Karel Velik Zpracovala Mgr Martina Kadlkov Z 2012

  • Slides: 7
Download presentation
Karel Veliký Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Září 2012 Výukový materiál je určen pro žáky

Karel Veliký Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Září 2012 Výukový materiál je určen pro žáky 7. ročníku. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis - středověk Výukový materiál slouží jako osnova výkladu učiva o Karlu Velikém. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kadlčková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

Karel Veliký (768 – 814) • jeho otec = Pipin Krátký • vedl výbojné

Karel Veliký (768 – 814) • jeho otec = Pipin Krátký • vedl výbojné války x Sasům, připojit ke své říši sev. Itálii, boje x Slovanům • r. 800 korunován na římského císaře obnova ŘŘ • „vládl ze sedla“ • marky v okrajových částech říše = ochrana zvenčí

Karolínská renesance • rozvoj kultury a vzdělanosti • cílem obnova antiky – podařilo se

Karolínská renesance • rozvoj kultury a vzdělanosti • cílem obnova antiky – podařilo se uskutečnit jen částečně, ale byl tím zastaven úpadek evropské kultury a byl položen základ k vytvoření románského slohu v umění • šiřitelé kláštery, kde se opisovaly staré rukopisy, kt. zdobeny miniaturami = malé obrázky

Cáchy • Karel Veliký pobýval v Cáchách – písařská dílna, kde opisována biblická díla,

Cáchy • Karel Veliký pobýval v Cáchách – písařská dílna, kde opisována biblická díla, ale i díla antických autorů

Karolínská minuskula • Karel Veliký vydával nařízení písemně úředníci museli umět číst a psát

Karolínská minuskula • Karel Veliký vydával nařízení písemně úředníci museli umět číst a psát • Písmo z doby Karla Velikého = karolínská minuskula

Rozpad francké říše • Syn Karla Velikého = Ludvík Pobožný (radila mu církev) měl

Rozpad francké říše • Syn Karla Velikého = Ludvík Pobožný (radila mu církev) měl 3 syny spory o dědictví, rozdělení FŘ a) západofrancká b) východofrancká c) třetí mezi nimi - vedlo k úplnému rozpadu + znovu zanikl titul římského císaře

Zdroje • ČECHURA, J. – DUDÁK, V. – NEŠKUDLA, B. – RYANTOVÁ, M. :

Zdroje • ČECHURA, J. – DUDÁK, V. – NEŠKUDLA, B. – RYANTOVÁ, M. : Dějepis pro 7. ročník ZŠ – středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN. 2004. ISBN 80 -7235 -002 -1