KASAYSAYAN NG EKONOMIKS POLITICAL ECONOMY 17 18 Siglo

  • Slides: 53
Download presentation
KASAYSAYAN NG EKONOMIKS

KASAYSAYAN NG EKONOMIKS

POLITICAL ECONOMY

POLITICAL ECONOMY

17 -18 Siglo �Nagsimula ang pag-aaral ng ekonomiks

17 -18 Siglo �Nagsimula ang pag-aaral ng ekonomiks

FRANCOIS QUESNAY

FRANCOIS QUESNAY

�Kabilang sa pangkat na PHYSIOCRATS

�Kabilang sa pangkat na PHYSIOCRATS

�Naniniwala sa kahalagahan ng Kalikasan (Rule of Nature) sa Pag-unlad

�Naniniwala sa kahalagahan ng Kalikasan (Rule of Nature) sa Pag-unlad

TABLEAU ECONOMIQUE

TABLEAU ECONOMIQUE

�Nagpapakita ng pagdaloy ng mahahalagang salik ng produksyon, ng mga produkto at serbisyo sa

�Nagpapakita ng pagdaloy ng mahahalagang salik ng produksyon, ng mga produkto at serbisyo sa iba’t- ibang sektor ng ekonomiya

�Tinuligsa ang paniniwalang ito ng mga MERKANTILISTA

�Tinuligsa ang paniniwalang ito ng mga MERKANTILISTA

MERKANTILISTA �Naniniwala na makakamit ang pagunlad ng bansa sa pamamagitan ng dami ng GINTO

MERKANTILISTA �Naniniwala na makakamit ang pagunlad ng bansa sa pamamagitan ng dami ng GINTO at PILAK

CLASSICISTS �Nabuo dahil sa magkasalungat na pananaw ng mga PHYSIOCRATS at MERKANTILISTA

CLASSICISTS �Nabuo dahil sa magkasalungat na pananaw ng mga PHYSIOCRATS at MERKANTILISTA

ADAM SMITH

ADAM SMITH

�AMA ng MAKABAGONG EKONOMIKS

�AMA ng MAKABAGONG EKONOMIKS

�AMA NG KAPITALISMO

�AMA NG KAPITALISMO

�Nagtaguyod ng Doktrinang LAISSEZ FAIRE o Let Alone Policy

�Nagtaguyod ng Doktrinang LAISSEZ FAIRE o Let Alone Policy

�An Inquiry into the Nature and Causes of the WEALTH OF NATIONS

�An Inquiry into the Nature and Causes of the WEALTH OF NATIONS

ESPESYALISASYON �Mahalaga ang pagganap sa gawain ng bawat manggagawa upang mapabilis at maparami ang

ESPESYALISASYON �Mahalaga ang pagganap sa gawain ng bawat manggagawa upang mapabilis at maparami ang produksyon

DAVID RICARDO

DAVID RICARDO

�Nakilala dahil sa kanyang pananaw sa epekto ng likas na Yaman upang makamit ang

�Nakilala dahil sa kanyang pananaw sa epekto ng likas na Yaman upang makamit ang pagunlad

�Batas ng Lumiliit na Pakinabang o Law of Diminishing Marginal Returns

�Batas ng Lumiliit na Pakinabang o Law of Diminishing Marginal Returns

�COMPARATIVE ADVANTAGE

�COMPARATIVE ADVANTAGE

�Principles of Political Economy and Taxation

�Principles of Political Economy and Taxation

THOMAS ROBERT MALTHUS

THOMAS ROBERT MALTHUS

Malthusian Theory

Malthusian Theory

�Ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaring magbunga

�Ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaring magbunga ng pagkagutom

ESSAY ON THE PRINCIPLE OF POPULATION

ESSAY ON THE PRINCIPLE OF POPULATION

NEOCLASSICIST

NEOCLASSICIST

�Sandigan ang batas ng SUPLAY at DEMAND

�Sandigan ang batas ng SUPLAY at DEMAND

MAKRO EKONOMIKS

MAKRO EKONOMIKS

KEYNESIAN EKONOMIKS � Malaki ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa pagpapanatili ng ekwilibriyo

KEYNESIAN EKONOMIKS � Malaki ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa pagpapanatili ng ekwilibriyo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng demand, suplay at presyo sa pamilihan

General Theory of Employment, Interest and Money

General Theory of Employment, Interest and Money

KARL MARX

KARL MARX

�Ama ng KOMUNISMO

�Ama ng KOMUNISMO

�Ang pag-iral ng KAPITALISMO ang pangunahing dahilan ng kahirapan lalo na ng mga manggagawa

�Ang pag-iral ng KAPITALISMO ang pangunahing dahilan ng kahirapan lalo na ng mga manggagawa o PROLETARIAT

�Makatarungan na ang pamahalaan ang humawak at kumontrol ng mga industriya at yaman ng

�Makatarungan na ang pamahalaan ang humawak at kumontrol ng mga industriya at yaman ng bansa upang magkaroon ng pagkakapantay ang tao sa lipunan

DAS KAPITAL at COMMUNIST MANIFESTO

DAS KAPITAL at COMMUNIST MANIFESTO

� 1. Ama ng Kapitalismo

� 1. Ama ng Kapitalismo

2. Neo. Classicist

2. Neo. Classicist

3. Tableau Economique

3. Tableau Economique

4. Law of Diminishing Marginal Returns

4. Law of Diminishing Marginal Returns

5. Ama ng Komunismo

5. Ama ng Komunismo

6. Physiocrats

6. Physiocrats

7. Essay on the Principle of Population

7. Essay on the Principle of Population

8. Laissez Faire

8. Laissez Faire

9. Das Kapital

9. Das Kapital

10. Makro ekonomiks

10. Makro ekonomiks