Kartor p ntet Karin Larsson GIScentrum Lunds universitet

  • Slides: 43
Download presentation
Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet

Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet

Kartor på nätet Kartmaterial Historiska kartor Lundakartan GIS vid LU Vad är detta? Vad

Kartor på nätet Kartmaterial Historiska kartor Lundakartan GIS vid LU Vad är detta? Vad kan det vara bra för? Skillnad karta – bild? Handlar om digitala kartor

Vad är en karta? Ett manuellt verktyg för hantering och enkel analys av lägesbunden

Vad är en karta? Ett manuellt verktyg för hantering och enkel analys av lägesbunden information

Vad är lägesbunden data? Objekt med någon form av rumslig struktur. Dessa har en

Vad är lägesbunden data? Objekt med någon form av rumslig struktur. Dessa har en position, ett läge. Vi kan säga VAR de finns. Position anges med en koordinat x, y, (z) i något koordinatsystem

Sfäriskt koordinatsystem på jorden

Sfäriskt koordinatsystem på jorden

Koordinatsystem i Sverige RT 90

Koordinatsystem i Sverige RT 90

Koordinatsystem i Lund

Koordinatsystem i Lund

Position på kårhusets aula

Position på kårhusets aula

Vad används kartor till Visa var Olika karttyper Söka var Olika karttyper Analysera Flera

Vad används kartor till Visa var Olika karttyper Söka var Olika karttyper Analysera Flera olika karttyper

GIS Geografiska Informations. System Ett datoriserat system för hantering och analys av lägesbunden information

GIS Geografiska Informations. System Ett datoriserat system för hantering och analys av lägesbunden information

Analog och digital karta är en plan modell av verkligheten som måste : sovras

Analog och digital karta är en plan modell av verkligheten som måste : sovras förenklas delas upp

Dela upp verkligheten

Dela upp verkligheten

I GIS representeras lägesbunden data som geometriska objekt: 1. Punkt (brunn, lyktstolpe) 2. Linje

I GIS representeras lägesbunden data som geometriska objekt: 1. Punkt (brunn, lyktstolpe) 2. Linje (väg, bäck, el-ledning) 3. Yta (sjö, fastighet, skog)

En del lägesrelaterad data representeras bättre av en kontinuerlig yta: Nederbörd Temperatur Topografi

En del lägesrelaterad data representeras bättre av en kontinuerlig yta: Nederbörd Temperatur Topografi

Attribut beskrivande data om de geometriska objekten i kartan hastighet på en väg ägare

Attribut beskrivande data om de geometriska objekten i kartan hastighet på en väg ägare till ett hus typ av mark

Geometriska objekt (i kartan) kopplas samman med attribut i tabeller LÄNK ID NAMN Tax.

Geometriska objekt (i kartan) kopplas samman med attribut i tabeller LÄNK ID NAMN Tax. värde 12 A. Nilsson 150 000 13 P. Jonasson 210 000 14 K. Hallén 15 J. Fransson 97 000 1 120 000

Olika typer av attribut kan vara: Tabeller Text Bilder Filmer Ljud etc

Olika typer av attribut kan vara: Tabeller Text Bilder Filmer Ljud etc

Gemensamma databaser ökad effektivitet

Gemensamma databaser ökad effektivitet

Vad kan vi göra med GIS? DYNAMISK MODELLERING ANALYS SÖKNING / VISUALISERING

Vad kan vi göra med GIS? DYNAMISK MODELLERING ANALYS SÖKNING / VISUALISERING

Vi utgår från för att studera position storlek distribution form samexistens samvariation samhälle och

Vi utgår från för att studera position storlek distribution form samexistens samvariation samhälle och miljö

Sökning / Visualisering Vem äger den fastigheten? Vilken fastighet tillhör Petter?

Sökning / Visualisering Vem äger den fastigheten? Vilken fastighet tillhör Petter?

Avstånd i ett nätverk mellan A och B Kortaste vägen Snabbaste vägen

Avstånd i ett nätverk mellan A och B Kortaste vägen Snabbaste vägen

Avstånd / Närhet Hur många barn bor inom ½ km från en specifik skola?

