KALTE EMBERLERNDE PROBLEM ZME YNTEMLER 1 1 PROBLEM

  • Slides: 69
Download presentation
KALİTE ÇEMBERLERİNDE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ 1 1

KALİTE ÇEMBERLERİNDE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ 1 1

PROBLEM Örgütün amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen durumdur. Yanıt mevcut bilgi birikimiyle değil araştırma ve incelemelerle

PROBLEM Örgütün amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen durumdur. Yanıt mevcut bilgi birikimiyle değil araştırma ve incelemelerle bulunacak sorundur. 2

PROBLEMLERE DUYARLILIK • Örgütte, bir problemin varlığı, problemin farkedilmesiyle başlar. • İnsanlar başkalarının yarattığı

PROBLEMLERE DUYARLILIK • Örgütte, bir problemin varlığı, problemin farkedilmesiyle başlar. • İnsanlar başkalarının yarattığı problemlere veya problemlerin yol açtığı sıkıntılara karşı duyarlı iken, kendi yarattıkları problemler veya rahatsızlıklar konusunda duyarsız davranmaktadırlar. 3

Problem Çözme Araçları 4

Problem Çözme Araçları 4

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ 1 -Problemi Teşhis Etmek ve Problemin Seçimi 2 - Problemin Nedenlerini

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ 1 -Problemi Teşhis Etmek ve Problemin Seçimi 2 - Problemin Nedenlerini Araştırma 3 -Çözümler Arama ve Seçme 4 -Çözümün Denenmesi 5 -Yönetime Sunma 5

Beyin Fırtınası 6

Beyin Fırtınası 6

BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ • Beyin fırtınası 1930 yıllarından beri uygulanan bir tekniktir. • Farklı

BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ • Beyin fırtınası 1930 yıllarından beri uygulanan bir tekniktir. • Farklı düşüncelere sahip insanlar düşüncelerini; ön yargıyla karşılanacağı, küçük görülme endişesi, söz hakkı sınırlaması ve eleştiriler endişesiyle söyleyemezler. 7

BEYİN FIRTINASI Toplu halde fikir üretme ve bu fikirlerin en iyilerini seçme yöntemidir 8

BEYİN FIRTINASI Toplu halde fikir üretme ve bu fikirlerin en iyilerini seçme yöntemidir 8

BEYİN FIRTINASININ AMACI • Mevcut sürede mümkün olduğunca çok sayıda fikir üreterek yaratıcılığı özendirmek

BEYİN FIRTINASININ AMACI • Mevcut sürede mümkün olduğunca çok sayıda fikir üreterek yaratıcılığı özendirmek • Birbirine karşıt fikirler oluşturmayı öğrenmek ve uygulayabilmek 9

Bir elek, değerlendirme ölçütleri olarak düşünülürse elekten geçenler uygun çözüm önerileridir ve bir havuzda

Bir elek, değerlendirme ölçütleri olarak düşünülürse elekten geçenler uygun çözüm önerileridir ve bir havuzda toplanır. Beyin fırtınasında nitelik değil, nicelik önemlidir. Öncelikli amaç fikir kalitesi değil, sayısının artırılarak eleğin doldurulmasıdır. Her öneri değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumsuz olabilir 10

BEYİN FIRTINASININ KULLANILACAĞI YERLER • 1 - Bir problemin belirlenmesinde • 2 -Bir problemin

BEYİN FIRTINASININ KULLANILACAĞI YERLER • 1 - Bir problemin belirlenmesinde • 2 -Bir problemin olası nedenlerinin ortaya çıkarılmasında • 3 - Bir problemin olası çözümlerinin belirlenmesinde • 4 - Olası problemler için önlemlerin belirlenmesinde. 11

KURALLARI • Toplantıya katılan her kişiye eşit söz hakkı verilmeli. • Zaman sınırlandırılması olmamalı.

