Kako je svijet nauio pisati Mjesec hrvatske knjige

  • Slides: 52
Download presentation
Kako je svijet naučio pisati Mjesec hrvatske knjige Listopad i studeni 2014.

Kako je svijet naučio pisati Mjesec hrvatske knjige Listopad i studeni 2014.

PISMO

PISMO

-Vjerovali ili ne , čovjek je prve riječi napisao prije devet tisuća godina, a

-Vjerovali ili ne , čovjek je prve riječi napisao prije devet tisuća godina, a danas je u svijetu još uvijek nepismeno čak devetsto milijuna ljudi. ! Riječ pismo ponikla je iz praslavenskog korijena u značenju šaranje , bojanje ; na tome tragu još se šareni uskrsno jaje pisanica. l Ponajprije pismo označava skup i sustav grafijskih znakova – slova(alfabet , latinica , ćirilica. glagoljica. . )kojim je zapisan govorni jezik. l Poslije je pismo počelo označavati i pisanu poruku ili priopćenje, izravno upućeno pojedincu ili nekoj skupini, ustanovi itd. Takvo pismo pošiljaka nekoć se u davnini zvalo –Knjiga. l

Međusobna razmjena pisama l Međusobnom razmjenom pisama tzv. epistola ili poslanica, nastala je epistolarna

Međusobna razmjena pisama l Međusobnom razmjenom pisama tzv. epistola ili poslanica, nastala je epistolarna književnost, koja je obilježila i i starohrvatsku književnost(Hektoroviće i Lucićeve poslanice). l Mnoge su književne vrste pisane u obliku pisma (Jesenjinova pjesma Pismo majci, Goetheov roman Patnje mladoga Werthera). l List je još jedan hrvatski nazivak za pismo. Nekoć obilno korišten, danas je dobrano prorijeđen i potisnut.

Namjena l Prema svojoj temeljnoj namjeni i ulozi- izmjena obavijesti, misli , poruka, osjećaja……

Namjena l Prema svojoj temeljnoj namjeni i ulozi- izmjena obavijesti, misli , poruka, osjećaja…… Osobna i privatna pisma(prijateljska, ljubavna, oproštajna. . ) l Službena i poslovna pisma(obavijest , nalog , zahtjev, molba. . ) l “Otvorena pisma” (iskazuje stav, gledište, sukob mišljenja o nekom pitanju općeg značaja, objavljuju se putem medija(novine, radio, televizija, Internet). l

Dopisivanje i razmjena pisama l Dopisivanje ili korespondencija l Brojna pisma znamenitih ljudi i

Dopisivanje i razmjena pisama l Dopisivanje ili korespondencija l Brojna pisma znamenitih ljudi i velikana brižno se kao dragocjenosti čuvaju pohranjena u -arhivima(pismohrana) l Knjiga i pismo toliko su zajednički prepleteni da međusobno zamjenjuju i razmjenjuju navike i tako ih pridjevaju i predjevaju: pismo/knjiga, ili knjiga/pismo. l Narodna zagonetka: Bijela njiva, crno sjeme, mudra glava koja sije. (time su imenovane dvije sastavnice pisma ? ) -bijela je njiva papir -crno sjeme rukopis -koje ujedinjuje onaj koji piše !

Napiši pismo, ; -Neispričana ljubav -Moja ljubav -Ljubav

Napiši pismo, ; -Neispričana ljubav -Moja ljubav -Ljubav

Pismo se sastojati od dijelova: l Mjesto i datum l Početni pozdrav l Uvodni

Pismo se sastojati od dijelova: l Mjesto i datum l Početni pozdrav l Uvodni dio l Glavni dio l Završni pozdrav l Potpis l Post scriptum-kratica. P. S.

