Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE17 Skladba

  • Slides: 12
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_17_ Skladba – podmět a přísudek Mgr. Danuše

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_17_ Skladba – podmět a přísudek Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k procvičování skladby – podmět a přísudek

ANOTACE DUM slouží k procvičování skladby – podmět a přísudek

Doplň přísudek Veverce zima Město z pěkného počasí. Na polích na podzim Na podzim

Doplň přísudek Veverce zima Město z pěkného počasí. Na polích na podzim Na podzim listí. dozrávají neublíží. žloutne brambory. se radovalo

Doplň podmět si hrají mlsá Přátelé s panenkami. oříšky, šišky a houby. zase přestaly

Doplň podmět si hrají mlsá Přátelé s panenkami. oříšky, šišky a houby. zase přestaly svítit. mi vždy pomohou. Lampy Dívky Veverka

Urči podmět Mezi vrbami kličkoval podmět potok. podmět Žáci znají Bruslení na rybníku není

Urči podmět Mezi vrbami kličkoval podmět potok. podmět Žáci znají Bruslení na rybníku není Čerstvá vejce se špatně lidová přísloví. bezpečné. loupou.

Urči přísudek Mezi vrbami kličkoval potok. Žáci znají lidová Bruslení na rybníku není Čerstvá

Urči přísudek Mezi vrbami kličkoval potok. Žáci znají lidová Bruslení na rybníku není Čerstvá vejce se špatně přísudek přísloví. bezpečné. loupou.

Urči podmět a přísudek podmět Letadlo stoupá podmět vysoko. Plula vzácná Silný led bota

Urči podmět a přísudek podmět Letadlo stoupá podmět vysoko. Plula vzácná Silný led bota Klíče spadly Pavlovi labuť podmět po řece? neprorazí. do potoka. přísudek

Shoda přísudku s podmětem Kdysi se v naší zemi rozkládal y Psi se zatoulal

Shoda přísudku s podmětem Kdysi se v naší zemi rozkládal y Psi se zatoulal i až do lesa. V bouřce padal y Keře tvořil y nekonečné pralesy. i velké duby. pěkný živý plot. Letadla vzlétl a z rozsáhlého letiště. Kameny překážel y v cestě. Kohouti se ozval i brzy ráno. Návštěvníci divadla se oblékl i do svátečního.

Shoda přísudku s podmětem Sluneční paprsky probudil y Slepice zakdákal y Psi zavrčel i

Shoda přísudku s podmětem Sluneční paprsky probudil y Slepice zakdákal y Psi zavrčel i a husy zakejhal y. a zaštěkal i V kravíně zabučel y a prasata zachrochtal a. drůbeži zrní. Šedé mraky se protrhal y Okna se zaleskl a . krávy. Také kozy zamečel y Děvčata sypal a vesnici. . v paprscích podzimního slunce.

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Mouchy a komáři štípal i Zahradníci a květiny čekal

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Mouchy a komáři štípal i Zahradníci a květiny čekal i Psi a kočky se vyhříval i . na déšť. na slunci. Kohouti a slepice se popelil i na cestě. Dědeček a babička seděl i ve stínu. Sousedé i sousedky se chystal i do města. Synové, dcera a vnukové navštívil i dědečka.

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Muži, ženy i děti odjel i Prkna a klády

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Muži, ženy i děti odjel i Prkna a klády ležel y na slavnost. u pily. Krávy i telata odpočíval y ve stínu. Chlapci a děvčata vesele zpíval i Květy růží i poupata zvadl y Kachny a káčata plaval y V zahrádce dozrál y . suchem. na rybníce. jahody, angrešt a rybíz.

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013