Kaoru Ishikawa 1915 1989 kvalitet sa edukacijom poinje

  • Slides: 23
Download presentation
Kaoru Ishikawa (1915. – 1989. ) “. . . kvalitet sa edukacijom počinje i

Kaoru Ishikawa (1915. – 1989. ) “. . . kvalitet sa edukacijom počinje i završava!” Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: • Obrasci za prikupljanje podataka • Ishikawa dijagram

Obrasci za prikupljanje podataka • • Područje primjene. . . Opis alata. . .

Obrasci za prikupljanje podataka • • Područje primjene. . . Opis alata. . . Podaci. . . Obrasci/formulari: - Kontrolni kartoni - Statističke liste

Primjer kontrolnog kartona

Primjer kontrolnog kartona

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka? Xmin = 104, 64,

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka? Xmin = 104, 64, Xmax = 104, 76

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka?

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka?

Ishikawa dijagram Područje primjene: 1. 2. 3. 4. 5. Upravljanje organizacijom Marketing i razvoj

Ishikawa dijagram Područje primjene: 1. 2. 3. 4. 5. Upravljanje organizacijom Marketing i razvoj Proizvodnja (vršenje usluga) i poboljšanje kvaliteta Upravljanje procesima rada Eksploatacija i servisiranje proizvoda Opis alata. . .

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u proizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u proizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u neproizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u neproizvodnim djelatnostima

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 1. Fromiranje radne grupe 2. Definisanje zadatka/problema 3. Definisanje posljedice

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 1. Fromiranje radne grupe 2. Definisanje zadatka/problema 3. Definisanje posljedice

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 4. Izbor glavnih grupa mogućih uzroka

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 4. Izbor glavnih grupa mogućih uzroka

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 5. Određivanje sekundarnih uzroka 6. Analiza uzroka i zajednička rasprava

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 5. Određivanje sekundarnih uzroka 6. Analiza uzroka i zajednička rasprava radne grupe

Tehnika 5 W – otkrivanje korijenskih uzroka

Tehnika 5 W – otkrivanje korijenskih uzroka

Primjer 1 Problem (posljedica): Pretjerana potrošnja goriva

Primjer 1 Problem (posljedica): Pretjerana potrošnja goriva

Primjer 1 Izbor osnovne strukture

Primjer 1 Izbor osnovne strukture

Primjer 1 Razrada dijagrama

Primjer 1 Razrada dijagrama

Primjer 1 Širenje, grananje dijagrama

Primjer 1 Širenje, grananje dijagrama

Primjer 2 Problem (posljedica): Loš kvalitet

Primjer 2 Problem (posljedica): Loš kvalitet

Primjer 2 Izbor osnovne strukture

Primjer 2 Izbor osnovne strukture

Primjer 2 Širenje dijagrama

Primjer 2 Širenje dijagrama

Primjer 3 Problem (posljedica): Strujni udar

Primjer 3 Problem (posljedica): Strujni udar

Primjer 3 Izbor osnovne strukture

Primjer 3 Izbor osnovne strukture

Primjer 3 Širenje dijagrama

Primjer 3 Širenje dijagrama

Zadatak 1 Veoma mali broj studenata ozbiljno pristupa izradi seminarskih radova. . . Uz

Zadatak 1 Veoma mali broj studenata ozbiljno pristupa izradi seminarskih radova. . . Uz pomoć Ishikawa dijagrama odredite osnovne uzroke koji dovode do ovog problema.