Kd ITMS projektu 26110130667 Stredn priemyseln kola dopravn

  • Slides: 10
Download presentation
Kód ITMS projektu: 26110130667 Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen STROJOVÉ

Kód ITMS projektu: 26110130667 Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen STROJOVÉ BRZDY Vzdelávacia oblasť: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Predmet Cestné vozidlá Ročník, triedy: Tretí, III. B, III. C Tematický celok: Brzdy Vypracoval: Ing. Ján Skalský Dátum: 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Zhrnutie učiva • dvojokruhová vzduchotlaková brzdová sústava • dvojokruhová dvojhadicová vzduchotlaková brzdová sústava prívesu

Zhrnutie učiva • dvojokruhová vzduchotlaková brzdová sústava • dvojokruhová dvojhadicová vzduchotlaková brzdová sústava prívesu • hlavné časti vzduchotlakovej brzdovej sústavy • regulátor tlaku vzduchu • vysúšač vzduchu • štvorokruhový istiaci ventil • dvojokruhový hlavný brzdič • brzdové valce 2

Otázky a úlohy 1. Vysvetlite činnosť dvojokruhovej vzduchotlakovej brzdovej sústavy. 3

Otázky a úlohy 1. Vysvetlite činnosť dvojokruhovej vzduchotlakovej brzdovej sústavy. 3

Otázky a úlohy 2. Vysvetlite činnosť dvojokruhovej dvojhadicovej brzdovej sústavy prívesu. 4

Otázky a úlohy 2. Vysvetlite činnosť dvojokruhovej dvojhadicovej brzdovej sústavy prívesu. 4

Otázky a úlohy 4. Vysvetlite funkciu regulátora tlaku. 5

Otázky a úlohy 4. Vysvetlite funkciu regulátora tlaku. 5

Otázky a úlohy 5. Vysvetlite princíp činnosti vysúšača vzduchu. 6

Otázky a úlohy 5. Vysvetlite princíp činnosti vysúšača vzduchu. 6

Otázky a úlohy 6. Akú funkciu plní štvorokruhový istiaci ventil? 7

Otázky a úlohy 6. Akú funkciu plní štvorokruhový istiaci ventil? 7

Otázky a úlohy 7. Vysvetlite činnosť dvojokruhového hlavného brzdiča. 8

Otázky a úlohy 7. Vysvetlite činnosť dvojokruhového hlavného brzdiča. 8

Otázky a úlohy 8. Vysvetlite činnosť kombinovaného pružinového brzdového valca. 9

Otázky a úlohy 8. Vysvetlite činnosť kombinovaného pružinového brzdového valca. 9

Použité zdroje Ivan Faktor: Cestné vozidlá II Zdeněk Jan, Bronislav Ždánsky: Automobily 1 Rolf

Použité zdroje Ivan Faktor: Cestné vozidlá II Zdeněk Jan, Bronislav Ždánsky: Automobily 1 Rolf Gscheidle a kol. : Příručka pro automechanika Pracovný zošit CEV 3 10