Kanada Celkov charakteristika Zkladn daje Rozloha 9 984

  • Slides: 33
Download presentation
Kanada Celková charakteristika

Kanada Celková charakteristika

Základní údaje Rozloha: 9 984 670 km 2 (2. místo) Počet obyvatel: 35 345

Základní údaje Rozloha: 9 984 670 km 2 (2. místo) Počet obyvatel: 35 345 000 (2014) Hustota zalidnění 3, 54 obyv. /km 2 Státním zřízením konstituční monarchie (hlavou státu je britská královna zastoupená generálním guvernérem) Hlavní město Ottawa v provincii Ontario.

Vymezení Severní část Severní Ameriky Hranice s USA prochází Hořejším, Huronským , Erijským a

Vymezení Severní část Severní Ameriky Hranice s USA prochází Hořejším, Huronským , Erijským a Ontarijským jezerem, dále pak po 49. stupni severní šířky. Kromě USA nesousedí na pevnině s žádným jiným státem Člení se na deset provincií a tři teritoria s poměrně značným stupněm autonomie.

Administrativní členění

Administrativní členění

Historie Po roce 1000 sem pravděpodobně připlouvají první Evropané, Vikingové – Leif Eriksson. 16.

Historie Po roce 1000 sem pravděpodobně připlouvají první Evropané, Vikingové – Leif Eriksson. 16. – 17. Století začátek francouzské kolonizace (první osada Port Royal 1605, následně Québec 1609) Angličané se nakrátko usidlují v okolí New Foundlandu, ale francouzský vliv nakonec nadlouho převládne 1756 – 1763 sedmiletá válka Anglie s Francií, vítězí Angličané, Francouzi postupně ztrácejí své území Francouz Jacqus Cartier a Angličan Martin Frobisher, dva muži, kteří se významně zapsali do historie objevování kanadského pobřeží. Frobisher však také proslul tím, že ze své výpravy dovezl obrovské množství pyritu v domnění, že se jedná o zlato

Přírodní podmínky Povrch: Na Z pobřeží od severu k jihu pohoří Kordiller s nejvyšší

Přírodní podmínky Povrch: Na Z pobřeží od severu k jihu pohoří Kordiller s nejvyšší horou státu Mt. Logan Mount Robson Nejširší na východě – Skalisté hory. Centrální část plochý reliéf modelovaný činností ledovce. Na V podél Hudsonova zálivu se Kanadský štít (viz přírodní podmínky Severní Ameriky) s četnými jezery, přecházející až na poloostrov Labrador. Mount Logan

Satelitní snímek

Satelitní snímek

Vodstvo - řeky Mnoho řek a jezer, z velké části ledovcového původu. Řeka sv.

Vodstvo - řeky Mnoho řek a jezer, z velké části ledovcového původu. Řeka sv. Vavřince vytékající z Velkých jezer. Po celé délce toku je splavná. Ještě delší je řeka Mc. Kenzie se svou pramennou řekou Athabaskou. Její hospodářský význam je však menší, protože se nenachází v hospodářsky tak využívané oblasti. Niagarské vodopády z Kanadské strany Velká jezera

Vodstvo - jezera Oblast velkých jezer na hranici s USA: Hořejší jezero (2. Největší

Vodstvo - jezera Oblast velkých jezer na hranici s USA: Hořejší jezero (2. Největší na světě) 82 388 km 2, dále jezero Huronské (59 596 km 2), Michiganské (58 016 km 2, celé na území 2 USA), Erijské (25 745 km ) a jezero Ontario (19529 km 2). Mezi Erijským jezerem a Ontariem se nachází Niagárské vodopády. Ve vnitrozemí je mnoho jezer dalších jezer. Největší jsou Velké Medvědí (31 792 km 2), Velké Otročí (28 438 km 2), Winnipežské (24 514 km 2), Athabaska a Sobí. Niagarské vodopády z Kanadské strany Velká jezera

Podnebí Kanady je vzhledem k velké rozloze značně rozdílné v jednotlivých oblastech. Většinou podnebí

Podnebí Kanady je vzhledem k velké rozloze značně rozdílné v jednotlivých oblastech. Většinou podnebí vnitrozemské, chladné. Na severu polární a subpolární podnebný pás, podnebí ovlivňováno Severním ledovým oceánem. Průměrné teploty zimních měsíců klesají i pod – 30°C. Na východě navíc studený Labradorský proud. Vegetačním krytem jsou mrazové pouště nebo tundra. Permafrost, mechy, lišejníky. Jeleni karibu v kanadské tundře Kvetoucí kanadská tundra na Yukonu

Podnebí Ve střední části Kanady až ke hranicím USA převládá mírný pás. Zima je

Podnebí Ve střední části Kanady až ke hranicím USA převládá mírný pás. Zima je zde velice chladná ale léto může být poměrně teplé (kontinentalita klimatu). V severní části je typickým vegetačním krytem lesotundra a tundra, na jihu díky nízkým srážkovým úhrnům převládají stepi. Monat Klimadiagram Calgary [mm] [° C] Jan 12 -9. 6 Feb 10 -6. 3 Mar 15 -2. 5 Apr 25 4. 1 Mai 53 9. 7 Jun 77 14. 0 Jul 70 16. 4 Aug 49 15. 7 Sep 48 10. 6 Okt 16 5. 7 Nov 12 -3. 0 Dez 13 -8. 3 Jahr 399 3. 9

