Kapitel 9 Elektricitet Elektrisk laddning Coulombs lag Atomens

  • Slides: 23
Download presentation
Kapitel 9: Elektricitet Elektrisk laddning Coulombs lag

Kapitel 9: Elektricitet Elektrisk laddning Coulombs lag

Atomens uppbyggnad • Kärna med protoner • Hölje av elektroner • Elektriskt neutral

Atomens uppbyggnad • Kärna med protoner • Hölje av elektroner • Elektriskt neutral

Men vid gnidning. . . • Ett föremål får ett överskott på elektroner Negativt

Men vid gnidning. . . • Ett föremål får ett överskott på elektroner Negativt laddat • Ett föremål får ett underskott på elektroner Positivt laddat

Elektriska krafter + - + + - - Attraherar Repellerar

Elektriska krafter + - + + - - Attraherar Repellerar

Tänk till! En glasstav gnids mot en bit tyg. Glasstaven attraherar sedan en plaststav.

Tänk till! En glasstav gnids mot en bit tyg. Glasstaven attraherar sedan en plaststav. Hur skulle tygbiten och plaststaven påverka varandra?

Tänk till! Ibland när du borstar håret kan du se att hårstråna spretar isär

Tänk till! Ibland när du borstar håret kan du se att hårstråna spretar isär och dras till borsten. Förklara varför

Coulombs lag

Coulombs lag

Coulombs lag • Kraftens storlek beror på laddningarnas storlek och avståndet r • Kraften

Coulombs lag • Kraftens storlek beror på laddningarnas storlek och avståndet r • Kraften är lika stor på båda laddningarna • Kraftens riktning beror på laddningarnas tecken

Till sist

Till sist

Sammanfattning

Sammanfattning

Starter Uppgift 9. 08 Fullborda nedanstående figur med kraftpilar i samma skala som i

Starter Uppgift 9. 08 Fullborda nedanstående figur med kraftpilar i samma skala som i figur A

www. menti. com Code: 96 26 75

www. menti. com Code: 96 26 75

Elektriska fält

Elektriska fält

Om det finns flera laddningar i närheten bestäms fältlinjerna av resultanten till de båda

Om det finns flera laddningar i närheten bestäms fältlinjerna av resultanten till de båda coulombkrafter som en testladdning skulle påverkas av

Elektrisk fältstyrka

Elektrisk fältstyrka

Elektrisk fältstyrka Uppgift 9. 10

Elektrisk fältstyrka Uppgift 9. 10

Homogent elektriskt fält Elektriska fältstyrkan har samma riktning och storlek överallt + + +

Homogent elektriskt fält Elektriska fältstyrkan har samma riktning och storlek överallt + + + + - - - -

+ + + + + - - - - • Laddningen påverkas av en

+ + + + + - - - - • Laddningen påverkas av en elektrisk kraft. • Laddningen förflyttas. • Den elektriska kraften utför då ett arbete W

Spänning Definition: Arbete per laddning Storhet Symbol Enhet Spänning U Volt (V)

Spänning Definition: Arbete per laddning Storhet Symbol Enhet Spänning U Volt (V)

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält s

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält s

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält Exempel 4 sida 259 2, 5 cm 2

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält Exempel 4 sida 259 2, 5 cm 2 cm Hur stor är kraften som påverkar elektronen?

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält Exempel 4 sida 259 Hur stor är kraften

Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält Exempel 4 sida 259 Hur stor är kraften som påverkar elektronen?

Sammanfattning Storhet Symbol Enhet Spänning U Volt (V) Elektriska fältstyrkan har samma riktning och

Sammanfattning Storhet Symbol Enhet Spänning U Volt (V) Elektriska fältstyrkan har samma riktning och storlek överallt i ett homogent elektriskt fält