KURALLARI • Toplantıya katılan her kişiye eşit söz hakkı verilmeli. • Zaman sınırlandırılması olmamalı. • Konuşmacıya müdahale edilmemelidir • Konuşmacılar eleştirilmemelidir. • Takımın bütün üyeleri katılıma teşvik edilmeli 12

Kurallar • Beyin fırtınası sırasında değil, seansın bitiminde tartışılmalı • Kişiler birbirleri üzerinde yargı

Kurallar • Beyin fırtınası sırasında değil, seansın bitiminde tartışılmalı • Kişiler birbirleri üzerinde yargı ve eleştiride bulunmamalı • Bütün fikirler takım üyelerinin hepsinin görebileceği bir yere (flip-chart) yazılmalı ve daha sonra üzerinden geçilmeli 13

Beyin Fırtınası Adımları 1. Beyin fırtınasının konusu, tüm üyelere açık bir dille anlatılır. 2.

Beyin Fırtınası Adımları 1. Beyin fırtınasının konusu, tüm üyelere açık bir dille anlatılır. 2. Herkese düşünmek için bir iki dakika süre verilir. 3. Herkese düşüncesi sorulur. Kimse ve hiçbir düşünce atlanmaz. Açıklama esnasında tartışma ya da kritik yapılmaz. 4. Bir kişi açıklanan tüm fikirleri bir yere yazar. 14

5 -Değerlendirme yapılamaz. 6 -Sırasıyla söz alınır. Sırası geldiğinde söyleyeceği olmayan pas geçer. 7

5 -Değerlendirme yapılamaz. 6 -Sırasıyla söz alınır. Sırası geldiğinde söyleyeceği olmayan pas geçer. 7 -Konuşmacı söz aldığında sadece bir öneride bulunabilir. 8 -Herkes pas geçinceye kadar devam edilir. 9 -Pas geçenler çoğaldıktan sonra sıra takip edilmeden söz verilebilir. 15

TOPLANTILAR İÇİN KATILIMCILARIN SEÇİMİ • En uygun katılımcı sayısı 8 -12 arasındadır. • Grup

TOPLANTILAR İÇİN KATILIMCILARIN SEÇİMİ • En uygun katılımcı sayısı 8 -12 arasındadır. • Grup daha büyük olursa başkanın konuşmaları kontrol altında tutması güçleşebilir. Daha küçük olursa görüş alış verişi istenilen düzeyde gelişemez. 16

 • Basitliğine rağmen Beyin Fırtınası diğer toplu tartışmalardan çok farklıdır. • Katılımcılar toplantıdan

• Basitliğine rağmen Beyin Fırtınası diğer toplu tartışmalardan çok farklıdır. • Katılımcılar toplantıdan önce yeterli derecede aydınlatılmalıdır. • Teknik iyice açıklanmalı, toplantının hangi amaçla yapıldığı belirtilmeli ve bütün karanlık noktalar aydınlatılmalıdır. 17

Beyin Fırtınalarında toplantılarında BAŞKAN toplantıdaki en önemli kişidir. Toplantının sıkıntısız şekilde başlamasını, fikirlerin değerleme

Beyin Fırtınalarında toplantılarında BAŞKAN toplantıdaki en önemli kişidir. Toplantının sıkıntısız şekilde başlamasını, fikirlerin değerleme ve yargıdan uzak, serbestçe ortaya atılabileceği bir ortamın yaratılmasını ve herkesin görüşmelere katılmasını sağlamak durumundadır. 18

Problem sahibi olmayan birisinin başkan olması uygundur. Başkan tekniğin uygulanmasında deneyimli olmalıdır. Başkanın tüm

Problem sahibi olmayan birisinin başkan olması uygundur. Başkan tekniğin uygulanmasında deneyimli olmalıdır. Başkanın tüm katılımcılara karşı tutumu olumlu olmalı, ortaya atılan her görüşü memnuniyetle karşılamalıdır. Toplantıda düşüncelerin yazılması görevi mutlaka başkandan beklenmemelidir. Teyp kullanılabilir. 19

ÇOKLU OYLAMA • Beyin fırtınası seansında ortaya çıkan fikirlerin en önemlilerini belirlemek için izlenilen

ÇOKLU OYLAMA • Beyin fırtınası seansında ortaya çıkan fikirlerin en önemlilerini belirlemek için izlenilen bir yöntemdir. 20

İzlenmesi Gereken Adımlar: 1. Bütün fikirleri içeren bir liste hazırlanır ve fikirler teker numaralandırılır.

