JE BOBATH KONCEPT STLE RELEVANTN TERAPI U PACIENT

  • Slides: 23
Download presentation

JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková

JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a. s.

BOBATH KONCEPT A JEHO VÝVOJ n n n Počátek od 1940 – Berta Busse

BOBATH KONCEPT A JEHO VÝVOJ n n n Počátek od 1940 – Berta Busse Do r. 1991 vývoj Bobath konceptu – manželé Bobathovi Zpočátku používán hierarchický model Motorické kontroly (tehdejší nazírání neurofyziologie) Veškeré typy hypertonu nahlíženy jako spasticita Inhibice nadměrného tonu byl důležitý aspekt terapie

BOBATH KONCEPT ? ? ? n n n n Nazírán stále jako: metodika inhibice

BOBATH KONCEPT ? ? ? n n n n Nazírán stále jako: metodika inhibice patologických reflexů facilitování posturálních reakcí pasivní handling dosažení normálního pohybu vývojová terapie sledující ontogenetické vývojové stupně

BOBATH KONCEPT – problémy? ? ? n n n n Nedostatek evidence dokazující efektivitu

BOBATH KONCEPT – problémy? ? ? n n n n Nedostatek evidence dokazující efektivitu konceptu – studie pro i proti B. C. Bobath concept in Adult neurology; Gjelsvik Bente, 2007, Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on Bobath concept; Smedal T, Lygren H, Myhr KM, Moe-Nilssen R, Gjelsvik B, Gjelsvik O, Inger L, Defining Bobath concept using Delphi technique, Sue Raine MCSP, member of BBTA Názory, že se Bobath koncept nevyvíjí Je zastaralý Nedostatek „propagace“ Bobath konceptu Velká variabilita terapeutického využití v různých zemích

n Objevuje se evidence o účinnosti Bobath konceptu, i když ne jeho nadřazenosti (Paci

n Objevuje se evidence o účinnosti Bobath konceptu, i když ne jeho nadřazenosti (Paci 2003, Luke et al 2004, van Vliet et al. 2005), ale je potřeba vědět, jakým způsobem Bobath terapeuti pracují a tak mění stav pacientů

BOBATH KONCEPT DNES Bobath koncept je terapeutický a vyšetřovací přístup orientovaný na řešení problémů

BOBATH KONCEPT DNES Bobath koncept je terapeutický a vyšetřovací přístup orientovaný na řešení problémů osob s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobené lézí centrálního nervového sytému Definice IBITA n „Living koncept“ = neustále se rozvíjející n Vývoj – kontinuální – od hierarchického modelu řízení pohybu k systémovému n Vývoj ke stále větší aktivitě pacienta – „ problem solving approach“ – učí pacienta samostatně řešit problémy spojené s dosažením cíle (aktivity) n Stále světově nejrozšířenější způsob terapie n Postaven na mezinárodní klasifikaci ICF n

SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT Spojen s mezinárodní klasifikací ICF ( International Classification of Functioning),

SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT Spojen s mezinárodní klasifikací ICF ( International Classification of Functioning), Popisuje funkční schopnosti v souvislosti s omezením. Přijata WHO v r. 2001 jako Mezinárodní klasifikace poruch, aktivit a participací. Zdravotní stav nebo vada Tělesné funkce F a k t o r y o Kontextuální Materiální Sociální aktivity ! Participace ! Personální vztahy Věk, pohlaví Motivace Učení, životní styl, Vyrovnávání se se situací

SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT TEORETICKÉ ZÁKLADY PRO TERAPII PROPOJENÍ PARTICIPACE, AKTIVIT A IMPAIRMENT n

SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT TEORETICKÉ ZÁKLADY PRO TERAPII PROPOJENÍ PARTICIPACE, AKTIVIT A IMPAIRMENT n ZNALOST ORGANIZACE LIDSKÉHO CHOVÁNÍ A MOTORICKÉ KONTROLY n TERAPIE PODLE SYSTÉMOVÉHO MODELU MOTORICKÉ KONTROLY n VYUŽITÍ PRINCIPŮ MOTORICKÉHO UČENÍ n PRO OBNOVU FUNKCE – VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O SVALOVÉ A NEURÁLNÍ PLASTICITĚ n MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ TERAPIE – na úrovních - impairment – aktivity - participace n

SYSTÉMOVÝ MODEL MOTORICKÉHO CHOVÁNÍ Senzorický systém Muskulo Skeletální systém Úkol cíl Paměťový systém Plánovací

SYSTÉMOVÝ MODEL MOTORICKÉHO CHOVÁNÍ Senzorický systém Muskulo Skeletální systém Úkol cíl Paměťový systém Plánovací systém Systém prostředí Regulační systém

NEUROPLASTICITA ŘÍZENÁ AKTIVITOU n n Bobath 1965: „…nedosáhnete žádných výsledků, pokud nestimulujete vašeho pacienta

NEUROPLASTICITA ŘÍZENÁ AKTIVITOU n n Bobath 1965: „…nedosáhnete žádných výsledků, pokud nestimulujete vašeho pacienta takovým způsobem, aby byl schopen nových aktivit. Takže techniky „handlingu“ jako takové jsou pouze počátečním krokem při terapii, i když jsou velmi důležité. „Nejlepším způsobem jak redukovat tonus (dříve nazývaný inhibice) je pacientova vlastní normálnější aktivita - nebo lze říci – jeho optimální aktivita“ Bobath 1978, osobní komunikace n

