KALBOTYROS PRADMENYS TESTAS lietuvi k vyr mokytoja D

  • Slides: 11
Download presentation
KALBOTYROS PRADMENYS TESTAS lietuvių k. vyr. mokytoja D. Pilypavičiūtė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija TURINYS

KALBOTYROS PRADMENYS TESTAS lietuvių k. vyr. mokytoja D. Pilypavičiūtė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija TURINYS

TURINYS • • • KALBOS KILMĖ KALBOS FUNKCIJOS PASAULIO KALBŲ ŠEIMOS BALTŲ KALBOS

TURINYS • • • KALBOS KILMĖ KALBOS FUNKCIJOS PASAULIO KALBŲ ŠEIMOS BALTŲ KALBOS

TURINYS Kas yra lingvistika: PAGALBA n Mokslas, tiriantis kalbą; n Mokslas, tiriantis tarmes; n

TURINYS Kas yra lingvistika: PAGALBA n Mokslas, tiriantis kalbą; n Mokslas, tiriantis tarmes; n Kalba; n Oratorinis menas.

TURINYS Kuri iš žemiau pateiktų hipotezių nėra kalbos kilmės hipotezė? • žmonės išmoko kalbėti

TURINYS Kuri iš žemiau pateiktų hipotezių nėra kalbos kilmės hipotezė? • žmonės išmoko kalbėti mėgdžiodami gamtos garsus; • kalbai pradžią davė tam tikri jaustukai; • Kalba atsirado Mozės laikais; • pradėta kalbėti vartojant specialius sušukimus dirbant darbą; • kalba atsirado staiga, kaip žmogaus sąmonės “prasiveržimas”; • kalbos atsiradimas ilgas evoliucijos procesas; • nėra tikslaus atsakymo, kaip atsirado kalba. PAGALBA

TURINYS Kuri iš kalbos funkcijų padeda žmogui išreikšti jausmus? PAGALBA n Estetinė; n Reprezentacinė;

TURINYS Kuri iš kalbos funkcijų padeda žmogui išreikšti jausmus? PAGALBA n Estetinė; n Reprezentacinė; n Komunikacinė; n Ekspresinė; n Gnoseologinė.

TURINYS Kiek pasaulyje yra kalbų? PAGALBA n Apie 4000 kalbų; n Apie 5000 kalbų;

TURINYS Kiek pasaulyje yra kalbų? PAGALBA n Apie 4000 kalbų; n Apie 5000 kalbų; n Apie 3000 kalbų; n Apie 100 kalbų.

TURINYS Kuria kalba šneka daugiausia žmonių? PAGALBA n Anglų kalba; n Kinų kalba; n

TURINYS Kuria kalba šneka daugiausia žmonių? PAGALBA n Anglų kalba; n Kinų kalba; n Japonų kalba; n Rusų kalba; n Ispanų kalba.

TURINYS Kuri iš išvardintų kalbų nėra mirusi kalba? PAGALBA n Sanskrito kalba; n Lotynų

TURINYS Kuri iš išvardintų kalbų nėra mirusi kalba? PAGALBA n Sanskrito kalba; n Lotynų kalba; n Senovės arabų kalba; n Prūsų kalba; n Senovės graikų kalba; n Persų kalba.

TURINYS Nurodykite pasaulio kalbų šeimą PAGALBA n Totorių; n Tiurkų; n Vengrų; n Arabų;

TURINYS Nurodykite pasaulio kalbų šeimą PAGALBA n Totorių; n Tiurkų; n Vengrų; n Arabų; n Karaimų; n Turkų.

TURINYS Kuri iš išvardintų kalbų nepriklauso baltų kalbų šakai? PAGALBA n Kuršių kalba; n

TURINYS Kuri iš išvardintų kalbų nepriklauso baltų kalbų šakai? PAGALBA n Kuršių kalba; n Jotvingių kalba; n Estų kalba; n Latvių kalba; n Žiemgalių kalba; n Prūsų kalba.

TURINYS Lietuvių rašomoji kalba atsirado: PAGALBA n XVII a. ; n XX a. ;

TURINYS Lietuvių rašomoji kalba atsirado: PAGALBA n XVII a. ; n XX a. ; n XVI a; n XIII a. ; n V a. p. m. e.