Jules Verne Autorem materilu a vech jeho st

  • Slides: 9
Download presentation
Jules Verne Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra

Jules Verne Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Holajová

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk a literatura Tematický okruh:

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk a literatura Tematický okruh: literární výchova Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k výkladu o spisovateli Julesovi Vernovi. Autor: Mgr. Petra Holajová Datum vytvoření: květen 2012 Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák má přehled o významných představitelích světové literatury. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: vědeckofantastická literatura, romány, cestování Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: VIII. třída

Obr. č. 1

Obr. č. 1

Narozen: 1828 Nantes n Zemřel: 1905 Amiens n

Narozen: 1828 Nantes n Zemřel: 1905 Amiens n

francouzský spisovatel dobrodružné literatury n jeden ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury n

francouzský spisovatel dobrodružné literatury n jeden ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury n

Život: V Paříži studoval práva. n Poté se živil jako obchodník s akciemi. n

Život: V Paříži studoval práva. n Poté se živil jako obchodník s akciemi. n Měl jednoho syna Michaela, který po jeho smrti některá jeho díla dokončil. n Hodně cestoval a některé zážitky z těchto cest zapracoval i do svých románů. n

Dílo: Cyklus Podivuhodné cesty měl za Vernova života 54 titulů, po smrti autorův syn

Dílo: Cyklus Podivuhodné cesty měl za Vernova života 54 titulů, po smrti autorův syn doplnil dalších 8. Příklad některých Vernových titulů: n Pět neděl v balóně n Děti kapitána Granta n Dvacet tisíc mil pod mořem

Cesta kolem světa za 80 dní n Tajuplný ostrov n Dva roky prázdnin n

Cesta kolem světa za 80 dní n Tajuplný ostrov n Dva roky prázdnin n Tajemný hrad v Karpatech n Vynález zkázy n

Použité zdroje: www. wikipedie. cz Obr. č. 1: Gaspard-Félix Tournachon. [cit. 2012 -05 -31].

Použité zdroje: www. wikipedie. cz Obr. č. 1: Gaspard-Félix Tournachon. [cit. 2012 -05 -31]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: F%C 3%A 9 lix_Nadar_1820 - 1910_portraits_Jules_Verne. jpg>