Pisma kroz civilizacije

Pisma kroz civilizacije

Drevni su narodi , vjerovali da je pisanje božanski dar. . l l Jedini

Drevni su narodi , vjerovali da je pisanje božanski dar. . l l Jedini trag koji smo dobili u nasljeđe , za čovjeka današnjice je pismo. kroz njega prepoznajemo univerzalnu potrebu čovjeka za prenošenjem i čuvanjem iskustva. l Karta za ovu plovidbu po pismima prilično je oštećena i iskidana vjetrovima povijesti , pa iako je ne možemo u potpunosti rekonstruirati , njeni nam dijelovi mogu poslužiti kao spomenici jedne neutažive , ali djelotvorne težnje za istinom. l Znanstvenici smatraju da je prvi poticaj za razvoj pisane riječi došao iz trgovine. l Sustavima pisanih znakova vjerojatno su prethodile oznake koje su se u raznim oblicima upotrebljavale pri trgovačkoj razmjeni roba. l Istraživanja su pokazala da su ti najstariji natpisi zapravo bili trgova čki računi.

Trag- koji nam je ostavilo čovječanstvo prošlosti Piktografsko ili slikovno pismo -sastoji se od

Trag- koji nam je ostavilo čovječanstvo prošlosti Piktografsko ili slikovno pismo -sastoji se od niza pojednostavljenih sličica, svaki znak ili sličica -takve znakove može pročitati samo onaj tko zna njihovo značenje l Ideogramsko pismo -nastalo je iz potrebe za predočavanjem riječi, koje nije bilo moguće jednostavno naslikati -to je viši razvojni stupanj piktografije l

Od slike do glasa

Od slike do glasa

Sumersko pismo SUMERSKO PISMO l najstarije pismo na svijetu l oko 3000. prije Krista

Sumersko pismo SUMERSKO PISMO l najstarije pismo na svijetu l oko 3000. prije Krista l znakovi podsjećaju na klinove l KLINASTO PISMO l pisali su na glinenim pločicama l Glinena pločica Sumera-kupoprodajni ugovor pisan klinastim pismom-sl.

Hijeroglifsko pismo-Egipćani oblikuju vlastiti način pisanja l HIJEROGLIFI l l l egipatsko slikovno pismo

Hijeroglifsko pismo-Egipćani oblikuju vlastiti način pisanja l HIJEROGLIFI l l l egipatsko slikovno pismo svaka slika označava jednu riječ natpisi na zidovima grobnica i na papirusu l biljka papirus vrsta trstike za izradu košara, konopa, brodova l za izradu listova za pisanje l l l Vrsta slikovnog pisma u starom Egiptu –hijeroglifi , na grč. Sveti znakovi Osim vjerskih tekstova , zapisivali su se i oni iz faraonova života te književna djela. Pisari-papirusu, kamenu i drvetu(višak žita, ubirali porez i mjerili zemlju nakon poplava Nila. . ) Jeanu Francoisu Champolion, 1824. dešifrirao hijeroglife

Glasovno pismo-Fenički alfabet- suglasnički početak GLASOVNO PISMO veliki napredak svaki glas, jedan znak (slovo)

Glasovno pismo-Fenički alfabet- suglasnički početak GLASOVNO PISMO veliki napredak svaki glas, jedan znak (slovo) FENIČKI ALFABET 22 znaka (slova) stvorili temelje modernog pisanja l l Vjerojatno je i njemu poticaj bila trgovina Sredozemno more povezivalo je mnoge narode i jezike, -moguće je da je glasovno pismo zbog svoje jednostavnosti postalo primjenjivo u trgovačkim aktivnostima

Grčki alfabet-samoglasnici! l Tijekom vremena feničkialfabet se u različitim zemljama razvio u razne oblike

Grčki alfabet-samoglasnici! l Tijekom vremena feničkialfabet se u različitim zemljama razvio u razne oblike pisma-nastala su pisma modernog svijeta. Grčki alfabet izmislio je neki Homerov suvremenik , koji je nastojao zabilježiti svu ljepotu njegovih epova, no fenički alfabet sustav bez samoglasnika za to mu jednostavno nije bio dostatan. l Dodali samoglasnike…. l Drevno su feničko pismo, promijenili u grčki alfabet. l

Latinično pismo-Rimljani l Rimljani stvaraju svoje latinično pismo l Preuzeli smo ga od Rimljana

Latinično pismo-Rimljani l Rimljani stvaraju svoje latinično pismo l Preuzeli smo ga od Rimljana , u upotrebi sve do 19. st. l Pismo koje mi koristimo zove se abeceda i ima 30 znakova.

Židovi-narod knjige l O najstarijoj povijesti Židova najviše saznajemo iz Starog zavjeta, prvog dijela

Židovi-narod knjige l O najstarijoj povijesti Židova najviše saznajemo iz Starog zavjeta, prvog dijela svete knjige Biblije. Slika prikazuje najstariju ilustriranu Bibliju. Biblija je inače najvažniji izvor za stariju židovsku povijest.

Kinesko pismo Legenda govori , da su Kinezi izumili znakove svoga pisma oponašajući otiske

Kinesko pismo Legenda govori , da su Kinezi izumili znakove svoga pisma oponašajući otiske ptičjih nogu. l Kineski rječnici sadrže do 40. 000 znakova. No, da bi pročitali novine, Kinezima su potrebne”samo”dvije do tri tisuće znakova. l Kinezi su oko 100. pronašli način proizvodnje papira, koji će u Europu stići u XIII. st. , a Europljani će ga preuzeti od Arapa.

Hrvatsko pismo Početak hrvatske pismenosti uvjetovan je povijesnim i zemljopisnim položajem Hrvatske na razmeđu

Hrvatsko pismo Početak hrvatske pismenosti uvjetovan je povijesnim i zemljopisnim položajem Hrvatske na razmeđu latinsko – germanskoga i bizantsko – grčkoga političkog, civilizacijskog i vjerskog utjecajnog područja. l Trpimirova darovnica, Branimirov natpis, Nadgrobna ploča kraljice Jelene, ali i mnogi drugi natpisi iz vremena prvih hrvatskih vladara svjedoče da su pismeni Hrvati u prvim stoljećima svog boravka na današnjem tlu pisali jezikom zapadne civilizacije latinskim. l

Hrvati U NOVOJ DOMOVINI Hrvati doseljavaju u dalmatinske gradove l upoznaju se s antičkom

Hrvati U NOVOJ DOMOVINI Hrvati doseljavaju u dalmatinske gradove l upoznaju se s antičkom kulturom l OBLIKOVANJE HRVATSKE SREDNJOVJEKOVNE KULTURE l utjecaj romanskih antičkih elemenata l utjecaj Franačke l utjecaj Bizanta l

Predromanika u Hrvatskoj POVIJEST 6 Koja su se tri pisma upotrebljavala u srednjovjekovnoj Hrvatskoj?

Predromanika u Hrvatskoj POVIJEST 6 Koja su se tri pisma upotrebljavala u srednjovjekovnoj Hrvatskoj? l latinica l glagoljica l ćirilica 22

POSTANAK GLAGOLJICE l Braća Ćiril i Metod u 9. su st. osmislili pismo –

POSTANAK GLAGOLJICE l Braća Ćiril i Metod u 9. su st. osmislili pismo – glagoljicu. Istodobno se pisalo i hrvatskom ćirilicom – bosančicom kao i pismom zapadne civilizacije – latinicom. Ondašnji je jezik nazivan, staroslavenskim ali i crkvenoslavenskim ili općeslavenskim književnim jezikom. l Zbog praktičnosti nastala je i kurzivna glagoljica koja je bila hrvatski brzopis. Njome su se pisali pravni zapisi, matice rođenih i umrlih, listine, molitvenici te književni tekstovi.

Uglata i obla glagolica

Uglata i obla glagolica

Najstariji su spomenici Baščanska ploča s prijelaza iz 11. u 12. stoljeće, zatim Vinodolski

Najstariji su spomenici Baščanska ploča s prijelaza iz 11. u 12. stoljeće, zatim Vinodolski zakon, Istarski razvod, Plominski natpis itd. l.