Kanadská prérie

Kanadská prérie

Podnebí Pobřežní oblasti na východě i na západě jsou vlhčí, v horských oblastech pak

Podnebí Pobřežní oblasti na východě i na západě jsou vlhčí, v horských oblastech pak vysokohorské. Monat [mm] [° C] Jan 150 3. 0 Feb 124 4. 7 Mar 109 6. 3 Apr 75 8. 8 Mai 62 12. 1 Jun 46 15. 2 Jul 36 17. 2 Aug 38 17. 4 Sep 64 14. 3 Okt 115 10. 0 Nov 170 6. 0 Dez 178 3. 5 Jahr 1167 9. 9

Podnebí Chinook: Teplý suchý vítr typu fénu, projevuje se na východ od pásu Kordillér

Podnebí Chinook: Teplý suchý vítr typu fénu, projevuje se na východ od pásu Kordillér v USA a Kanadě. Tento vítr dokáže zvednout teplotu během relativně krátké doby až o dvacet stupňů Celsia. Přezdívá se mu také „snow eater“

Obyvatelstvo: národnostní složení podle původu: Největší část obyvatelstva tvoří potomci kolonizátorů Anglický původ a

Obyvatelstvo: národnostní složení podle původu: Největší část obyvatelstva tvoří potomci kolonizátorů Anglický původ a Francouzského (asi 15 %; 6 419 tis. ). Úřední jazyky angličtina i francouzština. Frankakanaďané především na V státu, především provincie Québec: města Quebec a Montreal Frankofonní město Quebec

Obyvatelstvo Kanady podle původu

Obyvatelstvo Kanady podle původu

Obyvatelstvo: národnostní složení podle původu: Dále početné skupiny skotského původu a irského původu. Z

Obyvatelstvo: národnostní složení podle původu: Dále početné skupiny skotského původu a irského původu. Z ostatních je původem nejvíce Němců , Italů, Ukrajinců, Číňanů, ale poměrně početná i skupina Čechů a Slováků. Z původního obyvatelstva zbylo asi 250 000 indiánů a 15 000 Eskymáků (Inuitů). http: //en. wikipedia. org/wiki/Ethnic_origins_of_people _in_Canada

Inuité mají od roku 1999 vlastní teritorium Nunavut. Na rozloze větší než 2 mil.

Inuité mají od roku 1999 vlastní teritorium Nunavut. Na rozloze větší než 2 mil. km 2 zde však žije odhadem něco kolem 30 000 obyvatel. Jedná se o nejsevernější teritorium dnešní Kanady, zahrnuje sever pevniny i většinu kanadského arktického souostroví.

Rozmístění obyvatel, Většina obyvatel se koncentruje v úzkém pásu podél jižních hranic. Mimo tyto

Rozmístění obyvatel, Většina obyvatel se koncentruje v úzkém pásu podél jižních hranic. Mimo tyto oblasti jsou jenom osamocené farmy, osady horníků a rozptýlená sídla Eskymáků a Indiánů.

Největší města: Toronto a Montreal , následují Vacouver, Ottawa, Edmonton, Calgary, Quebec a Ottawa

Největší města: Toronto a Montreal , následují Vacouver, Ottawa, Edmonton, Calgary, Quebec a Ottawa 933 596 Winnipeg. Toronto 5 132 794 Vancouver 2 135 201 Montreal 3 407 963 Edmonton, 960 015 Calgary 1 095 404

Největší města: Toronto a Montreal, následují Vacouver, Ottawa, Edmonton, Calgary, Quebec a Winnipeg. Náboženské

Největší města: Toronto a Montreal, následují Vacouver, Ottawa, Edmonton, Calgary, Quebec a Winnipeg. Náboženské složení: Nejvíce jednoznačně křesťanů, mezi kterými převládají katolíci nad protestanty.

Hospodářství Dlouhou dobu zemědělský stát. Rozvoj průmyslu teprve díky investicím z USA po druhé

Hospodářství Dlouhou dobu zemědělský stát. Rozvoj průmyslu teprve díky investicím z USA po druhé světové válce. Obrovské přírodní zdroje: nerostné suroviny, dřevo, voda, zemědělské půdy v centrální části. Dnes jeden z nejvyspělejších států světa http: //en. wikipedia. org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

Těžba Obrovské zdroje uranu (1. místo), zinku (1. místo) a niklu (1. místo). Na

Těžba Obrovské zdroje uranu (1. místo), zinku (1. místo) a niklu (1. místo). Na předních místech i v těžbě zlata, stříbra a platiny. Ropa a zemní plyn: obrovské zásoby, velký export, především do USA. Především v provincii Alberta (Calgary, Edmonton). Železná ruda Labrador, černé uhlí Alberta. Těžba železné rudy Ropné písky v Albertě