İzlenmesi Gereken Adımlar: 1. Bütün fikirleri içeren bir liste hazırlanır ve fikirler teker numaralandırılır. 2. Birbirine benzer fikirler, grubun da onayı ile birleştirilir. 3. Bu durumda tekrar numaralandırma yapılır. 4. Her üye bir kağıda, listedeki fikirlerin göreceli olarak daha önemli olduğunu düşündüğü üçte birini yazar. 21

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 22

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 22

Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. “Şapkalar” düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe rengin simgelediği düşünceler belirli bir düzen içinde aktarılır. 23

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Avantajları; 1 -Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Avantajları; 1 -Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme sokulmuş olur. 2. Fazla zaman kaybı önlenir. 3. Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır 24

EDWARD DE BOMD’ un 6 Şapkalı Düşünme Tekniği Renklerine göre her şapkaya farklı değerler

EDWARD DE BOMD’ un 6 Şapkalı Düşünme Tekniği Renklerine göre her şapkaya farklı değerler ve bakış açıları yüklenmiştir. Şapkayı takan kişi o şapkanın yüklediği bakış açısı ve değerler ile olaylara bakarak karar verir. 25

BEYAZ: Saflık, temizlik, masumiyet, kişisel yorum yapmadan objektif yaklaşım veriler ile konuşma değerleri yüklenmiştir.

BEYAZ: Saflık, temizlik, masumiyet, kişisel yorum yapmadan objektif yaklaşım veriler ile konuşma değerleri yüklenmiştir. Örneğin: Bu yıl fire oranı %5, bu ay müşteri şikâyetinin %1 düzeyinde olduğunun söylenmesi. 26

KIRMIZI: Şehvet, sinir, öfke duygularını yükler. Neden. Aini bilmeden, bence bu çözüm fire oranını

KIRMIZI: Şehvet, sinir, öfke duygularını yükler. Neden. Aini bilmeden, bence bu çözüm fire oranını düşürecek diye ifade kullanır. Sezgileriyle bunu ifade eder. Olaylara olumlu veya olumsuz yaklaşabilir. 27

SARI: Kışkırtıcı, haberci, güneş: Güneş, umut demektir. Bir şeyin olumlu taraflarını düşünür. Geçen yıl

SARI: Kışkırtıcı, haberci, güneş: Güneş, umut demektir. Bir şeyin olumlu taraflarını düşünür. Geçen yıl bunları yaptık sonuç olumlu oldu şeklinde bir ifade kullanılır. 28

SİYAH: Kötümser. Görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler, eleştiriler, ortaya çıkar. 29

SİYAH: Kötümser. Görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler, eleştiriler, ortaya çıkar. 29

YEŞİL: Doğa. Yenilikçi Şapka. Konuyla ilgili alternatifler araştırılır. Yaratıcılık ön planda tutulur. Fikirlerin orijinal,

YEŞİL: Doğa. Yenilikçi Şapka. Konuyla ilgili alternatifler araştırılır. Yaratıcılık ön planda tutulur. Fikirlerin orijinal, yeni, üretken olması istenir. 30

MAVİ: Gökyüzü, olayları tepeden bakan, ne zaman hangi şapkanın takılmasında, karar mekanizmasını işleten bir

MAVİ: Gökyüzü, olayları tepeden bakan, ne zaman hangi şapkanın takılmasında, karar mekanizmasını işleten bir düşünce imajı yüklenmiştir. 31

Akış Şeması 32

Akış Şeması 32

AKIŞ ŞEMASI Akış şemaları, bir süreçteki bütün adımların resimsel ifadesidir. • Olayların sırasını açık

AKIŞ ŞEMASI Akış şemaları, bir süreçteki bütün adımların resimsel ifadesidir. • Olayların sırasını açık olarak anlamaya yardımcı olur. • İyileştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur. • Veri toplanacak alanları ve teknikleri tanımlamayı kolaylaştırır. 33

Yöntem: 1. Süreçteki bütün olaylar listelenir. 2. Bu olaylar akış şeması sembolleri kullanılarak sınıflandırılır.

