1/v 03 s 01 a. pdf http: //egitim. aku. edu. tr/kuramsal 07. ppt http: //www. ogretmenadayi. com/ders/ http: //emu. edu. tr/bekirozer/notlar/%C 3%96 grenci%20 Merkezli %20%C 3%96 gretim. ppt Aktif Öğrenme – Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz