Jsentyytyvisyyskysely 2016 EtelKarjalan kauppakamari Jsentyytyvisyyskyselyn toteutus 2016 Kohderyhmn

  • Slides: 15
Download presentation
Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Etelä-Karjalan kauppakamari

Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Etelä-Karjalan kauppakamari

Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2016 • Kohderyhmän muodostivat kauppakamarin jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Huom! aikaisemmilla kerroilla kysely on

Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2016 • Kohderyhmän muodostivat kauppakamarin jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Huom! aikaisemmilla kerroilla kysely on lähetetty myös kaikille kauppakamarin luottamushenkilöille. • Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna web-kyselynä viikoilla 20 -22. • Tutkimukseen vastasi 77 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Vastausprosentti oli 16 %. • Vastausasteikkoja ja kysymysten muotoiluja on muutettu niin, etteivät tulokset ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempien jäsenkyselyiden tuloksiin.

Vastaajien taustatiedot 2016 Mikä on yrityksenne/organisaationne pääasiallinen toimiala? N=77 Teollisuus Jokin muu 18 %

Vastaajien taustatiedot 2016 Mikä on yrityksenne/organisaationne pääasiallinen toimiala? N=77 Teollisuus Jokin muu 18 % 12 % 39 % 6 % 13 % Mikä on yrityksenne/toimipaikkanne henkilömäärä? N=77 Alle 5 22 % 5 - 9 13 % 10 - 49 35 % 50 - 249 18 % 250 tai enemmän 12 % Rakentaminen Kauppa Palvelut Julkinen sektori

 Miten arvioit kauppakamarin toimintaan liittyvistä asioista saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa

Miten arvioit kauppakamarin toimintaan liittyvistä asioista saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=erinomainen ja 1=huono Vaikuttaminen ja edunvalvonta Maksullinen koulutus Seminaarit ja tapahtumat Neuvonta Kansainvälistymiseen liittyvä tuki Ulkomaankaupan asiakirjat Jäsentiedotus Julkaisut (esim. kirjat ja kansiot) Liiketoimintaa tukevat kontaktit Verkostot Jokin muu, mikä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 5 4 3 2 1 En osaa sanoa

 Miten arvioit kauppakamarin toimintaan liittyvistä asioista saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa

Miten arvioit kauppakamarin toimintaan liittyvistä asioista saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=erinomainen ja 1=huono Kaikki vastaajat N=77 Alla on lueteltu kauppakamarin toimintaan ja palveluihin liittyviä asioita. Miten arvioit niistä saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksenne kannalta? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=erinomainen ja 1=huono. Keskiarvo Vaikuttaminen ja edunvalvonta 3, 55 Maksullinen koulutus 3, 34 Seminaarit ja tapahtumat 3, 57 Neuvonta 3, 27 Kansainvälistymiseen liittyvä tuki 2, 65 Ulkomaankaupan asiakirjat 2, 89 Jäsentiedotus 3, 85 Julkaisut (esim. kirjat ja kansiot) 3, 37 Liiketoimintaa tukevat kontaktit 3, 58 Verkostot 3, 83

Oletteko käyttäneet kauppakamarin palveluita viimeisen vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=73) 80 70 67% 60

Oletteko käyttäneet kauppakamarin palveluita viimeisen vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=73) 80 70 67% 60 % 50 40 33% 30 20 10 0 Kyllä Ei

Mitkä ovat yrityksenne/organisaationne kannalta tärkeimmät kauppakamarin vaikuttamiskohteet? Voit valita 3 -5 tärkeintä 1. Yritysten

Mitkä ovat yrityksenne/organisaationne kannalta tärkeimmät kauppakamarin vaikuttamiskohteet? Voit valita 3 -5 tärkeintä 1. Yritysten näkemysten esiin nostaminen julkisuudessa 64% 2. Terveen kilpailun edistäminen 48% 3. Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen 39% 4. Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen 39% 5. Sääntelyn vähentäminen 36%

m in en m ta itu an ks us s ee aa Yr ky

m in en m ta itu an ks us s ee aa Yr ky n ity ta sy. . . v st m u en ut yk ee n si i ä n n Yr ke v v. ity ai m. . k y st ut st en ta en ja m es in ju en iin lk n is en os Te s ta ek m rv Va in t e o. . . en st r i n uu k vä ilp llis a en ilu en y n . . rit ed. ys is to tä im m Ve in in n en ro a n tu ed ks ee is tä n m va Sä. . . i ku än tta te ly m n in vä en he nt äm Jo in ki en n m uu , m ik ä ut aa vo k ku t iin v ai % 70 60 50 40 30 20 10 0 Ko ul ty öv oi un ja el u yk s ky sy m ni tt an sa av O uu n ue s Al ik en ne Li Mitkä ovat yrityksenne/organisaationne kannalta tärkeimmät kauppakamarin vaikuttamiskohteet? Voit valita 3 -5 tärkeintä 64% 48% 39% 31% 22% 29% 34% Kaikki vastaajat (N=77) 39% 36% 23% 3%

