JPS Daerah Kota Tinggi PROFIL DAERAH PETA LOKASI

  • Slides: 40
Download presentation
JPS Daerah Kota Tinggi PROFIL DAERAH

JPS Daerah Kota Tinggi PROFIL DAERAH

PETA LOKASI DAERAH KOTA TINGGI

PETA LOKASI DAERAH KOTA TINGGI

PETA MUKIM DALAM DAERAH KOTA TINGGI ULU SG SEDILI BESAR 50. 55 km 2

PETA MUKIM DALAM DAERAH KOTA TINGGI ULU SG SEDILI BESAR 50. 55 km 2 KAMBAU 19. 88 km 2 SEDILI BESAR 20. 42 km 2 ULU SG JOHOR 91. 14 km² SEDILI KECIL 32. 31 km 2 KOTA TINGGI 38. 90 km 2 JOHOR LAMA 19. 30 km 2 TANJUNG SURAT 32. 19 km 2 PENGERANG 18. 10 km 2 PANTAI TIMUR 22. 83 km 2

PETA SEMPADAN PBT DALAM DAERAH KOTA TINGGI PETA SEMPADAN PBT SEDILI BESAR 310 EKAR

PETA SEMPADAN PBT DALAM DAERAH KOTA TINGGI PETA SEMPADAN PBT SEDILI BESAR 310 EKAR BANDAR KOTA TINGGI 2, 108 EKAR TELOK SENGAT 121 EKAR KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI (MDKT) KAWASAN PENTADBIRAN SUNGAI RENGIT 324 EKAR PASIR GOGOK 127 EKAR MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

MAKLUMAT ASAS DAERAH KOTA TINGGI MAKLUMAT ASAS DAERAH KELUASAN : 350, 000 km 2

MAKLUMAT ASAS DAERAH KOTA TINGGI MAKLUMAT ASAS DAERAH KELUASAN : 350, 000 km 2 JUMLAH PENDUDUK : 200, 000 ORANG MUKIM : 10 PBT : MDKT PARLIMEN (3) : 1. KOTA TINGGI (P 155) 2. TENGGARA (P 156) 3. PENGERANG (P 157) DUN ( 6) : SEDILI (N 36), JOHOR LAMA (N 37), PANTI (N 34), PASIR RAJA (N 35), PENAWAR (N 38), TANJUNG SURAT (N 39) GUNATANAH : 10 % - PEMBANGUNAN 60 % - PERTANIAN 30 % - KAWASAN BELUM DIBANGUNKAN

PETA SEMPADAN PARLIMEN DAN DUN KAWASAN SEMPADAN N 34 N 36 P 156 –

PETA SEMPADAN PARLIMEN DAN DUN KAWASAN SEMPADAN N 34 N 36 P 156 – Kota Tinggi N 36 – Sedili N 37 – Penawar N 35 P 155 –Tenggara N 34 – Pasir Raja N 35 – Panti N 37 N 38 N 39 PARLIMEN DAN DUN P 157 – Pengerang N 38 – Penawar N 39 – Tanjung Surat

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI PARLIMEN P 156 Tenggara (BN) Y. B Datuk Halimah bt Mohamad Sadique Ahli Parlimen Merangkap Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan DUN N 34 Panti (BN) Y. B Dato’ Hj Baderi b Hj Dasuki N 35 Pasir Raja (BN) Y. B Datuk Dr Adham b. Baba

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI PARLIMEN P 155 Kota Tinggi (BN) Y. B Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid DUN N 36 Sedili (BN) Y. B Tuan Hj Rasman b. Ithnain N 37 Johor Lama (BN) Y. B Pn Hjh Asiah bt Md Ariff Adun Merangkap Pengerusi J/Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Kerajaan Negeri Johor

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI

SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN DAN DUN DAERAH KOTA TINGGI PARLIMEN P 157 Pengerang (BN) Y. B Datuk Azalina bt Othman Said Ahli Parlimen DUN N 38 Penawar (BN) Y. B Hamimah bt Mansor N 39 Tanjung Surat (BN) Y. B Dato Ir. Syed Sis bin Syed Abd Rahman

PETA LEMBANGAN DALAM DAERAH KOTA TINGGI LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DAERAH KOTA TINGGI SEMPADAN DAERAH

