Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele

  • Slides: 18
Download presentation
Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem

Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem

Vokabular begeistret (adj. ) 2. bekymring (m) 3. bitter (adj. ) 4. bygning (m)

Vokabular begeistret (adj. ) 2. bekymring (m) 3. bitter (adj. ) 4. bygning (m) 5. ensom (adj. ) 6. faktisk (adv. ) 7. fjern (adj. ) 8. flerfoldig (adj. ) 9. frakk (m) 10. gammeldags (adj. ) 11. gård (m) 12. helsesko (m) 1. inspirert; entusiastisk 2. hvis man er redd for noe, har man en bekymring 3. hard; innesluttet 4. (større) hus; konstruksjon 5. alene (og trist) 6. virkelig; reell 7. som er langt borte 8. veldig mange 9. halvlangt plagg (mest for menn) 10. umoderne 11. landeiendom (ofte med dyr og/eller frukt- og grønnsaksproduksjon) 12. spesiell type sko som sitter godt på foten 1.

Vokabular 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. hjelpsom (adj. )

Vokabular 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. hjelpsom (adj. ) inderlig (adj. ) klokkeslett (n) nemlig rotnorsk (adj. ) slektstreff (n) svak (adj. ) vittig (adj. ) å bli vant til (ureg. ) å bli varm om hjerterota 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. som vil hjelpe oppriktig; hjertelig tidspunkt brukt for å utheve og tilknytte en nærmere forklaring el. begrunnelse urnorsk; ”veldig” norsk møte med storfamilien ikke sterk morsom å begynne å se på noe som normalt å bli veldig glad og ha det godt inni seg

Vokabular 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. å bosette seg (gr.

Vokabular 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. å bosette seg (gr. 4) å diskutere så fillene fyker (gr. 2) å dvele ved noe (gr. 2) å ha ansvar for (ureg. ) å ha krefter til (ureg. ) å holde opp med (ureg. ) å kjase (gr. 2) å la være (ureg. ) å like seg (gr. 2) 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. å begynne å bo et sted; å slå seg ned å snakke om noe og være veldig uenig å stoppe opp ved noe og tenke nøye på det å være den som skal passe på at alt går bra å ha energi til å stoppe med å snakke å ikke gjøre å trives; å ha det godt

Sett inn riktig form av substantivene 1. 2. 3. 4. 5. 6. Det har

Sett inn riktig form av substantivene 1. 2. 3. 4. 5. 6. Det har alltid vært tante Adele som har organisert familiens (slektstreff) ___. Tante Adele liker når familien får nye (tilskudd) ___. Deres første (barn) ___ blir født om to måneder. Tante Adele har mange ulike (sykdom) ___. Mannen i den hvite (frakk) ___ er tante Adeles (sykepleier) ___. Tante Adele tenker at de hvite (helsesko) ___ til alle (sykepleier) ___ ser gode ut. 1. slektstreff 2. tilskudd 3. barn 4. sykdommer 5. frakken 5. sykepleier 6. helseskoene 6. sykepleierne

Sett inn riktig form av substantivene 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tante Adele

Sett inn riktig form av substantivene 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tante Adele tenker at (liv) ___ hennes har vært godt. Hun tenker at hun har hatt et godt (liv) ___ hennes har vært godt. Mange (menneske) ___ har hjulpet tante Adele. Tante Adele synes (sted) ___ hun bor på, er bra. (mann) ___ som bor ved siden av henne, er hyggelig. 7. livet 8. liv 9. Livet 10. mennesker 11. stedet 12. Mannen

Sett inn riktig form av substantivene Ved siden av henne bor det en hyggelig,

Sett inn riktig form av substantivene Ved siden av henne bor det en hyggelig, eldre (mann) ___. 14. Tante Adele er blitt veldig fascinert av den afrikanske (kvinne) ___ Melissa. 15. Får tante Adele besøk av sin (familie) ___ på sykehjemmet? 16. Får tante Adele besøk av (familie) ___ sin på sykehjemmet? 13. mann 14. kvinnen 15. familie 16. familien

Sett inn adjektivene i riktig form 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tante

Sett inn adjektivene i riktig form 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tante Adele har en (stor) ___ familie. Hun organiserer et (stor) ___ slektstreff. Hun har organisert mange (stor) ___ slektstreff opp gjennom årene. Tante Adele ble kjent med Melissa på det siste (stor) ___ slektstreffet. På slektstreffet kommer det (fjern) ___ og (nær) ___ slektninger. Slektstreffet organiseres på et (nydelig) ___ sted i Setesdalen. Stedet er litt (gammeldags) ___. 1. stor 2. stort 3. store 4. store 5. fjerne 5. nære 6. nydelig 7. gammeldags

Sett inn adjektivene i riktig form 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mannen som

