K uzrakstt inovciju prneses projektu Prezentcijas saturs inovciju

  • Slides: 72
Download presentation
Kā uzrakstīt inovāciju pārneses projektu?

Kā uzrakstīt inovāciju pārneses projektu?

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Inovācija TOI projektu mērķis ir uzlabot Eiropas profesionālās izglītības sistēmas kvalitāti un pievilcību Iespējama

Inovācija TOI projektu mērķis ir uzlabot Eiropas profesionālās izglītības sistēmas kvalitāti un pievilcību Iespējama esošu inovatīvu risinājumu pārnese profesionālās izglītības ietvaros vietējā, reģionālā, nacionālā un/vai sektorālā līmenī

Inovācija • • • izglītības metode materiāls programma līdzeklis darba forma adaptē + izplata

Inovācija • • • izglītības metode materiāls programma līdzeklis darba forma adaptē + izplata + pielieto profesionālajā izglītībā

TOI projektu valstis • 27 DALĪBVALSTIS • Islande • Lihtenšteina • Norvēģija • Šveice

TOI projektu valstis • 27 DALĪBVALSTIS • Islande • Lihtenšteina • Norvēģija • Šveice !!! • Turcija • Horvātija + “aizjūras valstis un teritorijas”

TOI prasības • • max. 2 gadi (min. – 1 gads) vismaz 3 partneri

TOI prasības • • max. 2 gadi (min. – 1 gads) vismaz 3 partneri no 3 dažādām valstīm max. 150 000 eiro gadā 75% un 25% VIAA iesniedz tikai projekta koordinators visu partneru darba valoda aktivitātes no 01/10/2011

TOI iesniedzējs • organizācijas, kas apmāca • darba devēju/ņēmēju organizācijas • institūcijas, kas nodrošina

TOI iesniedzējs • organizācijas, kas apmāca • darba devēju/ņēmēju organizācijas • institūcijas, kas nodrošina karjeras attīstības atbalstu • pētniecības centri un institūcijas • biedrības, nodibinājumi, NVO • augstākās izglītības iestādes

Nav TOI iesniedzējs • • • Ērgļu arodvidusskola ISMA Ventspils Augstskola Latvijas Elektrorūpniecības biznesa

Nav TOI iesniedzējs • • • Ērgļu arodvidusskola ISMA Ventspils Augstskola Latvijas Elektrorūpniecības biznesa inovāciju centrs Rīgas doma kora skolas atbalsta biedrība Turība Baltijas datoru akadēmija Vidzemes Augstskola Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija Latvijas Tehnoloģiskais centrs

Inovācija koordinators -partneris INOVĀCIJA partneriskoordinators partnerislietotājs

Inovācija koordinators -partneris INOVĀCIJA partneriskoordinators partnerislietotājs

Inovācija INOVĀCIJA partneris koordinators - partneris koordinators

Inovācija INOVĀCIJA partneris koordinators - partneris koordinators

Iespējamās tēmas • kursi konkrētai mērķa grupai • moderno tehnoloģiju pielāgošana izglītības sistēmai •

Iespējamās tēmas • kursi konkrētai mērķa grupai • moderno tehnoloģiju pielāgošana izglītības sistēmai • programmu pārveide un potenciālo pasniedzēju apmācība • e-apmācības kursi

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Dokumenti www. viaa. gov. lv

Dokumenti www. viaa. gov. lv

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Pēdējie 3 gadi Gads Iesniegti Apstiprināti Rezerves Noraidīti Piešķirtais finansējums 2010 23 4 11

Pēdējie 3 gadi Gads Iesniegti Apstiprināti Rezerves Noraidīti Piešķirtais finansējums 2010 23 4 11 8 838 271. 29 2009 15 6 3 6 959 998. 06 2008 11 5 6 0 860 943. 00

Budžeta izdevumi • • • algas komandējumi aprīkojums/programmnodrošinājums apakšuzņēmēju izmaksas citas izmaksas netiešās izmaksas

Budžeta izdevumi • • • algas komandējumi aprīkojums/programmnodrošinājums apakšuzņēmēju izmaksas citas izmaksas netiešās izmaksas EK griesti = algas un komandējumi

Algas • personāla atalgojums – pastāvīgs – uz projekta laiku pieņemts • maksimālās likmes

Algas • personāla atalgojums – pastāvīgs – uz projekta laiku pieņemts • maksimālās likmes (Algu un uzturēšanās izmaksu likmes) • Malta, Islande, Šveice un Turcija (Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas) • four categories of staff (Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas)