PETA LEMBANGAN DALAM DAERAH KOTA TINGGI LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DAERAH KOTA TINGGI SEMPADAN DAERAH SG SEDILI BESAR 1435 km² SG SEDILI KECIL 271 km² SG LEBAM 365 km² % KAWASAN LEMBANGAN DI DAERAH KOTA TINGGI SG JOHOR 2285 km² SG SANTI 137 km² SG JOHOR – 65% SG SEDILI KECHIL-100% SG SEDILI BESAR-80% SG LEBAM-100% SG SANTI-100%

PETA TABURAN ADUAN AWAM TABURAN ADUAN / PERMOHONAN YANG DITERIMA TAHUN 2008 -2012 PETUNJUK

PETA TABURAN ADUAN AWAM TABURAN ADUAN / PERMOHONAN YANG DITERIMA TAHUN 2008 -2012 PETUNJUK Saliran (20) Pertanian Pengurusan (28) Sungai Kejuruteraan (5) Pantai Tebatan Banjir (12) Amaran dan (0) Ramalan banjir Ramalan/Amaran Banjir (0) Sumber Air (6) Dan Alam Sekitar

ANALISIS ADUAN AWAM ANALISIS ADUAN BAGI DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2008 -2012 Kej. sungai

ANALISIS ADUAN AWAM ANALISIS ADUAN BAGI DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2008 -2012 Kej. sungai Sumber air & alam sekitar Tebatan banjir Kej. Pantai Pengairan & saliran pertanian Hidrologi Saliran bandar KEJURUTERA AN SUNGAI SUMBER AIR & ALAM SEKITAR TEBATAN BANJIR KEJURUTERAAN PANTAI PENGAIRAN & SALIRAN PERTANIAN HIDROLOGI SALIRAN BANDAR 2008 3 3 6 2 3 - - 2009 13 1 3 3 14 - - 2010 4 2 3 0 3 - - 2011 2 2 4 1 4 - - 2012 7 1 6 1 4 - - Jumlah 29 9 22 7 28 0 0

ANALISIS ADUAN BAGI DAERAH KOTA TINGGI BAGI TAHUN 2008 - 2012 ANALISIS ADUAN AWAM

ANALISIS ADUAN BAGI DAERAH KOTA TINGGI BAGI TAHUN 2008 - 2012 ANALISIS ADUAN AWAM WARNA ADUAN KEJURUTERAAN SUNGAI SUMBER AIR DAN ALAM SEKITAR TEBATAN BANJIR KEJURUTERAAN PANTAI KUMULATIF ADUAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN RUMUSAN ADUAN Majoriti aduan adalah berkenaan Pengurusan Sungai iaitu 31% daripada kumulatif aduan yang diterima dari Januari 2008 sehingga Setember 2012. Yang kedua aduan tertinggi adalah berkaitan pengairan dan saliran pertanian. Keluasan tanah di daerah Kota Tinggi terdiri daripada kawasan pertanian merangkumi 29 skim Felda tanah-tanah pertanian persendirian TKPM ULU TIRAM dan TKPM LEPAU.

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH MAKLUMAT KAJIAN SENARAI KAJIAN SEDIA ADA BIL. NAMA KAJIAN PERUNDING/

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH MAKLUMAT KAJIAN SENARAI KAJIAN SEDIA ADA BIL. NAMA KAJIAN PERUNDING/ AGENSI 1. Flood mapping of Johor river using infoworks river simulation (RS) Faridah Othman, Lau Mi Fung 2. The potential of two-dimensional hydrodynamic flood modelling for johor river basin Liew Yuk san 3. Hydrodynamic numerical modelling using mike software for flood hazard assessment in Sungai Johor Mohd Sidek, Mohd Desa 4. Integrated stormwater quantity flood hazard assessment in Johor, Malaysia Lariyah M. S, Mohd Nor M. D 5. Integrated stormwater quality assessment using music (model for urban stormwater improvement conceptualisation) Mohamed Roseli, Z. A, ahmad, R. 6. Destruction and loss in biodiversity of flora and au during the flood event of 2006 -2007 in Kota Tinggi, Johore Maimon Abdullah, Norela Sulaiman TARIKH KAJIAN 2011 July 2007 2 July 2007

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH Sambungan… BIL. NAMA KAJIAN PERUNDING/ AGENSI 7. Psychological effects on