Energetika Převažují vodní elektrárny (cca 60%). Nejdůležitější Churchill Falls na řece Churchill a Robert-

Energetika Převažují vodní elektrárny (cca 60%). Nejdůležitější Churchill Falls na řece Churchill a Robert- Bourassa na řece La Grande na Labradoru (8. a 9. Největší hydroelektrárna na světě). Déle tepelné a jaderné, podíl alternativních zdrojů zatím minimální. Churchil falls na Labradoru Robert-Bourassa dam

Hutnictví a strojírenství Hutnictví: např. výroba hliníku (dostatek vodní energie), výroba oceli a zpracování

Hutnictví a strojírenství Hutnictví: např. výroba hliníku (dostatek vodní energie), výroba oceli a zpracování dalších kovů. Strojírenství: výroba automobilů (Ontario), z velké části americké a japonské značky (GM, Ford, Chrysler, Toyota a Honda). Bombardier: sídlo v Montrealu: těžká technika, letadla, největší světový výrobce vlaků a dalších kolejových vozidel, třetí největší výrobce civilních letadel). Bombardier

Petrochemie: provincie Alberta (Edmonton, Calgary) Suncor, Canadian Natural Resources Limited, Encana (tři největší ropné

Petrochemie: provincie Alberta (Edmonton, Calgary) Suncor, Canadian Natural Resources Limited, Encana (tři největší ropné společnosti, sídlo Calgary) Také v přístavech jako je Vancouver.

Další průmyslová odvětví Dřevařský a papírenský průmysl: výroba papíru a celulózy a výroba nábytku.

Další průmyslová odvětví Dřevařský a papírenský průmysl: výroba papíru a celulózy a výroba nábytku. Bohaté zdroje dřeva. British Columbia (dřevo), Québec a Nova Scotia (buničina a papírenské výrobky) Potravinářský průmysl: zpracování rozsáhlé zemědělské produkce.

Zemědělství Velmi vyspělé, typické vysoce mechanizované farmy, v naprosté většině rodinné. Z celkové rozlohy

Zemědělství Velmi vyspělé, typické vysoce mechanizované farmy, v naprosté většině rodinné. Z celkové rozlohy státu sice připadá na ornou půdu jen 5% a na louky a pastviny 2%, ale díky velké rozloze státu a malému počtu obyvatel to stačí na velké přebytky. Jeden z největších vývozců potravin na světě

Zemědělství – rostlinná výroba Hlavní oblast zemědělské výroby je na jihu státu v prérijních

Zemědělství – rostlinná výroba Hlavní oblast zemědělské výroby je na jihu státu v prérijních oblastech Manitoby, Saskatchewanu a Alberty. Pěstuje se zde hlavně pšenice a ječmen (přední místa ve světovém měřítku, velký export), dále oves, kukuřice a brambory. Ve Winnipegu největší pšeničná burza na světě. Na západním pobřeží ovoce a zelenina (jablka, třešně, broskve…) V Quebecu javorový sirup (nejvíce na světě)

Zemědělství – živočišná výroba Vedle obilnářství je významný chov dobytka a mléčný průmysl, soustředěný

Zemědělství – živočišná výroba Vedle obilnářství je významný chov dobytka a mléčný průmysl, soustředěný hlavně na jihovýchodě státu. V oblastech tajgy lov kožešinové zvěře, která se zde chová také na farmách. Dále rybolov (Labrador největší dodavatel krevet na světě). Obilnice v Albertě

Služby – cestovní ruch Turistické cíle: Niagarské vodopády Skalnaté hory. Historické části Québecu, staré

Služby – cestovní ruch Turistické cíle: Niagarské vodopády Skalnaté hory. Historické části Québecu, staré čtvrti Montrealu, moderní Toronto s telekomunikační věží CN Tower, nejvyšší volně stojící stavbou na světě s vyhlídkovou plošinou. CN Tower v Torontu je vyhledávanou turistickou atrakcí

Doprava Dominantní postavení má automobilová doprava. Pro osobní přepravu má velký význam také doprava

Doprava Dominantní postavení má automobilová doprava. Pro osobní přepravu má velký význam také doprava letecká. Především kvůli velkým vzdálenostem. Největší letiště jsou v Montrealu, Torontu a Vancouveru. Železnice především pro nákladní přepravu, pro osobní přepravu se kromě oblasti Montreal - Toronto - Windsor využívají minimálně. Letiště - Toronto

Vodní doprava Nejvytíženější je řeka sv. Vavřince. Nachází se v ekonomicky významném regionu na

Vodní doprava Nejvytíženější je řeka sv. Vavřince. Nachází se v ekonomicky významném regionu na JV země a spojuje Atlantik s Velkými jezery. Pro námořní dopravu jsou nejvýznamnějšími přístavy tichomořský Vancouver, a na východě pak Montreal, význam není moc velký. Řeka sv. Vavřince