Komandējumi • projekta personāla braucieni • brauciena mērķis – partneru sanāksmes – EK, VIAA

Komandējumi • projekta personāla braucieni • brauciena mērķis – partneru sanāksmes – EK, VIAA pasākumi – informācijas izplatīšana – uzraudzības vizītes • programmas dalībvalstis • ekonomiski izdevīgi

Komandējumi • • maksimālās likmes 1 diena + 1 nakts = EK max. likme

Komandējumi • • maksimālās likmes 1 diena + 1 nakts = EK max. likme ēšana + viesnīca + transports = EK likme MK noteikumi – LV likumdošana

Citi transporta izdevumi • kategorijā travel and subsistence • vietējā transporta izdevumi – preses

Citi transporta izdevumi • kategorijā travel and subsistence • vietējā transporta izdevumi – preses konference – materiālu un rezultātu izplatīšana o sabiedriskā transporta biļetes o degvielas izdevumi o mašīnas amortizācijas izdevumi • LR likumdošana

Aprīkojuma, iekārtu izmaksas • • • mērķis un pamatojums pirkšana vai izīrēšana uzstādīšanas, apkalpošana

Aprīkojuma, iekārtu izmaksas • • • mērķis un pamatojums pirkšana vai izīrēšana uzstādīšanas, apkalpošana un apdrošināšana amortizācija projekta laikā nav projekta administrācijas izdevumi 10% no projekta tiešajām izmaksām

Apakšuzņēmēju izmaksas • ārējs pakalpojums – datubāzes izveide – mājas lapas izveide – publicitātes

Apakšuzņēmēju izmaksas • ārējs pakalpojums – datubāzes izveide – mājas lapas izveide – publicitātes materiāli – bukleti, grāmatas • • līgumsaistības iestāde vai individuālā darba veicējs nav projekta administrēšanas izdevumi 30% no projekta tiešajām izmaksām

Citas izmaksas • !!! nav vietas citur, būs šeit !!! – informācijas izplatīšana –

Citas izmaksas • !!! nav vietas citur, būs šeit !!! – informācijas izplatīšana – tulkošanas izmaksas – telpu noma semināriem – mērķgrupas aptaujas izdevumi – ceļš un uzturēšanās (ne projekta partneriem) – reklāmas sludinājumi – dalības maksa konferencēs

Tiešie projekta izdevumi • • • algas ceļojumu un uzturēšanās izmaksas apakšuzņēmēju izmaksas iekārtas,

Tiešie projekta izdevumi • • • algas ceļojumu un uzturēšanās izmaksas apakšuzņēmēju izmaksas iekārtas, aprīkojums citas izmaksas

Netiešie projekta izdevumi • netieši saistītas ar projekta norisi • 7% no projekta izmaksām

Netiešie projekta izdevumi • netieši saistītas ar projekta norisi • 7% no projekta izmaksām – datortehnikas izmantošana – kancelejas preces – telefons un fakss – kopēšana – biroja telpu īre + komunālie izdevumi

Kā tas izskatās e-formā?

Kā tas izskatās e-formā?

Līdzfinansējums iespējams visās izmaksu kategorijās

Līdzfinansējums iespējams visās izmaksu kategorijās

Neattiecināmās izmaksas projekta pieteikuma rakstīšanas izmaksas cita projekta/programmas izmaksas izpirkšanas izmaksas bankas konta atvēršanas

Neattiecināmās izmaksas projekta pieteikuma rakstīšanas izmaksas cita projekta/programmas izmaksas izpirkšanas izmaksas bankas konta atvēršanas un apkalpošanas izmaksas • pārlieku lieli izdevumi • valūtas maiņas izdevumi • audita izdevumi • •

Projektu budžeta izdevumi

Projektu budžeta izdevumi

Pēdējais par budžetu!!! • LLP Guide Part I: General provisions 40 – 50. lpp.

