Katedrla Notre Dame v Pai http www panoramio

  • Slides: 19
Download presentation

Katedrála Notre Dame v Paříži http: //www. panoramio. com/photo/48924226

Katedrála Notre Dame v Paříži http: //www. panoramio. com/photo/48924226

Základní informace Náboženství: Křesťanství Stavební sloh: Gotická architektura Typ stavby: Katedrála Výstavba: 1163 –

Základní informace Náboženství: Křesťanství Stavební sloh: Gotická architektura Typ stavby: Katedrála Výstavba: 1163 – 1345 Kapacita: 9 000 lidí http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. travel 2002. cz/_pics/notre-dame 01_1. jpeg&imgrefurl=http: //www. travel 2002. cz/175 -pariz-a-versailles-s-navstevou-remeseunesco. html&h=600&w=408&sz=52&tbnid=Wk. GA 5 DJx 0 Q 842 M: &tbnh=97&tbnw=66&prev=/sea rch%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=__UX 70 Q 1 m. F 5 sb. Sf. NWjocpezs. PEu. M=&docid=d. Zc 59 f. TKJJmd. MM&hl=cs&sa=X&ei=LG 6 j. UNfu. ENDkt. Qbexo. GABg&ved=0 CDs. Q 9 QEw. Ag&dur=264

Historie • Stavba katedrály byla zahájena roku 1163 na přání biskupa Maurice de Sully

Historie • Stavba katedrály byla zahájena roku 1163 na přání biskupa Maurice de Sully a dokončena byla v roce 1345. • Vzhled katedrály se četnými válečnými konflikty měnil, zvláště při Velké francouzské revoluci, kdy měla být zcela zničena. • V roce 1802 byla znovu vysvěcena. O dva roky později zde proběhla korunovace Napoleona I. Bonaparte. • V letech 1844 – 1864 proběhla rekonstrukce.

Vzhled katedrály • Katedrála je svisle i vodorovně rozdělena na tři části. • Ve

Vzhled katedrály • Katedrála je svisle i vodorovně rozdělena na tři části. • Ve vodorovně nejnižší části se nachází tři vchody. Nad vchody je tzv. Galerie králů s 28 sochami králů Izraele a Judska. • Ve střední části jsou dvě okna, mezi nimiž se nachází růžicové okno o průměru 10 metrů. V tomto pásu je také socha Madony s dítětem a sochy Adama a Evy.

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //us. 123 rf. com/400 wm/400/pontuse 0802/pontuse 080200041/2530474 -belle-fenetre-eglise-sur-lacathedrale-notre-dame-de-paris. jpg&imgrefurl=http:

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //us. 123 rf. com/400 wm/400/pontuse 0802/pontuse 080200041/2530474 -belle-fenetre-eglise-sur-lacathedrale-notre-dame-de-paris. jpg&imgrefurl=http: //fr. 123 rf. com/photo_2530474_belle-fenetre-eglise-sur-la-cathedrale-notre-dame-deparis. html&h=315&w=400&sz=49&tbnid=i. GWEDc. Bgeou 3 g. M&tbnh=199&tbnw=253&prev=/search%3 Fq%3 Dnotre%2 Bdame%2 Bde%2 Bparis%2 Bfenetre %26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=notre+dame+de+paris+fenetre&usg=__t. YLr. Ru. LXV_b. Jw. Vxkl 7 i 0 Wa. SUOnw=&hl=cs&sa=X&ei=8 W 6 j. UML 4 OJ DOsgack. ICg. Bg&ved=0 CGo. Q 8 g 0

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. paris. com/var/paris/storage/image s/paris_photo_tour/notre_dame_de_paris_photo_tour/notre_dame_paris_020/128 920 -1 -eng. GB/notre_dame_paris_020_imagelarge. jpg&imgrefurl=http:

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. paris. com/var/paris/storage/image s/paris_photo_tour/notre_dame_de_paris_photo_tour/notre_dame_paris_020/128 920 -1 -eng. GB/notre_dame_paris_020_imagelarge. jpg&imgrefurl=http: //www. paris. com/es/par is_photo_tour/notre_dame_de_paris_cathedral_photo_tour/notre_dame_paris_02 0&h=413&w=550&sz=139&tbnid=o. Nky. FZs. M_B 703 M: &tbnh=92&tbnw=122&prev= /search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=__3 pllojj. XN 8_Os 2 Lbh. OIDy. QDJ 8 I=&docid=Hw_RD-Ww. EKg 6 GM&hl=cs&sa=X&ei=omj. ULf 4 I 5 GWswasu. YHADg&ved=0 CEc. Q 9 QEw. Bw&dur=996 http: //www. free-city-guides. com/paris/notre-dame/

Portály • Prostřední portál - vyobrazení Posledního soudu http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //images.

Portály • Prostřední portál - vyobrazení Posledního soudu http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //images. travelpod. com/tw_slides/ta 00/f 43/c 58/notre-dame-14 paris. jpg&imgrefurl=http: //tripwow. tripadvisor. com/tripwow/ta-00 f 4 -3 c 58 f 969&h=413&w=550&sz=184&tbnid=7 BMY 713 XZDn. MEM: &tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=__Ix 9 g. PWBi. SFg. TWgg. Ft. PSm. Tyo. KN 7 I=&docid=Lztayz. R 007 i. TPM&hl=cs&sa=X&ei=l 3 Cj. UOOt. PMbusgb 5 t. IGo. CQ&ved=0 CEAQ 9 QEw. BQ&dur=737

Portál sv. Anny http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. notredamedeparis. fr/local/cache-vignettes/L 350 x. H

Portál sv. Anny http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. notredamedeparis. fr/local/cache-vignettes/L 350 x. H 352/arton 916233 d. jpg&imgrefurl=http: //www. notredamedeparis. fr/spip. php? article 91&h=352&w=350&sz=43&tbnid=y 5 utsgv. VAU 4 c. M: &tbnh=94&tbnw=93&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=__Mcp. RFPFrw 0 Ky 2 euz 0 YHu. T 0 N 0 Nsc=&docid =b. S-FEQw. Qxc. Ug 6 M&hl=cs&sa=X&ei=YHGj. UMv. EOIK 0 t. Aaluo. Dg. CA&ved=0 CDUQ 9 QEw. AQ&dur=379

Portál sv. Štěpána http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Portail_ouvrag%C 3%A 9_de_la_cath%C 3%A

Portál sv. Štěpána http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Portail_ouvrag%C 3%A 9_de_la_cath%C 3%A 9 drale_Notre. Dame, _Paris. JPG/400 px-Portail_ouvrag%C 3%A 9_de_la_cath%C 3%A 9 drale_Notre. Dame, _Paris. JPG&imgrefurl=http: //commons. wikimedia. org/wiki/Commons: Wiki_Loves_Monuments_2012_in_France/Image_du_jour/2012 -0929/Gallerie&h=266&w=400&sz=49&tbnid=636 uah. CP 5 RSxj. M: &tbnh=94&tbnw=141&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=_ _-SVqc. J-Jgi. Jukzf 6 DM 7 l. Yuz. I 0 os=&docid=d. LPA 8 Nd-Ur 0 wg. M&hl=cs&sa=X&ei=YHGj. UMv. EOIK 0 t. Aaluo. Dg. CA&ved=0 CDs. Q 9 QEw. Aw&dur=1096

Interiér http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Rozeta_Pary%C 5%BC_notre-dame_chalger. jpg/480 px. Rozeta_Pary%C 5%BC_notredame_chalger.

Interiér http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Rozeta_Pary%C 5%BC_notre-dame_chalger. jpg/480 px. Rozeta_Pary%C 5%BC_notredame_chalger. jpg&imgrefurl=http: //commons. wikimedia. org/wiki/Commons: Valued_image_candidates/Rozeta_Pary%25 C 5%25 BC_notredame_chalger. jpg&h=480&w=480&sz=104&tbnid=l. Ej 6 Wohhw. I 0 n_M: &tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1& q=&usg=__0 Y 7 OI 5 Pqfq 3 Jjkuj 4 m. Nh 3 fi. TF 2 c=&docid=q. Rvf. Nc. Nqq-Ifp. M&hl=cs&sa=X&ei=n 3 Kj. UOj 3 L 8 b. Iswahk. YGIBw&ved=0 CDYQ 9 QEw. AQ&dur=21

