Kalagayan ng Ekonomiya ng Pilipinas Panahon ng mga

  • Slides: 26
Download presentation
Kalagayan ng Ekonomiya ng Pilipinas Panahon ng mga Espanyol

Kalagayan ng Ekonomiya ng Pilipinas Panahon ng mga Espanyol

MEXICO

MEXICO

Tin, Gold Sugar, Natural Gas

Tin, Gold Sugar, Natural Gas

Mexico Patakarang ipinatutupad ay dito nanggagaling n Pinamahalaan ng hari ng Espanya ang Pilipinas

Mexico Patakarang ipinatutupad ay dito nanggagaling n Pinamahalaan ng hari ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ntiong kolonya na ito n

I. Sistemang Pangkabuhayan Merkantilismo – binigyang pansin ang kapakanang pansarili ng bansa n Nakasentro

I. Sistemang Pangkabuhayan Merkantilismo – binigyang pansin ang kapakanang pansarili ng bansa n Nakasentro sa pagpapayaman ng Espanya n Mas marami ang export kaysa import n

A. Kalakalang Galyon Kalakalang Maynila-Acapulco n Pamilihan ng produktong Asyano na mula sa Pilipinas

A. Kalakalang Galyon Kalakalang Maynila-Acapulco n Pamilihan ng produktong Asyano na mula sa Pilipinas ay dinadala tungong Mexico n Kalaban ng mga kalakal na ito ang produktong mula sa Espanya n

Ruta ng mga Kalakal Mula Tsina ang produkto tungong Maynila n Mula sa gilid

Ruta ng mga Kalakal Mula Tsina ang produkto tungong Maynila n Mula sa gilid ng Cavite, Batangas at Tayabas, Kipot ng San Bernardino sa pagitan ng Bicol at Samar n

Halimbawa ng Mapa na ginamit noon

Halimbawa ng Mapa na ginamit noon

Mga Produkto: Seda, porselana, tela, pampalasa at produktong Tsino n Kabayaran: Salaping pilak n

Mga Produkto: Seda, porselana, tela, pampalasa at produktong Tsino n Kabayaran: Salaping pilak n

Sistema Sinong puedeng makilahok? mataas na opisyal at mayayamang Pilipino n Boleta o tiket

Sistema Sinong puedeng makilahok? mataas na opisyal at mayayamang Pilipino n Boleta o tiket may presyong P 100 - P 300 katibayan na may nakalaang lugar para sa kanilang produktong ipagbibili n

Tiangge

Tiangge

90 araw papunta ng Mexico n 120 pabalik ng Pilipinas n Bago umalis, kailangan

90 araw papunta ng Mexico n 120 pabalik ng Pilipinas n Bago umalis, kailangan lumahok sa misa n Pagbalik, may ilaw sa Manila Bay at kailangan magpatugtog sa Cathedral ng Te Deum n

Corruption Malaki ang kita ng mga Espanyol n Ibinebenta sa iba ang tiket n

Corruption Malaki ang kita ng mga Espanyol n Ibinebenta sa iba ang tiket n Umuutang sa Obras Pias o bangko komersyal n

Paano ginagawa ang Galleon ships? Malawakang pagputol ng puno sa Cavite -2000 puno n

Paano ginagawa ang Galleon ships? Malawakang pagputol ng puno sa Cavite -2000 puno n Paggamit ng abaka bilang pantali n

Abril 23, 1815 Royal Decree – pagtatapos ng kalang galyon n Iba pang dahilan:

Abril 23, 1815 Royal Decree – pagtatapos ng kalang galyon n Iba pang dahilan: paglaya ng Mexico bilang kolonya ng Espanya ibang daanan ng rutang pangkalan n

Epekto ng kalang galyon Pagpapalitan ng kaalaman n Maynila ang naging sentro ng kalan

Epekto ng kalang galyon Pagpapalitan ng kaalaman n Maynila ang naging sentro ng kalan n Mas maunlad ang kanlurang Luzon kaysa silangang Luzon n Corruption n Napabayaan ng mga opisyales ang pamamahala n

B. Sistema ng Pagbubuwis Tributo o buwis 8 reales ( 1 reales ay 12.

B. Sistema ng Pagbubuwis Tributo o buwis 8 reales ( 1 reales ay 12. 5 sentimo) noong 1570 Bandala sapilitang pagbili ng ani ng magsasaka ng di binabayaran ng pamahalaan Sedula – ginagamit sa pagkakakilanlan Hinuhuli at kinukulong ang wala nito n

Epekto: Sama ng loob, galit n Kahirapan sa mga Pilipino n

Epekto: Sama ng loob, galit n Kahirapan sa mga Pilipino n

C. Polo y Servicio Sapilitang paggawa n 16 -60 na taon na mga kalalakihan

C. Polo y Servicio Sapilitang paggawa n 16 -60 na taon na mga kalalakihan n 40 araw sa isang taon na paglilingkod n polista n

Anong trabaho? Sa iba’t-ibang lugar dinadala n Magtayo ng simbahan n Magputol ng puno

Anong trabaho? Sa iba’t-ibang lugar dinadala n Magtayo ng simbahan n Magputol ng puno sa gubat para sa galyon n Gumawa ng daan, kalsada at tulay n Gawing sundalo para labanan ang Moro o Muslim n

Paano makaiwas? Magbayad ng falla – 1. 5 real bawat araw sa 40 araw

Paano makaiwas? Magbayad ng falla – 1. 5 real bawat araw sa 40 araw Epekto ng Polo y Servicio napabayaan ang agrikultura nawalay sa kamag-anak namundok para makaiwas dalhin sa ibang lugar n

Reaksyon ng mga Pilipino Galit n Paghihirap n Pakikipaglaban n Nagsimula nag kultura ng

Reaksyon ng mga Pilipino Galit n Paghihirap n Pakikipaglaban n Nagsimula nag kultura ng mababang pagtingin sa manual labor n