Jyrngn varhaiskasvatusalueen strategia 6 2014 Heinolan kaupungin strategia

  • Slides: 13
Download presentation
Jyrängön varhaiskasvatusalueen strategia 6 -2014

Jyrängön varhaiskasvatusalueen strategia 6 -2014

Heinolan kaupungin strategia TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen kaupunki toimii sitoutuneesti välittäen asukkaistaan sekä yhteistyösuhteistaan. ARVOT •

Heinolan kaupungin strategia TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen kaupunki toimii sitoutuneesti välittäen asukkaistaan sekä yhteistyösuhteistaan. ARVOT • Yhteisöllisyys • Rohkeus • Avoimuus • Tuloksellisuus • Välittäminen VISIO 2020 Heinola on vetovoimainen ja yritysystävällinen hyvien palveluiden persoonallinen seutukaupunki

Strategian tavoitteet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Tehokas asioiden

Strategian tavoitteet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Tehokas asioiden valmisteprosessi Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen markkinointi Toimiva seutuyhteistyö Talouden tasapaino ja resurssien hyödyntäminen Elinkeinostrategian toteutuminen

Varhaiskasvatuspalveluiden strategiatulkinta Tuloksellisuus Avoimuus => Ammatillinen ja ymmärrettävä viestintä Avarakatseisuus, ennakkoluulottomuus, kuuleminen Rohkeus =>

Varhaiskasvatuspalveluiden strategiatulkinta Tuloksellisuus Avoimuus => Ammatillinen ja ymmärrettävä viestintä Avarakatseisuus, ennakkoluulottomuus, kuuleminen Rohkeus => Olla vakuuttava viestinnässä ja toiminnassa Asettaa rajoja Reilu toiminta Uudistua => Hyvinvoiva lapsi, perhe ja henkilökunta Yhteinen vastuu hyvin organisoiduista ja joustavista palveluista sekä resurssien käytöstä ARVOT Yhteisöllisyys => Yhteinen moniammatillinen vastuu ja osallisuus lasten, perheiden ja työyhteisön parhaaksi Lapsi ja perhe yhteisön jäsenenä Yhdessä tekemisen ilo Välittäminen => Kiinnostus ja arvostus asiakkaista ja työtovereista Toiminnan ilo Ammatillisuus (rajat työssä + rooli)

Jyrängön varhaiskasvatusalueen strategiatulkinta 1. Perustehtävä ja organisaatio 2. Toiminta-ajatus 3. Arvot ja arvokehikko 4.

Jyrängön varhaiskasvatusalueen strategiatulkinta 1. Perustehtävä ja organisaatio 2. Toiminta-ajatus 3. Arvot ja arvokehikko 4. Visio 5. Tuloskortit: strateginen suunnittelu neljästä näkökulmasta: Asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö sekä talous

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävä Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on osallistua kokonaisuuteen, johon sisältyy: Päiväkotitoiminta

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävä Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on osallistua kokonaisuuteen, johon sisältyy: Päiväkotitoiminta Esiopetus Perhepäivähoito Perhekeskustoiminta Kerhotoiminta Varhaiserityiskasvatus Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskunta muodostuu 0 – 7 vuotiaista lapsista ja heidän perheistään. Varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävänä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa.

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus Tarjoamme syliä ja huolenpitoa elämänkunnioituksen hengessä, turvallisessa ympäristössä leikkiä ja

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus Tarjoamme syliä ja huolenpitoa elämänkunnioituksen hengessä, turvallisessa ympäristössä leikkiä ja leipää unohtamatta.

Jyrängön alueen arvot YHTEISÖLLISYYS Yhteinen vastuu lapsista ja työkavereista. Yhdessä tekemisen ilo ja perheen

Jyrängön alueen arvot YHTEISÖLLISYYS Yhteinen vastuu lapsista ja työkavereista. Yhdessä tekemisen ilo ja perheen osallistaminen. VÄLITTÄMINEN Kiinnostus ja arvostus asiakkaita kohtaan. Tasa-arvo, rehellisyys, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, luottamus, laillisuus, lasten kuuleminen. AVOIMUUS Ymmärrettävä ja avoin viestintä. Ennakkoluuloton kuuleminen ja avarakatseisuus. TULOKSELLISUUS Hyvinvoiva lapsi ja perhe, taloudellisuus, johdonmukaisuus, sitoutuminen yhteisiin päätöksiin ja sopimuksiin, yhteistyö. ROHKEUS Reilu toiminta, uudistuminen ja rajojen asettaminen. Erilaisten toimintavaihtoehtojen hakeminen, haasteiden ennakkoluuloton kohtaaminen, innovatiivisuus.

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden visio Turvalliset, lapsen ja perheen tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut niveltyvät saumattomasti perusopetukseen.

