Jozef Tvaroek poda Nvrat 19 9 2011 Modra

  • Slides: 7
Download presentation
Jozef Tvarožek podľa Návrat, 19. 9. 2011 Modra, Slovakia 23. 10. 2011

Jozef Tvarožek podľa Návrat, 19. 9. 2011 Modra, Slovakia 23. 10. 2011

Čo skúmame? § (Proces) získavania informácií, ktoré používateľ nachádza alebo odvodí v procese interakcie

Čo skúmame? § (Proces) získavania informácií, ktoré používateľ nachádza alebo odvodí v procese interakcie s informačným a sociálnym prostredím § Informácie, tu tiež znalosti § Používateľ: zvedavá entita, ktorá má nejakú informačnú potrebu § Informačné prostredie: digitálny priestor webu a digitálnych knižníc § Sociálne prostredie: zvedavá entita je sociálna bytosť, ktorá má vzťahy s inými zvedavými entitami § Proces: viac krokov 23. 10. 2011 2

Prečo kognitívne cestovanie? § Zvedavý návštevník sa pohybuje v digitálnom priestore webu a digitálnych

Prečo kognitívne cestovanie? § Zvedavý návštevník sa pohybuje v digitálnom priestore webu a digitálnych knižníc a „nakúka“ do zdrojov, aby sa niečo naučil § Cestovanie – nie len jeden krok, ale viac krokov, ktoré môžu byť potrebné na skvalitnenie získanej informácie (znalosti) oproti bežnému vyhľadaniu § Aj „potulovanie sa“ digitálnym priestorom § Cestovanie vyžaduje navigáciu: • Podľa (oficiálnych) značiek na ceste • Pozorovaním a nasledovaním iných cestovateľov 23. 10. 2011 3

Kto je cestovateľ? § Zvedavý návštevník, ktorého informačné požiadavky môžu byť hlbšie ako jedno

Kto je cestovateľ? § Zvedavý návštevník, ktorého informačné požiadavky môžu byť hlbšie ako jedno vyhľadanie § Príklad začínajúci výskumník, ktorý, je súčasťou kolektívu, može mať vedúceho, a chce získať hlbšie pochopenie oblasti a výskumných problémov § Jeho informačné potreby sú: • Najnovšie vedecké výsledky • Viacero desiatok relevantných dokumentov • Premenlivé, podľa stupňa jeho znalostí 23. 10. 2011 4

Možný scenár § Vstupy: • Kľúčové slová, dokumenty, linky, osobné charakteristiky • Explicitné/implicitné stopy

Možný scenár § Vstupy: • Kľúčové slová, dokumenty, linky, osobné charakteristiky • Explicitné/implicitné stopy ostatných (podobných) zvedavých návštevníkov § Iteratívne spracovanie vedené • modelom oblasti záujmu • intervenciami cestovateľa § Výstup: • Zhodnotenie oblasti záujmu • Cesta v digitálnom priestore 23. 10. 2011 • Dokumenty 5

Ako sa zapojím to projektu? Ako sa zapojím do projektu? § Odporúčanie / Navigácia

Ako sa zapojím to projektu? Ako sa zapojím do projektu? § Odporúčanie / Navigácia • Podľa: obsahu / domény, používateľa / skupiny § Modelovanie používateľa • Emócie, kontext, skupina • Kombinácia viacerých § Modelovanie obsahu / domény • • 23. 10. 2011 Vzťahy medzi kľúčovými slovami Detekcia pomenovaných entít Získavanie sémantiky hrou Sumarizácia textu 6

Jozef Tvarožek podľa Návrat, 19. 9. 2011 Modra, Slovakia 23. 10. 2011

Jozef Tvarožek podľa Návrat, 19. 9. 2011 Modra, Slovakia 23. 10. 2011