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH Sambungan… BIL. NAMA KAJIAN PERUNDING/ AGENSI 7. Psychological effects on victims of the Johor flood 2006/2007 Rohany Nasir , Zainah Ahmad Zamani 8. Flood and its impact on tourism: The Kota Tinggi Experience Habibah Ahmad , Hamzah Jusoh 9. Integrated urban water modelling and management under tropical climates Prof. Ir Dr Lariyah Mohd Sidek TARIKH KAJIAN 6 July 2011 Semua Sungai di Negeri Johor termasuk Rezab Sungai mengikut kelebaran telah diwartakan pada 30 Julai 2009 sebagaimana Warta Kerajaan Negeri Johor Muka Surat 5919. Pelan ‘AS-BUILT’ Sungai Johor dari Bandar Kota Tinggi hingga ke Simpang Empat Seluyut terkini dilaksanakan oleh Malaysian Maritime Draging Corporation Sdn Bhd pada tahun 2009.

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH MAKLUMAT KERJA-KERJA UKUR SEDIAADA SENARAI KERJA UKUR Nama Projek Dilaksanakan

MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH MAKLUMAT KERJA-KERJA UKUR SEDIAADA SENARAI KERJA UKUR Nama Projek Dilaksanakan Oleh Kontraktor Tahun Dilaksanakan KOS (RM) Kerja Ukur Pengaloran Sg Lalang, Kota Tinggi Teraju Ukur 2010 49, 725. 26 Kerja Ukur di tapak kolam berhampiran Sg Tembioh, Kota Tinggi Juru Ukur Damai 2008 7, 360. 24 Kerja Ukur bagi Sungai Temenin, Kota Tinggi Juru Ukur Hartamas 2007 44, 974. 13 Kerja Ukur Sungai Tembioh, Kota Tinggi Juru Ukur Nizam 2006 4, 001. 81 Kerja Ukur Sungai Kemang, Kota Tinggi Juru Ukur Arfa 2009 14, 915. 62

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI JOHOR MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI JOHOR KELUASAN :

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI JOHOR MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI JOHOR KELUASAN : 2285 km² INVENTORY LEMBANGAN SUNGAI UTAMA BIL STRUKTUR JUMLAH Stesen Hidrologi: -Stesen Telemetrik -Stesen Sukat Luahan -Stesen Hujan Manual -Stesen Hujan Berperakam -Stesen Perakam Aras Air 8 3 23 6 3 2 MTB JPS 22 3 Pump Sump 2 4 Kolam Takungan Banjir 1 1

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR Bil. Sub-lembangan Keluasan Lebar

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR Bil. Sub-lembangan Keluasan Lebar Bil. Sub-lembangan Keluasan (m) Lebar (m) 1 Sg Johor 58. 48 KM² 2500 13 Sg Pelepah 79. 80 KM² 30 2 Sg Sayong 109. 88 KM² 25 14 Sg Panti 2. 73 KM² 30 3 Sg Belitong 342. 60 KM² 20 15 Sg Kemang 6. 25 KM² 30 4 Sg. Penggeli 152. 83 KM² 15 5 Empangan Linggiu 207. 45 KM² 30 16 Sg Pemandi 29. 73 KM² 20 17 Sg Damar 3. 71 KM² 20 6 Sg Jenggeli 73. 3 KM² 30 7 Sg Linggiu 31. 18 KM² 30 18 Sg Minchu 23. 37 KM² 20 8 Sg Tengkil 48. 85 KM² 25 19 Sg Tembioh 18. 66 KM² 30 9 Sg Sibol 141. 89 KM² 20 20 Sg Penaga 10. 16 KM² 10 10 Sg Semanggar 142. 72 KM² 15 21 Sg Kepala Orang 28. 75 KM² 25 11 Sg Lebak 52. 58 KM² 20 22 Sg Telor 57. 61 KM² 25 12 Sg Sisik 14. 48 KM² 20 23 Sg Berangan 43. 15 KM² 40

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR Bil. Sub-lembangan Keluasan Lebar

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI JOHOR Bil. Sub-lembangan Keluasan Lebar (km) (m) 26 Sg Seluyut 117. 17 KM² 30 27 Sg Temon 100. 89 KM² 30 28 Sg Bedil 3 km 10 29 Sg Derhaka 3 km 10 30 Sg Siput 2 km 10 31 Sg Ramon 1 km 5 32 Sg Lipat Kajang 0. 8 km 20 33 Sg Dusun Bujang 4 km 10 34 Sg. Lalang 15 km 20 35 Sg Sendayan 4 km 10

