Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE12 Skloovn

  • Slides: 12
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_12_ Skloňování podstatných jmen - shrnutí Mgr. Danuše

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_12_ Skloňování podstatných jmen - shrnutí Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k souhrnnému procvičování slovních druhů – podstatných jmen

ANOTACE DUM slouží k souhrnnému procvičování slovních druhů – podstatných jmen

Vybarvi podstatná jména rod střední zeleně, rod ženský červeně, rod mužský modře. . •

Vybarvi podstatná jména rod střední zeleně, rod ženský červeně, rod mužský modře. . • Vašík se raduje. Dostal nový časopis. Jeho sestřička volá: „ Maminko, je tu srnka. “ Bratříček doplňuje: „Tady je náš Rek!“ To je obrázků! Pokrývač opravuje střechu. Děvče cvičí. Kotě prohání klubíčko. Markéta přebírá hrách. Teta suší léčivé byliny. Zralé obilí zničil déšť. Letos je dobrá úroda chmele. Utíkej na své místo. Pes a kočka se někdy nemají rádi.

Urči rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen rod z našeho parku pro pyšné pávy

Urči rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen rod z našeho parku pro pyšné pávy na hladkém kluzišti svými slovy číslo pád vzor

Podstatná jména rodu mužského roztřiď podle životnosti životná neživotná močál koráb cíl lékař medvěd

Podstatná jména rodu mužského roztřiď podle životnosti životná neživotná močál koráb cíl lékař medvěd oheň úsměv drak zajíc vůz

Vzory podstatných jmen muž kost stavení Rod mužský moře hrad růže píseň Rod ženský

Vzory podstatných jmen muž kost stavení Rod mužský moře hrad růže píseň Rod ženský stroj pán žena město Rod střední kuře

Zařaď ke vzorům podstatná jména • • město: moře: kuře: stavení: žena: růže: píseň:

Zařaď ke vzorům podstatná jména • • město: moře: kuře: stavení: žena: růže: píseň: kost: věc poupě křídlo stavba zelí tvář pole tabule údolí jeskyně obuv zvíře palma vznášedlo soutěž zábradlí

Vzory podstatných jmen - tvary Ve vlastivědě se učíme o bojovní cích za •

Vzory podstatných jmen - tvary Ve vlastivědě se učíme o bojovní cích za • svobodu. Hmyz má v tykadl ech jemný cit. • V horských údol ích se pasou stáda ov cí. • Voda se vaří v ohromných kotl lích.

Doplň i - y, í - ý • • Ps i zuřivě štěkali. Ve

Doplň i - y, í - ý • • Ps i zuřivě štěkali. Ve školní sbírce máme motýl y Oděv byl zničen mol y. Dřevorubci káceli strom y. Nikdo není bez chyb y. Na neb i se objevily mraky. Vítěz i byla udělena medaile. Na chodbě se ozvaly hlas y.

Doplň i – y, í - ý • • Nekupuj zajíce v pytl i.

Doplň i – y, í - ý • • Nekupuj zajíce v pytl i. Jdi přímo k svému cíl i. Poctivý člověk plní své slib y. Lidé stále zlepšují svá obydl í. Za těmito pol i jsou hluboké les y. Pod košatými strom y bývá příjemný stín. Divadlo je opatřeno pohodlnými sedadl y.

Zařaď ke vzorům podstatná jména • • • pán: hrad: muž: stroj: předseda: soudce:

Zařaď ke vzorům podstatná jména • • • pán: hrad: muž: stroj: předseda: soudce: průvodce pštros úsměv pavián čert rybíz jetel nemluva přítel pytel řetěz strašák sklep zástup hmyz

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013