Kaip aprpti visum dr Antanas Valantinas Kas pasikeist

  • Slides: 12
Download presentation
Kaip aprėpti visumą? dr. Antanas Valantinas

Kaip aprėpti visumą? dr. Antanas Valantinas

Kas pasikeistų, jei į aktualią mokyklos problemą žiūrėtume: n trumpalaikėje perspektyvoje? n ilgalaikėje perspektyvoje?

Kas pasikeistų, jei į aktualią mokyklos problemą žiūrėtume: n trumpalaikėje perspektyvoje? n ilgalaikėje perspektyvoje? n izoliuotai nuo kitų mokykloje esančių ar bręstančių problemų? n Kitų mokyklos problemų kontekste?

Ką, kodėl ir kaip rinktis? Dažnai problema yra ne vienokio ar kitokio ugdymo trūkumas.

Ką, kodėl ir kaip rinktis? Dažnai problema yra ne vienokio ar kitokio ugdymo trūkumas. Problema – per didelis vienu metu įgyvendinamų ir prastai koordinuojamų programų skaičius.

Kai mokome vaikus priimti atsakingus sprendimus, patys turime išmokti atsakingai pasirinkti programas. Kaip integruoti?

Kai mokome vaikus priimti atsakingus sprendimus, patys turime išmokti atsakingai pasirinkti programas. Kaip integruoti? Mokyklos bendruomenės poreikiai 1. Ko reikia? 5. Kokia dermė? 2. Ką turime? “Saugi mokykla” Ką duoda jau turimos programos? Kaip pasirinkti reikiamas programas? 4. Kur rasti? 3. Ko trūksta? Kokios atsiranda spragos?

Klausimų seka 1. Mokyklos vizija: kaip įsivaizduojame savo mokyklą ir kaip tai atliepia mokyklos

Klausimų seka 1. Mokyklos vizija: kaip įsivaizduojame savo mokyklą ir kaip tai atliepia mokyklos bendruomenės (vaikų, tėvų, mokytojų) poreikius 2. Ką turime : ar yra tai, ko norime mes ir vaikai bei jų tėvai. Inventorizuojame viską: ugdymo turinį, visas vykdomas programas ir kitą papildomą veiklą 3. Kokia situacija mokykloje? Ar ji mus tenkina?

Ką galime pamatyti radę atsakymus į tuos tris klausimus? Ar tenkina mus ši situacija?

Ką galime pamatyti radę atsakymus į tuos tris klausimus? Ar tenkina mus ši situacija? Vykdomos įvairios prevencinės programos Dominuoja trumpalaikės programos Programos nesuderintos ir dubliuoja viena kitą Programos- neformalaus ugdymo dalis ir nesiejamos tikslingai su formalaus ugdymo turiniu Formalaus ugdymo turinio galimybės pilnai neišnaudojamos Vaikai, mokytojai nenoriai dalyvauja, vertina kaip bereikalingą laiko švaistymą Dalis mokinių ir mokytojų, o juo labiau tėvų nežino, kad tokios programos vykdomos

Ką galime pamatyti radę atsakymus į tuos tris klausimus? O gal mokykloje tokia situacija?

Ką galime pamatyti radę atsakymus į tuos tris klausimus? O gal mokykloje tokia situacija? Visos prevencinės programos suderintos tarpusavyje ir su formalaus ugdymo turiniu ir neformaliu ugdymu – papildo viena kitą Visi mokyklos mokytojai ir specialistai žino: v. Kodėl ir kaip ilgai jos bus vykdomos; v. Kokius vaikų poreikius atliepia; v. Kokius mokytojų, specialistų ir tėvų poreikius atliepia; v. Kokių ir kodėl programų trūksta

Siekdami pavyzdinės situacijos savo mokykloje: turėtume žinoti: Ką bendro turi jau veikiančios prevencinės programos;

Siekdami pavyzdinės situacijos savo mokykloje: turėtume žinoti: Ką bendro turi jau veikiančios prevencinės programos; Ką specifiško duoda viena programa lyginant su kitomis ? Kokius mokytojų, vaikų, tėvų poreikius jos tenkina arba netenkina ir kodėl; Kodėl prevencinės programos kartais dubliuoja ugdymo turinį Kaip prevencinėmis programomis galima papildyti formaliojo ugdymo turinį

Ko trūksta? Vertinant mokyklos situaciją turime rasti atsakymą, kiekvienam “Gerą” ar “Saugią” mokyklą apibūdinančiam

Ko trūksta? Vertinant mokyklos situaciją turime rasti atsakymą, kiekvienam “Gerą” ar “Saugią” mokyklą apibūdinančiam teiginiui: Kad mokyklos fizinė aplinka būtų saugi Kad būtų saugi mokyklos psichologinė aplinka Kad mokiniai patirtų malonumą mokydamiesi Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų Kad būtų diegiamos sveikos gyvensenos įgūdžiai

Kokias programas rinktis? Trumpalaikės prevencinės programos Minusai Pliusai Jų reikia daug ir įvairių Tinka

Kokias programas rinktis? Trumpalaikės prevencinės programos Minusai Pliusai Jų reikia daug ir įvairių Tinka vienkartiniam problemos sprendimui Išskaidomos mokyklos personalo jėgos Orientuotos į į konkrečios problemos sprendimą Pasibaigus vykdymo finansavimui veikla užgęsta Skirtos konkrečiai vaikų grupei Sunku užtikrinti visų programų ir ugdymo turinio dermę Netampa ir negali tapti mokyklos kultūros ir tradicijos dalimi

Kokias programas rinktis? Ilgalaikės prevencinės programos Minusai Pliusai Reikalingas visos mokyklos bendruomenės dalyvavimas Ta

Kokias programas rinktis? Ilgalaikės prevencinės programos Minusai Pliusai Reikalingas visos mokyklos bendruomenės dalyvavimas Ta pati programa dažniausiai skirta visiems vaikams Sunku įgyvendinti Mokytojai paprastai dalyvauja mokymuose ir gali programą vykdyti patys Reikalinga aktyvi mokyklos administracijos parama Programos diegėjai pastoviai konsultuoja mokyklą Reikalinga nuosekli, nuolatinė vadyba Programos būna moksliškai pagrįstos Programų turinys nuolat atnaujinamas

Programos veiksmingumo sąlygos Programos įgyvendinimo sąlygos Apibūdinimas Nuoseklumas Žingsnis po žingsnio Aktyvumas Aktyvios mokymo

Programos veiksmingumo sąlygos Programos įgyvendinimo sąlygos Apibūdinimas Nuoseklumas Žingsnis po žingsnio Aktyvumas Aktyvios mokymo formos Kryptingumas Pakankamai laiko būtent reikalingiems gebėjimams lavinti Įsigilinimas Lavinami specifiniai gebėjimai Mokyklos personalo įtraukimas Pagrindinė kasdieninio mokyklos gyvenimo dalis. Trukmė ir tęstinumas Intensyvios ir ilgos trukmės programos. Nuo mokyklos lankymo pradžios iki mokyklos baigimo. Įgyvendinimo apimtis Apima platesnę aplinką – mokyklą, šeimą, bendruomenę.