Jednostki organizacyjne pomocy spoecznej Regionalny Orodek Polityki Spoecznej

  • Slides: 5
Download presentation
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej • utworzony na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 listopada 2003 r. zgodnie z art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia 5. 06. 1998 r. o samorządzie województwa • działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 113 • posiada Statut nadany Uchwałą Sejmiku Woj. Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. • utworzony na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 lit. i przez Uchwałę Rady Powiatu • działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 112 • posiada Statut nadany Uchwałą Zarządu Powiatu • Utworzony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwałą Rady Gminy • działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 110 • Posiada Statut nadany Uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują � w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii,

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują � w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich); � w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; � w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria, o swobodnym przepływie osób, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Pierwszeństwo wypłaty świadczeń �Gdy ojciec dzieci pracuje w jednym z krajów unijnych a matka

Pierwszeństwo wypłaty świadczeń �Gdy ojciec dzieci pracuje w jednym z krajów unijnych a matka i dzieci mieszkają w innym kraju. �Pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma państwo, w którym pracuj ojciec dzieci, o ile matka dzieci nie pracuje w kraju zamieszkania. Jeśli jednak matka dzieci podejmie tam pracę – pierwszeństwo wypłaty ma państwo, w którym mieszkają ich dzieci.

Pierwszeństwo wypłaty świadczeń �Jeżeli ojciec dzieci otrzymuje emeryturę lub rentę z jednego z krajów

Pierwszeństwo wypłaty świadczeń �Jeżeli ojciec dzieci otrzymuje emeryturę lub rentę z jednego z krajów unijnych, a matka dzieci pracuje w innym kraju. � Pierwszeństwo wypłat ma kraj pracy.

Formularze z serii E-400 oraz F �Dla świadczeń rodzinnych stosowane są dokumenty unijne z

Formularze z serii E-400 oraz F �Dla świadczeń rodzinnych stosowane są dokumenty unijne z serii E-400 oraz z serii F (standardowe dokumenty elektroniczne - tzw. SED), które dotyczą świadczeń rodzinnych i są stosowane wyłącznie przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do ww. świadczeń.