KALTE KOORDNATRL KALTE KOMSYONU BLGLENDRME TOPLANTISI 09 01

  • Slides: 31
Download presentation
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOMİSYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 09. 01. 2018 1

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOMİSYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 09. 01. 2018 1

SUNUM İÇERİĞİ Kalite Koordinatörlüğü ØYükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ØKalite Koordinatörlüğü Tanıtımı ØKurumsal İç Değerlendirme

SUNUM İÇERİĞİ Kalite Koordinatörlüğü ØYükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ØKalite Koordinatörlüğü Tanıtımı ØKurumsal İç Değerlendirme Süreci ØKurumsal Dış Değerlendirme Süreci ØKalite Koordinatörlüğü İyileştirme Çalışmaları 2

YÖK KALİTE KURULUNUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI Kalite Koordinatörlüğü Ø Yükseköğretim de, ulusal kalite güvencesi

YÖK KALİTE KURULUNUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI Kalite Koordinatörlüğü Ø Yükseköğretim de, ulusal kalite güvencesi ve akreditasyon politika ve stratejisinin hazırlanması Ø Üç temel sorumluluk; v Kurumsal Dış Değerlendirme v Kalite Güvence Ajanslarının Tescili v Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma 3

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ Kalite Koordinatörlüğü Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı,

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ Kalite Koordinatörlüğü Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı, yatay ve sayısal büyümeden Nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacaktır 4

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Yükseköğretim kurumlarında kalite merkezli büyüme ve buna

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Yükseköğretim kurumlarında kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesi öncelikli gündem, Ø Şimdiye kadar olan düzenlemeler Yükseköğretim kurumunun asli görevi olan girdi süreçlerindeki kalitenin artırılması odaklı, Ø Bu yönetmelikle çıktı kontrolü, Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili fakat karar alma süreçlerinde bağımsız ve şeffaf bir yapıda olacak Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. 5

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalite Koordinatörlüğü Aksaray Üniversitesi misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada hayati öneme sahip

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalite Koordinatörlüğü Aksaray Üniversitesi misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada hayati öneme sahip kalite süreçlerini takip etmek ve uygulamaya geçirmek amacıyla 28/11/2017 tarihinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN ’nin liderliğinde ve öncülüğünde Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 6

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalite Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne Rektörlük Makamı tarafından görevlendirmeler yapılmıştır. Kalite Koordinatörü

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalite Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne Rektörlük Makamı tarafından görevlendirmeler yapılmıştır. Kalite Koordinatörü Kalite Koordinatör Yardımcısı Asıl Üye : Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ : Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN : Uzman Hakan ATAK : Uzman Ömer SONKAYA görevlendirilmiştir. 7

ORGANİZASYON ŞEMASI Kalite Koordinatörlüğü 8

ORGANİZASYON ŞEMASI Kalite Koordinatörlüğü 8

KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, Ø Kurumsal göstergeleri tespit etmek, Ø Bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yu kseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, Ø Bu çalışmaları Senato onayına sunmak, Ø İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, Ø Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak. 9

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü Madde 10 -(1): Yükseköğretim kurumları, eğitimöğretim ve araştırma

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü Madde 10 -(1): Yükseköğretim kurumları, eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet programı ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar. 10

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü MADDE 10 -(2): Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Kalite Koordinatörlüğü MADDE 10 -(2): Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Ocak-Mart aylarında tamamlar. Hazırladıkları İç Değerlendirme Raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir. 11

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU KİDR Kalite Koordinatörlüğü Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU KİDR Kalite Koordinatörlüğü Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içerisinde en az bir kez gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanır. 12

KİDR Kalite Koordinatörlüğü ü Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri) ü Kurum

KİDR Kalite Koordinatörlüğü ü Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri) ü Kurum misyonu ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri) ü Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığından nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri) ü Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri) 13

Kalite Koordinatörlüğü 14

Kalite Koordinatörlüğü 14

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER Kalite Koordinatörlüğü 15

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER Kalite Koordinatörlüğü 15

KİDR B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Kurumun kalite güvencesi politikaları, Ø Bu