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden visio Turvalliset, lapsen ja perheen tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut niveltyvät saumattomasti perusopetukseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden organisaatiokaavio SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMENJOHTAJA PÄIVÄHOIDON JOHTAJA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSPALVELUT Elämänkaaritalo Jyrängön päiväkoti Jyrängön kotiperhepäivähoito KIRKONKYLÄN

Varhaiskasvatuspalveluiden organisaatiokaavio SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMENJOHTAJA PÄIVÄHOIDON JOHTAJA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSPALVELUT Elämänkaaritalo Jyrängön päiväkoti Jyrängön kotiperhepäivähoito KIRKONKYLÄN JA LUSIN VARHAISKASVATUSPALVELUT Kettukallion päiväkoti Kirkonkylän koulun esiopetusryhmä Satulinnan päiväkotiryhmä Lusin koulun esiopetusryhmä ja koululaisten iltapäivätoiminta Kirkonkylän kotiperhepäivähoito SINILÄHTEEN, MYLLYOJAN JA VIERUMÄEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Kurpanharjun päiväkoti Myllyojan koulun esiopetusryhmä Koululaisten iltapäivätoiminta Myllyojan ryhmäperhepäiväkoti Alueiden kotiperhepäivähoito Keskitetyt toimistopalvelut Varhaiserityiskasvatus Perhekeskustoiminta Yksityinen päivähoito Vs. tulosaluejohtaja NIEMELÄTALON VARHAISKASVATUSPALVELUT TOMMOLA - TALON VARHAISKASVATUSPALVELUT RULLAN VARHAISKASVATUSPALVELUT Niemelätalon päiväkoti Taidepainotteiset kerhot Alueiden kotiperhepäivähoito Tommola – talon päiväkoti Perhekeskus Tommolan kotiperhepäivähoito Rullan vuoropäiväkoti Rainion päiväkoti

1. Jyrängön alueen palveluketjut ja asioiden valmisteluprosessi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITE 2015 -17 MITTARIT (kuvataan

1. Jyrängön alueen palveluketjut ja asioiden valmisteluprosessi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITE 2015 -17 MITTARIT (kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen) VASTUUT Palveluketjujen kuvaaminen Hyvin toimivat varhaiskasvatus-palvelut Kattava palveluverkko Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen Leikki keskeisenä osana lapsen päivää Varhaiskasvatuksen aluemalli toimii Yhteistyö eri yksiköiden ja yhtesityötahojen välillä toimii joustavasti Asiakaskyselyt Kohdennetut kyselyt henkilöstölle ja päivittäinen kanssakäyminen perheen kanssa. Koko henkilöstö Palvelukokemus Palvelu järjestetään lakisääteisessä ajassa huomioiden eri palveluvaihtoehdot Asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen ammatillisesti Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen Tyytyväinen ja tasapainoinen lapsi Päiväkodin johtaja käy henkilökohtaiset palvelutarvekeskustelut vanhempien kanssa lapsen hoitotarpeesta Resurssien rajoissa perheen tarpeet huomioiva varhaiskasvatus. Vahva lapsuus Jyrängön alueen palvelumuotojen käytön seuranta. Eri päivähoito malleja käytössä. Vasu –keskustelut käyty Koko henkilöstö Tehokas asioiden valmisteluprosessi VASU – keskustelut, päivittäinen kohtaaminen Panostetaan asiakkaan kohtaamiseen päivittäin Henkilöstö osallistuu valmisteluun Asiakaskyselyt Asiakkaiden suora palaute Henkilöstö aidosti mukana päätöksenteossa Päiväkodin johtaja, koko henkilökunta

2. Jyrängön alueen viestintä ja toimiva yhteistyö (resurssien suuntaaminen, organisaation toimivuus ja suorituskyky) KRIITTINEN

2. Jyrängön alueen viestintä ja toimiva yhteistyö (resurssien suuntaaminen, organisaation toimivuus ja suorituskyky) KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITE 2015 -17 MITTARIT (kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen) VASTUUT Osaava ja riittävä henkilöstö Lapsi/aikuinen resurssi riittävä Kohdennetut koulutukset Perustehtävä hoituu Perhekeskustoiminnan tarjonnan ylläpitäminen Jyrängön alueella Toimintamalli lastensuojelun kanssa tehtävästä yhteistyöstä käytössä Asiakaspalaute Toteutuneet, tavoitteiden mukaiset uudistukset Koulutuksia 3 pv/vuosi Koulutettu henkilöstö eri tehtäviin Päiväkodin johtaja, varajohtaja ja tiimivastaava Hyvät ja monipuoliset palvelut Asiakas tulee kuulluksi Sähköinen viestintä toimii molempiin suuntiin, yhteydenpito on joustavaa Palveluiden järjestäminen on joustavaa, avointa Päätökset viedään sujuvasti käytäntöön www –sivut uudistetaan Facebook –ryhmä käyttöön Wilma Asiakaskyselyt Uudet www -sivut on selkeät ja toimii asiakkaiden tarpeiden mukaan. Päiväkodin johtaja, varajohtaja ja tiimivastaava Viestinnän vahvistaminen

3. Jyrängön alueen varhaiskasvatuksen talouden tasapaino ja elinkeinostrategia KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITE 2015 -17 MITTARIT

3. Jyrängön alueen varhaiskasvatuksen talouden tasapaino ja elinkeinostrategia KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TAVOITE 2015 -17 MITTARIT (kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen) VASTUUT Talouden tasapaino Aktiivinen talouden suunnittelu ja seuranta Laadukas palvelu toteutuu Taloudelliset puitteet huomioitu. Hankinnat ja talous tasapainossa Oikeudenmukainen ja tasapuolinen tehtävien ja resurssien kohdentaminen Hyvä perehdyttäminen Riittävä ja ammattitaitoinen varahenkilöstö Luottamus henkilöstöön Ennalta ehkäisevä työ Avoin keskustelu Henkilöstön pysyvyys Toimiva arki Päiväkodin johtaja, koko työyhteisö Kelto Elinkeinostrategian toteutuminen Positiivinen ilme Perhekeskeiset palvelut ja yhteistyö eri alojen välillä Vetovoimainen alue Päiväkodin johtaja Varajohtaja Tiimivastaavat