JYVSKYLN YLIOPISTO KIELITAITO JA SOSIAALISET VERKOSTOT NISTK EVT

  • Slides: 19
Download presentation
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KIELITAITO JA SOSIAALISET VERKOSTOT – NÄISTÄKÖ EVÄÄT TYÖELÄMÄÄN? Sari Pöyhönen Soveltavan kielentutkimuksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KIELITAITO JA SOSIAALISET VERKOSTOT – NÄISTÄKÖ EVÄÄT TYÖELÄMÄÄN? Sari Pöyhönen Soveltavan kielentutkimuksen keskus

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Oppimisyhteiskunta – tähän on tultu n Koulutussosiologit sanovat: yhteiskunnan ongelmat ovat oppimisen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Oppimisyhteiskunta – tähän on tultu n Koulutussosiologit sanovat: yhteiskunnan ongelmat ovat oppimisen ongelmia, joita ratkaistaan koulutuksen avulla (Simons & Masschelein, 2008). n Poliitikot sanovat: kotouttamista tulee tehostaa esimerkiksi lisäämällä kielen opetusta (Sipilän hallitusohjelma 2015). n Kotoutujat sanovat: haluan löytää työtä. n Kotoutumiskoulutuksen tutkijat sanovat: koulutuksen ulkopuolinen oppiminen jää liian vähälle huomiolle (Tarnanen, Rynkänen, Pöyhönen 2015).

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito ja kielenkäyttö – kriittisiä kysymyksiä n Aikuiset maahanmuuttajat kykenevät arvioimaan osuvasti

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito ja kielenkäyttö – kriittisiä kysymyksiä n Aikuiset maahanmuuttajat kykenevät arvioimaan osuvasti n n n omaa kielitaitoaan (Tarnanen & Pöyhönen 2011): luotetaanko itsearvioon? Opetussuunnitelman tavoitteet ja aikuisen maahanmuuttajan tarpeet: kumpi räätälöityy? Miten koulutuksessa osataan huomioida työelämän tarpeita ja tilanteita? Tietävätkö kouluttajat, missä aikuiset maahanmuuttajat käyttävät opetettavaa kieltä, kenen kanssa ja miksi? Mahdollistetaanko ensikielen säilyttäminen ja kehittäminen? Tuntevatko kouluttajat työelämää? Entä työnantajat koulutusta? Kotokoulutuksen markkina-arvo? Koulutus työpaikoilla: kokoushuoneessa vai tositilanteissa? Maahanmuuttajalle vai koko työyhteisölle?

1/4 4 minuuttia

1/4 4 minuuttia

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito & työllistyminen n ”Hyvä suomen kielen taito on keskeinen edellytys työllistymiselle.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito & työllistyminen n ”Hyvä suomen kielen taito on keskeinen edellytys työllistymiselle. ” – Kuka määrittelee? Mistä työstä ja millaisista työtehtävistä on kysymys? – Mikä on työllistymisen kynnystaso? Miten kielitaito kehittyy työtehtäviä hoidettaessa? – Avoimet kriteerit, mielivaltaiset samankaltaisuuden vaatimukset, vajepuhe. n Koulutuksen tehtävä: myönteisen kehän luominen!

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Andrein polku n N. 45 -vuotias, Ukrainasta – asuu kaksikielisellä paikkakunnalla n

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Andrein polku n N. 45 -vuotias, Ukrainasta – asuu kaksikielisellä paikkakunnalla n Pätevyys & ammattitaito – Kylmälaitehuoltaja (Ukraina) – Sukellusvene-insinööri + armeija (Ukraina) – Taksifirman toimitusjohtaja (Ukraina) – Rakennusmies, talopaketit (Suomi) – Asioimistulkki: ruotsi-ukraina (Suomi) n Haastatteluhetkellä – Työtön työnhakija – Kotoutumiskoulutuksessa (nopeat oppijat)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Maahanmuuttajat ja työelämä – Sisääntuloammatit (Forsander, 2012) – Matala rekrytointikynnys – Epävakaat

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Maahanmuuttajat ja työelämä – Sisääntuloammatit (Forsander, 2012) – Matala rekrytointikynnys – Epävakaat ja epävarmat työsuhteet – Kielitaito? Ammattitaito? – Etnospesifit ammatit – Ansoja?

