Kaoru Ishikawa 1915 1989 kvalitet sa edukacijom poinje

  • Slides: 28
Download presentation
Kaoru Ishikawa (1915. – 1989. ) “. . . kvalitet sa edukacijom počinje i

Kaoru Ishikawa (1915. – 1989. ) “. . . kvalitet sa edukacijom počinje i završava!” Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: • Obrasci za prikupljanje podataka • Ishikawa dijagram

Obrasci za prikupljanje podataka • • Područje primjene. . . Opis alata. . .

Obrasci za prikupljanje podataka • • Područje primjene. . . Opis alata. . . Podaci. . . Obrasci/formulari: - Kontrolni kartoni - Statističke liste

Područje primjene • Obrasci za prikupljanje podataka koriste se u svim organizacijama (uslužnim, proizvodnim,

Područje primjene • Obrasci za prikupljanje podataka koriste se u svim organizacijama (uslužnim, proizvodnim, privatnim, javnim. . . ) i na svim organizacionim nivoima. • Služe za evidenciju podataka koja se koristi za dalje analize. • U suštini oni su sastavni dio brojnih drugih alata i metoda. • Njihova krajnja svrha je poboljšanje kvaliteta proizvoda, usluge i/ili procesa.

Opis alata • Obrazac za prikupljanje podataka omogućava sistematično prikupljanje podataka i olakšava prepoznavanje

Opis alata • Obrazac za prikupljanje podataka omogućava sistematično prikupljanje podataka i olakšava prepoznavanje određenih zakonitosti. • Ovim jednostavnim alatom moguće je utvrditi nepravilnosti određenog proizvoda, usluge i/ili procesa, a učestalost pojavljivanja uočenih nepravilnosti zapisuje se u obliku „Strichliste“ (zapis pomoću crtica). • Na osnovu njih se vrši grafička obrada prikupljenih podataka i olakšava dalja analiza.

Podaci • Zavisno od izvora podataka postoje: – podaci o dobavljačima (podaci o ocjenjivanju

Podaci • Zavisno od izvora podataka postoje: – podaci o dobavljačima (podaci o ocjenjivanju dobavljača od strane prijemnih kontrolora); – podaci iz procesa rada (podaci o provjerama kvaliteta u procesu rada); – podaci od potrošača (podaci o zahtjevanim karakteristikama proizvoda/usluga, reklamacijama, reakcijama potrošača i slično). • Podaci o karakteristikama proizvoda, usluge i procesa rada mogu biti: – kvantitativni (numerički, mjerljivi) i – kvalitativni (atributivni, opisni). • Podaci moraju biti relevantni, stvarni i tačni.

Obrasci/formulari • Za prikupljanje podataka koriste se različite forme obrazaca. • Obično imaju jednostavan

Obrasci/formulari • Za prikupljanje podataka koriste se različite forme obrazaca. • Obično imaju jednostavan oblik i u njih se evidentiraju rezultati mjerenja, ispitivanja i kontrolisanja. • Veoma je važno da se obrasci formiraju na način koji će minimizirati greške pri unošenju podataka i omogućiti preglednost, jednostavnu obradu i analizu podataka.

Obrasci/formulari • Prije same kreacije obrasca, potrebno je definisati problem koji želimo posmatrati, zatim

Obrasci/formulari • Prije same kreacije obrasca, potrebno je definisati problem koji želimo posmatrati, zatim utvrditi koji će se podaci sakupljati (svrha podataka) i način na koji će se podaci dalje obrađivati. • Najčešće korišteni obrasci za sakupljanje podataka su: – statistički izvještaji i – kartoni praćenja kvaliteta.

Primjer kontrolnog kartona

Primjer kontrolnog kartona

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka? Xmin = 104, 64,

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka? Xmin = 104, 64, Xmax = 104, 76

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka?

Primjer statističkog lista Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka?

Ishikawa dijagram Područje primjene: 1. 2. 3. 4. 5. Upravljanje organizacijom Marketing i razvoj

Ishikawa dijagram Područje primjene: 1. 2. 3. 4. 5. Upravljanje organizacijom Marketing i razvoj Proizvodnja (vršenje usluga) i poboljšanje kvaliteta Upravljanje procesima rada Eksploatacija i servisiranje proizvoda Opis alata. . .

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u proizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u proizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u neproizvodnim djelatnostima

Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka Osnovne grupe uzroka u neproizvodnim djelatnostima

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 1. Fromiranje radne grupe 2. Definisanje zadatka/problema 3. Definisanje posljedice

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 1. Fromiranje radne grupe 2. Definisanje zadatka/problema 3. Definisanje posljedice

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 4. Izbor glavnih grupa mogućih uzroka

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 4. Izbor glavnih grupa mogućih uzroka

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 5. Određivanje sekundarnih uzroka 6. Analiza uzroka i zajednička rasprava

Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama 5. Određivanje sekundarnih uzroka 6. Analiza uzroka i zajednička rasprava radne grupe

Tehnika 5 W – otkrivanje korijenskih uzroka

Tehnika 5 W – otkrivanje korijenskih uzroka

Primjer 1 Problem (posljedica): Pretjerana potrošnja goriva

Primjer 1 Problem (posljedica): Pretjerana potrošnja goriva

Primjer 1 Izbor osnovne strukture

Primjer 1 Izbor osnovne strukture

Primjer 1 Razrada dijagrama

Primjer 1 Razrada dijagrama

Primjer 1 Širenje, grananje dijagrama

Primjer 1 Širenje, grananje dijagrama

Primjer 2 Problem (posljedica): Loš kvalitet

Primjer 2 Problem (posljedica): Loš kvalitet

Primjer 2 Izbor osnovne strukture

Primjer 2 Izbor osnovne strukture

Primjer 2 Širenje dijagrama

Primjer 2 Širenje dijagrama

Primjer 3 Problem (posljedica): Strujni udar

Primjer 3 Problem (posljedica): Strujni udar

Primjer 3 Izbor osnovne strukture

Primjer 3 Izbor osnovne strukture

Primjer 3 Širenje dijagrama

Primjer 3 Širenje dijagrama

Zadatak 1 Veoma mali broj studenata ozbiljno pristupa izradi seminarskih radova. . . Uz

Zadatak 1 Veoma mali broj studenata ozbiljno pristupa izradi seminarskih radova. . . Uz pomoć Ishikawa dijagrama odredite osnovne uzroke koji dovode do ovog problema.