KAPRAOROSTY Dostupn z Metodickho portlu www rvp cz

  • Slides: 32
Download presentation
KAPRAĎOROSTY Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF

KAPRAĎOROSTY Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Kapraďorosty n výtrusné cévnaté rostliny n převládá sporofyt (2 sady chromozomů) n z haploidního

Kapraďorosty n výtrusné cévnaté rostliny n převládá sporofyt (2 sady chromozomů) n z haploidního výtrusu vyroste prokel (prothalium, prvoklíček) – gametofyt, nese pohlavní orgány (gametangia): n n n samčí pelatky (antheridia) → spermatozoidy samičí zárodečníky (archegonia) → vajíčko → diploidní generace (sporofyt) – zygota, zárodek, rostlina - na ní výtrusnice (sporangia), v nich výtrusy (spory) n v karbonu – černé uhlí

Kapraďorosty n 2 skupiny: n Oddělení Lycophyta (Plavuně) n n Plavuně Vranečky Šídlatky Oddělení

Kapraďorosty n 2 skupiny: n Oddělení Lycophyta (Plavuně) n n Plavuně Vranečky Šídlatky Oddělení Pterophyta n n n Kapradiny Přesličky Prutovky

Oddělení Lycophyta (Plavuně) n název: podle toho, že spory jsou nesmáčivé, tj. plavou n

Oddělení Lycophyta (Plavuně) n název: podle toho, že spory jsou nesmáčivé, tj. plavou n vždyzelené byliny s drobnými listy n stonek vidličnatě větvený n prokel nezelený n výtrusnice na bázi výtrusných listů, které tvoří husté klasy n výskyt na celé Zemi, nejvíce v pralesech Ameriky

Oddělení Lycophyta (Plavuně) n dnes byliny, dříve i stromové n většinou chráněné ! n

Oddělení Lycophyta (Plavuně) n dnes byliny, dříve i stromové n většinou chráněné ! n Víte, že n sporami se dříve obalovaly pilulky, aby se neslepily ? n spory se používaly jako zasýpací prášky a pudry ? n spory po zapálení prudce hoří, používají se na ohňostroje? n přesličky se využívají v lidovém léčitelství, proti cuchání vlasů ?

† Vymřelé plavuně n stromové n až 40 m vysoké, 2 m v průměru

† Vymřelé plavuně n stromové n až 40 m vysoké, 2 m v průměru n na kmeni listové stopy n Lepidodendron n Sigillaria (pečetník) - nazvaná podle tvaru listových jizev n daly vzniknout černému uhlí n Víte, jak velká vrstva rostlin musela být, aby vznikla 1 m silná vrstva uhlí? n kde je 1 m silná vrstva černého uhlí - musel být rostlinný nános v tloušťce 12 m

Třída Plavuně (Lycopodiatae) n plazivé byliny n plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) n nejběžnější, 2

Třída Plavuně (Lycopodiatae) n plazivé byliny n plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) n nejběžnější, 2 výtrusné klasy n plavuň pučivá (L. annotinum) n ve vyšších polohách n plavuň jedlová (L. selago)

n drobná rostlina plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) – silně ohrožený druh!

n drobná rostlina plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) – silně ohrožený druh!

Třída Vranečky (Selaginellopsida) n drobné byliny vraneček brvitý n vraneček brvitý (Selaginella selaginoides) –

Třída Vranečky (Selaginellopsida) n drobné byliny vraneček brvitý n vraneček brvitý (Selaginella selaginoides) – silně ohrožený druh! n i pokojové rostliny (Selaginella lepidophylla „Růže z Jericha“) Selaginella lepidophylla

Třída Šídlatky (Isoëtopsida) n byliny, vyhynulé stromovité n hlízovitý stonek n v bažinách nebo

Třída Šídlatky (Isoëtopsida) n byliny, vyhynulé stromovité n hlízovitý stonek n v bažinách nebo zcela ponořené – u nás jezera na Šumavě (Čertovo, Černé) n šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris)

Přesličky (Sphenophyta) n Jak vypadá přeslička? n plazivý oddenek n lodyha článkovaná, dutá, podélně

Přesličky (Sphenophyta) n Jak vypadá přeslička? n plazivý oddenek n lodyha článkovaná, dutá, podélně rýhovaná, přeslenitě větvená n buněčné stěny – oxid křemičitý n cévní svazky kolaterální lýkostředné n spory se 4 mrštníky (haptery, drží výtrusy při sobě) n od devonu

Zástupci přesliček n přeslička rolní (Equisetum arvense) n léčivka n jarní lodyha – nezelená,

Zástupci přesliček n přeslička rolní (Equisetum arvense) n léčivka n jarní lodyha – nezelená, fertilní = sporofyl n letní lodyha – zelená, sterilní = trofofyl n první článek větve je delší než lodyžní pochva n p. bahenní – E. palustre n podobná p. rolní, ale první článek větve je kratší než pochva n výtrusný klas na zelené lodyze

n p. lesní – E. sylvaticum n větve jemné, větvené n výtrusný klas na

n p. lesní – E. sylvaticum n větve jemné, větvené n výtrusný klas na zelené lodyze n přeslička poříční – E. fluviatile

Popište: haptery šištice výtrusný klas výtrus jarní lodyha letní lodyha

Popište: haptery šištice výtrusný klas výtrus jarní lodyha letní lodyha

† Vymřelé přesličky Calamites

† Vymřelé přesličky Calamites

Kapradiny n vytrvalé byliny n stonek přeměněn v nečlánkovaný oddenek s adventivními kořeny n