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Verkostot, kielitaito, kiinnittyminen n Perinteiset verkostoitumisen edut – Työ vs. vapaa-ajan verkostot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Verkostot, kielitaito, kiinnittyminen n Perinteiset verkostoitumisen edut – Työ vs. vapaa-ajan verkostot n Heikot ja vahvat suhteet – Tuttavat ja ystävät, naapurit ja työkaverit, puoliso ja perheenjäsenet n Transnationaalit, ylirajaiset suhteet – Kielenoppiminen & kiinnittyminen? n Kiinnittyminen mihin? – Työyhteisö - - yhteiskunta? – Jäsenyyden kokemus – toimivat työyhteisöt?

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito ja ”kunnon työ” n Se oli kahden kolmen Suomessa olovuoden jälkeen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kielitaito ja ”kunnon työ” n Se oli kahden kolmen Suomessa olovuoden jälkeen kun tajusin että tulisin jäämään tänne. Olin varma, että jos haluaisin löytää kunnon työn, minun pitäisi osata suomea.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työ ja sosiaaliset verkostot n No, mitä minä olen nähnyt, suomalaiset eivät

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työ ja sosiaaliset verkostot n No, mitä minä olen nähnyt, suomalaiset eivät varsinaisesti tee ylitöitä, ei ainakaan tässä työpaikassa. Minusta on turvallista sanoa, että he työskentelevät vain puolet työajasta, ja suurimman osan ajasta he viettävät kahvitauoilla, jaarittelevat, lähettävät typeriä sähköposteja. Tällaista tapahtui usein, ja olin todella turhautunut , koska minä pidän työnteosta ja keskityn työhön, jos tulen toimistolle.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Omakieliset verkostot – sudenkuoppa? n Venäläisiä on täällä paljon, ja äidinkielellä voi

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Omakieliset verkostot – sudenkuoppa? n Venäläisiä on täällä paljon, ja äidinkielellä voi puhua heidän kanssaan, suomalaisten kanssa emme käytännössä erityisesti vietä aikaa, ainakaan minun ystäväpiirissäni. Työssä tulee käytettyä englantia.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kieli, identiteetti ja sosiaaliset verkostot n Minä en sanoisi, että olisin kovin

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kieli, identiteetti ja sosiaaliset verkostot n Minä en sanoisi, että olisin kovin lahjakas kielenoppija. Siis, olen erittäin kyvytön, varmaankin (naurahtaa), minun on oikein vaikeaa opiskella kieliä. n Siellä minä seison ja he kysyvät: ”venäläinen? ” [vastaan] ”venäläinen”. ”Kiitos ei. Kiitos, en halua venäläistä palvelua”.

n A: sillon kun sä alkuvuosina tulit tänne ja hait töitä niin onko sulla

n A: sillon kun sä alkuvuosina tulit tänne ja hait töitä niin onko sulla koskaan ollu semmosia tilanteita että sun ulkomaalaisuudesta tai maahanmuuttajuudesta ois jotenkii ollu haittaa tai et oliko ennakkoluuloja alkuvaiheessa työnantajilla n B: ei minua kohtaan mähän mä oon sentään valkoinen ja nainen n A: joo n B: se on eri asia miehillä tummilla miehillä. mutta se kieli ongelma ja se että ei ollut paikkaa missä sen voi oppii

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Haasteita työelämässä n Vuorovaikutus työyhteisössä – Kieli- ja kommunikaatiovaikeudet – Hierarkkisuuteen suhtautuminen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Haasteita työelämässä n Vuorovaikutus työyhteisössä – Kieli- ja kommunikaatiovaikeudet – Hierarkkisuuteen suhtautuminen ja kohteliaisuuskäytännöt n Maahanmuuttajataustainen työntekijä – Ammattitaidon muokkaaminen suomalaiseen työelämään sopivaksi – Ulkomailla hankitun työkokemuksen arvostus n Työnantaja – Sopeutuminen työyhteisön vakiintuneisiin toimintamalleihin vs. kulttuuri-intensiivinen johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin pelisääntöihin – huomio ei saa kiinnittyä vain syrjinnän ehkäisyyn!

