KAPITULLI I SISTEMI KOMPJUTERIK Pjeset kryesore hardware pjeset

  • Slides: 5
Download presentation
KAPITULLI I SISTEMI KOMPJUTERIK

KAPITULLI I SISTEMI KOMPJUTERIK

Pjeset kryesore hardware (pjeset e brendshme) CPU central processing unit HDD hard disk drives

Pjeset kryesore hardware (pjeset e brendshme) CPU central processing unit HDD hard disk drives RAM random access memory GPU graphics processing unit Motherboard Network Card

Pjeset kryesore hardware (pjeset e jashtme) Monitor Keyboard Speakers Scanner Keyboard Printer

Pjeset kryesore hardware (pjeset e jashtme) Monitor Keyboard Speakers Scanner Keyboard Printer

Llojet e kompjuterave • Qellimi • Kompjutera te pergjithshem – psh kompjuteri personal (PC)

Llojet e kompjuterave • Qellimi • Kompjutera te pergjithshem – psh kompjuteri personal (PC) • Kompjutera te vecante – psh kopjuter parashikimin e motit • Madhesia • Mikrokompjuter – kompjuterat personal • Minikompjuter – kompjutera me shume perdorues • Mainframe – kompjutera qe sherbejne game te gjere perdoruesish • Superkompjuter – kompjutera me role specifike dhe komplekse • Teknologjia • Analog – baza eshte njesia fizika (tension, presin, temp. etj), psh kronometri makines • Dixhital – kompjuterat personal • Hirid – nje perzierje midis te dyjave

Software - Programet • Programe sistemi – jane programe qe ndihmojne venien ne pune

Software - Programet • Programe sistemi – jane programe qe ndihmojne venien ne pune te kompjuterit, si psh sistemi operimit, driverat, etj. Keto programe mundesojne nderveprimin e pjeseve hardware • Programe aplikative – jane programe qe perdoren nga perdoruesi me qellim te caktuar. Psh programe ekonomike, perpunimi dokumentesh, etj. Programet aplikative, instalohen mbi sistemin e operimit, dhe ky I fundit punon si baze per to. Ndersa vete programet varen nga prezenca e sistemit te operimit. Programet aplikative per qellim orientimi mund te grupohen ne baze te llojit te perdorimit si psh: • Text editor, • Photo Editor, • Simulues, • Multimedia, • Antivirus, etc.