Sett inn adjektivene i riktig form 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mannen som bor ved siden av tante Adele er ganske (morsom) ___. Det bor en del (morsom) ___ mennesker på sykehjemmet. Det er (morsom) ___ å være på slektstreff. Nå er tante Adele blitt en (gammel) ___ dame. Tante Adele har et (gammel) ___ hus i hjembygden sin. I det (gammel) ___ huset er det mange (gammel) ___ møbler. 8. morsom 9. morsomme 10. morsomt 11. gammel 12. gammelt 13. gamle

Sett inn adjektivene i riktig form 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tante

Sett inn adjektivene i riktig form 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tante Adele føler seg (gammel) ___ og (svak) ___. Hun vil ikke være en (bitter) ___ dame. Livet hennes har vært (god) ___. Det er (hyggelig) ___ å være på sykehjemmet når de lager bingo. Det bor mange (hyggelig) ___ mennesker der. Det er et (hyggelig) ___ sted. Noen av menneskene føler seg litt (ensom) ___. 14. gammel 14. svak 15. bitter 16. godt 17. hyggelig 18. hyggelige 19. hyggelig 20. ensomme

Sett inn adjektivene i riktig form 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Hun

Sett inn adjektivene i riktig form 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Hun har på seg en (vakker) ___ ring. De bor i et (vakker) ___ hus. Hun har mange (vakker) ___ klær. Han så på den (vakker) ___ damen. Hun er ikke en (bitter) ___ dame. Den (bitter) ___ damen så på meg. En del mennesker er (bitter) ___, dessverre. 21. ring 22. vakkert 23. vakre 24. vakre 25. bitter 26. bitre 27. bitre

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 1. 2. 3. 4.

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 1. 2. 3. 4. 5. 6. (alle - kalle) ___ henne for tante Adele? (elevene - lese) ___ i klassen Nå begynner vi! først? (hun - organisere - i fjor) ___ slektstreff for hele familien. (hun - finansiere) ___ hele selskapet. (du - ikke - tro) ___ på det hun sa? (dere - spise) ___ all 1. Kalte alle 2. Leste elevene 3. I fjor organiserte hun 4. Hun finansierte 5. Trodde du ikke / Trodde ikke du 6. Spiste dere

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 7. (hvem - snakke)

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 7. (hvem - snakke) ___ Melissa med? (Petter og Melissa - danse - hele kvelden) ___ på det flotte dansegulvet. 9. (tante Adele - tøyse) ___ med alle gjestene. 10. (du - glemme) ___ helt bort at du skulle på slektstreff? 9. Hvem snakket Petter og Melissa danset hele kvelden Tante Adele 10. Glemte du 7. 8. (de - jobbe - hele torsdagen) ___ for å bli ferdige med alle forberedelsene. 12. (Melissa - savne) ___ familien sin den helgen? 11. De jobbet hele torsdagen 12. Savnet Melissa 11.

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 13. 14. 15. 16.

Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 13. 14. 15. 16. 17. 18. (hun - prioritere) ___ riktig? (du - kjenne) ___ den kalde vinden som kom? (du - bo - hvor) ___ først da du kom til Norge? (det - skje) ___ noe spesielt den kvelden? (hun - føle seg) ___ ikke bra? (hun - leve) ___ med den mannen i mange år. Så skilte hun seg fra ham. 13. Prioriterte hun 14. Kjente du 15. Hvor bodde du 16. Skjedde det 17. Følte hun seg 18. Hun levde

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 1. 2. 3. 4. 5.

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hun har hatt ansvar ___ at storfamilien møtes. Hun har organisert slektstreff ___ hele familien. De har hatt slektstreffene ___ en fin, gammel gård. Hun snakket med alle ___ disse slektstreffene. Hvorfor er tante Adele så opptatt ___ Melissa? Det er noe spesielt ___ henne. 1. for 2. for 3. på 4. på av 5. 6. ved / med

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 7. 8. 9. 10. 11.

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 7. 8. 9. 10. 11. 12. Det blir nok ikke flere treff ___ det første. Jeg trenger hjelp ___ å huske medisinen min. Hun er ennå ikke helt vant ___ å bo på sykehjem. Hun bruker tiden ___ å minnes de gode opplevelsene. Hun er ikke så begeistret ___ endringer. Tante Adele er fascinert ___ Melissa. 7. med 8. til 9. til 10. til 11. for 12. av

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer Hun kan ikke holde ___

Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer Hun kan ikke holde ___ å snakke om Melissa. 14. Hva er hun redd ___? 15. Hvordan trives hun ___ sykehjemmet? 16. Får hun besøk ___ familien? 13. opp med 14. for 15. på 16. av

Orddiktat 1. å kalle 2. alltid 3. alle 4. medlemmer 5. ektefelle 6. slektstreff

Orddiktat 1. å kalle 2. alltid 3. alle 4. medlemmer 5. ektefelle 6. slektstreff 7. gammeldags 8. drikke 9. spennende 10. sammen 11. kvinne 12. opptatt 13. annerledes 14. nydelig 15. inderlig 16. hyggelig 17. nemlig 18. hjelpsom 19. å kjenne 20. å holde opp med