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SG PAPAN SG LUKAH SG LAYAU SG CEMARAN SG

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SG PAPAN SG LUKAH SG LAYAU SG CEMARAN SG AMBOK SG BELUKAP SG CHEMANGGAR SG MAS SG LEBAM SG SENING

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI LEBAM MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI LEBAM KELUASAN :

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI LEBAM MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI LEBAM KELUASAN : 365 km² INVENTORY LEMBANGAN SUNGAI UTAMA BIL STRUKTUR JUMLAH 1 Jambatan JKR 1 2 Empangan Sg Lebam (SAJ) 1 3 Stesen Hidrologi : -Stesen Telemetrik -Stesen Hujan berperakam 1 2

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM Keluasan Lebar (m) Sg.

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI LEBAM Keluasan Lebar (m) Sg. Balak 1 KM² 15 12 Sg Belukap 3 KM² 15 10 13 Sg Sening 25 KM² 30 31 KM² 20 14 Sg Temberih 18 KM² 15 Sg Cemanggar 27 KM² 20 15 Sg Lintang 9 KM² 15 7 Sg Papan 88 KM² 20 16 Sg Belungkor 8 km 30 8 Sg Semenchu 18 KM² 20 9 Sg Petai 8 KM² 15 17 Sg Pawang Kecil 13 km 15 10 Sg Temasek 6 KM² 15 18 Sg Tengah 11 km 20 Bil Sublembangan Keluasan Lebar (m) 1 Sg Layau Kiri 45 KM² 30 2 Sg Ambok 2 KM² 20 3 Sg Landas 3 KM² 20 4 Sg. Mas 8 KM² 5 Sg Cemaran 6 Bil Sublembangan 11

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI SG MENTAGOR SG JEMANG SG BEBINA SG BOYANG SG

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI SG MENTAGOR SG JEMANG SG BEBINA SG BOYANG SG MENILA SG SANTI SG LEPAU SG JELUTONG

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SANTI MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SANTI KELUASAN :

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SANTI MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SANTI KELUASAN : 137 km² INVENTORY LEMBANGAN SUNGAI UTAMA BIL STRUKTUR JUMLAH 1 MTB JPS 4 2 Tidal Control Gate 2

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI Bil Sub-lembangan Keluasan Lebar

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SANTI Bil Sub-lembangan Keluasan Lebar (m) 1 Sg Sebana 32 KM² 40 2 Sg Menila 5 KM² 25 3 Sg Boyang 3 KM² 25 4 Sg. Batu 4 KM² 25 5 Sg. Jemang 7 KM² 25 6 Sg Mentagor 9 KM² 10 7 Sg Lepau 21 KM² 20 8 Sg Santi 56 KM² 500 9 Sg Jelutong 13 km 25 10 Sg Telok Empang 5 km 15 11 Sg Punggai 32 km 40 12

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SG AMBAT KANAN SG AMBAT SG SEMANGOT KIRI

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SG AMBAT KANAN SG AMBAT SG SEMANGOT KIRI SG SEMANGOT KANAN SG MERANTI SG TEMUBOR SG KAMBAU SG BERASAU SG LABI SG KAYU SG HAUS SG DOHOL SG CHE ABAS SG MERBAU SG PAK KENIK SG GEMBUT SG BATU LIMA

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SEDILI BESAR

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SEDILI BESAR KELUASAN : 1435 km² INVENTORY LEMBANGAN SUNGAI UTAMA BIL STRUKTUR 1 Jambatan (MTB) 2 Stesen Hidrologi : -Stesen Hujan - Stesen Telemetrik & Perakam Aras Air -Stesen tadahan hujan (rainfall RF) -Stesen paras air (water level WL) JUMLAH 16 6 1 3 1

