Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif Kata

  • Slides: 7
Download presentation
Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Transitif (KKT) • Saya sedang menendang 踢bola • Saya sedang menonton 观看televisyen

Kata Kerja Transitif (KKT) • Saya sedang menendang 踢bola • Saya sedang menonton 观看televisyen • Saya sedang mencuci 洗rambut • Kata kerja memerlukan objek • 动词后面一定要加objek(东西), 不然句子就不完 整。Saya sedang menendang bola. 我正在踢球。 不可以只说:我踢。我踢什么一定要说清楚。 我踢球。球就是objek.

Kata Kerja Tak Transitif (KKTT) • Saya sedang berlari. • Saya belum tidur. •

Kata Kerja Tak Transitif (KKTT) • Saya sedang berlari. • Saya belum tidur. • Saya sedang menyanyi. • Kata kerja tidak memerlukan objek 动词后面不需要加objek(东西), 句子就完整了。 Saya sedang berlari. 我正在跑。这样说就明白 了。不需要加什么东西在动词后面。

KKT kebanyakan kata kerjanya berimbuhan me. N (me-, men-, mem-, menge-, meny, memper-)多数 KKT的动词会有imbuhan

KKT kebanyakan kata kerjanya berimbuhan me. N (me-, men-, mem-, menge-, meny, memper-)多数 KKT的动词会有imbuhan me. N KKTT kebanyakan kata kerjanya berimbuhan ber, ber…kan dan ter 多数KKTT的动词会有 imbuhan ber , ber…kan, ter

KKT @ KKTT ? ? ? ? 试想想答案。。 • • • 1. Jamal sedang

KKT @ KKTT ? ? ? ? 试想想答案。。 • • • 1. Jamal sedang menggosok gigi. 2. Haris menumbuk Ahmad. 3. Tijah berjalan pantas. 4. Fatin menangis tersedu-sedan. 5. Cikgu memuji Jonathan. 6. Adik saya minum milo.

KKT @ KKTT ? ? ? ? Kakak menonton televisyen di ruang tamu. Emak

KKT @ KKTT ? ? ? ? Kakak menonton televisyen di ruang tamu. Emak sedang mandi di bilik air. Abang memasukkan buku ke dalam begnya. Saya akan mengepos surat ini kepada sahabat pena saya. • Air sungai mengalir deras. • •