Kapradiny n vytrvalé byliny n stonek přeměněn v nečlánkovaný oddenek s adventivními kořeny n listy v mládí spirálovitě stočené; žilnatina n trofofyly (asimilační listy) mají většinou stejný tvar jako sporofyly n výtrusnice tvoří na spodu listů kupky (sorus, sori) n v mládí kryté ostěrou (osladič ne) – pod ní výtrusnice na stopce n po obvodu výtrusnice je prstenec buněk s nestejně ztloustlými stěnami (anulus) – význam pro prasknutí n výtrusy = izospory

Kapradiny - pokračování n prokel – lupenitý, zelený, jednodomý – zárodečníky + pelatky n

Kapradiny - pokračování n prokel – lupenitý, zelený, jednodomý – zárodečníky + pelatky n nejvíce druhů v tropech a subtropech n stinná a vlhká stanoviště n pokojové rostliny

Životní cyklus sporofyt rostoucí sporofyt Diploidní generace meióza Haploidní generace samčí gamety oplození mitóza

Životní cyklus sporofyt rostoucí sporofyt Diploidní generace meióza Haploidní generace samčí gamety oplození mitóza spory mitóza samičí gamety prokel (gametofyt)

Popište: trofosporofyl prokel výtrusné kupky oddenek výtrusy výtrusnice

Popište: trofosporofyl prokel výtrusné kupky oddenek výtrusy výtrusnice

Zástupci kapradin kapraď samec (Dryopteris filix-mas) - naše nejhojnější kapradina, má ledvinité ostěry papratka

Zástupci kapradin kapraď samec (Dryopteris filix-mas) - naše nejhojnější kapradina, má ledvinité ostěry papratka samičí (Athyrium filix-femina) - má vejčité ostěry

osladič obecný (Polypodium vulgare)

osladič obecný (Polypodium vulgare)

n Sleziník (Asplenium) n s. routička (bazické horniny, zdi, sutě) n s. severní n

n Sleziník (Asplenium) n s. routička (bazické horniny, zdi, sutě) n s. severní n s. červený

n hasivka orličí (Pteridium aquilinum) n kosmopolitní, až 2 m vysoká kapradina, cévní svazek

n hasivka orličí (Pteridium aquilinum) n kosmopolitní, až 2 m vysoká kapradina, cévní svazek na průřezu jako moravská orlice n pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris) n chráněný (ohrožený) n odlišné trofofyly sporofyly n v parcích a

n hadilka obecná vulgatum) n ohrožený druh n vratička měsíční (Botrichium lunaria) n silně

n hadilka obecná vulgatum) n ohrožený druh n vratička měsíční (Botrichium lunaria) n silně ohrožený druh (Ophioglossum

Vodní kapradiny míčovka kulkonosná nepukalka vzplývající marsilka hnědovka - akvarijní

Vodní kapradiny míčovka kulkonosná nepukalka vzplývající marsilka hnědovka - akvarijní

Pokojové kapradiny netík ledviník parožnatka jelení jazyk

Pokojové kapradiny netík ledviník parožnatka jelení jazyk

Úkoly n v atlasu vyhledej chráněné druhy kapraďorostů (řešení dle atlasu, který je k

Úkoly n v atlasu vyhledej chráněné druhy kapraďorostů (řešení dle atlasu, který je k dispozici) n plavuňka zaplavovaná, plavuň pučivá n vraneček brvitý, šídlatka n hadilka obecná, vratička měsíční n pérovník pštrosí n nepukalka n určete rostliny na následujících obrázcích n jedná se o: plavuň, přesličku nebo kapradinu? n uveďte rodový název

přeslička rolní osladič obecný kapradina

přeslička rolní osladič obecný kapradina

kapradina plavuň sleziník severní plavuň vidlačka

kapradina plavuň sleziník severní plavuň vidlačka

kapradina nepukalka plovoucí kapradina vratička měsíční

kapradina nepukalka plovoucí kapradina vratička měsíční

Zdroje: n n n n n n Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010 -09 -20].

Zdroje: n n n n n n Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010 -09 -20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http: //www. wikimedia. org. http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Sigillaria_sp. 4_-_Carbonifero. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lycopodiella_inundata_161207. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Selaginella_selaginoides_a 1. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Selaginella_lepidophylla_gruen. jpeg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum_arvense_foliage. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum_sylvaticum 2. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum. Fluviatile. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Calamitaceae_foliage. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Alternation_of_generations_in_ferns. svg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pi%C 3%B 3 ropusznik_strusi_Matteucia_struthiopteri s. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Matteucia-struthiopteris-fertile. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Starr_061108 -9796_Marsilea_villosa. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Microsorium_pteropus 2. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nephrolepis_exaltata_indoor 0705 c. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Adiantum_fragrans_(aka). jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum_arvense_fr. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kallioimarre_Polypodium_vulgare_H 8787_C. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lycopodium_clavatum_270108. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Asplenium_septentrionale_2005. 07. 11_11. 35. 02 p 7110215. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Salvinia_natans 1. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Noidanlukko_Botrychium_lunaria. jpg

Zdroje: n Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010 -09 -20]. Dostupné pod licencí Public domain

Zdroje: n Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010 -09 -20]. Dostupné pod licencí Public domain na http: //www. wikimedia. org. http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lycopodium_clavatum_moore_1855. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 516_Lycopodium_selago. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Isoetes_lacustris_nf. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nsr-slika-328. png http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 514_Equisetum_palustre. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 499_Polypodium_vulgare. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 501_Dryopteris_filix_mas. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Illustration_Athyrium_filix-femina 0. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 505_Asplenium_ruta_muraria, _Asplenium_septemtri onale. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Asplenium_trichomanes_nf. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pteridium_aquilinum_Moore 44. png http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Illustration_Ophioglossum_vulgatum 0. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pilularia_globulifera_-_Thom%C 3%A 9. jpg n http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 506_Phyllitis_scolopendrium. jpg n n n