Kalbos uduotys Pasitikrinkime kiek esame imok gimtosios kalbos

  • Slides: 8
Download presentation
Kalbos užduotys Pasitikrinkime, kiek esame išmokę gimtosios kalbos

Kalbos užduotys Pasitikrinkime, kiek esame išmokę gimtosios kalbos

1 užduotis Paryškintus kelis derinamuosius pažyminius nukelkite po pažymimojo žodžio ir sudėkite skyrybos ženklus.

1 užduotis Paryškintus kelis derinamuosius pažyminius nukelkite po pažymimojo žodžio ir sudėkite skyrybos ženklus. (1 t. ) Švystelėjo vienakitašmaikšti, politinė kandi politinė satyra, (-) šmaikšti, kandi.

2 užduotis Parašykite nurodytas gramatines žodžių formas. (5 t. ) 1. Griūti – dalyv.

2 užduotis Parašykite nurodytas gramatines žodžių formas. (5 t. ) 1. Griūti – dalyv. , veik. r. , es. l. , mot. g. , vns. , kilm. 2. Sukelti – dalyv. , neveik. r. , būt. l. , vyr. g. , dgs. naud. griūvančios 3. Tikslus – prieveiksm. , aukšč. laipsn. tiksliausiai 4. Nauja – būdv. , aukštesn. l. , mot. g. , dgs. gal. 5. Skambėti – pusdalyvis, vyr. g. , dgs. naujesnes sukeltiems skambėdami

3 užduotis Įrašykite praleistas raides, skliaustuose esančius žodžius parašykite kartu arba skyrium. (4 t.

3 užduotis Įrašykite praleistas raides, skliaustuose esančius žodžius parašykite kartu arba skyrium. (4 t. ) Tolimos šal__s! šalys! Tolimos IšIš tolim__j__ tolimųjųkaraly__čių karalysčiųvėjas(vis, vistiek) tiekgars__ garsiai beldžia į langą, rets___kiais u__stau__damas beldžia į langą, retsykiais užstaugdamas išg__sdinto vaiko balsu. G__sta, vėl žieb__si išgąsdinto vaiko balsu. Gęsta, vėl žiebiasi svetimi žibur__. . . Gabija ima eiti gruodo keliu. svetimir__žtingai žiburiai. . . Gabija ryžtingai ima eiti gruodo keliu.

4 užduotis Padėkite reikiamus skyrybos ženklus. (5 t. ) Pavasarį stovi su portfeliu prie

4 užduotis Padėkite reikiamus skyrybos ženklus. (5 t. ) Pavasarį stovi su portfeliu prie lango, autobusai važiuoja tolyn stovi pro mokyklą, mirkčioja švieselėm, žaliom, Pavasarį su portfeliu prie lango autobusai važiuoja tolyn prokažko mokyklą mirkčiojamaudžia švieselėm viliojančiom, ir tau pasiutusiai širdį. žaliom viliojančiom. Liuka ir tau nusikerpa kažko pasiutusiai maudžia širdį. kasas, tuos šlykščius Liuka nusikerpa tuoskokia šlykščius virvagalius ir virvagalius, ir giriasi kasas visiems, ji žavinga. Žinoma, giriasi sau visiems kokia Sėdi ji žavinga. nieko sau nieko mergaitė. Liuka Žinoma pertrauką ant mergaitė. Sėdi Liuka pertrauką ant palangės su Rimavičium, nemalonus tipelis, muilinas Rimavičium nemalonus tipelis muilinas kažkoks su kažkoks, suskaito akiniais, ir skaito Prieinu ir klausiu: akiniais ir knygą. Prieinuknygą. ir klausiu - Tai mieli ką, mano mieli, skaitinėjat? Tai ką mano skaitinėjat?

5 užduotis Pasirinkite žodį ar žodžių junginį, kuris sakinyje vartotinas taisyklingai, ir jį pabraukite.

5 užduotis Pasirinkite žodį ar žodžių junginį, kuris sakinyje vartotinas taisyklingai, ir jį pabraukite. (5 t. ) 1. Visiškai, pilnai) sutinku su Andriaus pasiūlymu. 1. ((Visiškai, pilnai) sutinku su Andriaus 2. Mano nepasitikėjimą savimi (įtakoja, lemia) draugų pasiūlymu. patyčios. 2. Mašina Mano nepasitikėjimą savimi (įtakoja, lemia) 3. (neužilgo, tuoj pat) privažiuos prie vartų. 4. draugų Supratau, kad (tokiam, tokiu) būti nelengva. patyčios. 5. (kelis, kelerius) tuoj metuspat) pradėjo skambėtiprie jų 3. Prieš Mašina (neužilgo, privažiuos dainos. vartų. 4. Supratau, kad (tokiam, tokiu) būti nelengva. 5. Prieš (kelis, kelerius) metus pradėjo skambėti jų dainos.

Įsivertiname • • • Surinkau Surinkau 20 -18 taškų-10 17 -16 taškų- 9 15

Įsivertiname • • • Surinkau Surinkau 20 -18 taškų-10 17 -16 taškų- 9 15 -13 taškų- 8 12 -11 taškų- 7 10 -8 taškų- 6

IŠSILAVINIMAS YRA TURTAS, KURIS BUS SU TAVIMI, KAD IR KUR TU BEEITUM. Kinų patarlė

IŠSILAVINIMAS YRA TURTAS, KURIS BUS SU TAVIMI, KAD IR KUR TU BEEITUM. Kinų patarlė