Yöntem: 1. Süreçteki bütün olaylar listelenir. 2. Bu olaylar akış şeması sembolleri kullanılarak sınıflandırılır. 3. Semboller isimlendirilerek ve birleştirilerek akış şeması çizilir. 34

Süreci iyileştirmek için: 1. Akış şemasındaki her olay için performans ölçütü değeri gösterilir. (Veri

Süreci iyileştirmek için: 1. Akış şemasındaki her olay için performans ölçütü değeri gösterilir. (Veri toplamak gerekebilir. ) 2. Akış şeması, iyileştirme, tutarsızlıklar, kayıplar için potansiyel alanlar belirlemek üzere gözden geçirilir. 3. Akış şeması, veri toplanması ve incelenmesi gereken alanları daha iyi görebilmek için kullanılır. 35

Başlangıç Faaliyet Karar Evet Bitiş 36

Başlangıç Faaliyet Karar Evet Bitiş 36

Pareto Şeması 37

Pareto Şeması 37

PARETO ŞEMASI • Problemleri veya meydana geliş sebeplerini önem ve sıklık sırasına göre gösteren

PARETO ŞEMASI • Problemleri veya meydana geliş sebeplerini önem ve sıklık sırasına göre gösteren bir araçtır. • Problemlerin gözlem sıklıkları ya da önem yüzdelerini gösteren, büyükten küçüğe dizilmiş sütunlardan oluşur. 38

 • Pareto prensibi: “Sorunun %80’i problemlerin %20’sinden gelir. ” • En önemli ya

• Pareto prensibi: “Sorunun %80’i problemlerin %20’sinden gelir. ” • En önemli ya da en sık görünen probleme ait sütun şemanın en solunda gösterilir. Amaç, kullanıcının dikkatini bu sütun üzerine çekmek ve vakit kaybını en aza indirmektir. 39

PARETO DİYAGRAMI Bir soruna yol açan birçok sorun içinden yaşamsal önemi olan birkaçını ayırmamıza

PARETO DİYAGRAMI Bir soruna yol açan birçok sorun içinden yaşamsal önemi olan birkaçını ayırmamıza yarar 40

PARETO DİYAGRAMI Az sayıdaki önemli nedenin çok sayıdaki önemsiz nedenden ayrılmasında etkilidir “ÖNEMLİ AZ”

PARETO DİYAGRAMI Az sayıdaki önemli nedenin çok sayıdaki önemsiz nedenden ayrılmasında etkilidir “ÖNEMLİ AZ” “ÖNEMSİZ ÇOK” 80 / 20 KURALI 41

Kullanım Amaçları • Problemlerin ya da bu problemlerin meydana geliş sebeplerinin arasında en önemlilerinin

Kullanım Amaçları • Problemlerin ya da bu problemlerin meydana geliş sebeplerinin arasında en önemlilerinin görsel olarak saptanıp değerlendirilmesi. • Hangi problemler üzerinde durulması gerektiği kararının verilmesi. • Değişen zaman içinde performans değişimlerinin gözlenmesi. 42

Yöntem 1. Veri toplamak için bir zaman dilimi belirlenir. 2. İstenen veriler toplanır ve

Yöntem 1. Veri toplamak için bir zaman dilimi belirlenir. 2. İstenen veriler toplanır ve yoklama tablosuna yazılır. 3. Bu veriler, kategorileri azalan puan sırasında sınıflandırılarak özetlenir. 43

