Kapitel 10 Internationale kb Kapitel 10 handler om

  • Slides: 14
Download presentation
Kapitel 10 Internationale køb Kapitel 10 handler om: • • • CISG International aftaleindgåelse

Kapitel 10 Internationale køb Kapitel 10 handler om: • • • CISG International aftaleindgåelse Internationale køb Sælgers forpligtelser og misligholdelse Købers forpligtelser og misligholdelse

1. CISG – International købelov CISG – Convention of International Sales of Goods Act

1. CISG – International købelov CISG – Convention of International Sales of Goods Act – formål bl. a. • At fremme international handel gennem brug af ensartede regler • Alle skal kunne handle på lige vilkår, uanset virksomheden kommer fra et land med en stærk økonomi eller svag økonomi

1. CISG – International købelov Ratificeret af 79 lande CISG er deklaratorisk CISG bruges

1. CISG – International købelov Ratificeret af 79 lande CISG er deklaratorisk CISG bruges ikke ved handel i de nordiske lande CISG skelner ikke mellem genuskøb og specieskøb CISG anvendes: • Hvis begge parter kommer fra lande, som har ratificeret CISG • Hvis internationale privatretlige regler peger på at CISG skal bruges

2. International aftaleindgåelse Tilbud bindende: Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud allerede når det

2. International aftaleindgåelse Tilbud bindende: Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud allerede når det er kommet frem (DK aftaleret skal det komme til kundskab) Tilbagekaldelse af tilbud: Tilbagekaldelse kan ske helt frem til det tidspunkt, hvor tilbudsmodtager har sendt sin accept

2. International aftaleindgåelse Tilbud uigenkaldeligt: Et tilbud kan være uigenkaldeligt. Hvis der er fastsat

2. International aftaleindgåelse Tilbud uigenkaldeligt: Et tilbud kan være uigenkaldeligt. Hvis der er fastsat en acceptfrist, kan tilbuddet ikke tilbagekaldes. Afslag på et tilbud: Et afslag på et tilbud, får virkning når det kommer frem.

2. International aftaleindgåelse Accept af tilbud: En accept er rettidig, hvis den er kommet

2. International aftaleindgåelse Accept af tilbud: En accept er rettidig, hvis den er kommet frem in fristens udløb – eller inden rimelig tid, hvis der ikke er fastsat en acceptfrist. Tilbagekaldelse af accept: Tilbagekaldelse af en accept skal komme frem senest samtidig med at selve accepten kommer frem.

3. Internationale køb Levering og risikoovergang Risikoen for varen overgår fra sælger til køber

3. Internationale køb Levering og risikoovergang Risikoen for varen overgår fra sælger til køber når levering er sket Hvornår er der leveret? • Forsendelseskøb – ved overgivelse til første fremmede fragtfører (FFF) – se fig. 10. 3 • Afhentningskøb – når køber har afhentet varen hos sælger, og har fået varen i sin besiddelse på det aftalte tidspunkt

3. Internationale køb Levering og risikoovergang INCOTERMS 2010 – klausuler der kan være aftalt

3. Internationale køb Levering og risikoovergang INCOTERMS 2010 – klausuler der kan være aftalt Klausuler om: • Levering/risikoovergang • Fordeling af udgifter til transport Se oversigt over klausuler i fig. 10. 4

4. Sælgers forpligtelser • • Levere varen til tiden Overgive de dokumenter der vedrører

4. Sælgers forpligtelser • • Levere varen til tiden Overgive de dokumenter der vedrører varen Overdrage ejendomsretten til varen Levere varen uden fejl og mangler

4. 1 Sælgers misligholdelse forsinkelse Køber kan: • Fastholde købet og evt. give en

4. 1 Sælgers misligholdelse forsinkelse Køber kan: • Fastholde købet og evt. give en ekstra frist for levering • Hæve købet hvis det er en væsentlig misligholdelse (”væsentlig” se art. 25) Køber skal reklamere inden rimelig tid

4. 1 Sælgers misligholdelse Mangler ved varen • Mangelsbedømmelsen – tidspunktet for risikoovergang •

4. 1 Sælgers misligholdelse Mangler ved varen • Mangelsbedømmelsen – tidspunktet for risikoovergang • Sælger skal levere rette mængde og kvalitet • Købers undersøgelsespligt – Køber har pligt til at undersøge varen hurtigst muligt • Køber skal reklamere inden rimelig tid – Den absolutte reklamationsfrist er 2 år

4. 1 Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Køber kan: • Fastholde købet – Forlange

4. 1 Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Køber kan: • Fastholde købet – Forlange omlevering – Forlange afhjælpning – Kræve et forholdsmæssigt afslag • Hæve købet – Væsentlig misligholdelse – Sælger ikke overholder frist for omlevering/afhjælpning – Erstatning hvis økonomisk tab NB! Sælger er fri for ansvar ved force majeure

5. Købers forpligtelser • Købesummens betaling – Betalingstid og rigtige pris • Tage imod

5. Købers forpligtelser • Købesummens betaling – Betalingstid og rigtige pris • Tage imod varen som aftalt, og/eller sørge for at sælger kan levere – Fordringshavermora er misligholdelse efter CISG – Sælger har omsorgspligt, salgsret og salgspligt

Købers misligholdelse Sælger kan: • Fastholde købet og forlange betaling, fx give en yderligere

Købers misligholdelse Sælger kan: • Fastholde købet og forlange betaling, fx give en yderligere frist for betaling • Hæve købet hvis væsentlig misligholdelse • Erstatning ved økonomisk tab (undtagelse force majeure)