JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA

  • Slides: 14
Download presentation
JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2010. 02. 12. 2010. 1

JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2010. 02. 12. 2010. 1

EUROCOD – EN 1992 -1 -2 osnovni principi proračunskih metoda za zaštitu od požara

EUROCOD – EN 1992 -1 -2 osnovni principi proračunskih metoda za zaštitu od požara armirano betonskih konstrukcija Zorislav Sorić dipl. ing. građ. mr. sc. Josip Galić dipl. ing. građ. prof. dr. sc. 02. 12. 2010. 2

LITERATURA: norma EN 1992 -1 -2 Betonske konstrukcije 1. PREDAVANJE 15. 02. listopad 12.

LITERATURA: norma EN 1992 -1 -2 Betonske konstrukcije 1. PREDAVANJE 15. 02. listopad 12. 2010 3

02. 12. 2010. 4

02. 12. 2010. 4

3. 1 Uvod Armiranobetonske konstrukcije proračunavaju se na utjecaj visokih temperatura uslijed požarnog djelovanja

3. 1 Uvod Armiranobetonske konstrukcije proračunavaju se na utjecaj visokih temperatura uslijed požarnog djelovanja prema normi EN 1992 -1 -2. Proračun na požarno djelovanje se može opisati u nekoliko koraka: izbor odgovarajuće proračunske situacije, određivanje odgovarajućeg proračunskog požara, proračun razvoja temperature u konstrukcijskim elementima, te proračun mehaničkog ponašanja konstrukcije izložene požaru. 02. 12. 2010. 5

Slika 3. 1 Armiranobetonski neboder Windsor Tower (106 m visok) u Madridu, prije, za

Slika 3. 1 Armiranobetonski neboder Windsor Tower (106 m visok) u Madridu, prije, za vrijeme i nakon požara 02. 12. 2010. 6

Proračun se konstrukcija na požarno djelovanje može provesti sljedećim postupcima: Provjerom izmjera presjeka konstruktivnih

Proračun se konstrukcija na požarno djelovanje može provesti sljedećim postupcima: Provjerom izmjera presjeka konstruktivnih elemenata sa specificiranim tabličnim podacima izrađenim na osnovi iskustva i teorijskih vrednovanja pokusa, Pojednostavljenim proračunskim postupcima za posebne vrste elemenata, Općim proračunskim postupcima za modeliranje ponašanja konstrukcijskih elemenata, podsklopova ili cijele konstrukcije. 02. 12. 2010. 7

3. 1. 1 Definicije Kritična temperatura armature (engl. critical temperature of reinforcement) Temperatura armature

3. 1. 1 Definicije Kritična temperatura armature (engl. critical temperature of reinforcement) Temperatura armature pri kojoj se očekuje slom elementa u požarnoj situaciji (kriterij R) za danu razinu naprezanja čelika. Požarni zid (engl. fire wall) To je zid koji razdvaja dva prostora i koji je proračunan na požarnu otpornost i konstrukcijsku stabilnost, a može uključiti i otpornost na horizontalno opterećenje, tako da je u slučaju požara i sloma konstrukcije na jednoj strani zida izbjegnuto širenje požara iza zida. 02. 12. 2010. 8

Slika 3. 2 Faze požara u zatvorenim objektima 02. 12. 2010. 9

Slika 3. 2 Faze požara u zatvorenim objektima 02. 12. 2010. 9

Slika 3. 4 Matematički model odnosa naprezanje - deformacija za tlačno naprezani beton pri

Slika 3. 4 Matematički model odnosa naprezanje - deformacija za tlačno naprezani beton pri povišenim temperaturama. Mogući porast čvrstoće betona u fazi hlađenja ne treba uzeti u obzir Slika 3. 5 Koeficijent k c, t(θ) kojim se u obzir uzima smanjenje vlačne čvrstoće (fck, t) betona pri povišenim temperaturama 02. 12. 2010. 10

Slika 3. 6 Matematički model odnosa naprezanje deformacija za čeličnu armaturu pri povišenim temperaturama

Slika 3. 6 Matematički model odnosa naprezanje deformacija za čeličnu armaturu pri povišenim temperaturama 02. 12. 2010. 11

Slika 3. 7 Koeficijent kc(θ) kojim se u obzir uzima smanjenje karakteristične tlačne čvrstoće

Slika 3. 7 Koeficijent kc(θ) kojim se u obzir uzima smanjenje karakteristične tlačne čvrstoće betona (fck) Krivulja 1 - beton obične težine sa silicijskim agregatom Krivulja 2 - beton obične težine s vapnenačkim agregatom 02. 12. 2010. 12

Slika 3. 8 Koeficijent ks(θ) kojim se u obzir uzima smanjenje karakteristične granice popuštanja

Slika 3. 8 Koeficijent ks(θ) kojim se u obzir uzima smanjenje karakteristične granice popuštanja (fyk) vlačno i tlačno napregnute armature krivulja 1 - vlačna armatura (toplovaljana) za rel. deformacije εs, fi ≥ 2 % krivulja 2 - vlačna armatura (hladno obrađena) za rel. deformacije εs, fi ≥ 2 % krivulja 3 - tlačna i vlačna armatura za relativne deformacije εs, fi < 2 % 02. 12. 2010. 13

Zahvaljujem na pažnji. Predavanje će nastaviti kolega mr. sc. Josip Galić dipl. ing. građ.

Zahvaljujem na pažnji. Predavanje će nastaviti kolega mr. sc. Josip Galić dipl. ing. građ. 02. 12. 2010. 14