 • 4. Çıkarılan sonuçlar soldan sağa azalacak biçimde Pareto şemasına yerleştirilir. Şemanın dikey

• 4. Çıkarılan sonuçlar soldan sağa azalacak biçimde Pareto şemasına yerleştirilir. Şemanın dikey ekseni yüzdeleri ya da sıklık miktarını, yatay ekseni ise oluşturulan kategorilerin (problem ya da sebeplerin) isimlerini göstermelidir. • 5. Şemanın sağ dik ekseninde toplam yüzde gösterilir. 44

6. Her sütun bir solundaki sütunun üstüne eklenmek suretiyle, her sütunun üstündeki toplam yüzde

6. Her sütun bir solundaki sütunun üstüne eklenmek suretiyle, her sütunun üstündeki toplam yüzde belirlenerek, bu yüzdeler sağ eksende belirtilir. 7. Şemanın ismi verilir. 8. Şema zaman içinde toplanan yeni verilerle değiştirilir ve önceki şema ile farklar değerlendirilir. 45

Kuvvet Alan Analizi 46

Kuvvet Alan Analizi 46

KUVVET ALAN ANALİZİ Bir amaca doğru ilerleme veya iyileştirme için iki yol izlenebilir: 1.

KUVVET ALAN ANALİZİ Bir amaca doğru ilerleme veya iyileştirme için iki yol izlenebilir: 1. Performansı artırıcı kuvvetleri güçlendirmek. 2. Performansı kötüye iten kuvvetleri zayıflatmak veya ortadan kaldırmak. Kuvvet alan analizi bu kuvvetlerin iki türünü de belirlemeye dayanır. 47

Kullanım Amaçları • İyileştirme fırsatlarını belirlemek. • Düzeltildiğinde bir problemin çözümüne olumlu katkısı olabilecek

Kullanım Amaçları • İyileştirme fırsatlarını belirlemek. • Düzeltildiğinde bir problemin çözümüne olumlu katkısı olabilecek temel sebepleri belirlemek. • Yeni bir program veya önerilen bir iyileştirmenin, gerçekten, arzu edilen yararları sağlama olasılığını değerlendirmek. 48

 • Engelleyici kuvvetleri yok etmek ve itici kuvvetleri desteklemek için gerçekçi bir uygulama

• Engelleyici kuvvetleri yok etmek ve itici kuvvetleri desteklemek için gerçekçi bir uygulama planı oluşturmak. 49

Yöntem 1. Planlanan iyileştirme açık bir şekilde tanımlanır ve bu bir hedef cümlesi şeklinde

Yöntem 1. Planlanan iyileştirme açık bir şekilde tanımlanır ve bu bir hedef cümlesi şeklinde yazılır. 2. Büyük bir kağıdın üstüne, hedefe ilişkin performans düzeyini temsil eden düz bir çizgi çizilir: %0 %100 3. Mevcut performans düzeyi, kağıdın ortasına çizilen dikey bir çizgi ile temsil edilir %0 %100 50

Yöntem 4. Önceden bir analiz yapmadan, performansı etkileyen ilk olarak itici kuvvetler ve sonra

Yöntem 4. Önceden bir analiz yapmadan, performansı etkileyen ilk olarak itici kuvvetler ve sonra da engelleyici kuvvetler beyin fırtınası yoluyla belirlenir. %0 itici kuv. %100 engelleyici kuv. 51

5. Listeler, sadece, amaca ulaşmada en fazla potansiyeli olan kuvvetleri göstermek üzere kısaltılır. Grup

5. Listeler, sadece, amaca ulaşmada en fazla potansiyeli olan kuvvetleri göstermek üzere kısaltılır. Grup üyelerinin gerçekten güçlendirebileceklerini düşündüğü üç veya dört itici kuvvet belirlenir. Aynı şekilde, gerçekten zayıflatılabileceği düşünülen üç veya dört engelleyici kuvvet belirlenir. 52