PISMENOST Hrvata l širi se usporedno s kršćanstvom l LATINSKA PISMENOST l kameni natpisi

PISMENOST Hrvata l širi se usporedno s kršćanstvom l LATINSKA PISMENOST l kameni natpisi hrvatskih vladara l Trpimira, Branimira, Držislava, kraljice Jelene… l Trpimirova darovnica l svjedoči da je postojao dvorski pisar l latinski - službeni jezik dvora l napredak od XI. st. l postoje skriptoriji unutar samostana l darovnice hrvatskih vladara

Samostan Montecassino kod Napulja u Italiji u kojem je Benedikt iz Nurcije 5 Pravila

Samostan Montecassino kod Napulja u Italiji u kojem je Benedikt iz Nurcije 5 Pravila (Regula) sv. Benedikta 26. osnovao prvu redovničku zajednicu na kršćanskom Zapadu s točno propisanim pravilima ponašanja

Širitelji pismenosti l BENEDIKTINCI l osnovao ih Sv. Benedikt u VI. st. l žive

Širitelji pismenosti l BENEDIKTINCI l osnovao ih Sv. Benedikt u VI. st. l žive po pravilima reda l osnovno pravilo je “moli i radi” (“ora et labora”) u g e R ( a l i v Pra a t k i d e n e la) sv. B

Ručno prepisivanje knjiga l u samostanima postoje pisarnice ili skriptoriji l benediktinci prepisuju knjige

Ručno prepisivanje knjiga l u samostanima postoje pisarnice ili skriptoriji l benediktinci prepisuju knjige l pri samostanima se osnivaju prve škole l benediktinci = nosioci kulture

s. KRIPTORIJ

s. KRIPTORIJ

KNJIŽEVNOST I PISMENOST U HRVATSKOJ l Za hrvatsku je kulturu kasnog srednjeg vijeka važan

KNJIŽEVNOST I PISMENOST U HRVATSKOJ l Za hrvatsku je kulturu kasnog srednjeg vijeka važan i razvoj pismenosti: l kroničar Splita Toma Arhiđakon l hrvatske i latinske stihove piše Ivan Česmički (Janus Panonius) l djela Splićanina Marka Marulića čitala su se diljem Europe l prva je knjiga tiskana 1483. , to je bio glagoljski misal

Ostali manje poznati srednjovjekovni rukopisi su: misali, himnarije, pasionali, psaltiri, graduali, antifonari. To su

Ostali manje poznati srednjovjekovni rukopisi su: misali, himnarije, pasionali, psaltiri, graduali, antifonari. To su ujedno i najstarije rukopisne knjige.

Hrvatski jezik 23. X. 1847. hrvatski jezik postaje službeni jezik.

Hrvatski jezik 23. X. 1847. hrvatski jezik postaje službeni jezik.

Razne podloge za pisanje

Razne podloge za pisanje

-Na čemu se pisalo? l Čim je izumljeno pismo , ljudi u antičko doba

-Na čemu se pisalo? l Čim je izumljeno pismo , ljudi u antičko doba počeli su koristiti razne podloge za pisanje. l Sumerani na glinenoj podlozi l Egipćani proizvode neku vrstu papira iz papirusa. l U Rimu je izumljen pergament, voštane ploče l Kinezi su najprije pisali na komadima svile. -Zatim su izumili papir.

Papirus l Egipćani proizvode neku vrstu papira-papirus l Stabljika te biljke reže se na

Papirus l Egipćani proizvode neku vrstu papira-papirus l Stabljika te biljke reže se na tanke trake koje se namaču. l Trake se slažu poprijeko jedna na drugu , dobro sprešaju i istuku drvenim čekićem l Kad se papirus osuši, po njemu se može pisati. l Slika postupka traka papirusa-Egipat

Pergament l l l Izrađuje se od kozje, ovčje ili volujske kože Valja oprati

Pergament l l l Izrađuje se od kozje, ovčje ili volujske kože Valja oprati kožu i više je dana držati u vapnenoj vodi Zatim se ostruže kako bi se skinule dlake i komadi mesa te osuši Nakon omekšavanja spremna je za pisanje Nije bilo tako krhko kao papirus i lakše se prenosilo, podloga za pisanje koristi se sve do srednjeg vijeka

Svila- domišljatost dokone carice l Jedan od najvećih kineskih doprinosa svijetu jest proizvodnja svile

Svila- domišljatost dokone carice l Jedan od najvećih kineskih doprinosa svijetu jest proizvodnja svile i uzgoj dudova svilca. l Proizvodnja svile-legenda l Lei Zu , žena Žutoga cara, -začetnica proizvodnje svile. l prva se dosjetila da bi se svileni konac s čahura dudova svilca mogao tkati!