Avstånd / Närhet Hur många barn bor inom ½ km från en specifik skola?

Relation mellan olika objekt Hur många åkerfält gränsar till ett vattendrag? Hur stora är

Relation mellan olika objekt Hur många åkerfält gränsar till ett vattendrag? Hur stora är dessa? Hur mycket närsalter läcker från dessa?

Förändring i tiden - Historiska kartor Vad fanns i NÖ Lund för 140 år

Förändring i tiden - Historiska kartor Vad fanns i NÖ Lund för 140 år sedan?

Var används GIS? Samhällsplanering Miljöövervakning Skogsbruk Arkeologi Medicin - Epidemiologi Ledningsadministration Ekonomi Marknadsföring Informationsspridning

Var används GIS? Samhällsplanering Miljöövervakning Skogsbruk Arkeologi Medicin - Epidemiologi Ledningsadministration Ekonomi Marknadsföring Informationsspridning - Internet

DYNAMISK MODELLERING ANALYS SÖKNING / VISUALISERING

DYNAMISK MODELLERING ANALYS SÖKNING / VISUALISERING

Sammanfattning Vi kan göra mer med GIS Vi kan göra det enklare med GIS

Sammanfattning Vi kan göra mer med GIS Vi kan göra det enklare med GIS Men : kunskap om lägesbunden data och geografisk analys viktig! TY

Garbage in – Garbage out

Garbage in – Garbage out

Lundakartan på Internet Ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lunds universitet Utförare: GIS-centrum, LU

Lundakartan på Internet Ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lunds universitet Utförare: GIS-centrum, LU

Syfte Skapa Internetkarta över Lunds kommun - söka på adresser - presentera kommuninformation i

Syfte Skapa Internetkarta över Lunds kommun - söka på adresser - presentera kommuninformation i kartan - kartgränssnitt till LUCAT

Teknisk principlösning Vanlig webbläsare http html, gif, javascript Webserver Kartan Uppdatering var 6: e

Teknisk principlösning Vanlig webbläsare http html, gif, javascript Webserver Kartan Uppdatering var 6: e månad från kommunen Kommuninformation Kontinuerlig uppdatering från kommunen GIS-program Databashanterare LUCAT databas Kontinuerlig uppdatering från universitetet

Funktionalitet Zooma i kartan (anpassad för skala mellan 1: 1 000 till 1: 150

Funktionalitet Zooma i kartan (anpassad för skala mellan 1: 1 000 till 1: 150 000) Söka på adresser Visa institutions läge i kartan från institutionssida i LUCAT Mäta avstånd

Visa karta

Visa karta

Status Allmänt tillgänglig om några veckor

Status Allmänt tillgänglig om några veckor

vid Centrumbildning för att sprida och underlätta användandet av GIS inom Lunds universitet Målgrupp:

vid Centrumbildning för att sprida och underlätta användandet av GIS inom Lunds universitet Målgrupp: Lärare och forskare vid LU

GIS-centrums uppdrag Organ för rådgivning inom GIS Programvara för GIS Koordinering av GIS-utbildning inom

GIS-centrums uppdrag Organ för rådgivning inom GIS Programvara för GIS Koordinering av GIS-utbildning inom LU Databas för rumsliga digitala data, kartor Sammanhållen forskning inom ämnet Kontaktorgan mot organisationer utanför LU Anpassade kurser inom GIS

Projekt idag GIS för analys av hälsopåverkan av luftföroreningar Lunds kommuns/Lunds universitets webbkarta EU-projekt

Projekt idag GIS för analys av hälsopåverkan av luftföroreningar Lunds kommuns/Lunds universitets webbkarta EU-projekt om mobila kartor, GIMODIG EU-projekt om GIS-utbildning via Internet Landskapsrekonstruktion med hjälp av fossila pollen Freds- och utvecklingsprojekt i Ugand. Regional utveckling i Sri Lanka

Sölvegatan 10 karin. larsson@nateko. lu. se www. giscentrum. lu. se

Sölvegatan 10 karin. larsson@nateko. lu. se www. giscentrum. lu. se