Histogram 53

Histogram 53

HİSTOGRAM • Histogram, ölçülebilir bir nitelik ile ilgili gözlem değerlerinin dağılımını gösteren bir çubuk

HİSTOGRAM • Histogram, ölçülebilir bir nitelik ile ilgili gözlem değerlerinin dağılımını gösteren bir çubuk grafiğidir. 54

Belli bir zaman aralığında toplana verilerin yorumlanabilir hale getirilmesini sağlayan, aralarında boşluk bırakılmadan çizilen

Belli bir zaman aralığında toplana verilerin yorumlanabilir hale getirilmesini sağlayan, aralarında boşluk bırakılmadan çizilen dikey sütun diyagramlarıdır. 55

HİSTOGRAM 56

HİSTOGRAM 56

Kullanım amaçları Süreçlerin yapısında olan değişkenleri anlamak • Süreçlerin yapısı, sorunların kaynağı hakkında teoriler

Kullanım amaçları Süreçlerin yapısında olan değişkenleri anlamak • Süreçlerin yapısı, sorunların kaynağı hakkında teoriler geliştirmektir. 57

Öğren ci Sayı sı 10 0 Ön Test Sonuçları 58

Öğren ci Sayı sı 10 0 Ön Test Sonuçları 58

HER HİSTOGRAM SADECE BİR ÖZELLİĞİ ÖLÇER BİR HİSTOGRAMIN ÇİZİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 30, GENELLİKLE

HER HİSTOGRAM SADECE BİR ÖZELLİĞİ ÖLÇER BİR HİSTOGRAMIN ÇİZİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 30, GENELLİKLE 50 -100 ARASINDA VERİ TOPLANMALIDIR 59

Balık Kılçığı Diyagramı Neden-Sonuç Analizi Ishikawa Diyagramı 60

Balık Kılçığı Diyagramı Neden-Sonuç Analizi Ishikawa Diyagramı 60

Balık Kılçığı Diyagramı Belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmaya ve bunların etkilerini

Balık Kılçığı Diyagramı Belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmaya ve bunların etkilerini belirlemeye yönelik bir analiz ve karar verme tekniğidir. Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılarak etkinleştirilir. 61

SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) 1 -Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir. 62

SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) 1 -Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir. 62

NEDEN FAKTÖRLERİ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Ana Nedenler 2 -Bu soruna sebep olabilecek

NEDEN FAKTÖRLERİ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Ana Nedenler 2 -Bu soruna sebep olabilecek ana nedenler birer kutu içine alınarak bir oka bağlanır 63

NEDEN FAKTÖRLERİ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler Ana Neden 3 -Her ana

NEDEN FAKTÖRLERİ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler Ana Neden 3 -Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri işaretlenir. 64

NEDEN FAKTÖRLERİ 3 1 4 SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler 5 2

NEDEN FAKTÖRLERİ 3 1 4 SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler 5 2 Ana Neden 4 -Beyin fırtınası ile önem sırasına konulur 65

NEDEN FAKTÖRLERİ 3 1 4 SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler 5 2

NEDEN FAKTÖRLERİ 3 1 4 SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler 5 2 Ana Neden 5 -Belirlenen bu nedenlerin doğrulanması için veri toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar devam edilir. 66

Yöntemin yararları: 1. Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimi geliştirir. 2. Diyagramın hazırlanması iletişimi

Yöntemin yararları: 1. Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimi geliştirir. 2. Diyagramın hazırlanması iletişimi güçlendirir. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar. 3. Başlı başına eğitici bir çalışmadır, herkesin bilgisini geliştirir. 67

4. Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar. 5. Konuya hakimiyeti sınamak için oldukça

4. Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar. 5. Konuya hakimiyeti sınamak için oldukça iyi bir tekniktir. 6. Tüm sorunlara uygulanabilir. 68

SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI MAKİNA MALZEME SONUÇ METOT İNSAN 69

SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI MAKİNA MALZEME SONUÇ METOT İNSAN 69