KİDR B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Kalite Koordinatörlüğü Ø Kurumun kalite güvencesi politikaları, Ø Bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediği, Ø Politikaları nasıl uyguladığı ve izlediği, Ø Süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin metodoloji. 16

KİDR C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM Kalite Koordinatörlüğü 17

KİDR C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM Kalite Koordinatörlüğü 17

KİDR D. ARAŞTIRMA Kalite Koordinatörlüğü 18

KİDR D. ARAŞTIRMA Kalite Koordinatörlüğü 18

KİDR E. YÖNETİM SİSTEMLERİ Kalite Koordinatörlüğü 19

KİDR E. YÖNETİM SİSTEMLERİ Kalite Koordinatörlüğü 19

DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü Bir yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin

DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü Bir yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme süreci 20

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME İLKELERİ Kalite Koordinatörlüğü 21

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME İLKELERİ Kalite Koordinatörlüğü 21

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 22

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 22

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 23

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 23

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 24

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME Kalite Koordinatörlüğü 24

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Tüm Akademik ve İdari Birimlerden; üGörev Tanımları üVizyon

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Tüm Akademik ve İdari Birimlerden; üGörev Tanımları üVizyon ve Misyonlar üOrganizasyon Şemaları üİş Akış Şemaları üProsedürler üSüreç Haritası ve Alt Faaliyetlere İlişkin Tablolar üKalite Faaliyet Planları Örnekleriyle istenmiştir. 25

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü’ çalışmalarına başlayıp, gruplar halinde; ü 18 -19 Ocak

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü’ çalışmalarına başlayıp, gruplar halinde; ü 18 -19 Ocak 2018 ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi, ü 15 -16 Şubat 2018 tarihlerinde, ISO 9001: 2015 Risk Eğitimi, ü 26 -28Şubat 2018 tarihlerinde, ISO 9001: 2015 Dokümantasyon Eğitimi, ü 26 -28 Şubat 2018 tarihlerinde ISO 9001: 2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi, 26 TSE Konya İl koordinatörlüğü tarafından verilecektir.

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Ø 22. 12. 2017 tarihinde, Tüm akademik ve

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Ø 22. 12. 2017 tarihinde, Tüm akademik ve idari birimlerden Mevzuat güncellenmesi çalışmaları, Ø 25. 12. 2017 tarihinde, Tüm Akademik ve İdari Birimlerden Danışma Kurulu listelerinin, Danışma Kurulu toplantı tutanaklarını ve Danışma Kurulu toplantı esaslarına ait görselleri, Ø 03. 01. 2018 tarihinde, Kalite Sistemi Kapsamında Üniversitemizin Kurumsal Kimlik Çalışmaları, 27

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Ø 08. 01. 2018 tarihinde, Eğiticilerin Eğitimi faaliyetleri

Kalite Koordinatörlüğü İyileştirme Faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü Ø 08. 01. 2018 tarihinde, Eğiticilerin Eğitimi faaliyetleri Kapsamında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU «Öğretmen Liderliği» Eğitimi verilecek, Ø Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Eğiticilerin Eğitimi Kapsamında Eğitim Modülleri Hazırlanması, Ø Birimlerden Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü Kurulması, 28

Kalite Koordinatörlüğü DİKKAT ISO 9001 BELGESİNİN ALINMASI ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİN GARANTİ EDİLMESİ DEĞİLDİR.

Kalite Koordinatörlüğü DİKKAT ISO 9001 BELGESİNİN ALINMASI ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİN GARANTİ EDİLMESİ DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ; KALİTE, BİR YAŞAM TARZIDIR. HER ÇALIŞAN, HEM KENDİ KALİTESİNİ HEM DE DİĞER ÇALIŞANLARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRME ÇABASI İÇİNDE HAREKET EDERSE; KALİTE BİR YAŞAM TARZI OLUR. 29

30

30

İletişim: Aksaray Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü kalite@aksaray. edu. tr Telefon: 0 382 288 30 47

İletişim: Aksaray Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü [email protected] edu. tr Telefon: 0 382 288 30 47 - 288 30 23 31