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Mitä pitäisi osata? n Alan perustietoja ja –taitoja – Alan sisällöllistä tietämystä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Mitä pitäisi osata? n Alan perustietoja ja –taitoja – Alan sisällöllistä tietämystä – Kokonaiskuvaa alasta – Oman alan/ammatin perustaitoja n Sosiaalisia taitoja – Yhteistyötaitoja – Vuorovaikutustaitoja – Taitoa toimia muiden alojen ihmisten kanssa… n Muita taitoja – Itsenäistä työskentelyä – Aloitteellisuutta – Vastuullisuutta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kolme pointtia n Mikään yksittäinen tekijä (tutkinto, suomen kielen taito, työkokemus) ei

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kolme pointtia n Mikään yksittäinen tekijä (tutkinto, suomen kielen taito, työkokemus) ei johda suoraan työmarkkinoille tai estä työllistymästä. n Sosiaalisiin verkostoihin on päästävä kiinni jo kotoutumisen alkuvaiheessa – oli työpaikka tai ei. n Kielellinen tuki työpaikalla ja verkostoissa: neuvotellut käytänteet estävät karhunpalvelukset.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Millainen koulutus kotouttaa? n Joustava, yksilön ja n n n yhteiskunnan tarpeita

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Millainen koulutus kotouttaa? n Joustava, yksilön ja n n n yhteiskunnan tarpeita huomioiva. Aikuista ihmistä arvostava. Oppimista ja työtä yhdistävä. Työelämän käytänteitä näkyväksi tekevä ja koetteleva. Osallistava. Verkostoiva. Kumppanuuksia solmiva. Rakenteita ravisteleva.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteystiedot n Sähköposti: sari. h. poyhonen@jyu. fi n Twitter: @saripoyhonen n Puh:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteystiedot n Sähköposti: sari. h. [email protected] fi n Twitter: @saripoyhonen n Puh: 0400 -248 057 n http: //integration. jyu. fi/

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO n n n Pöyhönen, S. & Tarnanen, M. (2015). Integration policies and

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO n n n Pöyhönen, S. & Tarnanen, M. (2015). Integration policies and adult second language learning in Finland. Teoksessa J. Simpson & A. Whiteside (toim. ) Adult Language Education and Migration. Challenging Agendas in Policy and Practice. London: Routledge, 107 -118. Pöyhönen, S. , Rynkänen, T. , Tarnanen, M. & Hoffman, D. (2013). Venäjänkieliset IT-alan asiantuntijat työyhteisöissä – monikieliset käytänteet, identiteetit ja osallisuuden kokemukset integroitumisessa Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim. ) Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. Multimodal discourses of participation. AFinla yearbook 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n: o 71. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFin. LA, 77 -102. Simons, M. & Masschelein, J. (2008). The governmentalization of learning and the assemblage of a learning apparatus. Educational theory, 58 (4), 391– 415. Tarnanen, M. & Pöyhönen, S. (2011). Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja kieli, 31 (4), 139– 152. http: //ojs. tsv. fi/index. php/pk/article/view/4750/4468 Tarnanen, M. , T. Rynkänen & S. Pöyhönen (2015). Kielten käyttö ja oppiminen aikuisten maahanmuuttajien integroitumisen ja identiteettien rakennusaineina. Teoksessa T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen & M. Suni (toim. ) Kielenoppimisen virtauksia – Flows of language learning Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFin. LA yearbook 73, 56– 72. http: //ojs. tsv. fi/index. php/afinlavk/article/view/49654/16543