Kaznena djela protiv imovine Uvod Imovina skup subjekitvnih

  • Slides: 17
Download presentation
Kaznena djela protiv imovine

Kaznena djela protiv imovine

Uvod - Imovina – skup subjekitvnih prava predstavljenih jednim nositeljem - Imovinska korist –

Uvod - Imovina – skup subjekitvnih prava predstavljenih jednim nositeljem - Imovinska korist – svako uvećanje ili sprečavanje umanjenja imovine do kojeg je došlo počinjenjem kaznenog djela - 2 skupine KD protiv imovine: 1. KD protiv vlasništva: krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari 2. KD protiv imovinskih prava: prijevara, zlouporaba osiguranja, zlouporaba čeka i platne kartice, zlouporaba povjerenja, povreda tuđih prava, lihvarski ugovor, iznuda, prikrivanje - Visok udio u kriminalitetu: oko 30%

Krađa n Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji,

Krađa n Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. n n n Stvari – dijelovi prirode različit od ljudi, koji služe ljudima za uporabu Pokretna stvar – stvar koja se može premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da joj se ne povrijedi bit (supstanca) Tuđa stvar – stvar u vlasništvu (makar i suvlasništvu) druge osobe

Krađa n n n Oduzimanje – prekidanje tuđe i zasnivanje vlastite detencije Pokušaj je

Krađa n n n Oduzimanje – prekidanje tuđe i zasnivanje vlastite detencije Pokušaj je kažnjiv Specijalna namjera – “s ciljem prisvajanja” Sitno djelo krađe: stvar male vrijednosti (VSRH: do 2. 000 kn) + počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari te vrijednosti Djelotvorno kajanje – počinitelj vrati ukradenu stvar (fakultativno oslobođenje od kazne)

Teška krađa n Kvalificirani oblik krađe - ako je krađa počinjena: 1. obijanjem, provaljivanjem

Teška krađa n Kvalificirani oblik krađe - ako je krađa počinjena: 1. obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, blagajna, ormara ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora, 2. na osobito opasan ili osobito drzak način, 3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom, 4. iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe, 5. ako je ukradena stvar velike vrijednosti (VSRH: preko 60. 000 kn), …

… Teška krađa 6. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili

… Teška krađa 6. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili dio borbenog sredstva koje služi potrebama obrane, 7. ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je ukradena iz crkve ili druge zgrade ili prostorije koja služi za vjerske obrede, 8. ako je ukradeno kulturno dobro ili stvar od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost, 9. ako je počinitelj pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane, 10. kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti.

Razbojništvo n n n Tko uporabom sile protiv neke osobe ili prijetnjom da će

Razbojništvo n n n Tko uporabom sile protiv neke osobe ili prijetnjom da će izravno napasti na njezin život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. (čl. 230. KZ) Sila – najčešće podrazumijeva uporabu fizičke snage prema drugoj osobi kako bi se oduzela tuđa pokretna stvar Prijetnja – najavljivanje nekog zla drugoj osobi za slučaj da se ona ne ponaša na željeni način Pokušaj je kažnjiv – započinje uporabom sile ili prijetnje Razbojništvo je dovršeno oduzimanjem tuđe pokretne stvari

Razbojništvo n Kvalifikatorne okolnosti: 1. pribavljena znatna imovinska korist (VSRH: preko 60. 000 kn)

Razbojništvo n Kvalifikatorne okolnosti: 1. pribavljena znatna imovinska korist (VSRH: preko 60. 000 kn) 2. uporabljeno oružje ili opasno oruđe 3. smrtna posljedica

Razbojnička krađa n n n Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s ciljem

Razbojnička krađa n n n Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s ciljem da ukradenu stvar zadrži, uporabi silu protiv neke osobe ili prijetnju da će izravno napasti na njezin život ili tijelo, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Djelo je dovršeno uporabom sile ili prijetnje s ciljem da se ukradena stvar zadrži Kvalifikatorne okolnosti: 1. uporabljeno oružje ili opasno oruđe 2. smrtna posljedica

Utaja n n n 2 temeljna oblika utaje: 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu

Utaja n n n 2 temeljna oblika utaje: 1. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine. 2. Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao, kaznit će se kaznom zatvora do 2 godine. Namjerno kazneno djelo Pokušaj nije kažnjiv (osim kod kvalificiranog oblika)

Utaja n n Kvalifikatorna okolnost: - vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika (VSRH:

Utaja n n Kvalifikatorna okolnost: - vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika (VSRH: preko 60. 000 kn) Privilegirajuća okolnost: - vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava mala (VSRH: do 2. 000 kn) + počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari te vrijednosti

Pronevjera n n n Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji

Pronevjera n n n Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. (čl. 233. KZ) Kvalificirani oblik utaje Pokušaj je kažnjiv Počinitelj ne mora biti formalno u radnom odnosu, već je dovoljno da faktički obavlja neki posao u kojem su mu povjerene stvari ili imovinska prava Kvalificirani/privilegirani oblik: velika/mala vrijednost

Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari n Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi

Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari n Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do 1 godine. (čl. 234. KZ) n tzv. krađa uporabe (furtum usus) n Kvalifikatorna okolnost: motorno vozilo

Oštećenje tuđe stvari n n 5 modaliteta: 1. Oštećenje tuđe pokretne stvari 2. Uništenje

Oštećenje tuđe stvari n n 5 modaliteta: 1. Oštećenje tuđe pokretne stvari 2. Uništenje tuđe pokretne stvari 3. Izobličenje tuđe pokretne stvari 4. Učinjenje neuporabljivom tuđe pokretne stvari 5. crtanje grafita - mijenjanje izgleda površina crtežima ili natpisima Kvalifikatorne okolnosti: 1. niske pobude 2. znatna šteta (VSRH: preko 60. 000 kn)

Prijevara n n n n Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu

Prijevara n n n n Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Činjenice - pojave u stvarnosti koje se mogu dokazivati -> mogu biti: a) vanjske; b) unutarnje Može se počiniti i nečinjenjem (prikrivanje činjenica) Zabluda – pogrešna predodžba o bitnim činjenicama Materijalno kazneno djelo Može se počiniti izravnom i neizravnom namjerom Pokušaj je kažnjiv

Iznuda n n Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist

Iznuda n n Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. (čl. 243. KZ) Razlikovanje od razbojništva: vremenska udaljenost radnje koju iznuđuje počinitelj Kvalifikatorne okolnosti: znatna korist/šteta, uporabljena sila ili izravna prijetnja, smrtna posljedica. Pokušaj je kažnjiv

Prikrivanje n n Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je

Prikrivanje n n Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je drugi pribavio kaznenim djelom protiv imovine, kupuje, prima u zalog ili na drugi način pribavlja, preprodaje ili skriva ili pomaže preprodati ili sakriti, ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Oblik pomaganja počinitelju nakon počinjenog djela Akcesorno kazneno djelo - ovisi o prethodnom (predikatnom) djelu Kvalificirani oblik: počinitelj se bavi prikrivanjem (obrtimice)