Kine proi zi su ok o 2. zvod t. pr. u XI n j

Kine proi zi su ok o 2. zvod t. pr. u XI n j e k. pr II. st pap ona ira, Arap. , a E a. urop koji ć šli nač l Kineski izum, u in eu. E ljan ovladavanju vremenom. i će u ga p ropu s l Riječ”papir” izvedena od tići reuz eti o riječi“papirus”, papir i d papirus zapravo nemaju ništa zajedničko l Namače se u vodi dudova kora, bambus i stare krpe l Gnječi i melje-kaša l Smjesa se stavlja na sito, l Potom se fina kaša preša l Stavlja na sušenje l I papir je izumljen! Papir

Kinezi-prvi u svemu l Tajna izrade papira l Kinezi su izumili tiskarski stroj sastojao

Kinezi-prvi u svemu l Tajna izrade papira l Kinezi su izumili tiskarski stroj sastojao se od izrezbarenih blokova od drveta, kasnje je izum unaprijeđen l Usavršavanje tiskarske vještine, započinje u 15. st. izumom Njemica Johann Gutenberg l Kinezi su prvi ubrzo počeli tiskati i papirni novac. .

Od trske do računala

Od trske do računala

Čime se pisalo? l U antičko doba izumljene su prve “olovke” pomoću kojih se

Čime se pisalo? l U antičko doba izumljene su prve “olovke” pomoću kojih se pisalo po glini , vosku , papirusu i papiru.

Zašiljenom trskom-Egipćani

Zašiljenom trskom-Egipćani

Kist od vučjih ili kozjih dlaka-Kinezi

Kist od vučjih ili kozjih dlaka-Kinezi

Na pergameni –se piše guščjim perom l. U srednjem vijeku -piše se guščjim perom

Na pergameni –se piše guščjim perom l. U srednjem vijeku -piše se guščjim perom , također se uvezuju slova u voštane pločice

Doba renesanse-pojavila se prva olovka

Doba renesanse-pojavila se prva olovka

Prvi pisaći stroj. l 19. st

Prvi pisaći stroj. l 19. st

Kemijska olovka l Eduard Slavoljub Penkala l Patent 36946 -automatska mehanička olovka l Rješenje

Kemijska olovka l Eduard Slavoljub Penkala l Patent 36946 -automatska mehanička olovka l Rješenje je patentirao 24. siječnja 1906.

Prvo računalo-informatička revolucija l Pisaći strojevi su nestali iz ureda…. . l Prvo elektroničko

Prvo računalo-informatička revolucija l Pisaći strojevi su nestali iz ureda…. . l Prvo elektroničko računalo l Nastalo je u SAD 1946, g. nazvano ENIAC

Kaligrafija-(krasopis), lijepo pisanje l Teške muke ne uspiju naučiti čitati i pisati , bez

Kaligrafija-(krasopis), lijepo pisanje l Teške muke ne uspiju naučiti čitati i pisati , bez poteškoća. l poremećaji u savladavanju te vještine čitanja i pisanja naziva se disleksija. (5%) l Slavne osobe s tim poteškoćama : Hans Kristijan Andersen, Albert Einstein i engleski pjesnik. Wiliam Buther Yeats (dobitnik Nobelove nagrade za književnosti). l Neki ljudi nikada

Slijepe osobe-čitaju l Izum Luisa Braille, izumio je pismo za slijepe osobe l To

Slijepe osobe-čitaju l Izum Luisa Braille, izumio je pismo za slijepe osobe l To pismo nazivamo brajicom. l Svako slovo predstavljeno je izbočenim točkicama koje slijepe osobe “čitaju” dodirujući ih prstima.

Kraj

Kraj