Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE15 Skladba

  • Slides: 9
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_15_ Skladba – druhy vět Mgr. Danuše Manová

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_15_ Skladba – druhy vět Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k procvičování skladby – druhy vět

ANOTACE DUM slouží k procvičování skladby – druhy vět

Doplň znaménka na konci vět • • Jak se jmenuje hlavní město naší republiky_

Doplň znaménka na konci vět • • Jak se jmenuje hlavní město naší republiky_ Řekni jméno hlavního města naší republiky_ Hlavní město naší republiky se jmenuje Praha_ Pojď sem_ Dýchej zhluboka_ Kéž bych nedostala rýmu_ Co dělala Eva o prázdninách_ Jak se máš_

Vytvoř věty ze slov Silnici? Umíte přecházet správně silnici jezdí automobily. velmi jezdí rychle

Vytvoř věty ze slov Silnici? Umíte přecházet správně silnici jezdí automobily. velmi jezdí rychle Po Některé

Vytvoř věty ze slov přecházet proto silnici obě Napřed se musíte opatrně. na rozhlédneme

Vytvoř věty ze slov přecházet proto silnici obě Napřed se musíte opatrně. na rozhlédneme strany rychle nejede, nic Když přejdeme.

Urči druhy vět podle záměru mluvčího • • • Lékař mi předepsal kapky proti

Urči druhy vět podle záměru mluvčího • • • Lékař mi předepsal kapky proti kašli. Co připravíme dnes k obědu ? Kéž přijde teplé léto! Pomóc! Okamžitě sem pojď! zvolací tázací přací rozkazovací oznamovací

Rozkazovací věty – urči přísný rozkaz, prosbu, zdvořilou žádost • Prosím, vynes vysypat odpadkový

Rozkazovací věty – urči přísný rozkaz, prosbu, zdvořilou žádost • Prosím, vynes vysypat odpadkový koš. • Umyj si dobře ruce před jídlem. • Zryj okamžitě celý záhon. přísný rozkaz zdvořilá žádost prosba

Rozděl věty tázací na zjišťovací a doplňkové Věty zjišťovací Věty doplňkové Kam jdeš? Chceš

Rozděl věty tázací na zjišťovací a doplňkové Věty zjišťovací Věty doplňkové Kam jdeš? Chceš bonbon? Přijdeš dne k nám? Kolik je hodin? Máte zajištěné sedadlo? Kde máš tašku? Kde máš učebnici? Máš v batohu pláštěnku?

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013