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. eurovikend-pariz. cz/images/notredame 3. jpg&imgrefurl=http: //www. eurovikendpariz. cz/katedrala%20 notre%20

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //www. eurovikend-pariz. cz/images/notredame 3. jpg&imgrefurl=http: //www. eurovikendpariz. cz/katedrala%20 notre%20 dame. html&h=350&w=350&sz=48&tbnid=Fh. At. PTBMN 09 j. M&tbnh=225&tbnw=225&prev=/search%3 Fq%3 Dparis%2 Bnotre%2 Bdame%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=paris+notre+dame&usg=__Rn. NMs. ZKo w. Onwp. Ol. ZAp 2 Pb. A 1 kpd. Q=&hl=cs&sa=X&ei=_n. Kj. UO_OA 4 T 4 sga. Eu. IGQDw&ved=0 CGYQ 8 g 0

http: //around-the-world. awardspace. co. uk/blog/dicas/notre_dame_detalhes. php

http: //around-the-world. awardspace. co. uk/blog/dicas/notre_dame_detalhes. php

Zvony katedrály • V katedrále se nachází celkem 5 zvonů. Největší z nich se

Zvony katedrály • V katedrále se nachází celkem 5 zvonů. Největší z nich se jmenuje Emmanuel, je umístěn v jižní věži a váží přes 13 tun. Používá se celý den k oznamování hodin, dále při bohoslužbách a zvláštních příležitostech. http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //profile. ak. fbcdn. net/hprofile-akash 3/50505_145449049485_6725542_n. jpg&imgrefurl=http: //www. facebook. com/pages/Il-campanone-Emmanuel-di-Notre-Dame-de. Paris/145449049485&h=244&w=200&sz=14&tbnid=Lywlti 0 nvw. CZv. M: &tbnh=84&tbnw=69&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&u sg=__58 o. WDL 7 b_hr 16 i. UKyi. Feg 9 kn. Blc=&docid=j. WR 5 xag. RBe 5 YXM&hl=cs&sa=X&ei=x. XOj. UOj. ZDcffsga. D 44 CIDQ&ved=0 CDk. Q 9 QEw. Ag&dur=212

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //theurgetowander. files. wordpress. com/2012/07/notre-dame-2. jpg&imgrefurl=http: //theurgetowander. com/201 night-cruise-on-theseine/&h=391&w=530&sz=87&tbnid=oid. TQ

http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //theurgetowander. files. wordpress. com/2012/07/notre-dame-2. jpg&imgrefurl=http: //theurgetowander. com/201 night-cruise-on-theseine/&h=391&w=530&sz=87&tbnid=oid. TQ 8 PQA 6 Ew. FM: &tbnh=90&tbnw=122&prev=/search%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=& Cl. Q 1 Ow_hn. M 4 u. EDy. Gz. Jf 3 pao=&docid=WTL 1 -Ns 8 hf. Dz. BM&hl=cs&sa=X&ei=C 3 Sj. UKr. OMsv. Nsga. Op. IGo. Ag&ved=0 CEQQ 9 QEw. Bg&dur=308

http: //tourismplacesworld. blogspot. cz/2011/11/notre-dame-de-paris. html

http: //tourismplacesworld. blogspot. cz/2011/11/notre-dame-de-paris. html

http: //www. trekearth. com/gallery/Europe/France/North/Ile-de-France/Paris/photo 990985. htm

http: //www. trekearth. com/gallery/Europe/France/North/Ile-de-France/Paris/photo 990985. htm

Archiv školy

Archiv školy

Zdroje • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Katedrála_Notre-Dame_(Paříž) • http: //en. wikipedia. org/wiki/Notre-Dame_de_Paris • http: //francie.

Zdroje • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Katedrála_Notre-Dame_(Paříž) • http: //en. wikipedia. org/wiki/Notre-Dame_de_Paris • http: //francie. slantour. cz/regiony-pariz-notre-dame. php • http: //www. notredamedeparis. fr/