Jeugdhulp en zorg ondersteuning in 2015 2 Zorg

  • Slides: 35
Download presentation
Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015

Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015

2

2

Zorg in Nederland verandert in 2015 • Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel

Zorg in Nederland verandert in 2015 • Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning aan thuiswonende hulpbehoevenden. • De gemeente wordt niet uw zorgaanbieder; dat is en blijft het werk van professionals. • Verpleging thuis blijft bij de zorgverzekeraars 3

Meeste mensen willen zelfstandig blijven wonen, met hulp van familie, vrienden, buren Jan van

Meeste mensen willen zelfstandig blijven wonen, met hulp van familie, vrienden, buren Jan van de Rijt uit Deurne: “De mensen hebben elkaar nodig” 4

Waarom verandert de zorg? • Dichtbij inwoners • Maatwerk • Minder kosten 5

Waarom verandert de zorg? • Dichtbij inwoners • Maatwerk • Minder kosten 5

Zodat iedereen kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen 6

Zodat iedereen kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen 6

Wat verandert niet? Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die dat

Wat verandert niet? Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft 7

Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6. 1 De zes gemeenten werken

Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6. 1 De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders aan goede en betaalbare hulp

9 Wat verandert er voor mensen die ondersteuning (nodig) hebben?

9 Wat verandert er voor mensen die ondersteuning (nodig) hebben?

Huishoudelijke ondersteuning: een schoon en leefbaar huis • Niet meer: aantal vaste uren hulp

Huishoudelijke ondersteuning: een schoon en leefbaar huis • Niet meer: aantal vaste uren hulp per week • Wel: – Een schoon en leefbaar huis – Wat kunnen mensen zelf en welke ondersteuning kunnen zij krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers? – De zorgaanbieder bekijkt samen wat er nodig is – Mogelijkheid PGB blijft 10

Wat betekent dat voor mevrouw de Wit? 11

Wat betekent dat voor mevrouw de Wit? 11

Begeleiding en dagbesteding • Wordt onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) • Dat geldt

Begeleiding en dagbesteding • Wordt onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) • Dat geldt ook voor beschermd wonen en kort verblijf • Ondersteuning is maatwerk • Gesprek als indicatie afloopt: – Welke ondersteuning is nodig? – Wat kunt u zelf en welke ondersteuning kunt u krijgen van familie, vrienden of mantelzorgers? – Zijn er voorzieningen of activiteiten in de buurt die aansluiten?

Wat betekent dat voor Wilco de Vries? 13

Wat betekent dat voor Wilco de Vries? 13

2015 is overgangsjaar • Mensen met indicatie houden recht op zorg tot einddatum indicatie,

2015 is overgangsjaar • Mensen met indicatie houden recht op zorg tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 • Peel 6. 1 neemt tijdig contact op voordat indicatie afloopt • Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6. 1 14

Persoonsgebonden budget (PGB) • Mensen met een PGB bepalen zelf wie wanneer zorg aan

Persoonsgebonden budget (PGB) • Mensen met een PGB bepalen zelf wie wanneer zorg aan hen verleent • Mogelijkheid PGB blijft • Regels veranderen • Trekkingsrecht: Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat budget beheren en betaalt rekeningen voor u • Gemeenten maken met veel zorgaanbieders afspraken, dus veel keuzemogelijkheden als u geen PGB kiest. 15

Wat als u ondersteuning nodig heeft? • Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen •

Wat als u ondersteuning nodig heeft? • Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen • Consulenten werken zoveel mogelijk in wijken en dorpen • Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neem contact op met Peel 6. 1 16

Misverstanden over de nieuwe Wmo Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik

Misverstanden over de nieuwe Wmo Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen ondersteuning Nee, de Wmo biedt ondersteuning voor iedereen. Afhankelijk van uw inkomen kan het wel zijn dat u voor een bepaalde voorziening een eigen bijdrage moet betalen. 17

Misverstanden over de nieuwe Wmo Kinderen, buren, vrienden worden verplicht mij te helpen Nee.

Misverstanden over de nieuwe Wmo Kinderen, buren, vrienden worden verplicht mij te helpen Nee. Mantelzorg is en wordt niet verplicht. Wij kijken met u welke ondersteuning u van anderen kunt krijgen. Als die ondersteuning ontoereikend is, blijft professionele zorg en ondersteuning mogelijk. 18

Misverstanden over de nieuwe Wmo Mijn gespecialiseerde dagbesteding verdwijnt, ik moet straks zeker maar

Misverstanden over de nieuwe Wmo Mijn gespecialiseerde dagbesteding verdwijnt, ik moet straks zeker maar gaan koffiedrinken in een wijkhuis Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. Uit ons gesprek met u blijkt welke ondersteuning passend is. 19

Wat verandert er voor gezinnen en jongeren die hulp (nodig) hebben? 20

Wat verandert er voor gezinnen en jongeren die hulp (nodig) hebben? 20

Veranderingen jeugdzorg • Nieuwe Jeugdwet • Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle

Veranderingen jeugdzorg • Nieuwe Jeugdwet • Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp • Geen indicatie meer nodig van Bureau Jeugdzorg of CIZ • Jeugdhulp anders organiseren: dichtbij inwoners en meer maatwerk • Beter kijken wat mensen zelf kunnen, eventueel met hulp van familie en bekenden 21

2015 is overgangsjaar • Jeugdigen met indicatie houden recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder

2015 is overgangsjaar • Jeugdigen met indicatie houden recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 • Gesprek als indicatie afloopt • Geldt niet voor door rechter opgelegde maatregelen zoals pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten pleegzorg • Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6. 1. 22

Eén gezin, één ondersteuner, één plan Jeugdprofessional is contactpersoon voor gezin met meerdere problemen:

Eén gezin, één ondersteuner, één plan Jeugdprofessional is contactpersoon voor gezin met meerdere problemen: • Ondersteunt gezin bij het maken van gezinsplan • Betrekt overige professionals • Ziet toe op een goede samenwerking en is contactpersoon voor het gezin (gezin heeft dus één contactpersoon) • Op verzoek van gezin begeleiden, meegaan naar afspraken, gesprek samen voorbereiden, evalueren, etc. 23

Anne vindt het thuis niet meer fijn 24

Anne vindt het thuis niet meer fijn 24

Wat als u vragen of problemen heeft met opvoeden en opgroeien? Mijn zoon spijbelt

Wat als u vragen of problemen heeft met opvoeden en opgroeien? Mijn zoon spijbelt veel en gaat om met de verkeerde vrienden. Ik maak me zorgen. Mijn dochtertje krijgt steeds driftbuien. Hoe ga ik daar mee om? 25 Ik durf niet meer naar school, want dan gaan ze me weer pesten Mijn dochtertje eet veel te weinig. Gaat zij daardoor slecht groeien? Mijn dochter heeft veel verdriet over het overlijden van haar oma. Hoe kan ik haar helpen?

De opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpen u graag! 26

De opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpen u graag! 26

Opvoedondersteuners Ervaren en deskundige jeugdhulp professionals te krs ee r Ee pr oo n

Opvoedondersteuners Ervaren en deskundige jeugdhulp professionals te krs ee r Ee pr oo n ns t v e aa n rs n pu de ere ou ng jo

Waar vindt u ze? • Alle wijken en dorpen van de Peelgemeenten • Consultatiebureaus,

Waar vindt u ze? • Alle wijken en dorpen van de Peelgemeenten • Consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen • Op website CJG van uw gemeente vindt u contactgegevens • Of bel gratis 0800 - 55 66 555

Waar vindt u ze? Filmpje opvoedondersteuners

Waar vindt u ze? Filmpje opvoedondersteuners

Waar vindt u ze? Op school verlegen, thuis brutaal

Waar vindt u ze? Op school verlegen, thuis brutaal

Misverstanden over de Jeugdzorg Familie, buren en vrienden worden verplicht ons kind te helpen

Misverstanden over de Jeugdzorg Familie, buren en vrienden worden verplicht ons kind te helpen en mee op te voeden. Nee, zijn nooit verplicht om te helpen. Wij kijken wel met u of mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Als er (daarnaast) professionele ondersteuning nodig is blijft dat mogelijk. 31

Misverstanden over de Jeugdzorg Wordt bij de overdracht van gegevens rekening gehouden met de

Misverstanden over de Jeugdzorg Wordt bij de overdracht van gegevens rekening gehouden met de privacy van mijn kind? De wet stelt strenge eisen aan ambtenaren en professionals over welke persoonsinformatie zij wel en niet mogen uitwisselen. Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. Gemeenten mogen wel over persoonsgegevens beschikken om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen. 32

Misverstanden over de jeugdzorg De gemeente beslist straks welke zorg mijn kind krijgt De

Misverstanden over de jeugdzorg De gemeente beslist straks welke zorg mijn kind krijgt De gemeente heeft een zogenaamde jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er voldoende goede hulp beschikbaar is. De zorgprofessional bepaalt vervolgens of zorg nodig is en welke zorg u krijgt. 33

Handige websites • Guido: alle informatie over wonen, welzijn en zorg • Zorgsite: handig

Handige websites • Guido: alle informatie over wonen, welzijn en zorg • Zorgsite: handig hulpmiddel om het regelen van zorg gemakkelijk te maken • Zorg voor Elkaar: hulp vragen en bieden 34

Nog vragen? • www. peel 6 -1. nl: veel gestelde vragen • Bel Peel

Nog vragen? • www. peel 6 -1. nl: veel gestelde vragen • Bel Peel 6. 1 via tel. 14 0492 (zonder kengetal) voor vragen over zorg en ondersteuning en jeugdzorg • Bel CJG voor vragen over opvoeden en opgroeien 0800 55 66 555 • Informatie over veranderingen langdurige zorg: www. hoeverandertmijnzorg. nl • Neem de folders mee! 35