CO ZŮSTÁVÁ DŮKLADNÁ ANALÝZA AKTIVIT PACIENTA + STANOVENÍ JEHO FUNKČNÍ ÚROVNĚ n STANOVENÍ CÍLŮ

CO ZŮSTÁVÁ DŮKLADNÁ ANALÝZA AKTIVIT PACIENTA + STANOVENÍ JEHO FUNKČNÍ ÚROVNĚ n STANOVENÍ CÍLŮ – DOSAŽITELNÝCH s pacientem, rodinou, pečovateli n „HANDLING“ – - PRO OVLIVNĚNÍ TONU JE NUTNÝ – K PROTAŽENÍ TUHÝCH A ZKRÁCENÝCH SVALŮ, n OBNOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÉLKY SVALŮ A JEJICH AKTIVITY - U PACIENTŮ S KOGNITIVNÍMI A PERCEPČNÍMI PORUCHAMI

SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT n n TRÉNINK AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA AKTIVITY PRO PACIENTA DŮLEŽITÉ n

SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT n n TRÉNINK AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA AKTIVITY PRO PACIENTA DŮLEŽITÉ n TESTOVÁNÍ n TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT n V čem se liší : Menší důraz na spasticitu –

SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT n V čem se liší : Menší důraz na spasticitu – ne každý typ hypertonu je spasticita n Větší důraz na aktivitu pacienta - cílenou na aktivity denních činností - posilovací cvičení pro zlepšení celkové kondice n ( prevence „deconditioning syndrom“) n n Kvalita – ano , ale ne na úkor funkce Terapeutický přístup – bottom up – top down

VOLBA TERAPIE TOP DOWN APROACH – OVLIVNĚNÍ PŘES AKTIVITY

VOLBA TERAPIE TOP DOWN APROACH – OVLIVNĚNÍ PŘES AKTIVITY

VOLBA TERAPIE BOTTOM UP APPROACH – TERAPIE IMPAIRMENT

VOLBA TERAPIE BOTTOM UP APPROACH – TERAPIE IMPAIRMENT

DOPLŇUJÍCÍ SE PODSTATA BOBATH KONCEPTU S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII n n Bobath

DOPLŇUJÍCÍ SE PODSTATA BOBATH KONCEPTU S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII n n Bobath – rámec pro analýzu úkolu/řešení problému k určení vhodné terapeutické intervence Přidání specifických testů motorického výkonu atd. , pokud možné Treadmill + BWS, Nácvik realistických, a pro CIMT (Constraint Induced Movement pacienta smysluplných Therapy) aktivit trénink zaměřený na určitý úkol FES, posilující trénink - kondice

BOBATH KONCEPT A PROPOJENÍ S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII Treadmill + BWS (chůze

BOBATH KONCEPT A PROPOJENÍ S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII Treadmill + BWS (chůze na trenažeru s odlehčením)

SOUČASNÁ TERAPIE NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Nácvik funkčních aktivit: Optimální výkon funkce, maximální participace Praktikování a

SOUČASNÁ TERAPIE NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Nácvik funkčních aktivit: Optimální výkon funkce, maximální participace Praktikování a trénink – Domácí aktivity specifický tréninkneuroplastické změny Udržování délky svalů Prevence sekundárních problémů Redukce tonu/handling Ortotika/chirurgická řešení, Botulotoxin Péče o pacienta s neurologickým postižením Posilování svalů: FES, opakování, zatížení, Odporová cvičení Senzorické, percepční Kognitivní funkce: Senzorická integrace Edukace neuropsychologie Výcvik posturálních reakcí Specificky i jako součást funkce Kardiovaskulární a celková kondice Cvičení, fitness, výživa, dieta Sociální / behaviorální vlivy Participace, komunikace

BOBATH KONCEPT ? ? ? MOTOR RELEARNING PROGRAME ? ? ? n n n

BOBATH KONCEPT ? ? ? MOTOR RELEARNING PROGRAME ? ? ? n n n n Srovnání dvou terapeutických přístupů: Sledování dvou skupin pacientů po CMP a srovnání způsobu terapie na vývoj pacientova stavu 1 - 4 roky po CMP Výsledky: Mortalita – stejná U obou skupin výrazné snížení motorických funkcí, posturální kontroly a ADL Ve většině případů závislí na pomoci okolí Pacienti neprošli dalším procesem fyzioterapie Tato studie dokazuje, že není rozdíl mezi způsobem terapie použitým v akutní fázi

BOBATH KONCEPT ? ? ? MOTOR RELEARNING PROGRAME ? ? ? n n n

BOBATH KONCEPT ? ? ? MOTOR RELEARNING PROGRAME ? ? ? n n n Studie neprokazuje nadřazenost Bobath konceptu ve srovnání s jinými typy terapie Dokazuje „propast“ mezi intenzivní terapií v akutním stadiu a nedostatkem RHC péče v chronickém stadiu Langhammer B. , Stanghelle J. K. , Clin. Rehabil. 2003, Nov. 17(7): 731 -4

VYUŽITÍ BOBATH KONCEPTU DNES n Bobath koncept je nutné používat jako součást terapeutického přístupu

VYUŽITÍ BOBATH KONCEPTU DNES n Bobath koncept je nutné používat jako součást terapeutického přístupu – tj. je to určitý nástroj z „kufříku terapeutické výbavy“