Pēdējais par budžetu!!! • LLP Guide Part I: General provisions 40 – 50. lpp. (Uz sākumu » Mūžizglītības programma » Leonardo da Vinci » Inovāciju pārneses projekti » Dokumenti un veidlapas » Vadlīnijas pieteicējiem. I daļa: Vispārīga informācija) • e-formas sadaļa par budžetu • konsultācija

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Vērtēšanas process projekta pieteikums tehniskā vērtēšana kvalitatīvā vērtēšana Eiropas Komisija – dubultfinansējums Eiropas Parlamenta

Vērtēšanas process projekta pieteikums tehniskā vērtēšana kvalitatīvā vērtēšana Eiropas Komisija – dubultfinansējums Eiropas Parlamenta lēmums

Laika grafiks • • • 28. februāris – iesniegšana tehniskā vērtēšana maijs – ekspertu

Laika grafiks • • • 28. februāris – iesniegšana tehniskā vērtēšana maijs – ekspertu vērtējumi maijs – NA lēmums prom uz EK jūlijs/augusts – lēmums no EK uz NA septembris – līguma slēgšana ar VIAA • 1. oktobris – projekta pirmā diena

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Kvalitatīvās atlases kritēriji • • darba programmas kvalitāte inovācija partnerības kvalitāte Eiropas pievienotā vērtība

Kvalitatīvās atlases kritēriji • • darba programmas kvalitāte inovācija partnerības kvalitāte Eiropas pievienotā vērtība budžeta pamatojums/rentabilitāte projekta būtība ietekme rezultātu izmantošana un izplatīšana

Prioritātes • sadarbība starp PIA un darba vidi • atbalsts PIA skolotāju, mācību spēku,

Prioritātes • sadarbība starp PIA un darba vidi • atbalsts PIA skolotāju, mācību spēku, instruktoru un vadītāju apmācībai • pamatprasmju apgūšanas sekmēšana • mobilitātes stratēģiju izstrāde • kvalitātes nodrošināšanas sistēmu uzlabošana P. S. – vairāk info dok. “Stratēģiskās prioritātes”, 22. -26. lpp.

Informācijas resursi • projekta idejas, partneri = http: //www. adam -europe. eu/adam/homepage. View. htm

Informācijas resursi • projekta idejas, partneri = http: //www. adam -europe. eu/adam/homepage. View. htm • projekta partneru meklēšana = http: //llp. teamwork. fr/partner_search/home. php • par mūžizglītības programmu = http: //eacea. ec. europa. eu/llp/index_en. php

Ieteikumi • • laiks resursi – finanšu un cilvēkresursi adekvāta partneru izvēle līdzfinansējums darbu

Ieteikumi • • laiks resursi – finanšu un cilvēkresursi adekvāta partneru izvēle līdzfinansējums darbu dalīšana pieteikuma izstrādes procesā finanšu aprēķini 5 -7 partneri

Ieteikumi • • angļu valoda skaidrs projekta mērķis, uzdevumi un rezultāti kopsavilkums - pēdējais

Ieteikumi • • angļu valoda skaidrs projekta mērķis, uzdevumi un rezultāti kopsavilkums - pēdējais dokumenti un galvenais – ticēt savai projekta idejai!

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

E-forma jeb projekta pieteikums • PDF formāts, vismaz Adobe Reader 8. 2 un jaunākas

E-forma jeb projekta pieteikums • PDF formāts, vismaz Adobe Reader 8. 2 un jaunākas versijas • pēc veidlapas atvēršanas jāsaglabā savā datorā • daļa informācijas jau ir e-formā – tikai jāizvēlas • informāciju nosūta uz EK datu bāzi • nav nesaskaņotu izmaiņu

Ieteikumi par e-formu • • • svarīgi paskaidrojumi e-formā sarkanie un pelēkie aizpildāmie lauki

Ieteikumi par e-formu • • • svarīgi paskaidrojumi e-formā sarkanie un pelēkie aizpildāmie lauki form hash code - uzmanīgi 28. februārī ailes ar noteiktu zīmju limitu angļu valoda funkcija Validate

Kā tas izskatās e-formā? Sarkanie lauki – obligāti aizpildāmie Pelēkie – forma aizpilda pati

Kā tas izskatās e-formā? Sarkanie lauki – obligāti aizpildāmie Pelēkie – forma aizpilda pati

Kā tas izskatās e-formā? Jāizvēlas LV 1 LLP (VIAA) – tam jāizskatās šādi!!!

Kā tas izskatās e-formā? Jāizvēlas LV 1 LLP (VIAA) – tam jāizskatās šādi!!!

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas C. 1 punkts – informācija par koordinatoru un partneriem.

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas C. 1 punkts – informācija par koordinatoru un partneriem. P 0 vienmēr ir Applicant coordinator

Kā tas izskatās e-formā? Visā veidlapā ar + liek klāt un ar – ņem

Kā tas izskatās e-formā? Visā veidlapā ar + liek klāt un ar – ņem nost! Minimālais skaits veidlapā jau ir iekšā – noņemt vispār nevarēs!!!

