Kapittel 11 Prispolitikk 1 Prispolitikk Pris som konkurransemiddel

  • Slides: 22
Download presentation
Kapittel 11 Prispolitikk 1

Kapittel 11 Prispolitikk 1

Prispolitikk • Pris som konkurransemiddel • Ulike mål i prispolitikken • Pristeori og begrensninger

Prispolitikk • Pris som konkurransemiddel • Ulike mål i prispolitikken • Pristeori og begrensninger i teorien • Priselastisitet og hvordan den måles • Faktorer som bestemmer prispolitikken • Valg av prisstrategi • Former for prissetting • Rabattpolitikk 2

Pris har mange navn • • Leie Avgift Rente Kurtasje Provisjon Toll Skatt Honarar

Pris har mange navn • • Leie Avgift Rente Kurtasje Provisjon Toll Skatt Honarar • • • Bestikkelser Salær Lønn Kommisjon VAT Gebyr

Forbruker og priser • Referanse priser • Oppfatning av sammenheng mellom pris og kvalitet

Forbruker og priser • Referanse priser • Oppfatning av sammenheng mellom pris og kvalitet • Tilbudspriser Ca Kr 6. 50 pr liter Kr 3, 30 pr liter hos Rimi hos Lidl 4

Versågod! Prøv å finne ut av Net. Coms abonnementspriser Trådløs Familie - NYHET! Det

Versågod! Prøv å finne ut av Net. Coms abonnementspriser Trådløs Familie - NYHET! Det koster INGENTING å ringe eller sende SMS til hverandre Alle velger det abonnementet som passer best Samler familiens abonnement på en faktura Familie ringepris 0, - Familie SMS 0, - Etablering 0, - Månedspris 0, - Minutt 0, 59 SMS 0, 59 MMS 1, 99 Minutt 1, 49 SMS 0, 69 MMS 1, 99 Månedspris 0, - Minutt 1, 49 SMS 0, 69 MMS 1, 99 Månedspris 129, - Minutt 0, 89 SMS 0, 69 MMS 1, 99 Månedspris 0, - Minutt 0, 99/1, 49 SMS 0, 69 MMS 1, 99 Smart. Talk - Fri etablering! Ingen månedsavgift Ingen bindingstid Lik pris i hele Norge Young. Talk - nå 25% mer for pengene! Betal kr 200, - pr måned, fyll på mer ved behov Bruk månedsbeløpet fritt, ubrukt beløp overføres til neste måned 30 SMS, 10 MMS og Personsvar inkludert hver måned Månedspris 0, - My. Talk Betal kr 450, - pr måned, bruk beløpet som du vil 100 SMS, 15 MMS, Personvar inkludert hver måned Active. Talk Alltid et godt telefontilbud Lav ringepris Kontant Ingen mobilregning Ring 50% billigere med påfylling via Net. Refill

Pris Fastsettelse av pris en svært krevende oppgave Mange usikre faktorer Viktig del av

Pris Fastsettelse av pris en svært krevende oppgave Mange usikre faktorer Viktig del av ”marketing mix” Uttrykker verdien på en vare/tjeneste for å skape et bytteforhold • Dekke kostnader + gi fortjeneste • Gir kvalitetsforventinger Et krysningspunkt mellom selgerens og kjøperens verdioppfatninger • • 6

Mål for prispolitikken • • Maksimere salget Markedsandel Maksimere fortjenesten Ønske om en gitt

Mål for prispolitikken • • Maksimere salget Markedsandel Maksimere fortjenesten Ønske om en gitt fortjenestemargin Møte eller unngå konkurranse Stabilisere prisnivået Støtte andre produkter 7

Teoretisk fastsettelse av riktig pris og kvantum 8

Teoretisk fastsettelse av riktig pris og kvantum 8

Klassisk pristeori 9

Klassisk pristeori 9

Begrensninger i pristeorien • Produktpreferanser reduserer prisens betydning • Langsiktige markedsvurderinger • Sortimentprissetting •

Begrensninger i pristeorien • Produktpreferanser reduserer prisens betydning • Langsiktige markedsvurderinger • Sortimentprissetting • Påvirkning fra andre enn kjøperne • Andre konkurransemidler spiller en vesentlig rolle! • Har vi nytte av pristeorien? 10