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR Sub-lembangan Keluasan

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR Sub-lembangan Keluasan Lebar (m) 1 Sg Labi-Labi 19 KM² 20 12 Sg Berasau 54 KM² 40 2 Sg Haus 21 KM² 20 13 Sg Kambau 164 KM² 30 3 Sg Selangi 21 KM² 30 14 Sg Kayu Ara 32 KM² 20 4 Sg. Gembut 108 KM² 40 15 Sg Haruan 4 KM² 10 5 Sg Teluk Jeri 2 KM² 20 16 Sg Hampas Tebu 9 KM² 10 6 Sg Gemerih 16 KM² 20 17 Sg Dohol 138 KM² 40 7 Sg Buntal 2 KM² 10 18 Sg Danau Che Amat 4 KM² 10 19 Sg. Lanjut 7 KM² 10 8 Sg Mong 11 KM² 10 24 Sg Wang Tengah 8 KM² 10 9 Sg Simpang 28 KM² 30 20 Sg Mengkelok 3 KM² 10 10 Sg Tementang 16 KM² 20 21 Sg Pasir Panjang 35 KM² 20 11 Sg. Kayu 41 KM² 40 22 Sg Ulu Belit 3 KM² 15

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR Sub-lembangan Keluasan

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI BESAR Sub-lembangan Keluasan Lebar (m) 23 Sg Malong 8 KM² 30 24 Sg Wang Tengah 8 KM² 10 25 Sg Sedili Besar 220 KM² 500 26 Sg. Mawai 98 KM² 40 27 Ulu Sg Sedili Besar 267 KM² 35 28 Sg Ambat 96 KM² 20 29 Sg Tuanseh 10 KM² 20 30 Sg Perpat KM² 20 31 Sg Sri Gading 2 km 10 32 Sg Pak Kenik 7 km 20 33 Sg Susur Rotan 10 km 20 34 Sg Temubor 22 km 20 35 Sg Mengerat 14 km 20

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL SG BAHAN SG SEDILI KECIL SG LEBAN SG

PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL SG BAHAN SG SEDILI KECIL SG LEBAN SG LEBAI KATOI SG LUKAH

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SEDILI KECIL

MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL MAKLUMAT ASAS LEMBANGAN UTAMA : SUNGAI SEDILI KECIL KELUASAN : 271 km² INVENTORY LEMBANGAN SUNGAI UTAMA BIL STRUKTUR JUMLAH 1 Jambatan (MTB) 7 2 Tiub Well 2 3 Check Dam 5

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL Sub-lembangan Keluasan

INVENTORI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL SENARAI SUB LEMBANGAN SUNGAI SEDILI KECIL Sub-lembangan Keluasan Lebar (Julat m) 1 Sg Lukah 95 KM² 40 2 Sg Bahan 50 KM² 30 3 Sg Lebai Katoi 6 KM² 20 4 Sg. Bagan Kanca 3 KM² 10 5 Sg. Leban 11 KM² 20 6 Sg Sedili Kecil 106 KM² 50 7 Sg Semandan 7 km 30

KEKUATAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH JAWATAN BILANGAN CATATAN Jurutera Daerah 1 Orang Tiada Penolong

KEKUATAN KAKITANGAN TEKNIKAL DALAM DAERAH JAWATAN BILANGAN CATATAN Jurutera Daerah 1 Orang Tiada Penolong Jurutera 1 Orang Tiada Juruteknik 4 Orang 4 – Adalah berdasarkan Waran Jumlah 6 Orang

CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI CARTA ORGANISASI JPS KOTA TINGGI JURUTERA DAERAH (J 41)

CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI CARTA ORGANISASI JPS KOTA TINGGI JURUTERA DAERAH (J 41) MOHAMMAD FAHIMI BIN MAT RANI@GHANI BAHAGIAN PENTADBIRAN BAHAGIAN TEKNIKAL

Sambungan… CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI BAHAGIAN TEKNIKAL UNIT PEMBANGUNAN PENOLONG JURUTERA (J 29)

Sambungan… CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI BAHAGIAN TEKNIKAL UNIT PEMBANGUNAN PENOLONG JURUTERA (J 29) MUHAMMAD NIZAM B. IBRAHIM UNIT SALIRAN BANDAR UNIT SALIRAN PERTANIAN UNIT KEJURUTERAAN PANTAI UNIT TEBATAN BANJIR DAN HIDROLOGI MUKIM JOHOR LAMA, TANJUNG SURAT MUKIM ULU SUNGAI SEDILII BESAR, KOTA TINGGI, ULU SUNGAI JOHOR MUKIM PENGERANG, PANTAI TIMUR MUKIM KAMBAU, SEDILI BESAR, SEDILI KECIL JURUTEKNIK (JA 29) MOHD SA’AD B. SAMADI JURUTEKNIK (J 17) SUHADI B. SURAMAN JURUTEKNIK (JA 29) TOGIMIN B. SAAT JURUTEKNIK (JA 29) ISA B. MD. SALLEH

CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI Sambungan… BAHAGIAN PENTADBIRAN UNIT KEWANGAN PEMBANTU TADBIR P/O (N

CARTA ORGINISASI JPS KOTA TINGGI Sambungan… BAHAGIAN PENTADBIRAN UNIT KEWANGAN PEMBANTU TADBIR P/O (N 17) NOOR AZAH BT MARSAHED UNIT PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR P/O (N 17) KONTRAK SITI HAJAR BT MAZALAN

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JURUTERA DAERAH PENOLONG JURUTERA DAERAH LEMBANGAN SUNGAI SG JOHOR Sg. Pemandi

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JURUTERA DAERAH PENOLONG JURUTERA DAERAH LEMBANGAN SUNGAI SG JOHOR Sg. Pemandi @ Sg Johor Sg. Linggiu @ Sg Johor Sg. Bang@ Sg Johor Sg. Sayong @ Sg Johor Sg Kemang @ Sg Johor Sg Berangan@Sg Johor Sg. Tembioh@Sg Johor Sg. Panti@Sg Johor Sg. Damar @Sg Johor Sg. Bedil@Sg Johor Sg. Seluyut@Sg Johor Sg. Minchu @Sg Johor Sg Sibol @ Sg Johor Sg Telor @Sg Johor Sg Semanggar @ Sg Johor Sg Lebak @Sg Johor Sg Penggeli @ Sg Johor Sg. Sisek @Sg Johor Sg Lipat Kajang @ Sg Johor EN SUHADI BIN SURAMAN Sg Derhaka @ Sg Johor Sg Siput @ Sg Johor Sg Ramon @ Sg Johor Sg Sendayan @ Sg Johor Sg Dusun Bujang @ Sg Johor Sg Lalang @ Sg Johor Empangan Linggiu@Sg Johor Sg Jenggeli @ Sg Johor Sg Lebam @ Sg Johor

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL Sambungan… JURUTERA DAERAH PENOLONG JURUTERA DAERAH LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SEDILI KECIL

AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL Sambungan… JURUTERA DAERAH PENOLONG JURUTERA DAERAH LEMBANGAN SUNGAI LEBAM SEDILI KECIL SEDILI BESAR SANTI Sg. Layau @ Sg Lebam Sg Bahan@Sg Sedili Kecil Sg. Jelutong @Sg Santi Sg Cemaran @Sg Lebam Sg Lukah @ Sg Sedili Kecil Sg Cemanggar @Sg Lebam Sg Lebai Katoi@Sg Sedili kecil Sg. Kambau @Sg Sedili Besar Sg Simpang @Sg Sedili Besar Sg Perpat @Sg Sedili Besar Sg Gembut@Sg Sedili Besar Sg. Papan @ Sg Lebam Sg Semenchu @Sg Lebam Sg Sening@ Sg Lebam Sg Belungkor@Sg Lebam Sg Pawang Kecil@Sg Lebam Sg Tengah@Sg Lebam Sg Mas@Sg Lebam Sg Petai@Sg Lebam EN MOHD SA’AD BIN SAMADI Sg Leban@Sg Sedili kecil Sg Sedili Kecil Sg Semandan@Sg Sedili Kecil Sg Mawai @ Sg Sedili Besar Sg Kayu @Sg Sedili Besar Sg Berasau @Sg Sedili Besar Sg Telok Jeri @ Sg Sedili Besar Sg Buntal @Sg Sedili Besar Sg Seri Gading @ Sg Sedili Besar Sg Pak Kenik@Sg Sedili Besar Sg Temubor@Sg Sedili Besar Sg , Mengerat@Sg Sedili besar Sg Tementang@Sg Sedili Besar Sg Kayu Ara@Sg Sedili Besar Sg Haruan@Sg Sedili besar Sg Danau Che Amat@Sg Sedili Besar EN ISA BIN MD SALLEH Sg. Sebina @Sg Santi Sg. Lepau @Sg Santi Sg Telok Empang@Sg Santi Sg Punggai@Sg Santi EN TOGIMIN

JPS KOTA TINGGI SEKIAN, TERIMA KASIH

JPS KOTA TINGGI SEKIAN, TERIMA KASIH