Kā tas izskatās e-formā? Vai ir kāda iesaiste citos 2011. gada Mūžizlītības programmas projektu

Kā tas izskatās e-formā? Vai ir kāda iesaiste citos 2011. gada Mūžizlītības programmas projektu pieteikumos? Ja jā, tad jānorāda. Ja nē, atstāj tukšu. Veidlapas C. 1. 6/C. 2. 6/C. 3. 6. / utt. punkti par projekta partneriem – kā atrasti – vai izmantojot Leonardo da Vinci sagatavošanas vizītes, kontaktseminārus vai kā savādāk? Var arī neko nenorādīt - atstāt tukšu.

Kā tas izskatās e-formā? Ja projekta koordinators/projekta partneris ir iesaistīts kādā Mūžizglītības projektā, tas

Kā tas izskatās e-formā? Ja projekta koordinators/projekta partneris ir iesaistīts kādā Mūžizglītības projektā, tas ir jānorāda šeit. Tā ir Jūsu un projekta partneru pieredze, kas var tikt ņemta vērā projekta pieteikuma izvērtēšanas procesā.

Kā tas izskatās e-formā? Pieteikuma sadaļa partneriem – lūk, ir visas partneru lomas. Vairāk

Kā tas izskatās e-formā? Pieteikuma sadaļa partneriem – lūk, ir visas partneru lomas. Vairāk informācijas var atrast dok. “Supplement for the electronic Application Form 2011”!

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 2. 1 punkta atbilde – latviešu val. “Stratēģiskās

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 2. 1 punkta atbilde – latviešu val. “Stratēģiskās prioritātes” 21. lpp. Stratēģiskās prioritātes, 21. lpp.

Kā tas izskatās e-formā? Detalizētus skaidrojumus latviešu valodā var atrast dok. “Stratēģiskās prioritātes” no

Kā tas izskatās e-formā? Detalizētus skaidrojumus latviešu valodā var atrast dok. “Stratēģiskās prioritātes” no 22. līdz 26. lpp. Latvijai nav nacionālo prioritāšu TOI projektiem – atstājam tukšu

Kā tas izskatās e-formā? Vienkārši izlasām un atzīmējam atbilstošāko/ atbilstošākos.

Kā tas izskatās e-formā? Vienkārši izlasām un atzīmējam atbilstošāko/ atbilstošākos.

Kā tas izskatās e-formā? Atzīmējam no kurienes uz kurieni tiek pārnesta inovācija – var

Kā tas izskatās e-formā? Atzīmējam no kurienes uz kurieni tiek pārnesta inovācija – var būt arī gadījumi, ka inovāciju pārnes viens otram, būs visi partneri sadaļā FROM un sadaļā TO.

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 3. 4 punkts - aizpilda tikai tad, ja

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 3. 4 punkts - aizpilda tikai tad, ja inovācija jau ir izstrādāta kāda LLP (vai līdzīga) projekta ietvaros.

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 4. 1 punkts par work package – aizpildām

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 4. 1 punkts par work package – aizpildām prasīto informāciju, bet rezultātus varēs izvēlēties tikai tad, kad tie būs savadīti (veidlapas nākamā sadaļa)

work package piemēri • • • project administration and coordination planning phase adaptation of

work package piemēri • • • project administration and coordination planning phase adaptation of materials to vocational education programs analysis of ? ? ? and selection of people dissemination of project results final development and elaboration of the products need analysis pilot testing, evaluation and fine-tuning scripts development

work package piemēri • • training transfer strategy and process transferring and adapting the

work package piemēri • • training transfer strategy and process transferring and adapting the products of the project valorisation plan valorisation monitoring and evaluation methodology and tools for the regional scan selection and analysis of specific needs for educational program in every participating country

Kā tas izskatās e-formā? Re, kur arī ir informācija par rezultātiem , kuri iepriekšējā

Kā tas izskatās e-formā? Re, kur arī ir informācija par rezultātiem , kuri iepriekšējā punktā bija “jāsavieno” ar attiecīgo work package

results piemēri • • • agreements with partners all training materials (scripts) translated and

results piemēri • • • agreements with partners all training materials (scripts) translated and corrected in EN bilateral contracts among partners and project promoter distance education course educational program use guidelines for teachers in Latvian, Lithuanian, Estonian languages final report 3 coaches are trained interactive training material interim report

results piemēri • • • leaflets minutes of management meeting national overview of ?

results piemēri • • • leaflets minutes of management meeting national overview of ? ? ? potencial users needs overview of evaluation results in every country quality management plan participation in the educational exhibition statements of testing results project brochure report vocational education program translated in 4 languages

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 4. 3 punkts – pievēršam uzmanību, jo tas

Kā tas izskatās e-formā? Veidlapas D. 4. 3 punkts – pievēršam uzmanību, jo tas EK ir īpašs jautājums!