Millainen mielikuva sinulla on kauppakamarin viestinnästä? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=täysin samaa mieltä

Millainen mielikuva sinulla on kauppakamarin viestinnästä? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä. Saan riittävästi minulle tärkeää tietoa Kauppakamarin viestintä on kiinnostavaa Kauppakamarin näkyvyys mediassa on hyvä 20% 40% 60% % 0% 5 4 3 2 1 80% 100%

Millainen mielikuva sinulla on kauppakamarin viestinnästä? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=täysin samaa mieltä

Millainen mielikuva sinulla on kauppakamarin viestinnästä? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä. Millainen mielikuva sinulla on kauppakamarin viestinnästä? Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä. 3, 65 Saan riittävästi minulle tärkeää tietoa 3, 95 Kauppakamarin viestintä on kiinnostavaa 3, 67 Kauppakamarin näkyvyys mediassa on hyvä 3, 34

Mitä viestintätapoja pidät hyvänä kauppakamarin ja jäsenten välisessä yhteydenpidossa? Voit valita 3 mielestäsi parasta

Mitä viestintätapoja pidät hyvänä kauppakamarin ja jäsenten välisessä yhteydenpidossa? Voit valita 3 mielestäsi parasta tapaa. • sähköinen uutiskirje 88 % • kauppakamarin nettisivut 48 % • henkilökohtainen yhteydenpito 47%

Ka ne n hk öi nt er i) tti ) up ki u lö

Ka ne n hk öi nt er i) tti ) up ki u lö pa ko ut k So am is ht ki ai si a rje ne aa rin n lin n yh et en tis te m yd iv ed ut e np ia (e ito si (e m si. F. . . ac eb Sä oo hk k, öi. . . se t k ys Jo el ki yt n m uu , m ik ä en H Sä sk al e 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 tu i ( pr in % ou lu eh t Jä se nl . k es im et ( itt e Es Mitä viestintätapoja pidät hyvänä kauppakamarin ja jäsenten välisessä yhteydenpidossa? Voit valita 3 mielestäsi parasta tapaa. Kaikki vastaajat (N=77) 88% 47% 22% 18% 12% 17% 1%

Suosittelisitko kokemuksesi perusteella kauppakamarin jäsenyyttä? NPS-luku 2016 • Etelä-Karjalan kauppakamarin NPS-luku on 25. •

Suosittelisitko kokemuksesi perusteella kauppakamarin jäsenyyttä? NPS-luku 2016 • Etelä-Karjalan kauppakamarin NPS-luku on 25. • NPS-luku (Net Promoter Score) saadaan vähentämällä suosittelijoiden prosenttiosuudesta arvostelijoiden prosenttiosuus. • arvosanan 10 -9 antaneet =suosittelijat • arvosanan 8 -7 antaneet=neutraalit>jäävät pois • arvosanan 6 -0 antaneet=arvostelijat NPS-lukua pidetään hyvänä, jos se on positiivinen. Luku +50 on erinomainen (lähde Wikipedia)

Suosittelisitko kokemuksesi perusteella kauppakamarin jäsenyyttä? Vastaa asteikolla 10 -0, jossa 10=ehdottomasti ja 0=en missään

Suosittelisitko kokemuksesi perusteella kauppakamarin jäsenyyttä? Vastaa asteikolla 10 -0, jossa 10=ehdottomasti ja 0=en missään nimessä 30 27% 25 21% 22% % 20 15 12% 10 8% 5% 5 3% 0 10 9 8 7 6 5 0% 0% 4 3 Kaikki vastaajat (N=77) 1% 2 1% 1 0

Minkä yleisarvosanan annat kauppakamarin toiminnasta. Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5 on eriomainen ja

Minkä yleisarvosanan annat kauppakamarin toiminnasta. Vastaa asteikolla 5 -1, jossa 5 on eriomainen ja 1 on heikko. 60 56% 50 3, 8 Keskiarvo % 40 30 20 22% 17% 10 4% 1% 0 5 4 3 Kaikki vastaajat (N=77) 2 1