Priselastisitet defineres som den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små

Priselastisitet defineres som den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris). K 0 – K 1 K 0 e = ------------P 0 - P 1 11

3 former for priselastisitet 1. Elastisk: Den relative mengdeendring er større 2. Nøytralelastisk: Den

3 former for priselastisitet 1. Elastisk: Den relative mengdeendring er større 2. Nøytralelastisk: Den relative menge og prisendring er 3. Uelastisk: Den relative mengdeendring er mindre enn den relative prisendring e > 1 like stor e = 1 relative prisendring e < 1 12

Faktorer som bestemmer prispolitikken • Interne faktorer • Kostnader • Retningslinjer ang. prissetting •

Faktorer som bestemmer prispolitikken • Interne faktorer • Kostnader • Retningslinjer ang. prissetting • Grad av differensiering • Likviditet • Kapasitetsutnyttelse • ”gamle produkter • Eksterne faktorer • Etterspørselsforhold • Markedsstruktur • Oligopolpriser – ”den knekte etterspørselskurven” • Bransjepraksis • Leverandørenes innvirkning • Konjunkturpåvirkning • Myndighetenes inngrep

Prisstrategi - grunnleggende beslutninger • Nivå • Samme nivå, under eller over markedspris? •

Prisstrategi - grunnleggende beslutninger • Nivå • Samme nivå, under eller over markedspris? • Sortiment • Ulike modeller, størrelse, kvalitet? • Produktets alder • Nye eller gamle produkter 14

To hovedformer for prissetting. Nye produkter • ”Skimming price” - stor fortjeneste • •

To hovedformer for prissetting. Nye produkter • ”Skimming price” - stor fortjeneste • • Tar høy pris – strategi som egner seg for innovasjon Ved uelastisk etterspørsel Vet lite om elastisiteten og kostnadene Høy pris - Gir større fortjeneste • ”Penetrasjonspris” – vinne markedsandeler • • • Prisen settes lavt – rask aksept av produktet Ved høy priselastisitet Stort salg - Lavere kostnader i produksjon og distribusjon Ikke sannsynlig at det er et ”elitemarked” Lav pris – lite fristende for konkurrenter 15

Strategikombinasjoner ved bruk av pris og påvirkning 16

Strategikombinasjoner ved bruk av pris og påvirkning 16

Prisene i de enkelte stadier i livssyklusen 17

Prisene i de enkelte stadier i livssyklusen 17

Former for prissetting • Kostnadsorienterte priser • Påslagsmetoden • Fortjenestemargin • Etterspørselsorienterte priser •

Former for prissetting • Kostnadsorienterte priser • Påslagsmetoden • Fortjenestemargin • Etterspørselsorienterte priser • • ”Break-even” –dekningspunkt Kundenes verdioppfatning Prisdifferensiering Psykologiske priser • Konkurranseorienterte priser • Bransjenormer • Prisførerskap • Anbudsprissetting 18

Reklameinnsats Sammenhengen mellom reklame og omsetning Omsetning 19

Reklameinnsats Sammenhengen mellom reklame og omsetning Omsetning 19

”Break-even”-diagram 20

”Break-even”-diagram 20

Rabattpolitikk Prisreduksjoner i forhold til hva kjøperen yter ved kjøp av ulike kvanta, betalingsmåte

Rabattpolitikk Prisreduksjoner i forhold til hva kjøperen yter ved kjøp av ulike kvanta, betalingsmåte osv. – bedriftsmarkedet • Ulike former for rabatter: • • Funksjonsrabatter Kvantumsrabatter Kjøpsbonus Kombinasjonsbonus 21

Økonomiske konsekvenser av prisendringer Særlig to forhold som må vurderes: • Ved prisreduksjon •

Økonomiske konsekvenser av prisendringer Særlig to forhold som må vurderes: • Ved prisreduksjon • Hvor mye må salget øke hvis det økonomiske resultatet skal bli minst like godt som før reduksjonen? • Ved prisforhøyelse • Hvor stor tilbakegang i salget kan aksepteres før det økonomiske resultatet blir dårligere enn før prisforhøyelsen? 22