Kā tas izskatās e-formā? Par budžeta (veidlapas E. 1 punkts) vēlams izmantot visas 5000

Kā tas izskatās e-formā? Par budžeta (veidlapas E. 1 punkts) vēlams izmantot visas 5000 zīmes, jo šeit ir vienīgā vieta, kur ekspertiem pamato izdevumus un to nepieciešamību!

Kā tas izskatās e-formā? Pirms iesniegšanas atbildam uz visiem jautājumiem veidlapas F. punktā –

Kā tas izskatās e-formā? Pirms iesniegšanas atbildam uz visiem jautājumiem veidlapas F. punktā – tie ir pārbaudes jautājumi gan Jums, gan NA

Kā tas izskatās e-formā? Šo aizpildīt e-formā nevar – tad, kad ir iesniegts elektroniski,

Kā tas izskatās e-formā? Šo aizpildīt e-formā nevar – tad, kad ir iesniegts elektroniski, izdrukāts, tad “ar roku” aizpilda šo un iesniedz VIAA.

Kā tas izskatās e-formā? Var spiest Validate katras lapas apakšā, vai arī šeit, tādā

Kā tas izskatās e-formā? Var spiest Validate katras lapas apakšā, vai arī šeit, tādā veidā pārbaudot visu pieteikuma formu Info par pieteikuma statusu Iesniedzot soļi ir sekojoši – 1. Validate 2. Submit online – pēc veiksmīgas iesniegšanas parādīsies apstiprinājums (lapa jāizdrukā) 3. Print form 4. Paraksta veidlapas I. sadaļu 5. Iesniedz VIAA

Kā tas izskatās e-formā? Tikai tad, ka vairākas reizes neizdodas iesniegt ar Submit Online,

Kā tas izskatās e-formā? Tikai tad, ka vairākas reizes neizdodas iesniegt ar Submit Online, izmanto Create email attachment (veidlapas J. 4 punkts) un nosūta uz veidlapas B. 3 punktā norādīto e-pasta adresi!

Kā tas izskatās e-formā? Lai veidlapa būtu korekta, lūdzu, izvēlieties šo

Kā tas izskatās e-formā? Lai veidlapa būtu korekta, lūdzu, izvēlieties šo

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets •

Prezentācijas saturs • inovāciju pārneses projekti (TOI) – prasības – dokumenti • budžets • vērtēšana – laika grafiks – ieteikumi • projekta pieteikums • P. S.

Ko tālāk? • • • saprast, vai ir īstais projektu veids iepazīties ar pieejamo

Ko tālāk? • • • saprast, vai ir īstais projektu veids iepazīties ar pieejamo informāciju pildīt pieteikuma veidlapu letter of intent sastādīt budžetu uzmetumu nākt uz konsultāciju

Iesniegšana 2011. gada 28. februāris personīgi VIAA vai pasta zīmogs 28/02/2011

Iesniegšana 2011. gada 28. februāris personīgi VIAA vai pasta zīmogs 28/02/2011

Iesniegšana 1) 2) 3) 4) 5) 6) e-forma iesniegta tiešsaistē apliecinājums iesniegšanai tiešsaistē 1

Iesniegšana 1) 2) 3) 4) 5) 6) e-forma iesniegta tiešsaistē apliecinājums iesniegšanai tiešsaistē 1 oriģināls (paraksts, zīmogs) 2 pieteikuma kopijas letter of intent kopijas pēdējā gada VID apstiprināts finanšu pārskats – 2009. gads 7) CV kopijas

Konsultācijas Leonardo da Vinci programmas nodaļa Ilze Gudakovska Vaļņu iela 1, 4. stāvs, Rīga,

Konsultācijas Leonardo da Vinci programmas nodaļa Ilze Gudakovska Vaļņu iela 1, 4. stāvs, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67 830 836 E-pasts: ilze. [email protected] gov. lv